Sunteți pe pagina 1din 8

Școala Gimnazială Stornești

Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași


Telefon / fax – 0232 325111
CUI - 17169439

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Şcoala Gimnazială Storneşti Avizat,


PROFESOR DIRIGINTE: Ailoaiei Elena-Cristina Director
CLASA: a V - a
AN ŞCOLAR: 2018-2019 Avizat,
DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personalã; 1 oră/săptămână Şef catedră

CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALÃ


Planificare anuală

Nr.crt Domeniul tematic Număr de ore Semestrul

1 AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL DE VIAȚĂ 10 I


SĂNĂTOS ȘI ECHILIBRAT
2 DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ ȘI 8
SOCIALĂ
Total ore/semestru 18
3 MANAGEMENTUL ÎNVĂȚĂRII 8 II
4 MANAGEMENTUL CARIEREI 8
Total ore/semestru 16

Menţionăm că in perioada ________________ se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare


,,Şcoala altfel“ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă in acesta.
Școala Gimnazială Stornești
Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași
Telefon / fax – 0232 325111
CUI - 17169439

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Şcoala Gimnazială Storneşti Avizat,


PROFESOR DIRIGINTE: Ailoaiei Elena-Cristina Director
CLASA: a V - a
AN ŞCOLAR: 2018-2019 Avizat,
DISCIPLINA: Consiliere şi dezvoltare personalã; 1 oră/săptămână Şef catedră

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALÃ


SEMESTRUL I

Nr. Domeniul tematic Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Obs.
crt. ore
1. Prezentarea manualului 1 S1
Portofoliul personal de ȋnvӑțare – utilitatea, structura, modul de realizare și de prezentare.
Școala Gimnazială Stornești
Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași
Telefon / fax – 0232 325111
CUI - 17169439

2. AUTOCUNOAȘTERE ȘI STIL 1.1. Identificarea resurselor Lecția 1 – Cine sunt eu (caracteristici


DE VIAȚĂ SĂNĂTOS ȘI personale și a oportunităților și resurse personale: caracteristici
ECHILIBRAT de dezvoltare specifice pozitive, interese, abilități, aptitudini, S2–S8
vârstei. credințe, valori, preferințe)

Lecția 2 – Cum sunt eu (concept de


1.2. Analiza surselor de sine global, concept de sine școlar)
stres și a consecințelor Lecția 3 – Cresc, mă schimb, mă
acestuia asupra sănătății și dezvolt (schimbare și dezvoltare;
stării de bine. caracteristicile preadolescenței,
modificări psihosomatice specifice 7
vârstei)

Lecția 4 – Sunt sănătos (sănătatea


persoanei și a mediului: starea de
sănătate și prevenirea îmbolnăvirilor)

Lecția 5 – Trăiesc sănătos (sănătatea


persoanei și a mediului: alimentație
sănătoasă, igiena personală/igiena în
colectivitate)

Lecția 6 – Fac față stresului (sănătatea


persoanei și a mediului: surse de stres și
strategii de prevenire)

Lecția 7 – Îmi respect ritmul (sănătatea


persoanei și a mediului: ritm biologic de
activitate și odihnă)
Școala Gimnazială Stornești
Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași
Telefon / fax – 0232 325111
CUI - 17169439

1.1,1.2 Recapitulare (domeniul tematic 1) 2 S9–S10


Evaluare și autoevaluare. Reflecție,
feedback
4. DEZVOLTARE EMOȚIONALĂ 2.1. Recunoaşterea unei Lecția 1 – Emoțiile în viața noastră 6 S11–-S16
ȘI SOCIALĂ varietăţi de emoţii trăite în (emoții de bază/emoții diverse)
raport cu sine şi cu ceilalţi
Lecția 2 – În explorarea emoțiilor
2.2. Acordarea feedbackului (emoții de bază/emoții diverse)
pozitiv în relaționarea cu
ceilalți Lecția 3 – Modalități de gestionare a
emoțiilor (emoții de bază/emoții diverse)

Lecția 4 – Relațiile dintre noi și


comunicarea (acordarea feedbackului
pozitiv)

Lecția 5 – Exersarea feedbackului


pozitiv (acordarea feedbackului pozitiv)

Lecția 6 – Prietenia și relaționarea


armonioasă
(acordarea feedbackului pozitiv)
2.1, 2.2 Recapitulare (domeniul tematic 2) 2 S17–S18
Evaluare și autoevaluare. Reflecție,
feedback
Școala Gimnazială Stornești
Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași
Telefon / fax – 0232 325111
CUI - 17169439

PLANIFICARE SEMESTRIALĂ – CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALÃ


SEMESTRUL AL II - LEA
Nr. crt. Domeniul tematic Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Obs.
ore
Școala Gimnazială Stornești
Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași
Telefon / fax – 0232 325111
CUI - 17169439

1. MANAGEMENTUL 3.1. Identificarea factorilor personali și Lecția 1 – De ce să învăț? (motivația 7 S19–S25


ÎNVĂȚĂRII de context care facilitează/blochează învățării)
învățarea

3.2. Prezentarea progreselor în Lecția 2 – De ce să învăț cum să învăț?


învățare, utilizând modalități variate de (optimum motivațional)
comunicare
Lecția 3 – Ce mă ajută/ce mă împiedică
să învăț?
(factori care facilitează/blochează
învățarea)

Lecția 4 – Cum învăț mai bine?


(strategii și tehnici de învățare eficientă)

Lecția 5 – Recapitularea în sprijinul


învățării (strategii și tehnici de învățare
eficientă)

Lecția 6 – Concentrează-te pe succes!


(motivația învățării)

Lecția 7 – Portofoliul meu, oglinda mea


(portofoliul personal de învățare. Scop,
principiu și rol în învățare)
Școala Gimnazială Stornești
Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași
Telefon / fax – 0232 325111
CUI - 17169439

Recapitulare (domeniul tematic 3)


3.1, 3.2 Evaluare și autoevaluare. Reflecție, 1 S26
feedback
3. MANAGEMENTUL 4.1. Recunoașterea oportunităților pe Lecția 1 – Școala în viața mea (rolul 6 S27– S32
CARIEREI care le oferă educaţia pentru alegerea educaţiei în alegerea carierei)
carierei
4.2. Identificarea unor ocupații din Lecția 2 – Rolul și importanța
domenii diferite de activitate și a disciplinelor școlare (rolul educaţiei în
beneficiilor acestora pentru persoană și alegerea carierei)
pentru societate Lecția 3 – Relația dintre disciplinele
școlare, domeniile de activitate și
profesii (ocupaţii şi domenii de
activitate)

Lecția 4 – Ocupațiile de ieri, ocupațiile


de azi (ocupaţii şi domenii de activitate)

Lecția 5 – O ocupație pentru fiecare


(beneficiile ocupaţiilor pentru individ:
perspective de angajare, rezolvarea unor
probleme globale)

Lecția 6 – O ocupație pentru mine


(beneficiile ocupaţiilor pentru individ:
perspective de angajare, rezolvarea unor
probleme globale)
Școala Gimnazială Stornești
Sat Stornești, comuna Sinești, jud. Iași
Telefon / fax – 0232 325111
CUI - 17169439

4.1, 4.2 Recapitulare (domeniul tematic 4) 1 S33


Evaluare și autoevaluare. Reflecție,
feedback
5. Prezentarea portofoliilor de ȋnvӑțare. Feedbackul profesorului
1 S34

Conform programei analitice aprobate de …………… prin Ordinul nr. …………………/…………………………...

Profesor,
Elena-Cristina Ailoaiei

S-ar putea să vă placă și