Sunteți pe pagina 1din 5

PSP

1. La PSPP voalura are formă de:


pară
# bul b
tronconică

2. PSPP are diametrul voalurii de:


# 8 m
12 m
10 m

3. Vmax admisă la deschidere a PSPP este de:


150 km/h
# 270 km/ h
350 km/h

4. Vmin admisă la deschidere a PSPP este de:


# 120 km/ h
60 km/h
350 km/h

5. Greutatea totală de transport a PSPP este de:


200 kg
100 kg
# 150 kg

6. Timpul de pliere al PSPP este de:


40 min
# 30 min
10 min

7. Inălţimea minimă admisă la deschidere a PSPP este de:


100 m
600 m
# 200 m

8. Timpul de păstrare in stare pliată a PSPP este de:


# 60 zile
80 zile
30 zile

9. Greutatea PSPP este:


20 kg
12 kg
# 15,5 kg

10. Timpul de rotaţie de 3600 a PSPP este:


# max 14 sec
max 20 sec
max 5 sec
11. Diametrul nominal al voalurii PSPP este:
5m
10 m
#8m

12. Numărul suspantelor voalurii PSPP este:


16
# 28
36

13. Viteza de coborăre pe verticală a PSPP este:


3 m/s
# 5,5 m/s
7 m/s

14. PSR asigură:


# aterizarea în siguranţă a personalului în cazul nedeschiderii paraşutei principale
formarea si antrenarea militarilor
paraşutarea unor forţe cu mijloacele individuale din dotare

16. Voalura PSR are formă de:


pară
bulb
# triconică

17. Diametrul voalurii PSR este:


# 63 m
10 m
8m

18. Timpul de pliaj al PSR este:


30 min
20 min
# 15 min

19. Greutatea PSR este:


10 kg
8 kg
# 7,6 kg

20. Viteza de coborăre pe verticală a PSR este:


# 6 m/s
8 m/s
3 m/s

21. Timpul de păstrare in stare pliată a PSR este:


80 zile
30 zile
# 60 zile

22. Numărul suspantelor voalurii PSR este:


16
36
# 24

23. Durata minimă în serviciu a PSP este de:


5 ani
# 10 ani
15 ani

24. Plasa anti-inversiune este prinsă la bordul de atac al paraşutei PSPP şi are rolul de:
a micşora viteza de coborâre pe verticală
# a reduce riscul producerii incidentului ,,petrecere de suspante”
a creşte viteza de înaintare pe orizontală

25. Paraşuta PSPP are:


# două fante radiale pentru pilotarea paraşutei
o fantă principală care-i asigură viteza de înaintare
nu are nicio fantă
26. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, nedeschiderea capotei paraşutei principale, are
drept cauză:
# neacroşarea cordului la cablul longitudinal al aeronavei
viteza mare a aeronavei pe timpul paraşutării
evoluţii ale aeronavei pe timpul paraşutării
27 n cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, nedeschiderea capotei paraşutei principale, are
drept cauză:
viteza mare a aeronavei pe timpul paraşutării
# ruperea cordului
evoluţii ale aeronavei pe timpul paraşutării
28 n cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, cu cord, nedeschiderea capotei paraşutei
principale, are drept cauză:
# ruperea/desprinderea cablului longitudinal al aeronavei
viteza mare a aeronavei pe timpul paraşutării
evoluţii ale aeronavei pe timpul paraşutării
29 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la nedeschiderea paraşutei principale, se
procedează astfel:
se larghează paraşuta principală şi se acţionează comanda psr
se larghează paraşuta principală, se aşteaptă 2 -3 sec şi se acţionează comanda psr
# se acţionează comanda psr
30 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, deschiderea accidentală a paraşutei de rezervă,
are drept cauză:
# acţionarea involuntară a comenzii psr de către paraşutist
neacroşarea cordului la cablul longitudinal al aeronavei
declanşarea unui dispozitiv de largare al voalurii principale
31 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, deschiderea accidentală a paraşutei de rezervă,
are drept cauză:
declanşarea unui dispozitiv de largare al voalurii principale
# ocheţii textili de închidere ai psr uzaţi sau prea lungi şi ieşirea acelor comenzii manuale la şocul deschiderii
pspp
ocheţii textili de închidere ai pspp uzaţi sau prea lungi
32 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la deschiderea accidentală a paraşutei de
rezervă, se procedează astfel:
# se încearcă oprirea procesului de deschidere a psr prinzând voalura psr cu ambele mâini în acelaşi timp
paraşutistul este atent la deschiderea corectă a pspp
se opreşte procesului de deschidere a psr prin largarea voalurii în acelaşi timp paraşutistul este atent la
deschiderea corectă a pspp
se opreşte procesului de deschidere a psr prin tăierea suspantelor în acelaşi timp paraşutistul este atent la
deschiderea corectă a pspp
33 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la deschiderea accidentală a paraşutei de
rezervă, dacă paraşutistul nu este echipat cu HITMM-A, se procedează astfel:
după prinderea voalurii psr, aceasta se larghează şi se creşte atenţia la aterizare
după prinderea voalurii psr, suspantele acesteia se taie şi se creşte atenţia la aterizare
# după prinderea voalurii psr, aceasta se introduce între picioare şi se menţine în această poziţie până la
aterizare
34 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la deschiderea accidentală a paraşutei de
rezervă, dacă paraşutistul este echipat cu HITMM-A, se procedează astfel:
# după prinderea voalurii PSR, acesta detaşează HITMM-A şi imediat după aceea introduce voalura PSR între
picioare şi o menţine în această poziţie până la aterizare
după prinderea voalurii PSR, acesta detaşează HITMM-A şi voalura PSR şi menţine această configuraţie până
la aterizare
după prinderea voalurii PSR, acesta detaşează voalura PSR şi menţine această configuraţie până la aterizare
35 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, agăţarea suspantelor paraşutei de corp, are drept
cauză:
acţionarea accidentală a unui dispozitiv de largare
# părăsirea incorectă a bordului aeronavei
evoluţii ale aeronavei pe timpul lansărilor
36 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la agăţarea suspantelor paraşutei de corp, se
procedează astfel:
se larghează voalura PSPP şi se acţionează comanda PSR
# se acţionează comanda PSR
se taie suspantele agăţate şi se acţionează comanda PSR
37 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, declanşarea unui dispozitiv de largare a voalurii,
are drept cauză:
# acţionarea accidentală a unui dispozitiv de largare
acţionarea accidentală a comenzii PSR
şocul mare la deschiderea voalurii principale
38 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, declanşarea unui dispozitiv de largare a voalurii,
are drept cauză:
acţionarea accidentală a comenzii PSR
şocul mare la deschiderea voalurii principale
# utilizarea unui dispozitiv cu defecţiuni ascunse din fabricaţie
39 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la declanşarea unui dispozitiv de largare a
voalurii, se procedează astfel:
se larghează şi celălalt dispozitiv şi se acţionează comanda PSR
se acţionează comanda PSR
# se acţionează comanda PSR după care se larghează şi celălalt dispozitiv
40 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, nedeschiderea voalurii, are drept cauză:
# termen de pliaj depăşit
poziţie incorectă la părăsirea aeronavei
evoluţii ale aeronavei pe timpul lansării
41 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la nedeschiderea voalurii, se procedează astfel:
se larghează voalura şi se acţionează comanda PSR
# se acţionează comanda PSR
se scutură de suspante pentru a încerca deschiderea voalurii, în caz de nereuşită se acţionează comanda PSR
42 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la petrecerea de suspante, se procedează astfel:
se larghează voalura şi se acţionează comanda PSR
# se acţionează comanda PSR
se taie suspantele petrecute a încerca deschiderea voalurii
43 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, petrecerea de suspante, are drept cauză:
# neacroşarea ochetului suspensiei orificiului polar al voalurii paraşutei principale la cordul de ataşare al
comenzii automate
plierea incorectă a voalurii în capotă
plierea incorectă a cordului de ataşare al comenzii automate
44 În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă PSPP, la abordajul între doi paraşutişti, dintre care
unul are HITMM-A detaşat, se procedează astfel:
paraşutistul căruia i s-a prins containerul larghează voalura principală şi acţionează comanda PSR
# paraşutistul căruia i s-a prins containerul îl decuplează acţionând demultiplicatorul de largare şi pilotează în
continuare pentru a se depărta de celălalt paraşutist
paraşutistul căruia i s-a prins containerul, taie cordul de acroşare şi pilotează în continuare pentru a se depărta
de celălalt paraşutist

S-ar putea să vă placă și