Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 15
Fizic 

Subiectul A. MECANIC

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II. 1. a. t2
ecuaiile parametrice ale mic rii: x= si y = t
2
y2
R spuns: ecuaia traiectoriei: x=
2
reprezentare grafic
r r r
b. legea vitezei : v (t ) = ti + j
r r r
v (t1 ) = 2i + j
r r
v (t 2 ) = 4i + j
r
∆ p = m(v 2 − v1 ) = 2i ;
R spuns: ∆p = 2kg ⋅ m / s
c. 2
mv 2 mv
2

teorema variaiei energiei cinetice Ltotal


1− 2
= ∆Ec1− 2 = − 1
2 2
−2 = 6 J
R spuns: L1total
II. 2. a. figurarea corect a forelor
principiului II al dinamicii
g (1 − µ )
a= ;
4
R spuns: a = 2m / s
2

b. T1 = m(a+g)
T2 = 2m(g-a)
R spuns: T1= 12N ; T2= 16N

c. 4mv 2
Ec =
2
v=at
E c = 2ma 2 t 2
R spuns: E c = 32 J

1
Fizic 
Varianta 15

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 15
Fizic 

Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II. 1. a. aditivitatea tensiunilor U = U1 + U2


U
I=
Rv1 + Rv 2
URV
U 1, 2 = IRV = 1, 2

1, 2
RV + RV1 2

Rspuns: U1 = 108V; U2 = 72 V
b. R1,2 R3
R '1,2 =
2 R1,2 + R3
U1 + U 2 R1 '+ R2 ' U ⋅ R '1,2
= ⇒ U1,2 =
U1,2 R1,2 ' R '1 + R '2
Rspuns: U1 = 99V; U2 = 81V
c. RR ' R 2 R3 ' '
R1 ' = 1 3 R2 ' =
R1 + R3 R 2 + R3 ' '
R3’ + R3’’ = R3
U1 = U2,
R3’ = R2 = 4k si R3’’ = R1 = 6k
Rspuns: R3’ / R3’’=2 / 3
II. 2. a. expresia fluxului magnetic
Φ = B a2
Rspuns: Φ = 2 mWb

b. ∆Φ
expresia legii Faraday e = −
∆t
semnificaia mrimilor
c. ∆Φ Ba 2
emed = =
∆t ∆t
emed
imed =
R
Ba 2
q = imed ∆t =
R
Rspuns: q = 2,5 ⋅10 −5 C

2
Fizic 
Varianta 15

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 15
Fizic 

Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II. 1. a. reprezentare grafic a ciclul în coordonate (p,V)


T2 = 3T; T3 = 6T
b. 3RT
vT =
µ
vT T3
max
=
vT min
T1
vTmax
R spuns: = 6
vTmin
c. Qabs = Q12 + Q23 = νCV (3T − T ) + νC p (6T − 3T )
4
γ = ⇒ CV = 3R , C p = 4 R
3
⇒ Qabs = 18νRT
Qced = νCV (2T − 6T ) + νC P (T − 2T ) = −16νRT
Qced
η = 1−
Qabs
1
R spuns: η =
9
II. 2. a. reprezentarea ciclului Carnot în coordonate (p, v)
b. expresia variaiei de energie intern
R spuns: ∆U = ν R(T2 − T1 )
3
2
c. Q2 T2
=
Q1 T1
Q2 1
R spuns: =
Q1 n

3
Fizic 
Varianta 15

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 15
Fizic 

Subiectul D. OPTIC

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II. 1. a. 1 1 1
− =
x 2 x1 f1
x1 x2
f1 =
x1 − x2
R spuns: f 1 ≈ 30cm
b. 1 1
− =C
x 2 ' x1 '
R spuns:C = 2,3m-1

c. C = C1 + C2
5
C 2 = − m −1
6
6
R spuns: f 2 = − m = −120cm
5
II. 2. a. L
constanta reelei l=
N
condiia de maxim l sin α k = kλ , k ∈ Z

k = 2 ⇒ sin α 2 = 2 = 0,5
L
R spuns: α 2 = 30°
b. sin α max = ±1
π
⇒ ±l sin = k max λ
2
R spuns: k max = ±4
c. x
tgα q =
f
π
x = f tg
6
R spuns: x ≅ 0,069m

4
Fizic 
Varianta 15

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile