Sunteți pe pagina 1din 4
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E:

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile

Varianta 8

Fizic

Subiectul A. MECANIC
Subiectul A. MECANIC

a

( t

2 )

=

2

Nr. Item Solu ie / schi de rezolvare m R spuns: a ( t 1

Nr. Item

Solu ie / schi de rezolvare

m

R spuns:

a (

t

1 )

= 2m /s

2

b. F ( t ) F f m R spuns: a ( t 2 )
b. F ( t ) F f m R spuns: a ( t 2 )
b.
F
( t
)
F f
m
R spuns:
a
(
t
2 )
=
0
r
r
c. p
=
R
t
m
mv
= (
F
mg
)(
t
t
)
m
3
0
F
m = 20
N
R spuns: v = 0
II.2.a.
2
0 =
v
2g h
1
R spuns: v
2
10 m / s
=
6,32m / s
1 =
2
2
mv 2
mv 3
2
2
2
mv
3
T =
l
R spuns: T = 6N
r
c.
v
4
r
T r
G
2
2
mv
mv
2
4
=
+ mg l
(1
+
cos
)
2
2
2
mv
4
T
+
mg
cos
=
l
T > 0
R spuns: corpul descrie un cerc complet deci h
2l
=
4m
max =

II.1.a.

(

a t

1 )

=

F

(

t

1 )

b.

=

+ mg l

1 ) = F ( t 1 ) b. = + mg l Fizic Proba E:
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E:

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile

Varianta 8

Fizic

Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM
Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM

c. i

c. i e =

e =

Nr. Item Solu ie / schi de rezolvare II.1.a. E R r + 3 +
Nr. Item Solu ie / schi de rezolvare II.1.a. E R r + 3 +
Nr. Item
Solu ie / schi de rezolvare
II.1.a.
E
R
r
+
3 +
r A
R
spuns: I
A = 1,25
A
b. P i = I 2 R 3   A I 3 = 1 2

b.

P

i

=

I

2

R

3

 

A

I

3

=

1

2

r

+

r

A

E

+

R

3

2

 

P

 

P

 

2

f

   

I

3

 

f =

 

i

=

 

1

 

P

i

 

2

 

I

A

 
 

R

spuns: f = 36%

I

A

=

r

+

r A

E

+

R

3

2

R

spuns: I

A = 2

A

c.

II.2.a.

L =

0

N

2 S

l

R spuns: L = 3,14 mH

b. q = aria de sub grafic

R spuns: q = 6C

L

t

R spuns: e = 3,14 mV

I

A

=

C L t R spuns : e = 3,14 mV I A = Fizic Proba E:

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E:

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile

Varianta 8

F: Profil: tehnic – toate specializ rile Varianta 8 Fizic Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I
Fizic Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR Nr. item Solu ie / schi
Fizic
Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR
Nr. item
Solu ie / schi de rezolvare
II.1.a.
m
pSh =
RT
R
spuns: m = 0,67g
b.
p
S
+
m g
'
=
pS
o
R
spuns: m'= 10kg
c.
V
V
1
2
legea transform rii izobare
=
T
T
1
2
Sh
S
(
h
+
h
)
=
T
T(
1
+ f )
h = f h
R spuns:
h = 4 cm
II.2.a.
reprezentare grafic a proceselor 1
2
3 în coordonate p-V
b.
=
RT
p o
V 1
o
V 1
V 2
=
T
T
o
2
R spuns: T 2 =
739,4K
c.
V
3
Q
= RT
ln V
23
2
2
Q
= ReT
23
o
R spuns: Q
30,74kJ
23 =
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E:

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile

Varianta 8

Fizic

Subiectul D. OPTIC
Subiectul D. OPTIC

1 =

(

n 1

)

1

Nr. item Solu ie / schi de rezolvare II.1.a. b. c. II.2.a. b. c. d

Nr. item

Solu ie / schi de rezolvare

II.1.a.

b.

c.

II.2.a.

b.

c.

d = x x = x 1 2 R spuns: = 1 d f =
d = x
x
= x
1
2
R spuns:
=
1
d
f =
4
f R
R spuns: R = 10cm
1
1
=
f
'
  n
'
1
n
R
1
1
1
=
x
'
x
f '
2
1
R spuns:
x'
2 =
80cm
d
= a + b
d
=
k
max
N =
2
k
+
1
max
R spuns: N = 41
d
sin
1 =
l
1
tg
= sin
=
1
1
f
R spuns: l
2cm
1 =
d
sin
= k
1
1
d
sin
= k
2
2
R spuns:
500nm
2 =

1

+ x

2

1 d sin = k 2 2 R spuns: 500nm 2 = 1 + x 2
1 d sin = k 2 2 R spuns: 500nm 2 = 1 + x 2