Sunteți pe pagina 1din 3

TESTE EXAMEN LICENŢĂ PARAŞUTIŞTI

INSTRUCTOR ÎN AERONAVĂ

Bibliografie:
- Pşt. 3 – Regulamentul instrucţiei de paraşutare, 2001;
- F.T. / Pşt.6 – Manualul privind instrucţia paraşutistului militar, 2007;
- SMFA 22 / 2014 – Dispoziția privind aplicarea procedurii de aeronautică militară pentru atestarea parașutiștilor
militari (PAM­LPM).
Instructorul în aeronavă conduce activitatea paraşutiştilor:  Pşt.3 84 (1) IA
a) # de la îmbarcarea în aeronavă până la părăsirea acesteia
b) după executarea controlului după echipare şi până la părăsirea aeronavei
c) pe timpul zborului şi lansării
Instructorul în aeronavă ia în primire echipajele de la:   Pşt.3
84
IA
(2,b)
a) conducătorul paraşutărilor
b) # ofiţerul de serviciu la start
c) conducătorul grupei de pregătire
Instructorul în aeronavă reaminteşte paraşutiştilor:  Pşt.3
84
IA
(2,d)
a) înălţimea de paraşutare
b) operaţiunile pentru părăsirea aeronavei
c) # semnificaţia semnalelor, ordinea şi intervalul de paraşutare
Instructorul în aeronavă urmăreşte cu atenţie:  Pşt.3 84 (2,f) IA
a) comportamentul fiecărui paraşutist pe timpul îmbarcării
b) # comportamentul fiecărui paraşutist pe timpul zborului pe traiect, până la părăsirea aeronavei
c) semnalele transmise de către membrii echipajului
Instructorul în aeronavă nu permite paraşutarea militarilor la care constată:  Pşt.3
84
IA
(2,g)
a) # deficienţe în echipare sau la paraşute
b) că au schimbat locul în cadrul echipajului
c) necunoaşterea semnificaţiei semnalelor acustice şi luminoase
În situaţia în care constată la unii paraşutişti manifestări exagerate de frică instructorul în 84
Pşt.3 IA
aeronavă: (2,g)

a) # nu permite paraşutarea acestora
b) îi redistribuie în cadrul ultimei treceri
c) îi deplasează în partea din faţă a aeronavei pentru a nu stânjeni acţiunile celorlalţi
Instructorul în aeronavă comunică paraşutiştilor:   Pşt.3 84 (2,i) IA
a) înălţimea de paraşutare
b) viteza de zbor a aeronavei
c) # situaţia meteorologică din zona de paraşutare
Instructorul în aeronavă opreşte paraşutarea în curs de executare, la ordin/semnal sau din 84
Pşt.3 IA
proprie iniţiativă, atunci când constată:  (2,k)

a) înrăutăţirea condiţiilor meteorologice
b) # că este ameninţată securitatea paraşutiştilor sau aeronavei
c) depăşirea înălţimii stabilite pentru paraşutare
Instructor principal în aeronavă se numeşte în cazul:  Pşt.3 84 (3) IA
a) # aeronavelor la care sunt prevăzuţi 2­4 instructori
b) în care există instructori în aeronavă de la mai multe unităţi
c) în care la bord se află instructori în pregătire
Instructorul principal în aeronavă se numeşte:  Pşt.3 84 (4) IA
a) prin planul de zbor
b) # prin ordinul de paraşutare
c) de către conducătorul principal al paraşutării
Înainte de îmbarcarea echipajelor de paraşutişti instructorul în aeronavă verifică starea
Pşt.3 128 IA
instalaţiilor, dispozitivelor şi utilajelor pentru paraşutare de la aeronavă împreună cu: 
a) # tehnicul de bord
b) conducătorul paraşutării
c) ofiţerul de serviciu la start
Pe timpul decolării aeronavei şi zborului pe traiect se interzice:  Pşt.3 129 (2) IA
a) ajustarea echipamentului sau paraşutelor
b) ridicarea de pe locurile repartizate
c) # schimbarea locurilor între paraşutişti
Pe timpul zborului aeronavei spre zona de paraşutare, militarii sunt obligaţi:  Pşt.3 130 IA
a) # să urmărească semnalele şi comenzile instructorului în aeronavă şi să le execute întocmai
b) să urmărească semnalele tehnicului de bord
c) să urmărească semnalele luminoase de la bordul aeronavei
Intervalul dintre comenzile succesive ale instructorului în aeronavă trebuie să permită:   Pşt.3 138 IA
INSTR AERONAVA
I R I R
1 A 11 A
2 B 12 C
3 C 13 A
4 B 14 B
5 A 15 C
6 A 16 B
7 C 17 A
8 B 18 C
9 A 19 A
10 B 20 B

S-ar putea să vă placă și