Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa EXTRAORDINARĂ din data de 06.09.

2019 va avea următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii utilajelor necesare desfășurării activității


de salubrizare pe raza U.A.T. Periam, precum și aprobarea încheierii unui contract de prestări
servicii de preluare și transfer deșeuri municipale cu operatorul S.C. POLARIS HOLDING
S.R.L.;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Agricol și Protecția mediului
din cadrul Primăriei Comunei Periam ); aviz Comisia de specialitate nr.II din cadrul Consiliului
Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe speciale în vederea colectării și


transportării deșeurilor municipale de pe raza UAT Periam, ca urmare a situației de urgență
generată de nerespectarea clauzelor contractuale de către operatorul de salubrizare ASOCIEREA
S.C. BRAI-CATA S.R.L. – S.C. LIBRO EVENTS S.R.L.;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite și
taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului
Local Periam.

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite și
taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului
Local Periam.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice


al Comunei Periam pe anul 2019;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Achiziții publice din cadrul
Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.

PRIMAR,
DUMITRAȘ CORNEL