Sunteți pe pagina 1din 4
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E:

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile

Varianta 6

Fizic

Subiectul A. MECANIC
Subiectul A. MECANIC

E

C final

=

E C final = 2 mgl

2 mgl

Nr. Item Solu ie / schi de rezolvare II.1.a. b. c. II.2.a. b. c. mg

Nr. Item

Solu ie / schi de rezolvare

II.1.a.

b.

c.

II.2.a.

b.

c.

mg T = ma T F = Ma f F = Mg f 2 R
mg T =
ma
T
F =
Ma
f
F
= Mg
f
2
R spuns:
a = 0m /s
.
h
t =
v
R spuns:
t = 0,5 s
d = h + x
oprire
v 2
=
x oprire
2 a
'
a'
= g
R
spuns:
d = 0,7 m
2
mv
F
=
cp
l
R
spuns:
F
=
72
N
cp
= E
E initial
final
v 2
2
g
h > 2l , imposibil. În l imea maxim la care ajunge corpul este
= 2l
h max
2
mv
2
R spuns:
E
=
32
J
C final
T
= F
mg
cp
2
E
C
max
T
=
mg
l
R spuns: T = 22N

h

=

= 7,2

m

max T = mg l R spuns: T = 22N h = = 7,2 m Fizic
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E:

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile

Varianta 6

Fizic

Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM
Subiectul B. ELECTRICITATE I MAGNETISM

B

1 =

B

2

=

B 1 = B 2 = 0

0

Nr. Item

Solu ie / schi de rezolvare

II.1.a.

b.

c.

II.2.a.

b.

c.

R = ( l)/s R spuns: R = 10 I = E /R R spuns:
R = ( l)/s
R spuns:
R = 10
I = E /R
R spuns: I = 2,4 A
l
/
d
=
d=
0,2
m
2
/
/
d
(2
d
+
d
)
R ' =
,
R
"
=
◊ l
s
l
s
4
2
2
Q' = E
/R' ,
Q" = E /R"
2
Q
'
R
"
l
=
=
/
/
Q
"
R '
4
d
(2
d
+
d
)
Q
'
25
R spuns:
=
1,56
Q
"
16
B
M
I
0
B =
2
r
O
uur
uuur
uuur
M
N
B
=
B
+ B
0
M
N
B N
R spuns:Induc ia magnetic este nul în punctul O(0, 0).
B
M
Figur corect
B
C
I
2
r
B
1
N
I
M
N
0
B
=
B
2
=
1
2
a
R spuns: direc ie-paralel cu OX, sensul –conform figurii, m rimea
B
=
2 10
5 T
= (
I)/(2r )
B 3
0
2
2
B' =
B
+ B
3
5
5
R spuns:
B '
=
2
2
10
T
=
2,82 10
T
R spuns: B ' = 2 2 ◊ 10 T = 2,82 10 ◊ T Fizic
Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E:

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile

Varianta 6

Fizic

Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR m = 2
Subiectul C. ELEMENTE DE TERMODINAMIC I FIZIC MOLECULAR
m
=
2

T 1 T

T

2

T

2

3

Nr. item Solu ie / schi de rezolvare II.1.a. 3 RT v = T V
Nr. item Solu ie / schi de rezolvare II.1.a. 3 RT v = T V
Nr. item
Solu ie / schi de rezolvare
II.1.a.
3
RT
v
=
T
V
T
1
2
=
V
T
2
1
R spuns:
V
/
v
= 4
T
1
T
2
2 RT R spuns: m 2 = 6,4 g 1 = 1 2 RT p
2 RT R spuns: m 2 = 6,4 g 1 = 1 2 RT p
2 RT
R spuns:
m
2 = 6,4 g
1
=
1
2
RT
p V
m
'
2
1
= m
1
2 RT
R spuns: trebuie scos gaz din compartimentul din stânga,
masa scoas : m ' = 0,4 g
II.2.a.
L
= R(T
T
)
41
1
2
= C
(
T
T
)
V
Q 12
2
1
R spuns:
L
= 1662J
41
b. Q
12
T
=
+
T
2
1
C
V
p
p
p 1
p 2
1
2
=
i
=
= T
2 /T
T 3
2
1
R spuns:
T
= 900 K
3
c.
Q
+
Q
34
41
=
1
Q
+ Q
12
23
C
(
T
T
)
+
C
(
T
T
)
V
3
2
P
2
1
= 1
C
R spuns:
(
T
T
)
+
C
(
T
T
)
V
2
1
P
3
2
= 6,4%

b.

p V

2

b. p V 2 2

2

c.

m

pV 1

1 P 3 2 = 6,4% b. p V 2 2 c. m pV 1 Fizic

Ministerul Educa iei i Cercet rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare

rii – Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E:

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Proba E: Specializarea : matematic –informatic , tiin e ale naturii Proba F: Profil: tehnic – toate specializ rile

Varianta 6

F: Profil: tehnic – toate specializ rile Varianta 6 Fizic Subiectul D. OPTIC Nr. item Solu
Fizic Subiectul D. OPTIC Nr. item Solu ie / schi de rezolvare II.1.a. R =
Fizic
Subiectul D. OPTIC
Nr. item
Solu ie / schi de rezolvare
II.1.a.
R = f ( n 1)
R spuns: R = 25 cm
b.
f = 1/C
1
1
1
=
x
d = x
x
2
1
1
R spuns:
f
+ x
d = 360 cm
2
c.
'
'
Aplicând principiul reversibilit ii ob inem:
= x
;
x
=
x
x 1
2
2
1
'
l =
x
x 1
1
R spuns: Lentila trebuie dep rtat de obiect cu
l = 240 cm
II.2.a.
1
l =
n
6
R spuns:
l =
2 10
m
b.
l sin
= k
= k
1
1
2
2
k 1
4
2
=
=
k
3
2
1
R spuns:
k
= 4;
k
= 3
1
2
c.
sin
= nk
1
1
R spuns: sin
= 0,9