Sunteți pe pagina 1din 7

DATA: 27.09.

2017
CLASA: a II-a
PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR: Macovei Crina- Ancuța
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Teoretic „Miron Costin”, Iași
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Muzică şi mişcare
UNITATEA TEMATICĂ:
TEMA LECŢIEI: Sunete muzicale vocale. ,,Cucule, pasăre sură” de I.D. Kirescu
TIPUL LECŢIEI: mixtă
COMPETENŢE GENERALE:
1. Receptarea unor cântece pentru copii şi a unor elemente simple de limbaj muzical (timbrul muzical)
2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei
3.Exprimarea unor idei, sentimente şi experienţe prin intermediul muzicii şi mişcării, individual sau în grup
COMPETENŢE SPECIFICE:
Muzică şi mişcare:
1.4.Receptarea cântecelor cu un ambitus corespunzător;
2.1.Cântarea în colectiv, asociind mişcarea sugerată de text;
2.2.Cântarea în colectiv, asociind acompaniamentul sugerat de ritm şi de măsură;
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare.
DOMENII INTEGRATE:
CLR: - Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral din texte accesibile variate;
- Participarea cu interes la dialoguri, în diferite contexte de comunicare.
MEM: - îmbogățirea cunoștințelor despre viețuitoare (cuc), -
-rolul păsării în natură.

COMPETENTE DERIVATE (OBIECTIVE OPERAŢIONALE)


O1- să-şi însuşească corect elemente de tehnică vocală (dicţie, emisie, respiraţie);
O.2 - să execute corect şi expresiv linia ritmico-melodică a noului cântec;
O.3 - să recunoască și să diferențieze sunetele muzicale vocale (de alte sunete, de cele instrumentale) ;
O4 - să interpreteze cântecul, individual, dialogat sau în grup, acompaniaţi sau nu;
O5 – să interpreteze cântecul acompaniaţi de instrumente muzicale;
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE , PROCEDEE ŞI TEHNICI DE LUCRU: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, jocul muzical
b)MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: imagini, fişe de lucru, CD-player, CD , ecran, laptop, creioane colorate, jucării muzicale
c) RESURSE:
- UMANE: propunătoarea , 31 de elevi
- SPAŢIALE: sala de clasă
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Momentele lecţiei Conţinut ştiinţific Strategii didactice
Activitatea învăţătoarei Activitatea Metode şi Mijloace Forme de Evaluare
elevilor procedee didactice organizare
1. Moment •Asigur condiţiile optime desfăşurării lecţiei: Adoptă poziţia Casetofon frontal iniţială a
organizatoric - aerisesc clasa; corectă pentru conversaţia Cd comporta-
- pregătesc materialul necesar; desfăşurarea fişe mentului
- urmăresc ocuparea băncilor şi poziţia activităţii. jucării
copiilor. muzicale

2. Activităţi Recepţionează.
introductive de Mișcare pe fundal muzical, însoțit de silabe explicaţia CD-player observaţia
pregătire a vocii cântate la refren cu bătăi din palme. Cântecul frontal sistematică
exerciţiul raței
• Exerciţii de respiraţie

Elevii recunosc denumirea melodiei. Execută


Joc: ,,Rața intră cu capul sub apă să prindă exerciţiul de capacitatea
un pește. De aceea inspiră profund. respiraţie. de a rezolva
(inspirăm – tragem aer în piept sarcinile
Expirăm – dăm aerul afară)

• Exerciţiile ritmice prin bătăi din palme, exerciţiul


apoi cu jucării muzicale: Execută jucării evaluare
__________________________________ exercițiul ritmic, muzicale orală
__________________________________ după indicații frontal
__________________________________ pe grupe

Elevii vor observa că jucăriile muzicale și


de bătăile din palme produc sunete. explicaţia
3.Anunțarea
subiectului și a
obiectivelor Se dau exemple de alte sunete din mediul Receptează
operaționale înconjurător.
Sunetele cântate cu vocea sunt sunete exerciţiul frontal
4. Dirijarea învățării muzicale vocale.

Exerciţii de cultură vocală: Execută observaţia


Intonez model sunete de înălţimi diferite, împreună cu
după care la comanda mea vor intona şi învăţătorul.
elevii

a a a a a a a a a a a a a a ……..
exercițiul
ma ma
ma ma ma ma maaaaaaa

ta ta
ta ta ta ta taaaaaaaaa
evaluare
ra ra orală
ra ra ra ra raaaaaa demonstraţia
frontal
exerciţiul

Cer elevilor să interpreteze cântecul capacitatea


,,Rațele și vulpea” pe grupe: vulpea, rațele, conversaţia pe grupe de a rezolva
povestitorul. Apoi, solicit interpretarea sarcinile
cântecului cu chitara. Elevii vor observa că Intonează exerciţiul frontal
pe lângă sunetele muzicale voale apar împreună cu individual
sunete muzicale instrumentale. învăţătorul jocul muzical aprecieri
verbale
Este prezentat cântecul ,,Cucule, pasăre
sură”

Se audiază cântecul. - audiază Conversaţia CD-player Frontal


- adresează următoarele întrebări: cântecelul; Observația CD
Cum se numeşte cântecul audiat? - răspund la
Cine sunt personajele din cântec? întrebările Filmul Individual
Este prezentat filmulețul PPS despre cuc. adresate; despre cuc
Precizez modalităţile de lucru pentru Aprecieri
învăţarea cântecului. verbale
- Se cântă ritmic, apoi și cu jucării Pe grupe
muzicale.Se reia cântecul cu melodie. - se mobilizează Exerciţiu Observare
Se reia în întregime cântecul. pentru învăţarea muzical sistematică
Se va interpreta cântecul pe grupuri mici. cântecului;
Le explic elevilor, că atunci când folosim
instrumente, muzica devine mai frumoasă. perechi
Se va interpreta cântecul cu negativ, jucării
observând că pe lângă sunetele muzicale - interpretează Exercițiul muzicale,
vocale apar și cele instrumentale. respectând CD player-
cerinţele; negativ

6. Realizarea Se explică elevilor cum se execută pașii de Explicația, individual Observare


performanţelor demonstrația curentă
vals, după care se interpretează cântecul
exerciţiul
însoțit de pași de vals.
7. Asigurarea Completarea fișei de lucru: Copii participă Conversaţia Fișă de frontal Observare
feedbak-ului -Problematizare: De ce cucului îi era dor de la realizarea explicaţia lucru curentă.
codrul verde? cerințelor Munca
-citire pe roluri a poeziei ,,Cucul pus pe independentă
glume” de Stelian Filip
-notarea părților corpului păsării
-colorarea imaginii
8. Asigurarea Se fac aprecieri frontale cu privire la modul - ascultă aprecierea
retenţiei şi a de participare al elevilor la lecţie. aprecierile verbală frontal aprecierea
transferului făcute. verbală

S-ar putea să vă placă și