Sunteți pe pagina 1din 50

Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente

Redactarea 1

Anexa 6
informativă

detalii de alcătuire
(este obligatorie punerea acestora de acord cu detaliile propuse de producătorii de
sisteme de acoperişuri verzi)

A. detalii de câmp

terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant în alcătuire inversă


(hidroizolaŃie cu rol şi de barieră contra vaporilor şi termoizolaŃie cu rol şi de protecŃie
a hidroizolaŃiei).

În această soluŃie termoizolaŃia se realizează exclusiv din plăci de polistiren


extrudat. Peste ele se prevede un strat de aerare (a se vedea Anexa 5) cu rol de
îndepărtare a umidităŃii din alcătuirea substratului, pentru a nu se diminua
performanŃele termice ale stratului de polistiren.

Tipul specific de produs pentru asigurarea funcŃiunii de drenare şi de retenŃie a apei


(a se vedea Anexa 5) reprezintă şi o barieră împotriva rădăcinilor.

Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din
substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale.

81
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant în alcătuire „clasică”

Deşi nu face obiectul prezentului Ghid, prezentăm o alcătuire completă de


învelitoare termo-hidroizolată, al cărei strat de protecŃie este reprezentat de
terasa–grădină.
În funcŃie de tipul termoizolaŃiei (rezistentă mecanic, elastică sau compresibilă) şapa
poate fi simplă sau armată (este armată în cazul termoizolaŃiilor compresibile). În
cazul şapelor armate este obligatorie prevederea unui strat de difuzie-
decompresiune-compensare 1 peste şapă, pentru eliminarea vaporilor din spaŃiul
dintre bariera contra vaporilor şi hidroizolaŃie.
Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că
aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor, se va dispune o barieră împotriva
rădăcinilor de sine stătătoare.
Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuzie-
decompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor, pe lângă
cea implicită de hidroizolaŃie
Tipul specific de produs pentru asigurarea funcŃiunii de drenare şi de retenŃie a apei
(a se vedea Anexa 5) reprezintă şi o barieră împotriva rădăcinilor.
Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din
substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale.

1
Insistăm în utilizarea termenului difuzie-decompresiune-compensare deoarece în această poziŃie specifică,
stratul de difuzie mai îndeplineşte şi alte funcŃiuni: realizează o echilibrare a presiunii vaporilor de apă între
interior şi exterior – decompresiune - şi realizează o separare între straturile de sub hidroizolaŃie şi hidroizolaŃie,
care este mai expusă acŃiunii agenŃilor de mediu, permiŃând astfel compensarea mişcării acesteia faŃă de suport

82
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant în alcătuire „clasică”


Stratul de difuzie de sub bariera contra vaporilor se prevede întotdeauna dacă
umiditatea relativă a aerului interior este >60% şi întotdeauna peste betoane de
pantă.
Acesta s-ar mai putea prevedea dacă structura termo-hidroizolantă se realizează în
anotimp ploios sau dacă se estimează că în următorul sezon rece clădirea nu va fi
încălzită, pentru eliminarea în exterior a umidităŃii de construcŃie.

Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că


aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor, se va dispune o barieră împotriva
rădăcinilor de sine stătătoare.
Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuzie-
decompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor, pe lângă
cea implicită de hidroizolaŃie

Tipul specific de produs pentru asigurarea funcŃiunii de drenare şi de retenŃie a apei


(a se vedea Anexa 5) reprezintă şi o barieră (suplimentară) împotriva rădăcinilor şi
un strat de aerare în acelaşi timp.

În cazul utilizării acestor produse din materiale plastice, de tip „cofraj de ouă” nu este
nevoie de prevederea de conducte de colectare a apei şi de conducere spre
dispozitivele de scurgere.

83
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant în alcătuire „clasică”

Optarea pentru un strat drenant din material granular este posibilă dar trebuie avută
în vedere provenienŃa materialului granular, dat fiind că pietrişul de râu trebuie spălat
(seminŃele purtate de vânt pot încolŃi şi apare vegetaŃie acolo unde nu este
recomandat) iar produsele pe bază de betoane sau calcare pot colmata scurgerile
pluviale.

84
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant


cu termoizolaŃia sub betonul de pantă
alcătuire posibilă în cazul plăcilor termoizolante compresibile sau
– nearmând stratul de beton de pantă –
în cazul plăcilor termoizolante rezistente de mari dimensiuni

Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că


aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor, se va dispune o barieră împotriva
rădăcinilor de sine stătătoare.

Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuzie-


decompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor, pe lângă
cea implicită de hidroizolaŃie

Tipul specific de produs pentru asigurarea funcŃiunii de drenare şi de retenŃie a apei


(a se vedea Anexa 5) reprezintă şi o barieră (suplimentară) împotriva rădăcinilor.

Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din
substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale.

85
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

terasă-grădină cu sistem termo-hidroizolant cu alcătuire ventilată

alcătuire pentru acoperişuri verzi de tip extensiv, cu substrat cu grosime mică.

În acest caz se utilizează plăci cu rol drenant din materiale uşoare (a se vedea
Anexa 5) şi posibil cutii care includ toate componentele alcătuirii verzi (vegetaŃie,
substrat, strat filtrant, strat drenant, barieră contra rădăcinilor – a se vedea Anexa 5).

De altfel şi termoizolaŃia trebuie să fie uşoară şi să nu necesite prevederea altor


straturi grele deasupra (şape diverse)

Se recomandă prevederea explicită a barierei contra rădăcinilor şi posibil şi a


stratului de aerare, dat fiind suportul (astereala) realizat din material putrescibil.
FuncŃiunea de eliminare a eventualei umidităŃi stagnante pe hidroizolaŃie se poate
realiza şi dacă elementul de drenare are faŃa inferioară riflată.

Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din
substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale.

86
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Acoperiş verde cu sistem termo-hidroizolant pe structură din lemn.


Panta versantului este, în cazul de faŃă, >150

Alcătuire pentru acoperişuri verzi de tip extensiv, cu substrat cu grosime mică.

Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că


aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor, se va dispune o barieră împotriva
rădăcinilor de sine stătătoare.

Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuzie-


decompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor, pe lângă
cea implicită de hidroizolaŃie

În acest caz se utilizează plăci cu rol drenant din materiale uşoare (a se vedea
Anexa 5) şi posibil cutii care includ toate componentele alcătuirii verzi (vegetaŃie,
substrat, strat filtrant, strat drenant, barieră contra rădăcinilor – a se vedea Anexa 5)

De altfel şi termoizolaŃia trebuie să fie uşoară şi să nu necesite prevederea altor


straturi grele deasupra (şape diverse)

Peste substrat se prevede o reŃea anti-alunecare (antieroziune) cu rolul stabilizării


substratului pe versant pe perioada consolidării stratului de vegetaŃie (a se vedea şi
Anexa 5).

87
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Acoperiş verde cu sistem termo-hidroizolant pe structură metalică

Alcătuire pentru acoperişuri verzi de tip extensiv, cu substrat cu grosime mică.

Dacă nu se precizează în mod explicit prin specificaŃia tehnică a hidroizolaŃiei că


aceasta rezistă şi la acŃiunea rădăcinilor, se va dispune o barieră împotriva
rădăcinilor de sine stătătoare.

Există membrane hidroizolante care asigură atât funcŃiunea de difuzie-


decompresiune-compensare cât şi pe cea de barieră împotriva rădăcinilor, pe lângă
cea implicită de hidroizolaŃie

În acest caz se utilizează plăci cu rol drenant din materiale uşoare (a se vedea
Anexa 5) şi posibil cutii care includ toate componentele alcătuirii verzi (vegetaŃie,
substrat, strat filtrant, strat drenant, barieră contra rădăcinilor – a se vedea Anexa 5)

Peste stratul filtrant – şi înfăşurate în acesta – sunt canalele de preluare a apei din
substrat şi conducere a ei către dispozitivele pluviale.

88
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

B. racordare cu aticul

Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat

Alcătuirea termo-hidroizolantă se realizează conform normativului corespunzător, cu


ridicarea straturilor de termoizolaŃie, a celor de difuzie şi a hidroizolaŃiei pe atic.

Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului.

Perimetral se prevede un strat din agregate minerale (32/64mm), de minimum 50cm,


din considerente de securitate la incendiu.

Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat, îmbrăcat de


asemenea cu material filtrant.

89
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat

Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului.

Perimetral se prevede un strat de pietriş spălat (32/64mm) sau dale prefabricate, de


minimum 50cm, din considerente de securitate la incendiu.

Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat, îmbrăcat de


asemenea cu material filtrant.

90
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat

Există posibilitatea colectării apelor pluviale în zona din apropierea aticului, pentru a
nu întrerupe continuitatea suprafeŃei de vegetaŃie. SoluŃia are dezavantajul că
necesită o manoperă foarte corectă, dată fiind nevoia de racordare a straturilor atât
la dispozitivele de scurgere a apelor pluviale cât şi la atic.

Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului.

Perimetral se prevede un strat de pietriş (spălat) sau dale prefabricate, de minimum


50cm, din considerente de securitate la incendiu.

Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat, îmbrăcat de


asemenea cu material filtrant.

91
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport metalic

Cu cât dispozitivul de scurgere a apelor pluviale este mai departe de atic, rezolvarea
este (probabil) mai sigură, existând posibilitatea fizică de racordare a straturilor în
mod corect.

Dispozitivele de scurgere a apelor pluviale au dimensiunile corespunzătoare pentru


ca faŃa capacului să ajungă la faŃa stratului drenant.

Este obligatoriu ca toate accesoriile să fie achiziŃionate de la aceeaşi firmă


producătoare de sisteme de acoperişuri verzi, pentru a nu exista incompatibilităŃi
între componente.

92
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

C. racordarea cu un perete supraînălŃat

Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat

Alcătuirea termo-hidroizolantă se realizează conform normativului corespunzător, cu


ridicarea straturilor de termoizolaŃie, a celor de difuzie şi a hidroizolaŃiei pe perete (cu
minimum 30cm de la cota hidroizolaŃiei sau cu minimum 10cm de la finit).

Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului.

Perimetral se prevede un strat de pietriş (32/64mm) sau dale prefabricate montate


uscat, de minimum 50cm, din considerente de securitate la incendiu.

Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat, îmbrăcat de


asemenea cu material filtrant.

93
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat

Alcătuirea termo-hidroizolantă se realizează conform normativului corespunzător, cu


ridicarea straturilor de termoizolaŃie, a celor de difuzie şi a hidroizolaŃiei pe perete (cu
minimum 30cm de la cota hidroizolaŃiei sau cu minimum 10cm de la finit).

Stratul filtrant se ridică până la limita superioară a substratului.

Perimetral se prevede o suprafaŃă de minimum 50cm, realizată cu dale prefabricate


montate uscat, din considerente de securitate la incendiu.
Între dalele prefabricate şi hidroizolaŃie trebuie prevăzut un rost de mişcare de
minimum 20mm.
HidroizolaŃia care se ridică pe perete trebuie să fie rezistentă la acŃiunea radiaŃiilor
UV şi a IR, sau trebuie protejată corespunzător.
În loc de agrafa şi protecŃia metalică se pot prevedea alte sisteme pentru protecŃia
straturilor care se ridică pe perete (elemente prefabricate încastrate, reborduri
turnate ş.a.)

Între substrat şi elementul perimetral de pietriş există un opritor perforat, îmbrăcat de


asemenea cu material filtrant.

94
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din tablă cutată

Între structura metalică şi elementul prefabricat de faŃadă există un rost de dilatare


care va fi tratat corespunzător, straturile de difuzie, termoizolaŃia, hidroizolaŃia,
bariera contra rădăcinilor, stratul filtrant ridicându-se corespunzător pe perete.
Bariera contra vaporilor preia rostul de dilatare.

95
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Alcătuire termo-hidroizolantă pe planşeu din lemn

Fiind o structură „uşoară” este necesar ca şi structura termo-hidroizolantă să fie


uşoară, adică termoizolaŃia trebuie să fie eficientă (ca să nu fie nevoie de o grosime
mare pentru asigurarea performanŃei termice corespunzătoare) şi uşoară.
Acelaşi lucru este valabil pentru straturile care constituie structura „verde”: stratul
drenant trebuie să fie uşor şi – preferabil – să includă şi alte funcŃiuni: barieră contra
rădăcinilor, retenŃie de apă, strat filtrant, suport pentru substrat. Tipul de acoperiş
verde pe care îl suportă rezonabil din punct de vedere tehnic şi economic planşeul
din lemn este acoperişul în sistem extensiv.

96
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Racordare cu un perete supraînălŃat, perpendicular pe pantă

Fiind structuri diferite – şarpanta de lemn şi peretele din zidărie sau beton (în detaliul
prezentat), este necesară asigurarea mişcării independente a celor două structuri şi
deci rezolvarea cu măsuri de compensare a mişcării în zona de racordare a celor
două sisteme constructive.

HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se ridică peste limita stratului drenant cu


minimum 15cm.

Stratul drenant de pietriş spălat (32/64mm) din dreptul racordării, de minim 50cm,
este prevăzut ca măsură de asigurare împotriva incendiului. Pentru acoperişuri cu
panta ≤ 50 este suficient pietrişul de râu; pentru pante până la 200 se prevede pietriş
mărgăritar (pietriş spart)

Fiind un acoperiş cu panta >150 stabilizarea versantului plantat este asigurată prin
dispunerea unei reŃele antieroziune peste substrat.

Acoperiş verde de tip extensiv.

97
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

D. Racordări marginale

Alcătuire termo-hidroizolantă pe suport din beton armat,


cu scurgere exterioară

În cazul alcătuirilor cu scurgere exterioară, se prevede marginal un profil perimetral


de scurgere a apei, cu perforaŃii, pentru a asigura scurgerea apei curate în jgheab.
Dalele prefabricate (dacă există) se montează pe pietriş spălat, pentru a împiedica
înfundarea jgheabului cu nisip, sau pe balast dacă stratul filtrant se ridică până
imediat sub cota finitului pardoselii.

98
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Acoperiş verde la construcŃie subsol

Straturile filtrant şi drenant sunt prevăzute atât pe orizontală cât şi pe verticală, ele
ridicându-se până la limita superioară a substratului

99
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

E. relaŃia cu alte pardoseli exterioare ale învelitorii


(terase grădină semi-intensive sau intensive)

Terasă grădină intensivă – relaŃia cu aleile pietonale

Atât stratul drenant cât şi bariera contra rădăcinilor sunt continui pe toată suprafaŃa,
indiferent de tipul de protecŃie a hidroizolaŃiei: dale sau grădină.
Racordarea între cele două zone se face prin intermediul unor elemente
prefabricate, eventual prevăzute în interior cu strat filtrant.
Elementele prefabricate depăşesc ca înălŃime cu minimum 30mm suprafaŃa
exterioară a substratului, împiedicând astfel ca în cazul unei ploi puternice sau
grindini să se împroaşte cu noroi dalajul.

100
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Terasă grădină – relaŃia cu aleile pietonale

Atât stratul drenant cât şi bariera contra rădăcinilor sunt continui pe toată suprafaŃa,
indiferent de tipul de protecŃie a hidroizolaŃiei: dale sau grădină.
Racordarea între cele două zone se face prin intermediul unor elemente
prefabricate, eventual prevăzute în interior cu strat filtrant.
Elementele prefabricate depăşesc ca înălŃime cu minimum 30mm suprafaŃa
exterioară a substratului, împiedicând astfel ca în cazul unei ploi puternice sau
grindini să se împroaşte cu noroi dalajul.

101
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Terasă grădină – relaŃia cu aleile pietonale

Atât stratul drenant cât şi bariera contra rădăcinilor sunt continui pe toată suprafaŃa,
indiferent de tipul de protecŃie a hidroizolaŃiei: dale sau grădină.

Racordarea între cele două zone se face prin intermediul unor elemente
prefabricate. Dacă prefabricatul respectiv este realizat din beton armat sau alte
produse prin care nu pot trece firele de nisip sau pământul fin, nu mai este nevoie de
prevederea stratului filtrant

Elementele prefabricate depăşesc ca înălŃime cu minimum 30mm suprafaŃa


exterioară a substratului, împiedicând astfel ca în cazul unei ploi puternice sau
grindini să se împroaşte cu noroi dalajul.

Pardoseala supraînălŃată se prevede numai dacă pe terasa grădină respectivă este


avută în vedere o o circulaŃie uşoară.

102
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

RelaŃia terasă grădină – loc de joacă pentru copii

ProtecŃia hidrofugă a termoizolaŃiei se justifică numai în cazul termoizolaŃiilor


compresibile, peste care se prevede şapă armată, ca măsură de împiedicare a
pătrunderii umidităŃii din şapă în termoizolaŃie.

Se asigură continuitatea straturilor definitorii ale alcătuirii „verzi”: barieră contra


rădăcinilor, strat drenant.
Stratul filtrant se prevede numai acolo unde este prevăzut substratul pentru
vegetaŃie, fiind legat exclusiv de acesta.

103
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

E. relaŃia cu receptorii pluviali (scurgeri interioare)

În cazul receptorilor pluviali sunt trei aspecte de urmărit:


1. cota finită a substratului trebuie să coincidă cu cota grătarului receptorului
pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu trebuie să depăşească finitul
alcătuirii verzi)
2. hidroizolaŃia se racordează la receptorul pluvial conform prevederilor din
normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, execuŃia
şi exploatarea hidroizolaŃiilor la clădiri)
3. gâtul (care are înălŃimea substratului) receptorului pluvial trebuie înfăşurat în
strat filtrant, pentru împiedicarea pătrunderii particulelor fine din substrat,
sau… (a se vedea detaliul următor)

Fiind vorba despre o alcătuire termo-hidroizolată inversă, evidenŃiem prevederea


stratului de aerare peste termoizolaŃie.

104
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

În cazul receptorilor pluviali sunt trei aspecte de urmărit:


1. cota finită a substratului trebuie să coincidă cu cota grătarului receptorului
pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu trebuie să depăşească finitul
alcătuirii verzi)
2. hidroizolaŃia se racordează la receptorul pluvial conform prevederilor din
normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea,
execuŃia şi exploatarea hidroizolaŃiilor la clădiri)
3. relaŃia între substrat şi gâtul receptorului pluvial (care are înălŃimea
substratului) poate fi făcută ridicând stratul filtrant la limita substratului Ńi
prevăzând de jur împrejurul gâtului un strat drenant din pietriş de râu spălat
sau pietriş mărgăritar (spart).

Stratul drenant este realizat din plăci care asigură şi retenŃia apei (a se vedea
Anexa 5)

105
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

În cazul receptorilor pluviali sunt trei aspecte de urmărit:


4. cota finită a substratului trebuie să coincidă cu cota grătarului receptorului
pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu trebuie să depăşească finitul
alcătuirii verzi)
5. hidroizolaŃia se racordează la receptorul pluvial conform prevederilor din
normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea,
execuŃia şi exploatarea hidroizolaŃiilor la clădiri)
6. relaŃia între substrat şi gâtul receptorului pluvial (care are înălŃimea
substratului) poate fi făcută ridicând stratul filtrant la limita substratului Ńi
prevăzând de jur împrejurul gâtului un strat drenant din pietriş de râu spălat
sau pietriş mărgăritar (spart).

Stratul drenant este realizat din agregate minerale (nu rezultate din prelucrarea
betonului sau de natură calcaroasă)

106
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

În cazul receptorilor pluviali sunt trei aspecte de urmărit:


1. cota finită a substratului trebuie să coincidă cu cota grătarului receptorului
pluvial (cu alte cuvinte receptorii pluviali nu trebuie să depăşească finitul
alcătuirii verzi)
2. hidroizolaŃia se racordează la receptorul pluvial conform prevederilor din
normativul de specialitate (NP 040-2002 Normativ privind proiectarea,
execuŃia şi exploatarea hidroizolaŃiilor la clădiri)
3. gâtul (care are înălŃimea substratului) receptorului pluvial se recomandă să fie
înglobat într-un strat drenant din agregate spălate (pietriş de râu) sau sparte
(pietriş mărgăritar) iar substratul să fie separat de stratul drenant printr-un
filtru (a se vedea Anexa 5)

107
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Receptorul pluvial poate avea un capac parafrunzar la cota finită a terasei-


grădină şi filtrarea apei se poate face prin prevederea unui dren din agregate
minerale (nu beton sau minerale calcaroase)

Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita superioară a substratului.

108
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Se pot prevedea receptori pluviali protejaŃi cu grile parafrunzar şi la poala învelitorii,


zona dedicată jgheabului mascat de pazie fiind rezolvată prin racordarea pe verticală
a hidroizolaŃiei şi barierei contra rădăcinilor (ridicată minimum 15cm peste nivelul
stratului drenant) şi prin prevederea protecŃiei granulare (pietriş de râu spălat sau
pietriş mărgăritar)

Pentru acoperişuri cu panta ≤ 50 este suficient pietrişul de râu; pentru pante până la
200 se prevede pietriş mărgăritar (pietriş spart)

Detaliul poate fi valabil la pante mai mici de 200, la pante mai mari existând pericolul
alunecării pietrişului.

109
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

O rezolvare uşor diferită (din punct de vedere al rezolvării poziŃiei dispozitivului


receptor de ape pluviale şi încadrare a sa în geometria poalei streşinii şi de relaŃie cu
pazia) este cea în care apa se scurge din receptor pe un lanŃ.
Între dezavantajele acestei rezolvări (cu lanŃ) am putea menŃiona faptul că în cazul
ploilor torenŃiale lanŃul probabil nu va face faŃă debitului de apă.

Racordarea cu un burlan cu cot în unghi de 600 sau 450 sau cu racordare curbă ar
putea reprezenta o soluŃie mai potrivită pentru România.

110
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

F. Străpungeri prin învelitorile verzi

Străpungere prin structura din beton armat

ProtecŃia hidrofugă a termoizolaŃiei se justifică numai în cazul termoizolaŃiilor


compresibile, peste care se prevede şapă armată, ca măsură de împiedicare a
pătrunderii umidităŃii din şapă în termoizolaŃie.

HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se ridică peste limita stratului drenant cu


minimum 15cm.

Stratul drenant de pietriş spălat (32/64mm), din dreptul racordării cu elementul care
străpunge învelitoarea, de minim 50cm, este prevăzut ca măsură de asigurare
împotriva incendiului. Stratul drenant din agregate spălate (pietriş de râu) sau sparte
(pietriş mărgăritar) iar substratul să fie separat de stratul drenant printr-un filtru (a se
vedea Anexa 5)

Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita substratului

111
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Străpungere prin structura din lemn

HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se ridică peste limita stratului drenant cu


minimum 15cm.
Bariera împotriva vaporilor se ridică şi ea, pentru a împiedica apa rezultată din
eventuale condensuri să ajungă în termoizolaŃie

Stratul drenant de pietriş spălat (32/64mm), din dreptul racordării cu elementul care
străpunge învelitoarea, de minim 50cm, este prevăzut ca măsură de asigurare
împotriva incendiului. Stratul drenant din agregate spălate (pietriş de râu) sau sparte
(pietriş mărgăritar) iar substratul să fie separat de stratul drenant printr-un filtru (a se
vedea Anexa 5)

Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita substratului

112
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Străpungere prin structura metalică

HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se ridică peste limita stratului drenant cu


minimum 15cm.
Bariera împotriva vaporilor se ridică şi ea, pentru a împiedica apa rezultată din
eventuale condensuri să ajungă în termoizolaŃie

Stratul drenant de pietriş spălat (32/64mm), din dreptul racordării cu elementul care
străpunge învelitoarea, de minim 50cm, este prevăzut ca măsură de asigurare
împotriva incendiului. Stratul drenant din agregate spălate (pietriş de râu) sau sparte
(pietriş mărgăritar) iar substratul să fie separat de stratul drenant printr-un filtru (a se
vedea Anexa 5)

Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita substratului

113
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

G. Rosturi în câmpul învelitorii verzi

Rosturile de dilatare / tasare între clădiri sau tronsoane ale clădirilor se rezolvă
conform reglementărilor în vigoare (compensatori)
Din punct de vedere al alcătuirii verzi, în zona rostului se prevede un suport rezistent
din punct de vedere mecanic pentru substrat (de exemplu plăci prefabricate
minerale), care sprijină pe elementul drenant şi de retenŃie a apei. Aceste plăci sunt
acoperite cu stratul filtrant (a se vedea Anexa 5) , peste care se aplică substratul.

114
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Din punct de vedere al alcătuirii verzi, în zona rostului se prevede un suport rezistent
din punct de vedere mecanic pentru substrat (de exemplu plăci din mase plastice
rezistente, perforate sau plăci metalice tratate anticoroziv), care sprijină pe elementul
drenant şi de retenŃie a apei. Aceste plăci sunt acoperite cu stratul filtrant (a se
vedea Anexa 5).

115
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Rosturile de dilatare / tasare între clădiri sau tronsoane ale clădirilor se rezolvă
conform reglementărilor în vigoare (compensatori).

Această variantă este mai avantajoasă decât cele precedente din punct de vedere al
îndepărtării apei din zona rostului.

Din punct de vedere al alcătuirii verzi, în zona rostului se prevede un suport rezistent
din punct de vedere mecanic pentru substrat (în acest exemplu plăci prefabricate
minerale), care sprijină pe elementul drenant şi de retenŃie a apei.

Aceste plăci sunt acoperite cu stratul filtrant (a se vedea Anexa 5), peste care se
aplică substratul.

116
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Din punct de vedere al alcătuirii verzi, în zona rostului se prevede un suport rezistent
din punct de vedere mecanic pentru substrat (de exemplu plăci din mase plastice
rezistente, perforate sau plăci metalice tratate anticoroziv), care sprijină pe elementul
drenant şi de retenŃie a apei. Aceste plăci sunt acoperite cu stratul filtrant (a se
vedea Anexa 5).

Acoperirea rostului poate avea un capac parafrunzar la cota finită a terasei-grădină


şi filtrarea apei se poate face prin prevederea unui dren din agregate minerale (nu
beton sau minerale calcaroase)

Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita superioară a substratului.

117
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Rost între două clădiri cu structura din lemn

Suportul (planşeul din lemn) fiind elastic, este necesar ca sub bariera contra
vaporilor să se prevadă un strat flotant, de separare, care permite mişcarea
suportului (astereala) fără ca această mişcare să inducă tensiuni (întindere, rupere)
în bariera contra vaporilor.

Şarpanta din lemn fiind o alcătuire uşoară este necesar ca şi alcătuirea termo-
hidroizolantă să fie uşoară şi să răspundă cerinŃelor de izolare termică şi de
asemenea ca alcătuirea „verde” să fie uşoară.
Astfel stratul drenant este realizat din plăci din materiale plastice care asigură
simultan şi funcŃiunea de strat de retenŃie a apei şi de barieră contra rădăcinilor.

Tipul de acoperiş verde recomandat pentru construcŃiile cu şarpantă din lemn este
acoperişul de tip extensiv. La panta ≥ 200 prevederea unei reŃele (grile) bidirecŃionale
pentru stabilizarea versantului este esenŃială. Se poate prevedea peste substrat şi o
reŃea contra eroziunii substratului versantului.

De jur împrejurul rostului se realizează stratul drenant din pietriş spălat sau pietriş
mărgăritar (32/64mm), de minimum 50cm.

118
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Racordare între o structură metalică şi una din beton armat.

Din punct de vedere al rezolvării acoperişului verde nu există elemente de noutate


faŃă de cele prezentate anterior.

119
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

H. Racord la luminator

HidroizolaŃia şi bariera împotriva rădăcinilor se racordează la luminator. Straturile de


difuzie se ridică, având bariera contra vaporilor ca strat de separare între ele, numai
dacă se aerisesc în dreptul racordării la luminator, ceea ce este puŃin probabil, date
fiind problemele de etanşare împotriva apei care curge de pe luminator. Dacă se
aerisesc prin alte părŃi sau prin deflectoare, straturile de difuziune şi bariera contra
vaporilor nu se ridică pe verticală.

De jur împrejurul luminatorului se prevede un strat de pietriş de râu spălat sau de


pietriş mărgăritar (32/64mm), cu lăŃime de minimum 50cm.

Stratul filtrant se ridică pe verticală până la limita finitului substratului.

120
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

I. Racordare cu fereastră

121
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

J. Racordare cu ferestre de mansardă

122
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

K. Rezolvări la streaşină

Streaşină de timpan

Acolo unde nu sunt prevăzute cutii cu vegetaŃie precultivată, poala este rezolvată cu
bordură din agregate minerale (32/64mm), cu opritor perforat pe care se ridică stratul
filtrant

123
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

streaşină de poală

Acolo unde nu sunt prevăzute cutii cu vegetaŃie precultivată, poala este rezolvată cu
bordură din agregate minerale (32/64mm), cu opritor perforat pe care se ridică stratul
filtrant

124
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

streaşină de poală

Elementele de asigurare a stabilităŃii versantului de tip grilă arată că panta învelitorii


este cuprinsă între 200 şi 300.

125
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

L. Coame

Asigurarea preluării apelor pluviale se face prin jgheaburi / canale de scurgere şi


direcŃionare către jgheabul de poală sau burlan, protejate împotriva colmatării prin
înfăşurare în strat filtrant.

Elementele de asigurare a stabilităŃii versantului de tip grilă arată că panta învelitorii


este cuprinsă între 200 şi 300.

126
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Toate membranele se petrec peste coame, fie că este vorba despre bariera contra
vaporilor, hidroizolaŃie sau bariera împotriva rădăcinilor.

Se va avea în vedere direcŃia vântului dominant înainte de începerea montării


membranelor şi se va lucra Ńinând cont de acest aspect.

Elementele de asigurare a stabilităŃii versantului de tip grilă arată că panta învelitorii


este cuprinsă între 200 şi 300.

127
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

Toate membranele se petrec peste coame, fie că este vorba despre bariera contra
vaporilor, hidroizolaŃie sau bariera împotriva rădăcinilor.

La pante ≥ 300 se utilizează covoare vegetale precultivate, în cutii care asigură


drenaj, retenŃie a apei şi barieră contra rădăcinilor

128
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

M. Dolii

La pante ≥ 150 se utilizează reŃele din Ńesături (a se vedea Anexa 5) pentru


împiedicarea alunecării substratului pe pantă (anti-eroziune)

Pentru împiedicarea pătrunderii substratului în dolie, la limita substratului se prevăd


opritoare unidirecŃionale acoperite de hidroizolaŃie şi de bariera contra rădăcinilor

În dolie se prevăd conducte de preluare a apei pluviale, îmbrăcate în material filtrant


şi îngropate în dren din material granular (pietriş de râu spălat sau pietriş
mărgăritar).

129
Ghid privind proiectarea şi execuŃia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente
Redactarea 1

La pante ≥ 300 se utilizează covoare vegetale precultivate, în cutii care asigură


drenaj, retenŃie a apei şi barieră contra rădăcinilor.
La pante ≥ 200 se utilizează reŃele uni sau bidirecŃionale pentru împiedicarea
alunecării substratului pe pantă (anti-eroziune)

Pentru împiedicarea pătrunderii substratului în dolie, la limita substratului se prevăd


opritoare unidirecŃionale acoperite de hidroizolaŃie şi de bariera contra rădăcinilor

În dolie se prevăd conducte de preluare a apei pluviale, îmbrăcate în material filtrant


şi îngropate în dren din material granular (pietriş de râu spălat sau pietriş
mărgăritar).

130