Sunteți pe pagina 1din 1

Arhivele Golgotei poeziile reprezentative acestui volum sunt:

Pește de mare
Aici, în Fanar
Arhivele Golgotei
Ruga fiilor rătăcitori
În volumul ,, Arhivele Golgotei”, persistă dramă a basarabenilor, calvarul lor multiform
legat special de reprimarea sentimentului național se constituie într-un lamento prelung,
traducând ca la Goga, în alt context, pătimirea generalizantă. Arcadie Suceveanu este un modern
veritabil, un iscoditor în pas cu epoca, în spiritul în care Arghezi, Blaga, Ion Pilat și ceilalți care
practicau inserția în fluxul vremii.
Arhivele Golgotei – cum sună titlul cărţii sale de referinţă – însumează stări pozitive,
momente de flux şi de reflux, cu accente pe ideea de înrădăcinare, cu obsesia restituirii şi a
vegherii active. Anumite cuvinte (Golgota, sângele, mama) au devenit concepte, dar concepte-
embleme, deci cu disponibilităţi iradiante, care, făcând joncţiunea între Eu şi Ceilalţi, imprimă
monologului liric rolul solistic dintr-o mare corală.