Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007


Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 6
Fizic 

Subiectul A. MECANIC

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. mg − T = ma
T − Ff = Ma
Ff = µ Mg
Rspuns: a = 0 m / s 2 .
b. h
t=
v
R spuns: t = 0,5 s
c. d = h + xoprire
v2
xoprire =
2 a'
a ' = µg
R spuns: d = 0,7 m
II.2.a. mv 2
Fcp =
l
R spuns: Fcp = 72 N
b. Einitial = Efinal
v2
h= = 7,2 m
2g
h > 2l , imposibil. Înlimea maxim la care ajunge corpul este hmax = 2l
mv 2
EC final = − 2mgl
2
R spuns: EC final = 32 J
c. T = Fcp − mg
2EC max
T = − mg
l
R spuns: T = 22 N

1
Fizic 
Varianta 6

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 6
Fizic 

Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM

Nr. Item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. R = ( ρ l) / s
R spuns: R = 10 Ω
b. I = E /R
R spuns: I = 2,4 A
c. l
d/ = − d = 0,2 m
2
ρ d / (2d + d / ) ρ l
R' = ⋅ , R" = ⋅
s l s 4
Q' = E2 / R ' , Q" = E2 / R "
Q' R" l2
= =
Q " R ' 4d (2d + d / )
/

Q ' 25
R spuns: = ≅ 1,56
Q " 16
II.2.a. 
BM
µI
B= 0
2π r
M O N uur uuur uuur
 B0 = BM + BN
BN

R spuns:Inducia magnetic este nul în punctul O(0, 0).


b. 

BM Figur corect
B C µ0 I
 B1 = B2 =
BN
2π r1
M µ0 I
N
B = B1 2 =
2π a
R spuns: direcie-paralel cu OX, sensul –conform figurii, mrimea B = 2 ⋅ 10 −5 T
c. B3 = ( µ0I ) /(2r )
B ' = B 2 + B32
R spuns: B ' = 2 2 ⋅ 10 −5 T = 2,82 ⋅ 10 −5 T

2
Fizic 
Varianta 6

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 6
Fizic 

Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR

Nr. item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. 3RT
vT =
µ
VT 1 µ2
=
VT 2 µ1
R spuns: VT 1 / vT 2 = 4
b. p2V µ2
m2 =
2RT
R spuns: m2 = 6,4 g
c. p1V µ1
m1 =
2RT
p Vµ
m ' = m1 − 2 1
2RT
R spuns: trebuie scos gaz din compartimentul din stânga,
masa scoas: m ' = 0,4 g
II.2.a. L41 = υ R(T1 − T2 )
Q12 = υCV (T2 − T1 )
R spuns: L41 = −1662 J
b. Q12
T2 = + T1
υC V
p1 p2 p1 p2
=  i =
T1 T2 T2 T3
T3 = T22 / T1
R spuns: T3 = 900 K
c. Q34 + Q41
η = 1−
Q12 + Q23
C (T − T ) + CP (T2 − T1 )
η = 1− V 3 2
CV (T2 − T1 ) + CP (T3 − T2 )
R spuns: η = 6,4%

3
Fizic 
Varianta 6

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Ministerul Educa iei  i Cercetrii – Serviciul Na ional de Evaluare  i Examinare
EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007
Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiine ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile
Varianta 6
Fizic 

Subiectul D. OPTIC

Nr. item
Solu
ie / schi
de rezolvare

II.1.a. R = f (n − 1)
R spuns: R = 25 cm
b. f = 1/ C
1 1 1
− =
x2 x1 f
d = − x1 + x 2
R spuns: d = 360 cm
c. Aplicând principiul reversibilit ii obinem: x1' = − x2 ; x2' = − x1
l = x1' − x1
R spuns: Lentila trebuie deprtat de obiect cu l = 240 cm
II.2.a. 1
l=
n
R spuns: l = 2 ⋅ 10 −6 m
b. l sin α = k1 λ1 = k 2 λ2
k1 λ2 4
= =
k 2 λ1 3
R spuns: k1 = 4; k2 = 3
c. sin α = nk1λ1
R spuns: sin α = 0,9

4
Fizic 
Varianta 6

Proba E: Specializarea : matematic –informatic, tiin e ale naturii
Proba F: Profil: tehnic – toate specializrile