Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE EXAMEN LICENŢĂ PARAŞUTIŞTI

SPECIALIST CONTROLUL TEHNIC

Bibliografie:
- Pşt. 3 – Regulamentul instrucţiei de paraşutare, 2001;
- F.T. / Pşt.6 – Manualul privind instrucţia paraşutistului militar, 2007;
- SMFA   22   /   2014   –   Dispoziția   privind   aplicarea   procedurii   de   aeronautică   militară   pentru   atestarea
parașutiștilor militari (PAM­LPM).
Art.

Categ.
Nr. Enunţ / răspunsuri Doc. (alin),
lit.
Se interzice aşezarea în acelaşi loc pe mesele de pliaj a paraşutelor:  Pşt.3 104 (2) CT
a) # de diferite tipuri
b) pentru recepţionat cu cele de şcoală
c) de la diferite subunităţi
Se interzice aşezarea în acelaşi loc pe mesele de pliaj a paraşutelor:  Pşt.3 104 (2) CT
a) pregătite de către pliori diferiţi
b) # pregătite pentru diferite moduri de deschidere
c) care nu sunt verificate de acelaşi specialist pentru controlul tehnic
Controlul tehnic al paraşutelor înainte de echipare se execută:   Pşt.3 106 (1) CT
a) # în prezenţa paraşutiştilor care le folosesc
b) la ordinul ofiţerului de serviciu la start
c) după efectuarea controlului medical
Controlul tehnic al paraşutelor înainte de echipare se execută:  Pşt.3 106 (1) CT
a) # pe locul de dispunere a paraşutelor
b) în  zona de pliere a paraşutelor
c) în raionul de îmbarcare
Controlul tehnic al paraşutelor după echipare se execută:  Pşt.3 107 (1) CT
a) pe locul de dispunere al paraşutelor
b) # pe locul special destinat
c) înainte de urcarea în aeronavă
Controlul tehnic al paraşutelor după echipare se execută:  Pşt.3 107 (2) CT
a) înainte de acroşarea pe sistemul de suspensie a armamentului şi containerului individual
b) # numai după ce s­au acroşat pe sistemul de suspensie armamentul şi containerul individual
c) pe locul de dispunere a paraşutelor
La terminarea controlului înainte de echipare semnează în carnetele paraşutelor:  Pşt.3 108 (2) CT
a) specialistul pentru controlul tehnic şi pliorul
b) paraşutistul şi cel care a controlat pliajul
c) # specialistul de serviciu pentru controlul tehnic şi paraşutistul
Paraşutele   la   care,   pe   timpul   controlului   tehnic,   s­au   constatat   defecţiuni   ce   nu   se   pot
Pşt.3 108 (3) CT
remedia pe loc: 
a) # se retrag imediat de pe mesele de campanie
b) se pun la un loc cu paraşutele depliate
c) se pun separat faţă de paraşutele fară probleme
Containerele/sistemele de containere cu paraşute şi platforme amortizoare se verifică:  Pşt.3 109 CT
a) înainte de încărcarea lor cu material
b) # înainte şi după îmbarcarea în aeronave
c) după încărcarea lor cu materiale
Specialistul de serviciu pentru controlul tehnic la start se subordonează:   Pşt.3 78 (2) CT
a) ofiţerului de serviciu la start
b) conducătorului pregătirii nemijlocite
c) # conducătorului paraşutării
Specialistul de serviciu pentru controlul tehnic la start are următoarele îndatoriri:  Pşt.3 83, a CT
a) # urmăreşte modul de descărcare, pregătire şi dispunere a paraşutelor
b) verifică echipamentul de protecţie al personalului navigant
c) ţine evidenţa numerică a paraşutelor repartizate
Specialistul de serviciu pentru controlul tehnic la start urmăreşte dispunerea paraşutelor:  Pşt.3 83, a CT
a) pe categorii
b) # pe tipuri şi moduri de deschidere
c) pe echipaje
Specialistul de serviciu pentru controlul tehnic la start verifică paraşutele pentru personal:  Pşt.3 83, b CT
a) înainte de echipare şi după îmbarcare
b) doar înainte de echipare
c) # înainte şi după echipare
Specialistul de serviciu pentru controlul tehnic la start execută verificarea containerelor:  Pşt.3 83, c CT
a) la ordinul ofiţerului de serviciu la start
b) # înainte şi după îmbarcarea în aeronave
c) doar înainte de îmbarcarea în aeronave
La terminarea controlului specialistul pentru controlul tehnic la start raportează:  Pşt.3 83, g CT
a) conducătorului paraşutării
b) # ofiţerului de serviciu la start
c) instructorului în aeronavă
La controlul tehnic la start se execută:  Pşt.3 108 (1) CT
a) verificările prevăzute în regulamentul instrucţiei de paraşutare
b) verificările specifice categoriei de paraşutare pentru care s­a efectuat pliajul
c) # verificările prevăzute în cartea tehnică şi în instrucţiunile privind cunoaşterea, întreţinerea şi
exploatarea tipului respectiv de paraşută
În carnetul de exploatare al paraşutei specialistul de serviciu pentru controlul tehnic:  Pşt.6 180 CT
a) verifică data la care expiră paraşuta
b) verifică persoana care a pliat paraşuta
c) # consemnează constatările sale şi semnează
Calificarea specială specialist control tehnic conferă următoarele competente: SMFA
512 (1) CT
22
a) admiterea la parasutare a tehnicii de parasutare în cadrul startului de parasutare
b) controlul tehnicii de parasutare în cadrul startului de parasutare
c) # controlul si admiterea la parasutare a tehnicii de parasutare în cadrul startului de parasutare
Baremele  de selectie  la pregătirea  pentru  acordarea  calificării  speciale specialist control SMFA
An. 6 CT
tehnic pentru categoria parasută aripă sunt: 22

a) #  40 de paraşutări cu parasuta aripă
b) să deţină calificarea de paraşutist clasa a II–a
c) 80 de paraşutări cu parasuta aripă
Baremele  de selectie  la pregătirea  pentru  acordarea  calificării  speciale specialist control SMFA
An. 6 CT
tehnic pentru categoria parasută rotundă sunt: 22

a) 40 de paraşutări cu parasuta rotundă
b) # 20 de paraşutări cu parasuta rotundă
c) să deţină calificarea de paraşutist clasa a III–a

CONTROL TEHNIC
I R I R
1 A 11 A
2 B 12 B
3 A 13 C
4 A 14 B
5 B 15 B
6 B 16 C
7 C 17 C
8 A 18 C
9 B 19 A
10 C 20 B

S-ar putea să vă placă și