Sunteți pe pagina 1din 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nume:...............................

Test de verificare
Algoritmi
clasa a IX-a

Subiecte:

1. Se consideră un număr natural


a) deteminaţi numărul de cifre ale acestui număr; (1p)
b) determinaţi numărul format din cifrele numărului iniţial fără cifra 1; (1p)
c) determinaţi cea mai mică cifră din număr; (1p)
d) determinaţi inversul numărului; (1p)
2. Se citesc n numere naturale. Să se determine, folosind structura repetitivă repetă
… cât timp numărul format din ultima cifră a fiecărui număr din şir. Se consideră
că n<9. (3p)
3. Ce se afişează pentru n=10? (1p)
s=0; i=1; p=1;
Repetă
p=p*i;
s=s+p;
i=i+1;
cât timp i<n;
scrie s;

Timp de lucru 50 min


2 puncte din oficiu