Sunteți pe pagina 1din 8

Învăţător: Didina VRANCIANU

Şcoala PUSCASI
An şcolar 2010-2011
Plan de intervenţie individualizat
Numele elevului: Mihalache Nela
Data naşterii: 15.04.2002
Starea de sănătate: bună
Psihodiagnostic: intelect liminar (IQ=70 ??)
Recomandarea comisiei: la refuzul parintilor de a orienta copilul catre Scoala ajutatoare, comisia
recomanda mentinerea elevei in scoala de masa.
Intervenţia: învăţătoarea Didina Vrancianu lucrează cu eleva după curriculum-ul clasei a II-a, fără
sprijinul părinţilor
Informaţii generale
Eleva urmează în anul şcolar 2010-2011 cursurile şcolii de masa, la clasa a II-a. Eleva Mihalache
Nela nu a frecventat grădiniţa; a făcut parte și în anul școlar anterior din același colectiv, respectiv clasa I
A, la sfârșitul căreia a obținut calificativul „Insuficient” la Limba română, Literatura pentru copii,
Matematică și Cunoașterea mediului. Din cauza reglementarilor actuale eleva a fost promovata in clasa a
II-a, clasa condusa de înv Didina Vrancianu.
Eleva provine dintr-un mediu familial cu potenţial intelectual foarte scăzut. Părinţii, necăsătoriţi
legal, au în îngrijire patru copii: pe Mihalache Marinela, care dupa doi ani de repetentie in clasa a doua a
fost orientata catre Scoala ajutatoare, Mihalache Nela şi doi copii mai mici, de varstă prescolară si
anteprescolară. Tatăl şi mama nu au un loc de muncă stabil, şi nici un fel de calificare. Beneficiază de
ajutor social si trăiesc mai mult din alocatia celor patru copii. Preocuparea pentru situaţia şcolară a fiicelor
lor este aproape nulă, acestora li se asigură adăpost, hrană, îmbrăcăminte sumara si prost intretinuta şi
extrem de rar rechizitele necesare la şcoală. La şcoală vine doar tatăl, foarte, foarte rar, de 2-3 ori într-un
an; nu participă la şedinţe şi la celelalte activităţi, nu vin nici dacă sunt chemați, motivând că au treabă.
În colectivul clasei s-a integrat destul de greu, având o fire retrasă, puţin comunicativă,
suspicioasă. Lucrează singura doar pe termen foarte scurt, oboseste repede, abandonează lucrul sau
mâzgăleste lucrarea. Acceptă spijin din partea învăţătoarei, dar şi a colegilor. În grup este dornica să
participe la jocuri, în rest activitatea de instruire e cu totul diferită de a celorlalţi. Progresele sunt departe
de a fi spectaculoase, mai degrabă nu se văd. Învăţătoarea lucrează după curriculum-ul clasei a II-a fără a
fi ajutată de părinţii elevei. La școală nu există posturi de psiholog, mediator şcolar, logoped și nici nu
beneficiem de ajutorul unui profesor itinerant.
Informaţii educaţionale
Comportament cognitiv
 Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaste doar o mica parte din litere, citeste silabe din
2-3 litere după ce acestea i-au fost citite de mai multe ori, nu transcrie şi nu copiază ci doar
executa niste mazgalituri, nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică
în scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des folosite. Reţine cu greutate si pe
termen scurt unele litere ( b, v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p,
etc). Nu stie să-şi scrie numele de botez și nici pe cel de familie. Formulează propoziţii cu
dificultate, doar după modele repetate. Exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile
ei cuvinte. Nu povesteste, nu comunică sentimente, păreri, capacitatea de reproducere a mesajelor
orale este foarte redusă.
 Cunoaste numeraţia 0-10 si scrie cifrele dar cu mari deficiente (depaseste patratelele, pierde
randul, nu reda forma corecta a cifrelor) dar nu reţine cum se citesc numerele 10-20. Sistemul
poziţional de formare a numerelor ii rămâne necunoscut. Numără crescător 0-20, cu sprijin, dar nu
şi descrescător. Nu recunoaste locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă
operaţii 0-10 doar cu material concret si cu sprijin si mari insistente din partea invatatoarei. Face
calcule şi în concentrul 0-20 fara trecere peste ordin, folosind calculul în scris ( cu material
concret) si numai cu ajutor si „asistenta” din partea invatatoarei sau a vreunui coleg. Nu înţelege
cum e cu problemele, află însă la solicitare „ la un loc” sau „ câte mai rămân”. Încurcă semnele
plus şi minus. Cunoaste bancnotele şi monedele parţial, nu ştie să aprecieze preţurile sau ce rest va
primi, nu ştie unităţile de măsură, nu apreciază duratele, nu citeste ceasul. Recunoaste cercul, fără
celelalte figuri geometrice.
 Aste ancorata în prezent. Nu stabileste relaţii temporale, nu plasează evenimente în timp, sau
derularea pe o perioadă de două-trei zile. Pentru o zi, cunoaste perioada de dimineaţă, după-
amiază, dar nu orele.
 Nu este interesata de schimbările din jurul ei şi nu reţine cunoştinţe de natură ştiinţifică, ci doar ce
se bazează pe propria ei experienţă, şi atunci cu întrebări de orientare.
Relaţii sociale
Se manifestă fără reţinere doar în familie. La şcoală aste retrasa, foarte rar intră în relaţie cu alţi
copii. Comunică la nivel minim când lucrează în grup şi de obicei desenează sau ascultă pe alţii. Este
acceptata de colectivul clasei, însă copiii nu o atrag în jocurile lor. Uneori intră în conflict cu câte un
coleg, mai ales când i se reproşează că şi-a însuşit lucrul altuia. Are obiceiul să-şi însuşească şi bani, dar
mai ales pachețelul cu mâncare, dovedind abilitate, nefiind prinsa niciodată. Dacă este ameninţata,
recunoaste cu „jumătate de gură”. Ascunde părinţilor faptele rele, temându-se de pedepsele corporale.
În general vine la şcoală neingrijit îmbrăcata, spălata mai rar pe mâini şi pe faţă. Igiena corporală
nu se face consecvent, in anul anterior a fost nevoie de interventia invatatoarei si a asistentelor medicale
pentru a se face deparazitarea.
Părinţii nu colaborează cu şcoala, nu se interesează de situaţia copiilor, nu le acordă sprijin, acasă
nu sunt de găsit. Elevea vine la şcoală aproape zilnic din „proprie initiativa”; atunci cand vremea e rea sau
i se pare prea greu, lipseste o zi, doua sau trei intr-o saptamana, până merg eu la domiciliu să o aduc la
școală.

Capacităţi, competenţe, abilittiţi, puncte slabe, nevoi


 Dezvoltare fizică bună, coordonare a mişcărilor mai ample
 Nu are abilităţi de natură tehnologică
 Nu reţine decât cu material concret, prin reluări permanente
 Nu comunică cu uşurinţă în propoziţii
 Pronunţă bine, dar auzul fonematic nu e format
 Lucrează cu dificultate la matematică în concentrul 0-10, doar cu material concret.
 Nu face calcule orale
 Memoria şi atenţia sunt foarte scăzute
 Imaginaţia lipseşte, fiind ancorata în prezent
 Nu face corelaţii, lipsă de gândire logică
 Transcrie și face copieri cu foarte multe greșeli și extrem de urat, ilizibil;
 După dictare nu scrie decât litere disparate, care alcătuiesc doar cuvinte fără sens , chiar dacă i se
arată literele potrivite, nu reţine semnul grafic
 Ii e neclară/necunoscuta scrierea cu iniţială mare ( nume de persoane, început de propoziţie)
 Are nevoie de atenţie din partea părinţilor, colegilor, a cadrului didactic
 Permanent are nevoie de sprijin

Obiective pe termen lung


1. Dezvoltarea abilităţilor de citit-scris prin utilizarea unor cuvinte uzuale, a textelor citite,
cunoscute
2. Dezvoltarea abilităţilor de calcul matematic în concentrul 0-100 fără şi cu suport concret
3. Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi a comportamentelor emoţionale
4. Dezvoltarea unor competenţe ale intelectului ( memorare, gândire logică, stabilirea de
relaţii cauză-efect)
Domenii de intervenţie recomandate pentru elevela MN
Domeniul cognitiv
Metode şi
Obiective pe Perioada Criterii de
Metode şi mijloace didactice instrumente
termen scurt de timp evaluare
de evaluare
Limba romana
Să identifice  Exerciţii şi jocuri de 6 luni, cu Identifică şi Evaluarea
literele dezvoltare a auzului prelungire recunoaşte orală va
alfabetului fonematic, de conştientizare după caz literele alterna cu cea
( b, p, d, t, ş, ţ, a legăturii între fonem şi Depistează scrisă, eleva
z, v, h, j, x, y, semnul grafic corespunzător sunetele iniţiale transcrie şi
g, f, ă, â, î, k, l)  Să „ citească” imagini şi să Diferenţiază copiază destul
depisteze sunetele iniţiale literele mari de de corect.
 Să identifice litere într-o cele mici
ordine aleatorie Pentru fixare
se vor relua de
Să citescă  Să citescă silabele după o mai multe ori
cuvinte din 2-3 analiză fonematică a Recunoaşte anumite litere.
silabe acestora – realizarea sunetele într-o Se vor folosi
sensului silabă texte din
 Să stabilească nr de silabe Citeşte silabe din abecedar, texte
dintr-un cuvânt 2-3 litere cunoscute
 Să citească silabe din 3 Identifică literele/ deja, cu care
litere sunetele dintr-un eleva operează
cuvânt cu siguranţă.
 Să citescă un cuvânt din 2
silabe
Aprecieri
 Să recunoască sunetele
Să formuleze stimulative
( literele) dintr-un cuvânt şi să-l
propoziţii Formulează
citescă
simple propoziţii din 2-3
 Să denumescă obiectele din cuvinte
imagini ( eleva nu cunoaşte observând
foarte multe obiecte ce apar imaginile
în imagini Citeşte propoziţii
 Să formuleze propoziţii din 2-3 cuvinte
folosind cuvintele găsite, Recunoaşte în
urmărind imaginea în care a text propoziţiile
depistat cuvântul ( nr lor )
 Să citescă propoziţii simple Formulează, oral,
 Să recunoască o propoziţie propoziţii cu sens
într-un text dat Răspunde în
 Exerciţii de înţelegere a propoziţii
sensului propoziţiei ( prin Exprimă corect o
întrebări ajutătoare) părere
 Să răspundă corect în
propoziţii
Să identifice  Să exprime în cuvinte
grupuri de proprii păreri despre lucruri, Evaluare cu
litere ( ce, ci, fapte cunoscute mai multe
ge, gi, che, chi, Identifică în reveniri şi cu
ghe, ghi)  Exerciţii de depistare a cuvinte date reactualizarea
grupurile legăturii între
grupurilor în cuvinte scrise Face legătura grup şi sunet
 Exerciţii orale de dezvoltare între sunet şi grup
a auzului fonematic şi de Citeşte grupurile
recunoaştere a legăturii între Citeşte silabe în
grupul scris şi sunetul care apar grupuri
respectiv Citeşte cuvinte în
 Exerciţii de citire a care apar grupuri
grupurilor
 Exerciţii de citire a silabelor
Să scrie corect ce conţin grupuri
după dictare  Exerciţii de citire a
literele cuvintelor ce conţin aceste Evaluări scrise
alfabetului şi grupuri cu spijin,
grupurile de  Formulare de propoziţii ce Transcrie grupuri individuale
litere conţin grupuri şi litere Exerciţii de
 Exerciţii de găsire a Scrie după dictare scriere după
cuvintelor ce conţin grupuri Completează dictare, copieri
de litere cuvinte cu litere, şi transcrieri
silabe şiProbe scrise
 Exerciţii de scriere
propoziţia cu un
( transcriere, copiere ) a
cuvânt Aprecieri
literelor şi grupurilor
Transcrie selectiv stimulative
 Exerciţii de scriere a
după indicii date
acestora după dictare
Scrie propoziţii
 Exerciţii de scriere a unor simple cu spijin
silabe cu literele amintite şi Cunoaşte şi
a grupurilor de litere aplică regulile de
 Exerciţii de completare a scriere a
unor silabe cu litere, grupuri propoziţiei
 Exerciţii de scriere a unor Scrie nume de
cuvinte din 2-3 silabe, persoane
utilizând în mod Scrie propriul
preponderent metoda nume
analitico-fonetică ( nume de
 Exerciţii de transcriere a familie, prenume,
cuvintelor clasa)
 Exerciţii de scriere a
denumirii unor obiecte Evaluări
familiare orale,alternate
 Exerciţii de scriere a cu cele scrise
cuvintelor pe silabe
 Formularea unor propoziţii
cu cuvinte date şi scrierea
acestora cu sprijin
 Exerciţii de scriere a
propoziţiilor respectând
majuscula şi punctul
 Exerciţii de scriere a
propoziţiilor formulate oral
 Exerciţii de citire a
cuvintelor/ propoziţiilor
scrise de elevă pentru
formarea deprinderilor de
autocorectare
 Să scrie corect numele de
persoane şi propriul nume
 Să scrie corect, ordonat şi
cât mai îngrijit
 Să aşeze corect în pagina
caietului ( tip I )

Matematica
Să scrie  Să recunoască sistemul Evaluări
numere în poziţional de scriere a Citeşte numerele curente
concentrul numerelor formate din ZU Numără crescător formative
0-100  Să numere în ordine Compară şi Probe scrise,
crescătoare numeşte vecinii fişe de lucru
 Să recunoască locul unui Scrie numerele
număr într-un şir( vecinii) dictate
 Să compare numere vecine
 Să scrie numere dictate
 Să descompună numere în
zeci şi unităţi

Să efectueze Evaluări
operaţii 0-100 Citeşte corect curente
 Exerciţii de recunoaştere a
fără trecere exerciţiile, fără a formative
semnelor +şi-
peste ordin şi confunda + cu – Probe scrise,
 Să efectueze calcule orale
cu trecere Rezolvă operaţii fişe de lucru
peste ordin  Să efectueze calcule în scris cu sprijin Aprecieri
 Exerciţii de citire a stimulative
operaţiilor cu numere
 Să verbalizeze calculele Probleme
 Să utilizeze corect desenate
materialul didactic ( concret Probe orale şi
şi intuitiv) scrise ,
 Exerciţii de învăţare a alternativ
tehnicii de calcul, folosind
materialul didactic concret
 Exerciţii de calcul în scris,
Să rezolve scrierea rezultatelor parţiale Evaluări orale
probleme cu o Rezolvă cu Probe scrise
singură  Rezolvare de probleme cu sprijin o formative
operaţie desen şi cu expunerea problemă practică
datelor de către învăţător
 Recunoaşterea expresiilor ce Recunoaşte
induc operaţia operaţia
 Rezolvare individuală a Rezolvă Evaluări orale
unor probleme desenate individual şi
 Exerciţii de analiză a datelor probleme practice
problemei desenate
 Exerciţii de verbalizare a Exprimă enunţul
enunţiului unei probleme şi exerciţiul prin
 Exerciţii de citire a care se rezolvă
enunţiului unei probleme problema
 Exerciţii de scriere a unei Scrie rezolvarea
probleme, a unui plan de
Să recunoască rezolvare Evaluări orale
unităţi de şi fişe de
măsură  Enumeră unităţile şi le evaluare
recunoaşte utilitatea Denumeşte formativă
 Scrie unităţile unităţile
Scrie simbolurile
 Exerciţii de învăţare a
Enumeră zilele
zilelor săptămânii
săptămânii, lunile
 Exerciţii de învăţare a
anului
denumirii lunilor anului,
( nu în ordine),
anotimpurilor, a datei
Să recunoască anotimpuri, date Evaluări orale
figurile
geometrice  Exerciţii de recunoaştere a
pătratului, dreptunghiului, Denumeşte şi
cercului , triunghiului , a desenează figuri Evaluări orale
elementelor spaţio- geometrice
temporale Foloseşte noţiuni
spaţio-temporale Evaluări orale
( stânga, dreapta,
faţă, etc)

Cunoasterea mediului
Să  Exerciţii de denumire a Denumeşte şi Evaluări orale
denumească părţilor propriului corp, pe recunoaşte. Le
părţile mulaje, ale unei plante sau desenează după
componente animal model şi din
ale corpului  Exerciţii de rec a acestora în imaginaţie
omenesc, al desene sau imagini
unui animal,  Exerciţii de desenare a
ale unei plante acestora Evaluări orale
 Exerciţii de exprimare a
rolului fiecărei părţi
componente
 Să stabilească relaţii între
plante şi animale Recunoaşte şi
Să diferenţieze denumeşte
corpuri corpuri
 Exerciţii de observare a Evaluări orale
corpurilor Act practică
 Exerciţii de recunoaştere a
corpurilor solide, lichide şi
Să enunţe
gazoase
zilele Enumeră
săptămânii, anotimpurile,
lunile anului şi  Exerciţii de enumerare a zilele săptămânii,
anotimpurile anotimpurilor cu sprijin din
 Ex de identificare a partea
anotimpurilor după învăţătorului Act practică
caracteristici
 Exerciţii de enumerare a
zilelor săptămânii, a lunilor
Să deruleze anului
experimente
simple  Să observe trans din mediu
 Să măsoare creşterea unei
plante, să estimeze creşterea
unui animal
 Să facă exp simple, în grup
 Să stabilească
îmbrăcămintea adecvată
Să identifice
unui anotimp
efecte ale actv
 Să identifice condiţii de
omului asupra
menţinere a unui corp
mediului
sănătos
 Stabilirea unor reguli de
conduită corectă asupra
mediului

Domeniul de intervenţie : Socio-afectiv – emoţional

Metode şi
Perioada Criterii de
Obiectivele Metode şi mijloace didactice instrumente
de timp evaluare
de evaluare
Să colaboreze  Încadrarea elevei într-un Desenează Activitate
cu colegii în grup de lucru ( periodic) şi practică
rezolvarea încredinţarea unor sarcini pe Colaborează, Evaluări orale
unor sarcini de măsură discută
grup  Exprimarea unei opinii,
păreri asupra unor lucruri Povesteşte
cunoscute elevei
Să participe la  Povestirea unor fapte, Se integrează în Activităţi
jocuri de întâmplări personale grupul de joacă practice
echipă ( la ora ( sportive)
de educaţie  Să respecte voluntar regulile
fizică ) jocului

 Să-şi aducă contribuţia la


câştigarea unei întreceri,
îndeplinirea unor sarcini

Învăţător,
Didina VRÂNCIANU
Director, Director al C. J. R. A. E. ,
Profesor- Mirela CIOLACU Profesor – LAIC DANIELA