Sunteți pe pagina 1din 6

BG-7M

1. Suprafaţa portantă a voalurii paraşutei BG-7M este:


# 94,4-95 m2
65 m2
105 m2
2. Capacitatea utilă de transport a paraşutei BG-7M este:
80 kg
220 kg
# 150 kg
3. Viteza de coborâre pe verticală a paraşutei BG-7M este:
8 m/s
3 m/s
# 4,5-5 m/s
4. Timpul de deschidere a paraşutei BG-7M din cădere stabilizată este:
5s
# 2,5-3 s
1s
5. Timpul de pliaj al paraşutei BG-7M este:
20 min
40 min
# 30 min

6. Numărul de suspante al paraşutei BG-7M este:


# 36
28
38

7. Suspantele paraşutei principale BG-7M fac legătura între:


# voalura principală şi sistemul de suspensie
sistemul de suspensie şi capotă
capotă şi voalura principală

8. Timpul de deschidere a paraşutei BG-7M la saltul automat este:


# 3-5 s
6-7 s
2s

9. Extractoarea paraşutei BG-7M are formă:


# conică
dreptunghiulară
pătrată

10. Suspantele stabilizatorului paraşutei BG-7M au lungimea de:


1m
# 1,5 m
3m

11. Viteza de cădere stabilizată a paraşutei BG-7M este:


23-25 m/s
43-45m/s
# 33-35m/s
12. Viteza de fantă a paraşutei BG-7M este:
1m/s
3m/s
# 2m/s

13. Timpul de executare a unui viraj de 3600 al paraşutei BG-7M este:


5-6 s
# 10-12 s
15-16 s

14. Timpul de deschidere al stabilizatorului paraşutei BG-7M este:


# 0,5-1 s
2s
5s

15. Suspantele paraşutei BG-7M au lungimea de:


10 m
#7m
5m

16. Voalura extractoarei BG-3M are formă:


dreptunghiulară
de pară
# pătrată

17. Suprafaţa extractoarei paraşutei BG-3M este de:


0,3 m2
2 m2
# 0,8 m2

18. Timpul de deschidere al paraşutei BG-3M este:


# max 2 s
5s
3s

19. Suprafaţa portantă a voalurii paraşutei BG-3M este:


50 m2
# 61 m2
71 m2

20. Viteza de coborâre pe verticală a paraşutei BG-3M este:


8 m/s
# 6 m/s
3 m/s

21. Numărul de suspante al extractoarei paraşutei BG-3M este:


2
#8
5

22. Numărul de suspante al paraşutei BG-3M este:


36
24
# 28

23. Înălţimea minimă de deschidere a paraşutei BG-3M este:


# 60m
51m
70m

24. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, deschiderea


accidentală a paraşutei în avion are drept cauză:
# nerespectarea de către paraşutist a regulilor de zbor cu aeronava
pliaj incorect
ruperea cablului cu 3 ace

25. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la deschiderea


accidentală a paraşutei în avion:
dacă este timp, se închide capota paraşutei şi se continuă saltul
# paraşutistul este oprit de la paraşutare
se închide capota paraşutei şi se execută saltul la următoarea trecere a aeronavei

26. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, înnodarea cordului


pe corpul paraşutistului la părăsirea aeronavei are drept cauză:
# poziţia incorectă a cordului, în momentul părăsirii aeronavei
deplierea cordului înainte de momentul părăsirii aeronavei
neacroşarea carabinei cordului de cablul aeronavei

27. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, dacă paraşutistul


rămâne agăţat de aeronavă se va proceda astfel:
instructorul trage de cord pentru a aduce paraşutistul înapoi în aeronavă paraşutistul
acţionează imediat comanda manuală a paraşutei principale
instructorul desface carabina cordului şi eliberează paraşutistul, care va acţiona
imediat comanda manuală a paraşutei principale
# instructorul taie cordul, iar paraşutistul acţionează imediat comanda manuală a
paraşutei principale

28. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, nedeschiderea


paraşutei principale are drept cauză:
poziţie incorectă a paraşutistului la părăsire
# neacroşarea cordului la cablul aeronavei
depăşirea vitezei limită de cădere liberă

29. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, nedeschiderea


paraşutei principale are drept cauză:
depăşirea vitezei limită de cădere liberă
poziţie incorectă a paraşutistului la părăsire
# ruperea comenzii automate a cordului

30. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, nedeschiderea


paraşutei principale are drept cauză:
# blocarea acelor comenzii automate în conurile de presiune ai capotei
depăşirea vitezei limită de cădere liberă
poziţie incorectă a paraşutistului la părăsire
31. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la nedeschiderea
paraşutei se acţionează astfel:
# se mai încearcă o singură dată în caz de nereuşită se deschide paraşuta de siguranţă
fără ajutor
se mai încearcă de 2 – 3 ori la un interval de 3 sec în caz de nereuşită se deschide
paraşuta de siguranţă fără ajutor
se mai încearcă o singură dată în caz de nereuşită se larghează paraşuta

32. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la nedeschiderea


paraşutei se acţionează astfel:
se mai încearcă o singură dată în caz de nereuşită se deschide paraşuta de siguranţă cu
ajutor
se mai încearcă o singură dată în caz de nereuşită se larghează paraşuta
# se mai încearcă o singură dată în caz de nereuşită se deschide paraşuta de siguranţă
fără ajutor

33. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, blocarea bridelor


dispozitivelor de largare al voalurii are drept cauză:
# defecţiune tehnică
deformarea mecanică a dispozitivului în momentul părăsirii aeronavei
nedeschiderea paraşutei de stabilizare

34. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la blocarea bridelor


dispozitivului de largare al voalurii se acţionează astfel:
# paraşutistul mai acţionează, o singură dată, comanda manuală a paraşutei, dacă nu
se deschide, acţionează comanda paraşutei de rezervă, fără ajutor
paraşutistul larghează paraşuta principală şi deschide paraşuta de rezervă, fără ajutor
paraşutistul mai acţionează, o singură dată, comanda manuală a paraşutei, dacă nu se
deschide, acţionează comanda paraşutei de rezervă, cu ajutor

35. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la deschiderea


parţială a paraşutei principale se acţionează astfel:
paraşutistul deschide imediat paraşuta de rezervă cu ajutor
paraşutistul larghează paraşuta principală şi deschide paraşuta de rezervă fără ajutor
# paraşutistul deschide imediat paraşuta de rezervă fără ajutor

36. În cazul executării paraşutărilor automate cu paraşuta rotundă, strangularea


voalurii paraşutei principale are drept cauză:
# poziţia incorectă la deschidere a paraşutistului
blocarea bridelor dispozitivelor de largare al voalurii
nedeschiderea paraşutei de stabilizare

37. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, declanşarea unui


dispozitiv de largare a voalurii are drept cauză:
# defecţiune tehnică sau cedare de material
montaj defectuos în timpul pliajului
ruperea siguranţelor metalice

38. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la declanşarea unui


dispozitiv de largare a voalurii se acţionează astfel:
paraşutistul larghează şi celălalt dispozitiv şi deschide imediat paraşuta de rezervă, cu
ajutor
# paraşutistul larghează şi celălalt dispozitiv şi deschide imediat paraşuta de rezervă,
fără ajutor
paraşutistul deschide imediat paraşuta de rezervă, fără ajutor

39. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la acroşarea husei


paraşutei principale cu picioarele, se procedează astfel:
se eliberează cu calm husa paraşutei, se larghează voalura şi se deschide paraşuta de
siguranţă, fără ajutor
se deschide paraşuta de siguranţă, fără ajutor
# se eliberează cu calm husa paraşutei, iar în caz de nereuşită se deschide paraşuta de
siguranţă, fără ajutor

40. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, acroşarea husei


paraşutei principale cu picioarele sau mâinile, are drept cauză:
# poziţia incorectă a corpului la părăsirea aeronavei
deschiderea capotei în interiorul aeronavei
evoluţii ale aeronavei în momentul părăsirii

41. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la răsucirea


paraşutei de siguranţă în jurul paraşutei principale, se acţionează astfel:
se opreşte mişcarea de rotaţie
# se larghează voalura paraşutei principale
se încearcă descurcarea şi deschiderea paraşutei de siguranţă

42. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la răsucirea


paraşutei de siguranţă în jurul paraşutei principale, se acţionează astfel:
paraşutistul încearcă strângerea voalurii paraşutei de rezervă
# paraşutistul taie suspantele paraşutei principale de deasupra inelelor „d”
se încearcă descurcarea şi deschiderea paraşutei de siguranţă

43. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, răsucirea paraşutei


de siguranţă în jurul paraşutei principale, are drept cauză:
# deschiderea paraşutei de rezervă în mişcare de rotaţie
pliaj incorect alparaşutei de rezervă
deschiderea paraşutei de rezervă pe timpul largării voalurii principale:

44. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, la largarea


accidentală a unei chingi port-suspantă, se procedează astfel:
se deschide paraşuta de siguranţă fără ajutor
# se larghează voalura şi se deschide paraşuta de siguranţă fără ajutor
se larghează voalura şi se deschide paraşuta de siguranţă cu ajutor

45. În cazul executării paraşutărilor cu paraşuta rotundă, cu cord, pentru oprirea


târâşului la aterizare, se procedează astfel:
se acţionează un grup de suspante pentru deformarea voalurii
se larghează chingile port-suspantă
# se larghează o chingă port-suspantă

46. Pentru a fi evitate abordajele se respectă regula:


paraşutistul de jos îl fereşte pe cel de sus
# paraşutistul de sus îl fereşte pe cel de jos
paraşutiştii se feresc reciproc
47. Pentru a evita târâşul, când se aterizează cu paraşuta de siguranţă, se procedează
astfel:
# paraşutistul se ridică în picioare şi aleargă lateral faţă de direcţia vântului
paraşutistul se ridică în picioare şi deşurubează rapid una din cele două catarame
paraşutistul se ridică în picioare şi se dezeechipează de sistemul de suspensie

48. Când se aterizează cu paraşuta de siguranţă, se procedează astfel:


paraşutistul se ridică în picioare şi deşurubează rapid una din cele două catarame
paraşutistul se ridică în picioare şi se dezeechipează de sistemul de suspensie
# paraşutistul trage de suspantele dinspre sol până la oprirea târârii

49. În cazul aterizării în copaci se procedează astfel:


se lipesc picioarele iar cu mâinile se prinde de crengi
se lipesc picioarele iar cu mâinile se prinde de comenzile paraşutei
# se lipesc picioarele iar cu mâinile se protejează faţa

50. Stabilizatorul paraşutei BG-7M are suprafaţa de:


2 m2
6 m2
# 4 m2

S-ar putea să vă placă și