Sunteți pe pagina 1din 16

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu Program Prelungit nr.

7 Sighetu Marmaţiei

Profesor pt. Înv. Preşcolar: Boiciuc Maria-Cristina

Data: 29-04-2015

Nivel: I – grupa mică

Tema de studiu: “Cum a fost, este şi va fi pe Pământ?”

Subtema: „Prietenii noştri”

Tema zilei: „Puf Alb şi Puf Gri”

Categoria de activitate: activitate integrată: ADP+ALA1+ADE (DOS+DEC)+ALA2

Forma de realizare: frontal, pe grupuri, individual.

Tipul de activitate: predare-învățare, consolidare de cunoştinţe, deprinderi și priceperi.

Scopul activităţii:

Formarea unei atitudini corecte referitoare la caracteristici morale pozitive pe care este de
dorit să şi le însuşească copiii, şi în particular sinceritatea;
Consolidarea și sistematizarea capacitatii de recunoaștere și înțelegere a comportamentelor
pozitive și negative; consolidarea unor deprinderi și abilități de utilizarea a spațiului plastic.
Strategia didactică:

Metode şi procedee: conversaţia, lectura, explicaţia, observaţia, exerciţiul, demonstraţia, metoda


Mâna oarbă, metoda Cubului, jocul.
Material didactic: material ilustrativ, cuburi de lemn, cort căsuţă, jetoane cu personaje din
diferite poveşti, imaginea a doi iepuraşi: alb şi gri, trei iepuraşi de pluş, imagini ilustrative pentru
conţinutul poveştii, măşti din carton cu conturul unui iepuraş, figurine iepuraş de ipsos, acuarele,
pensule, recipiente de apă, mască model, recompense, măşti şi siluete pentru personajele din
poveste: mama iepuroaică, Puf Alb, Puf Gri, recompense.

Forma de organizare: frontal, pe grupe şi individual.


Durata activităţii: o zi
Locul de desfăşurare: în sala de grupă
Evaluare: continuă prin aprecierea răpunsurilor.

Bibliografie: *** Curriculum pentru învăţământul preşcolar, M.E.C.I., 2008


Glava A., Pocol M., Tătaru L. (coord.), Educaţia timpurie, ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului preşcolar, Editura Paralela 45, Piteşti, 2009
Grama F., Pletea, M. Şi colab., Aplicaţii ale noului curriculum pentru învăţământul
preşcolar, vol.I,II, III, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti, 2009
***Sugestii metodologice pentru aplicarea noului curriculum – Activitati integrate din
cadrul proiectelor – Editura Diana, 2009

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES


ALA 1
Sectorul – Joc de rol
Tema: „Prăjitură pentru Puf Alb şi Puf Gri”
Obiective operaționale:
să orneze biscuiții pentru prăjitura iepuraşilor;
să utilizeze corect ustensilele de bucătărie.
Metode şi procedee: explicația, conversația, munca independentă
Material didactic: biscuiți, cremă de ciocolată, dulceaţă, cuțite de plastic, farfurioare, șorțulete,
șervețele.
Forma de organizare: individual și pe grupuri.

Sectorul – Construcții
Tema: ”Căsuța Iepuraşilor”
Obiective operaționale:
să asambleze corespunzător materiale în plan orizontal şi vertical;
să respecte tehnica de lucru aleasă, plasând piesele de construcţie pentru a reda modele din
realitate;
să colaboreze cu colegii în realizarea temei propuse.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, munca independentă.
Material didactic: piese de construcţie – cuburi de lemn, nuiele.
Forma de organizare: pe grupuri sau individual.

Sectorul –Ştiinţă
Tema: „Ajută-l pe iepuraş să ajungă la morcovi” –fişă labirint
Obiective operaționale:
să găsească drumul iepuraşului spre morcovi;
să coloreze drumul, iepuraşul şi morcovii.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, munca independentă.
Material didactic: fişe labirint, creioane grafice şi colorate.
Forma de organizare: pe grupuri sau individual.

Sectorul –Nisip şi apă


Tema: „Să plantăm seminţe de morcovi pentru iepuraşi”
Obiective operaționale:
să folosească materialele puse la dispoziţie pentru realizarea temei propuse;
să colaboreze cu colegii în realizarea temei propuse.
Metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, munca independentă.
Material didactic: ghivece, seminţe de morcovi, unelte, pământ, mănuşi, şorţuleţe.
Forma de organizare: pe grupuri sau individual.

ADE
1. DOS – Educaţie pentru societate - lectura educatoarei: „Puf Alb şi Puf Gri”
2. DEC– activitate artistico-plastică: „Surprizele Iepuraşilor” – pictură.
Obiective operaţionale:
să asculte şi să urmărească cu atenţie povestea expusă de educatoare pe baza imaginilor
sugestive din poveste;
să desprindă, ajutaţi de educatoare latura educativă a povestirii şi să diferenţieze personajele
pozitive de cele negative;
să reţină desfăşurarea evenimentelor în ordinea succesiunii întâmplărilor;
să reproducă fragmente din poveste, folosindu-se de imagini, cu ajutorul întrebărilor adresate
de educatoare;
să-şi îmbogăţească vocabularul cu unele cuvinte noi: bâlci, a frământa conştiinţa;
să pună colegilor întrebări corecte, în legătură cu personajele şi întâmplările din cuprinsul
povestirii;
să picteze ordonat şi îngrijit măştile de iepuraş şi figurinele de ipsos (iepuraşi), respectând
culoarea corespunzătoare personajului ales;
să aprecieze lucrarea proprie şi pe cea a colegilor, pe baza criteriilor obiective enunţate de
educatoare.

Metode şi procedee: conversaţia, lectura, explicaţia, exerciţiul, observarea, demonstrația, metoda


cubului, metoda mâna oarbă, jocul.
Material didactic: material ilustrativ, prezentare PPT, cubul, fișe cu labirint, creioane, acuarele,
măşti, figurine de ipsos, ornamente;
Forma de organizare: frontală şi pe grupuri

ALA 2: „Iepuraşu-n iarbă” –joc distractiv


Obiectiv operațional: să înțeleagă și să respecte regula de joc;
Material didactic: calculator, măşti iepuraş, stimulente.
Mod de desfășurare:.

Activitatea zilei va începe cu întâlnirea de dimineaţă, în care copiii au posibilitatea de a-şi


manifesta starea de spirit, de bună dispoziţie. Copiii vor fi aşezaţi în semicerc pe covor pentru a se
putea vedea mai bine şi a relaţiona în condiţii bune.
Se adresează Salutul: « Bună dimineaţa iepuraş », el porneşte de la educatoare. Copiii vor
transmite de la unul la altul o mascotă iepuraş şi se vor saluta reciproc.
Prezenţa se desfăşoară sub directa supraveghere a educatoarei, fiecare copil îşi va aşeza poza
la locul potrivit.
Calendarul naturii: se poartă o scurtă conversaţie despre starea vremii, completându-se
calendarul naturii. Se vor adresa întrebările specifice acestei etape a activităţii, iar ca răspuns copiii
vor aşeza simbolul corespunzător:
-Cum este vremea astăzi?
-Ce zi este astăzi?
-În ce anotimp suntem?
Noutatea zilei este anunţată de educatoare spunând copiilor că la ei în grupă va veni o
doamna metodistă care vrea să vadă cât de frumoşi şi isteţi sunt.
Împărtăşirea cu ceilalţi: Copiii desemnaţi vor povesti cum se simt în acel moment al zilei.
Voi prezenta copiilor în format Powerpoint câ te va se c ve nţ e di n p o ve st ea „ Puf A lb şi
Puf Gr i” . Pornind de la această prezentare se va desfăşura activitatea pe tot parcursul zilei.
Bucuria copiilor şi o surpriză plăcută, va fi atunci când educatoarea va aduce un iepuraş mare
gri care are o cutie şi un bileţel cu o poezie, pe care o să le-o citesc. Vom găsi în cutie şi un săculeţ
cu ecusoane diferite şi prin metoda Mâna oarbă copiii vor extrage din săculeţ un ecuson care le va
indica unde vor lucra prima dată. Le voi spune copiilor că surpriza le-a fost trimisă de Mama
Iepuroaică, care le-a pregătit şi alte surprize plăcute.
Astfel se va face trecerea la activitatea DOS Educaţie pentru societate- lectura educatoarei
“Puf Alb şi Puf Gri”. În cadrul acestei activităţi se va spune o poveste în care este vorba despre doi
fraţi iepuraşi ce se pregăteau să meargă la bâlci cu mama lor, până când unul dintre fraţi a făcut o
faptă pe care nu trebuia s-o facă. Povestea se numeşte „Puf Alb şi Puf Gri” – poveste populară.
Educatoarea va expune conţinutul poveştii, folosindu-se inflexiunile vocii, mimica şi gestica
corespunzătoare pentru a trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia învăţării. În timp ce povestesc,
voi folosi planşe suport cu imagini care ilustrează momentele povestirii, dar şi siluetele iepuraşi
care-şi ilustrează rolurile: mama iepuroaică, Puf Alb şi Puf Gri. În maniera aceasta de prezentare a
poveştii, conţinutul ei este reţinut cu mai mare eficienţă.
Se intonează cântecul “Iepuraş coconaş”, realizându-se trecerea la activitatea artistico-plastică
(DEC) ce se va desfăşura la sectorul Artă, sector pe la care vor trece toţi copiii. Aceştia vor picta
măşti de iepuraş şi figurine de ipsos (iepuraşi), respectând conturul dat şi culoarea corespunzătoare
personajului ales, iar cei ce vor lucra frumos şi îngrijit vor primi o recompensă.
Cu lucrările copiilor se va realiza o miniexpoziţie.
Li se prezintă copiilor centrele la care urmează să-şi desfăşoare activitatea:
la Joc de rol folosind biscuiţi şi dulceţă vom face o prăjitură pentru iepuraşi;
la Construcţii utilizând cuburile de lemn vom construi o căsuţă pentru iepuraşi;
la Ştiinţă îl vom ajuta pe iepuraş să găsească drumul spre morcovei;
la Nisip şi apă vom semăna seminţe de morcovi ca să aibă iepuraşii hrană;
Le prezint sarcinile de lucru, şi se intuieşte materialul aflat la fiecare sector. Astfel se va capta
atenţia copiilor, urmând să se grupeze în funcţie de ecusonul primit la Întâlnirea de dimineaţă pentru
a realiza sarcina primită. La finalul activităţilor liber alese, copiii vor trece pe la fiecare centru şi vor
aprecia realizările proprii, dar şi pe ale colegilor, înţelegând acum mult mai bine ce simbolizează
lucrul pe echipe. Pentru destinderea atmosferei se va iniţia jocul distractiv ”Iepuraşu-n iarbă”, pe
care dacă vremea ne va permite vom ieşi în curtea grădiniţei să ne jucăm.
Se fac aprecieri generale şi individuale cu privire la activitatea copiilor, iar fiecare copil va
primi o recompensă (iepuraşi de ciocolată).
Desfăsurarea activității

ETAPELE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


ACTIVITĂŢII DIDACTICE
1. Moment Pentru buna desfăşurare a activităţii se vor lua măsuri Conversaţia Observarea
organizatoric organizatorice: comportamentului
- aerisirea sălii de grupă; copiilor
- pregătirea materialului didactic;
2. Captarea Se va realiza printr-un element surpriză: copiii vor Surpriza Manifestă interes
atenţiei descoperi în sala de grupă un „iepuraş” de pluş destul şi atenţie
de mare, de culoare gri care i-a surprins pe copii
spunându-le o poezie:
„Eu sunt Puful jucăuş,
N-am astâmpăr, nu-s de pluş,
Gri este a mea culoare
La dulceaţă poftesc tare
Şi să ştiţi că am un frate,
Are patru ani jumate,
Are blana albă nea,
Ochii sunt de peruzea.
A uitat de supărare
Fiindcă am spus minciună mare,
Eu trăsnăi n-am să mai fac,
Din guriţă am să tac”
3.Reactualizarea Despre ce animal este vorba? Strategia Evaluare
cunoştinţelor Ce fel de animal este? didactică
4. Anunţarea Astăzi am să vă spun o poveste în care este vorba Conversaţia Observarea
temei şi a despre doi fraţi iepuraşi ce se pregăteau să meargă la comportamentului
obiectivelor bâlci cu mama lor, până când unul dintre fraţi a făcut Explicaţia
o faptă pe care nu trebuia s-o facă.
Povestea se numeşte „Puf Alb şi Puf Gri” – poveste
populară
5. Prezentarea DOS: Se expune conţinutul poveştii, folosindu-se Expunerea
noului conţinut inflexiunile vocii, mimica şi gestica corespunzătoare
pentru a trezi emoţii şi pentru a asigura motivaţia
învăţării.
Povestea este expusă după următorul plan, iar după
fiecare idee prezentându-se ilustraţiile:
1. Mama iepuroiacă îi pregăteşte pe cei doi
iepuraşi pentru a merge la bâlci.
2. Când mama iese din cameră, Puf Gri doreşte
să ia de pe raftul de sus borcanul cu dulceaţă. Puf Gri
cade cu borcanul de dulceaţă şi îl murdăreşte pe Puf
Alb pe cămăşuţă.
3. Mama se întoarce şi-l vede pe Puf Alb
murdar; îl pedepseşte să nu vină la bâlci, în timp ce
Puf Gri nu-şi recunoaşte greşeala şi minte.
4. Puf Gri nu se poate distra la bâlci, se simte
vinovat.
5. Mama află cum s-au petrecut lucrurile. Puf
Gri îi cere iertare lui Puf Alb, promiţând că e ultima
oară când minte şi pleacă fericiţi toţi trei către bâlci.
DEC: „Surprizele Iepuraşilor” – pictură.
Înainte de a începe activitatea, voi antrena copiii la
câteva exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai
mâinii conform mişcărilor sugerate de poezia recitată
în ritm lent:
“Batem palmele uşor
Batem palmele cu spor
Închid pumnii şi-i desfac
Degetelor le fac pe plac
La pian apoi cântăm
Linişte,
Să ascultăm!”
Voi ura copiilor “Spor la lucru!”
6. Dirijarea În timp ce povestesc, voi folosi planşe suport cu Conversaţia
învăţării imagini care ilustrează momentele povestirii, dar şi Explicaţia
siluete iepuraşi care-şi ilustrează rolurile: mama Exerciţiul
iepuroaică, Puf Alb şi Puf Gri. În maniera aceasta de
prezentare a poveştii, conţinutul ei este reţinut cu mai
mare eficienţă.
Pe parcursul povestirii le voi explica
preşcolarilor cuvintele necunoscute care apar,
folosind cât mai multe exemple:
bâlci = loc unde se vând diferite obiecte şi unde
există şi un parc de distracţii;
minciună = un cuvânt neadevărat, o faptă
nerecunoscută;
a se împăca = a recunoaşte greşeala şi a ierta.
Fixarea conţinutului se va face prin prezentarea
imaginilor din poveste prin intermediul întrebărilor:
- De ce a fost pedepsit Puf Alb?
- Unde l-a dus iepuroaica pe Puf Gri?
- Ce i-a cumpărat iepuroaica lui Puf Gri de la bâlci?
- În ce mod şi-a cerut iertare Puf Gri lui Puf Alb?
- Cum aţi fi procedat dacă eraţi în locul lui Puf Alb?
- Cum aţi fi procedat dacă eraţi în locul lui Puf Gri?
7. Obţinerea Se împarte efectivul de copii în 6 subgrupuri, fiecare Metoda Evaluarea orală
performanţei subgrup urmând să analizeze tema. cubului Povestirea
Un copil va fi ales să rostogolească cubul. După ce
copilul ales va arunca cubul, se vor enunţa sarcinile Conversaţia Răspunsurile
de pe faţa respectivă. corecte ale
Feţele cubului sunt colorate diferit. Fiecărei feţe îi Exerciţiul copiilor
corespunde un verb:
1 ALBASTRU - DESCRIE – Descrie cum arată
iepuraşii din poveste
2 ROŞU – COMPARĂ – Compară cele două
personaje Puf Alb şi Puf Gri
3 VERDE – ASOCIAZĂ – Asociază imaginile în
care s-au desfăşurat în poveste.
4 GALBEN – ANALIZEAZĂ – analizează
comportamentul iepuraşilor dar şi al iepuroaicei.
5 MARO – ARGUMENTEAZĂ – de ce s-a simţit
vinovat Puf gri faţă de fratele său? A recunoscut că a
minţit?
6 PORTOCALIU – APLICĂ – Aplică cunoştinţele
tale, intonând un cântecel despre iepuraş.
Voi prezenta copiilor sectoarele de interes.
Se vor intui materialele de lucru, se va demonstra
modul de realizare a sarcinilor şi voi face toate
precizările necesare finalizării lucrărilor. Fiecare
copil îşi alege centrul la care doreşte să lucreze.
JOC DE ROL: o să orneze biscuiții pentru prăjitura
iepuraşilor utilizând corect ustensilele de bucătărie.
ŞTIINŢĂ: copiii vor avea ca sarcină pe fişa de
lucru să găsească drumul iepuraşului spre morcovi,
să coloreze iepuraşul, drumul şi morcovii.
NISIP ŞI APĂ: copiii o să planteze seminţe de
morcovi în ghivece, folosind materialele puse la
dispoziţie.
CONSTRUCŢII: copiii o să asambleze
corespunzător cuburile de lemn pentru a construi o
căsuţă pentru cei doi fraţi iepuraşi.
8. Evaluarea Copiii vor alege siluetele personajelor din poveste şi Conversaţia Aprecieri pozitive
activităţii vor spune care sunt însuşirile şi trăsăturile de caracter Exerciţiul
ale fiecăreia.
9. Încheierea Aprecierea modului cum s-au comportat copiii şi cum Conversaţia Aprecieri pozitive
activităţii au răspuns. Se va da copiilor posibilitatea să
privească în voie ilustraţiile şi siluetele personajelor
din poveste, şi să comenteze textul în mod
independent.
Copiii vor primi stimulente şi vor fi lăsaţi să se joace
cu siluetele personajelor din poveste.
PUF ALB si PUF GRI
În mica lor căsuţă din pădure trăia fericită o iepuroaică cu cei doi iepuraşi ai săi. Într-o seară iepuraşii
Puf alb şi Puf Gri se pregăteau să meargă la bâlci. Mămica lor iepuroaica le dădu cămăşuţe noi, una lui Puf
Alb şi una lui Puf Gri, apoi luă copaia în care făcuseră baie iepuraşii şi ieşi afară din casă.
- Vai ce bine îmi pare că mergem la bâlci! Se bucura Puf Alb. O să mâncăm turtă dulce! O să zburăm
cu avionul!
Dar Puf Gri nu asculta ce spunea frăţiorul lui. El văzuse pe dulap borcanul cu dulceaţă, la care poftea
de mult.
- Puf Gri, Puf Gri! Striga Puf Alb, Puf Gri nu se poate! Puf Gri, ai s-o superi pe mamica, repeta Puf
Alb încercând să-l oprească.
Puf Gri lovi borcanul, borcanul se rostogoli peste Puf Alb şi căzu spărgându-se şi mânjind pe
nevinovatul iepuraş cu dulceaţă. Puf Gri văzându-şi isparava, coborî de pe dulap şi de frica pedepsei fugi de
la locul cu pricina. Iepuroaica tocmai intra pe uşă şi-l văzu pe Puf Alb cu botcul plin de dulceaţă lângă
borcanul spart, iar pe Puf Gri stând cuminte în celălalt colţ al camerei.
- Aşa, zise iepuroaica supărată, Puf Alb a vrut să fure dulceaţă. Hai Puf Gri, tu ai fost cuminte, să
mergem la bâlci, iar Puf Alb să stea acasă..
Supărată îl închise pe Puf Alb în casă cu zăvorul şi plecară la bâlci. La bâlci iepuroaica îi cumpără lui
Puf Gri turtă dulce. Dar Puf Gri nu putu să mănânce turtă dulce, el ştia că nu fusese cuminte şi nu merita
darul. Iepuroaica îl îndrumă pe Puf Gri să se joace, să zboare cu avionul, dar pe Puf Gri îl frământa
conştiinţa, îl chinuia fapta urâtă. Îşi amintea de Puf Alb care rămăsese acasă pedepsit pe nedept, tocmai
pentru că încercase să-l oprească să fure dulceaţa.
Puf Gri nu mai putu răbdă şi fugi de lângă mama sa. El alerga spre casă la frăţiorul lui. Iepuroaica
mirată alergă după el să vadă unde se duce. Puf Gri ajunse acasă, deschise zăvorul şi-l vazu pe Puf Alb stând
supărat pe marginea patului.
- Puf Alb, ţi-am adus turtă dulce, zise Puf Gri. Tu meriţi, e a ta, tu eşti cuminte!
Puf Alb însă nici nu voia să se uite la el, îi întoarse spatele supărat.
- Eu, continuă Puf Gri, e urât ce-am făcut. Nu mai fac niciodată!
- Puf Gri, strigă fericit Puf Alb, ce bine îmi pare că ţi-ai recunoscut greşeala.
Şi cei doi iepuraşi se îmbrăţişară.
Bucuroasă iepuroaica se reîntoarse la bâlci cu amândoi iepuraşii. Au zburat cu avionul şi Puf Albşi
Puf Gri s-au dat în bărci, s-au învârtit pe căluşei şi s-au bucurat mult de toate frumuseţile din bâlci. Au fost la
un ţap fotograf, s-au fotografiat, iar poza au pus-o deasupra patului.
Din ziua aceea, Puf Gri n-a mai minţit niciodată.

S-ar putea să vă placă și