Sunteți pe pagina 1din 4

MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN PROIECT

4.1 DEFINIRI

Managementul timpului în proiect cuprinde procesele necesare pentru


managementul finalizării la timp al acestuia.
Figura 4-1 oferă o prezentare generală a proceselor de management al timpului
proiectului, respectiv:
4.1 Planificarea managementului programului de execuție – procesul de stabilire a
politicilor, procedurilor și documentațiilor pentru planificarea, dezvoltarea,
managementul, execuția și controlul programului de execuție a proiectului;
4.2 Definirea activităților – procesul de identificare și documentare a acțiunilor
specifice care trebuie efectuate pentru a produce livrabilele proiectului;
4.3 Secvențierea activităților – procesul de identificare și documentare a relațiilor
dintre activitățile proiectului;
4.4 Estimarea resurselor activităților – procesul de estimare a tipului și cantităților
de resurse materiale, umane, echipamente sau resurse necesare pentru a efectua
fiecare activitate;
4.5 Estimarea duratelor activităților – procesul de estimare a numărului de perioade
de lucru necesare pentru finalizarea activităților individuale utilizând resursele
estimate;
4.6 Elaborarea programului de execuție a proiectului – procesul de analiză a
secvenţierii activităților, duratelor, cerințelor de resurse și constrângerilor de
programare pentru crearea modelului pentru programul de execuție a proiectului;
4.7 Controlul programului de execuție a proiectului – procesul de monitorizare a
situației activităților proiectului pentru a actualiza progresul proiectului și pentru a
gestiona schimbările aduse versiunii de referință a programului de execuție a
proiectului.
Aceste procese interacționează atât între ele cât și cu procesele din alte Arii de
cunoștințe descrise detaliat în Secțiunea 3 și anexa A1.
Diferențierea dintre prezentarea programului de execuție a proiectului pe baza
datelor planificate (Secțiunea 4.6.3.3) și calculele care produc programul de execuție a
proiectului (Secțiunea 4.6.3.2) este realizată aplicând tehnica de planificare, populată
cu datele de proiect pe modelul programului de execuție. Un program de execuție este
o reprezentare a planificării timpului de execuție a activităților proiectului, incluzând
durata, dependențele, precum și alte informații de planificare, utilizate pentru a realiza
planificarea temporală a proiectului, împreună cu alte elemente de planificare. Pentru
informații specifice referitoare la planificarea timpului în cadrul proiectului, consultați
MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN PROIECT

“Practica standard pentru planificarea proiectului”. (“Practice Standard for


Scheduling”).
În unele proiecte, în special cele de mică anvergură, definirea activităților,
secvențierea activităților, estimarea resurselor pe activități, estimarea duratelor pentru
activități și dezvoltarea programului de execuție sunt atât de strâns legate încât sunt
privite ca un singur proces, ce poate fi efectuat de către o singură persoană, într-o
perioadă de timp relativ scurtă. Aceste procese sunt prezentate aici sub formă de
procese distincte deoarece instrumentele și tehnicile fiecărui proces sunt diferite.
Procesele managementul timpului în proiect, dar și instrumentele & tehnicile
asociate acestora sunt documentate în planul de management al programului de execuție
a proiectului. Planul de management al programului de execuție este un plan subsidiar
integrat cu planul de management al proiectului prin intermediul procesului “Elaborarea
planului de management al proiectului”. Planul de management al programului de
execuție identifică o metodă de planificare și un instrument de programare a
activităților (Figura 4-2), stabilește formatul și criteriile pentru elaborarea și controlul
programului de execuție a proiectului. Metoda de planificare selectată definește cadrul
și algoritmii folosiți în instrumentul de planificare pentru a crea programul de execuție.
Printre cele mai cunoscute metode de planificare se numără metoda drumului critic
(“CPM – Critical Path Method”) și metoda lanțului critic (“CCM – Critical Chain
Method”).
Elaborarea programului de execuție a proiectului utilizează rezultatele din
procesele de definire a activităților, secvențiere a activităților, estimare a resurselor
pentru activități și de estimare a duratelor pentru activități în asociere cu instrumentele
de planificare. Programul de execuție finalizat și aprobat constituie versiunea de
referință ce va fi utilizată în procesul “Controlul programului de execuție” (Secțiunea
4.7). Pe măsură ce activitățile proiectului sunt realizate, cea mai mare parte din efortul
din Aria de cunoștințe ale managementului timpului în proiect va apărea în procesul
“Controlul programului de execuție” concentrându-se pe finalizarea la timp a
proiectului. Figura 4-2 oferă o prezentare generală a planificării timpului, reliefând
modul în care interacționează metoda de planificare, instrumentul de programare și
rezultatele proceselor de management al timpului în proiect pentru a crea programul de
execuție al proiectului.
MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN PROIECT

FIGURA 4-‐1 MANAGEMENTULUI TIMPULUI ÎN PROIECT:


VEDERE GENERALĂ
MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN PROIECT

FIGURA 4-‐2 PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA PROGRAMULUI DE


EXECUȚIE AL PROIECTULUI