Sunteți pe pagina 1din 13

Şcoala Gimnazială Nr.

1 Dumbrăveni Limba şi literatura română


Manual pentru clasa a V-a, Editura Booklet Nr. de ore/săptămână: 4
Prof. Constantin Oana

PLANIFICARE
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE
DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
CLASA A V-A
ANUL ȘCOLAR 2018-2019

PROF. CONSTANTIN OANA ROXANA

AVIZAT,
DIRECTOR, RESPONSABIL COMISIE METODICĂ,
PROF. Prof.
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni Limba şi literatura română
Manual pentru clasa a V-a, Editura Booklet Nr. de ore/săptămână: 4
Prof. Constantin Oana

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Manualul de Limba şi literatura română,
Mimi Dumitrache, Margareta Onofrei
Editura Booklet, Bucureşti, 2017

SEMESTRUL I - 18 săptămâni

NR. UNITATEA DE ÎNVĂȚARE COMPETENȚE CONȚINUTURI NUMĂR SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII


CRT. SPECIFICE DE ORE
1. CĂRȚILE PRIETENOASE Prezentarea programei, a 1 S1
Exersarea manualului (varianta scrisă/
competențelor varianta digitală)
specifice
anterioare Frumoasă-i, de Mihai Eminescu. 1
Textul (actualizare)

Cuvântul, partea de vorbire, partea 1


de propoziție (actualizare)

Cartea românească. De la prima 1


carte tipărită, la cartea digitală.
Dialogul (actualizare) 1 S2
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni Limba şi literatura română
Manual pentru clasa a V-a, Editura Booklet Nr. de ore/săptămână: 4
Prof. Constantin Oana

Evaluare inițială 1
6
2. JOCURI, JUCĂRII 1.1 Textul literar integral: Hoțul, de 1 S2
1.2 Tudor Arghezi
1.4 Idee principală, cuvânt-cheie, temă 1
2.1
2.2
2.3 Textul. Etapele redactării unui text 1 S3
2.4
2.5 Noțiuni de vocabular. Cuvântul și 1
3.1 contextul
3.2 Categorii semantice. Câmpul 1
3.3 lexical
3.4 Limba standardși limba vorbită. 1
4.1 Istoria cuvintelor. Unitate și
4.2 diversitate lingvistică
5.1
Roluri în comunicare 1 S4

Tipuri de text (textul literar și 1


textul nonliterar). Jucăriile, de
Marin Sorescu, Din istoria
jucăriilor, de Ana Pascu
Textul literar – textul nonliterar. 1
Trăsături

Redactarea propriu-zisă a textului 1

Noțiuni de fonetică. Sunete, silabe, 1 S5


accent

Comunicare orală (cuvânt-cheie, 1


idei principale, temă, informații
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni Limba şi literatura română
Manual pentru clasa a V-a, Editura Booklet Nr. de ore/săptămână: 4
Prof. Constantin Oana

generale și de detaliu)

Unitate și diversitate culturală 1

Recapitulare 1
Prezentarea proiectului Jocuri, 1 S6
jucării
Evaluare 1

16
3. IZVOARELE IDENTITĂȚII 1.1 Textul literar narativ: Amintiri din 1 S6
PERSONALE 1.2 copilărie, de Ion Creangă
1.3 Coordonatele lumii ficționale: 1
2.1 acțiune, personaj, timp, spațiu
2.2
2.3
2.4 Compunerea. Părțile compunerii 1 S7
2.5
3.1 Verbul. Definiție, clasificare, 1
3.3 categorii gramaticale
3.4 Moduri verbale personale: indicativ 1
4.1 și imperativ
4.2 Moduri verbale nepersonale: 1
4.3 infinitiv și participiu
4.4
5.1 Elemente paraverbale și nonverbale 1 S8

Textul narativ nonliterar: Bucla 1


vieții mele (fragment), de Gabriel
Liiceanu
Acțiune, participanți, timp, spațiu 1

Redactarea propriu-zisă a 1
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni Limba şi literatura română
Manual pentru clasa a V-a, Editura Booklet Nr. de ore/săptămână: 4
Prof. Constantin Oana

compunerii

Timpurile modului indicativ. 1 S9


Timpuri simple, timpuri compuse.
Structura timpurilor compuse

Funcțiile sintactice ale verbului 1


Verbul. Aplicații 1

Elemente nonverbale și paraverbale 1


– mărci ale personalității
individului

Recapitulare 1 S10
Prezentarea proiectului Locul meu 1
natal
Evaluare 1
17
4. COPILĂRIA 1.1 Textul descriptiv literar: Micul 1 S10
PRIETENOASĂ 1.2 prinț (fragment), de Antoine de
1.3 Saint-Exupéry
1.4
2.1 Părțile textului. Paragrafe. 1 S11
2.2
2.3 Compunerea descriptivă
2.4
2.5 Substantivul (definiție, clasificare, 1
3.1 genul și numărul)
3.3 Prepoziția 1
3.4 Substantivul, prepoziția. Aplicații 1
4.1
4.2 Exprimarea adecvată a emoțiilor în 1 S12
5.2 comunicare
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni Limba şi literatura română
Manual pentru clasa a V-a, Editura Booklet Nr. de ore/săptămână: 4
Prof. Constantin Oana

Textul descriptiv literar: Într-o zi 1


pe când lucram, de Ana Blandiana
Limbajul figurat. Personificarea

Compunerea descriptivă. Aplicații 1

Articolul hotărât. Articolul 1


nehotărât S13
Substantivul. Funcții sintactice 2

Atitudini comunicative. Atenția 2

Textul descriptiv nonliterar: Din 1


copilăria Reginei I de România
(fragment), de Mihaela Simina S14
O personalitate istorică, un model 1
comportamental. Proiect 1
1

Recapitulare pentru teză 2 S15


Lucrare scrisă semestrială Susţinerea tezei 1
Discutarea rezultatelor tezei 1
1.1
1.2 Textul nonliterar discontinuu. 1 S16
1.3 Cuprinsul unei lucrări
1.4
Şcoala Gimnazială Nr. 1 Dumbrăveni Limba şi literatura română
Manual pentru clasa a V-a, Editura Booklet Nr. de ore/săptămână: 4
Prof. Constantin Oana

2.1
2.2 Adjectivul (definiție, clasificare, 1
2.3 acord) 1
2.4 Articolul demonstrativ 1
2.5 Gradele de comparație ale
3.1 adjectivului 1
3.3
3.4 1
4.1 Atitudini comunicative. Empatia S17
4.2
5.2 Recapitulare 1
Prezentarea proiectului Prietenul 2
meu imaginar 1 S18
Evaluare 1

21
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A MATERIEI LA
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Manualul de Limba şi literatura română,
Mimi Dumitrache, Margareta Onofrei
Editura Booklet, Bucureşti, 2017

SEMESTRUL al II-lea- 16 săptămâni (-Săpt. Altfel)

NR. NUM
UNITATEA DE
CRT. COMPETENȚ ĂR SĂPTĂ OBSER
ÎNVĂȚARE E SPECIFICE CONȚINUTURI DE MÂNA VAȚII
ORE
1. IPOSTAZELE 1.1. Copii eram noi amândoi, de Mihai Eminescu (fragment). 2 S1
COPILĂRIEI
1.2. Textul literar. Strategii de interpretare: răspuns afectiv,
discutarea mesajului/ mesajelor textului, interpretarea
1.3.
limbajului figurat 1
1.4.

2.1. Inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme


2.1. 1
2.2. Pronumele (definiție, pronumele personal, categorii
2.3. gramaticale)
2.4. Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapuneri, luarea/ 2
predarea cuvântului, așteptarea rândului la cuvânt) S2
2.5. 1
Elev de Mircea Sîntimbreanu 1
Textul narativ literar.
3.1. Strategii de înțelegere: inferențe simple (relații cauză- 2 S3
3.2. efect, problemă- soluție etc.), predicții, împărtășirea 2
impresiilor de lectură. Limbajul figurat (comparația)
3.3. Ipostaze ale copilăriei în alte culturi
Prezentarea textului: scrisul de mână, așezarea în pagină 1 S4
3.4. Pronumele personal de politețe 1
Reguli de acces la cuvânt (întreruperi, suprapunei/ 1
4.1. predarea cuvântului, așteptarea rândului la cuvânt) 1
1 S5
4.2. Textul multimodal. Banda desenată 1
Aventurile lui Tom Sawyer, adaptare după Mark Twain 1
4.3.
Inserarea unor desene, grafice, fotografii, scheme. 1
4.4. Sistematizare 1
Numeralul. Tipuri de numeral (cardinal, ordinal) 1
4.5. Aspecte normative 1 S6
Să exersăm ce-am învățat! 1
5.1. Recapitulare
Proiect final
Evaluare sumativă
24
6. PASIUNILE ȘI 1.1. Matilda, adaptare după Roald Dahl (fragment, adaptare) 1 S7
VALORILE Textul narativ literar. Mijloace de exprimare
COPILĂRIEI 1.2. Pasiunile și valorile altor țări 1
1.3. Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor 1
1.4..
2.1. ortografice și de punctuație
2.2. Părțile de propoziție. Predicatul 1
Strategii de ascultare activă
2.3. 1 S8
Theodora Tenpenny și tabloul pierdut, de Laura Marx
2.4. Fitzgerald (fragment) 1
Textul narativ literar. Sistematizare
2.5.
Pasiunile și valorile altor țări
3.1. Semne de punctuație: punctul, punctul și virgula, linia de
dialog, două puncte, semnul exclamării, semnul întrebării, 1
3.2. ghilimelele, punctele de suspensie
Părțile de propoziție. Subiectul exprimat (simplu și 1
3.3. multiplu)
Strategii de ascultare activă
3.4.
Cum să fotografiezi artificii, de Laura Mateescu (text 1 S9
4.1. integral) 1
Textul nonliterar explicativ 1
4.2.
Semne de punctuație. Virgula 1
5.1. Părțile de propoziție. Atributul
Strategii de ascultare activă
5.2. Recapitulare 1
Proiect S10
Evaluare sumativă 1

1
1

16
3. CĂLĂTORIA 1.1. Ileana Sîmziana (fragment) 1 S11
MIRCULOASĂ Textul narativ literar. Sistematizare
1.2. Semne de ortografie. Cratima. Blancul 1
Propoziția. Definiție și clasificare
1.3.
Unitățile comunicării. Actele de limbaj
1.4. 1
Frumoasa adormită și fusul (text integral) recenzie de
2.1. Ana Maria Codescu 1
Textul nonliterar
2.2. Modele comportamentale imaginare și reale
Semnele de ortografie. Apostroful S12
2.5.
Enunțul. Definiție și clasificare 1
3.1. Actele de limbaj. Perechi minimale (de adiacență)
3.3. Tezeu și Minotaurul, adaptare după Alexandru Mitru 1
Textul narativ literar. Sistematizare
3.4. Modele comportamentale de legendă 1
Calitățile stilului. Semne de punctuație și de ortografie
4.1. (sistematizare)
Lucrare scrisă semestrială
Recapitulare pentru teză 2 S13
Susţinerea tezei 1
4.2. Discutarea rezultatelor tezei 1

Recapitulare 1
5.1.
Proiect final
5.2. 1 S14
Evaluare sumativă 1
2

16
8. FARMECUL 1.1 Recapitulare finală 1 S15
Verificarea portofoliilor
AMINTIRII 1.2 Listă de lecturi suplimentare 1
1.3 1
1.4 1