Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 70
FIZIC

Subiectul A. MECANIC

Nr. Item Solu


ie / schi
de rezolvare

II.1.a. legea vitezei v 2 = v 1 + a1 t1


( )
∆x = v 22 − v 12 2a1
R spuns ∆x = 75m
b. L = ∆E c
∆E c = E cf − E ci = mv 22 2 − mv 12 2
R spuns L = 3 kJ
c. tm = −v 2 a2
r r
F1 = ma1
r r r
F1 + F2 = ma 2
R spuns F2 = 65 N , direcia vitezei v 2 i sens invers aceasteia
II.2.a. Ei = E f

Ei =
(m + M )v 2
2
E f = k∆l 2max / 2
R spuns v =2 m ⋅ s −1
b. mv 0 = (m + M )v
E c0 = mv 02 2
R spuns E c 0 = 200 J
c. Ei = E f

Ei =
(m + M )v 2
2
E f = E p elastica + (m + M )v ′ 2 / 2
R spuns E p elastica = 1,5 J

1
Fizic
Varianta 70

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 70
FIZIC

Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM

Nr. Item Solu


ie / schi
de rezolvare

II.1.a. U1 = IR1
P = P1 + P2
P1 = I 2R1, P2 = I 2R 2
R spuns R1 = 10 Ω
b. E = U b + Ir , U b = IR ext. , R ext. = R1 + R 2
k = Pext Psursa , Pext. = IU b , Psursa = IE
R spuns E = 37,5 V, r = 6,25 Ω

c. I ′ = E (r + R ext.
′ )
R ext = R 2 + R1R V (R1 + R V )

U1′ = I ′R e
R spuns U′ ≅7V
II.2.a. Φ1 = BS1 cos 
S1 = 0,5 a ⋅ vt1
 =0
R spuns Φ1 = 45 mWb
b. ∆Φ
e=−
∆t
∆Φ = B∆S, ∆S = 0,5a∆x , ∆x = v∆t
e = −0,5 Bav
R spuns e = −4,5 mV
c. e
I2 =
R2

R 2 = R 0 l 2 = R 0  a + vt 2 + a 2 + (vt 2 ) 2 
 
R spuns I 2 = 1,875 mA

2
Fizic
Varianta 70

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Varianta 70
FIZIC

Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR

Nr. item Solu


ie / schi
de rezolvare

II.1.a. T1V1γ −1 = T2V2γ −1


ρ = m/V , 2 / 1 = V1 V2

R spuns = 5/3
γ = Cp / C V
b.
Cp = C V + R
R spuns C V = 1,5 R
c. L = −∆U
∆U = ϑC V (T2 − T1 )
p1V1 = ϑRT1
R spuns L = 3,6 kJ
II.2.a. p1
din graficul dat p = V
V1
pV = ϑRT , p1V1 = ϑRT1
T1 2
lege: T = V
V12
reprezentarea grafic
b. L1→2 = 1− 2−3V1 −V1 = 6p1V1
L3→1 = − 1−3 −3V1 −V1 = −4 p1V1
R spuns L1→2 / L3 →1 = −1,5

c. = 1− Qced Q pr
Qpr = Q1→2 = ∆U1→2 + L1→2
Qced = Q 2→3 + Q3→1, Q2→3 = ∆U 2→3 , Q3 →1 = ∆U 3→1 + L3→1
∆U1→2 = ϑC V (T2 − T1 ), ∆U 2→3 = ϑC V (T3 − T2 ), ∆U 3→1 = ϑC V (T1 − T3 )
p1V1 / T1 = p 2V2 / T2

R spuns ≅ 4,8%

3
Fizic
Varianta 70

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile
Varianta 70
FIZIC

Subiectul D. OPTIC

Nr. item Solu


ie / schi
de rezolvare
II.1.a. 1 f = 1 x 2 + 1 x1
f =R 2
R spuns x 2 = −60 cm
b. β = − x 2 x1
β = y 2 y1
R spuns y 2 = 8 cm
c. la oglinda plan , imaginea i obiectul sunt simetrice în raport cu oglinda
oglinda pl. trebuie s fie la jum tatea distanei dintre imagine i obiect
d = 0,5( x 2 + x1 )
R spuns d = 45 cm

II.2.a. = d sin ϕ 
  
1= k 1, 2 = (k + p ) 2 , k i p numere întregi
 
1= 2
d = l N , l = 1 mm
R spuns k = 4p , se suprapun prima dat ptr. p = 1; N = 200 mm −1

b. ′′ = d sin 90 o
 
′′ = k max 1
n = 2k max + 1
R spuns n = 17
c. d sin ϕ = kλ 2 , k = 3
y
tgϕ = , tgϕ ≅ sin ϕ
f
∆y = 2 y
R spuns ∆y = 60 cm

4
Fizic
Varianta 70

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile