Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 18
Fizic 

Subiectul A. MECANIC

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. legea conservrii impulsului sistemului: (m1 + m 2 )v 1 = m1v 1' − m 2v 2


Rspuns: v 1' = 4 m / s
b. a = − µg
v 1'
t op = −
a
Rspuns: t op = 20 s
c. v 1' 2
d op = −
2a
3 at 2
d op = v 1' t +
4 2
soluiile ecuaiei t 1 = 30 s; t 2 = 10 s
t 1 > t op
Rspuns: t = t 2 = 10 s
II.2.a. teorema variaiei energiei cinetice
mv 12 mv 02
− = −mgh + Lf
2 2
Lf = − µmgh ⋅ ctgα
v 1 = v 02 − 2gh (1 + µ ⋅ ctgα )
Rspuns: v 1 = 2 3 m / s ≅ 3,46 m / s
b. mv 22 mv 12
legea conservrii energiei: = + mgh
2 2
Rspuns: v 2 = 6m / s
c. p = mv 2
Rspuns: p = 12 kg ⋅ m / s

1
Fizic 
Varianta 18

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 18
Fizic 

Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. R x = 12 Ω
E
I=
R AB + r
RR x
R AB =
R + Rx
Rspuns: I = 2 A
b. U AB = R AB I
Rspuns: U AB = 8 V

c. RR x'
r =
R + R x'
Rspuns: R x' = 1,2 Ω
II.2.a. µ 0 NI
B=
l
l = Nd
Rspuns: B ≅ 3,14 ⋅ 10 −3 T
b. Φ = NBπr 2 ⋅ cos α
Rspuns: Φ ≅ 5 ⋅ 10 −5 Wb
c. ∆Φ
e=−
∆t
NBπr 2 ⋅ cos α
e=
∆t
e = Ri
q
i =
∆t
NBπr 2 cos α
q=
R
Rspuns: q ≅ 2 ⋅ 10 −6 C

2
Fizic 
Varianta 18

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 18
Fizic 

Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR

Nr. item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. p1 µ
T1 =
ρ 1R
R spuns: T1 = 1000 K
b. 3RT1
vT =
1
µ
R spuns: v T1 = 882,6 m / s
c. m1
p1V = RT1
µ
m2
p 2V = RT2
µ
m 1 = m 2 + ∆m
∆m
m2 =
 p1T 2 
 − 1
 p 2T1 
R spuns: m 2 = 6 kg
II.2.a. Reprezentarea grafic, în coordonate p − V
Reprezentarea grafic, în coordonate p − T
b. V2 V3
=
T 2 T3
2V1 0,5V1
=
T1 T3
R spuns: T3 = 200 K
c. V2
L12 = νRT1 ln
V1

L23 = νR (T3 − T 2 )

R spuns: L123 = L12 + L23 ≅ −378,9 J

3
Fizic 
Varianta 18

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 18
Fizic 

Subiectul D. OPTIC

Nr. item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. − x1 + x2 = d
x2
β= = −2
x1
1 1 1
− =
x 2 x1 f
R spuns: f = 40mm
b. R
f =
n −1
R spuns: R = 20cm
c. d1 − x1' + x2' + d2 = d
β ' = x 2' / x 1' = −1
− x1' = x2' = 50cm
1 1
Csist = − '
x2' x1
n − 1 n' − 1
C sist = +
R R
R spuns: n = 1,3
'

II.2 .a. i = 1,2mm


λ ⋅D
i =
2l
R spuns: 2l = 1,5mm
b. λ ⋅D
i' =
2l ⋅ n
R spuns: i ' = 0,9mm
c. k 1 ⋅ λ1 = k 2 ⋅ λ 2
k1 = 4; k 2 = 5
d = 4 ⋅ i1
R spuns: d = 4,8mm

4
Fizic 
Varianta 18

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile