Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

la dirigenție
clasa a III-a

Subiectul: „Multe aș mai fi


făcut
în vacanță, dar…”

Diriginte: Nina Draguțan

1
01 septembrie 2019

Proiect Didactic

INVÃÞÃTOR: Nina Draguțan, grad didactic doi


CLASA: a III-a
COMPETENȚA SPECIFICĂ: Educarea pentru autocunoaștere și dezvoltare
personală
SUBIECTUL CURRICULAR: „Multe aș mai fi făcut în vacanță, dar…”

TIPUL LECŢIEI:
Model constructivist ERRE bazat pe etapele: Evocare. Realizare a sensului.
Reflecţie. Extensie.

Tehnologia didactică a lecţiei:


forme metode, procedee şi tehnici mijloace instrucþionale
Călătorie imaginară, audiţia model a fiºe, postere, carioca, tablã, cretã
 frontal textului, joc-pauză dinamică, expunerea,
A-M-A, conversația, descoperirea,
 individual lectura, observarea, analiza , discuția
dirijată.

Resurse informaţionale şi metodologice:


1. Curriculumul şcolar pentru clasele I-IV, Chişinău, 2010
2. Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta primară de
învăţămînt. Chişinău: Lyceum, 2011.
3. Marin M. Didactici interactive în învăţămîntul primar. Suport de curs, 2014.
4. State D., Antohi N., Dirigenție: clasa a 3, Chișinău: Liceum, 2013
2
5. Baltag S., Ghidul dirigintelui clasa a III-a,Chișinău: Cartier 2010

Băncile în clasă sunt aranjate în formă de semicerc, iar scăunelele în fața meselor. Elevii
așezați pe scaune în mijloc.

Demersul didactic
Obiective

timpului
Dozarea
Etapa Strategii
lecției Activitatea învățătorului și a elevului didactice

Evocare 2 min. 1. Salutul și cuvântul de felicitare

Cuvântul învăţătorului:
Veniţi de pe potecile vacanţei Expunerea
Plini de impresii, agitaţi, zglobii
Şi vara cu tot farmecu-i se stinge
Topindu-se-n frumoase nostalgii.

Dragi elevi, stimaţi părinţi! Bună ziua!


Azi e prima zi de şcoală. Orice început înseamnă entuziasm,
O2 speranţe şi emoţii. Vă felicit cu prilejul începerii unei noi
călătorii în lumea literelor şi cea a cifrelor. Vă doresc să porniţi
cu îndrăzneală pe aripile gândului, ale fanteziei şi să nu vă
părăsească dorul de carte pe tot parcursul anului. Să deschideţi
cartea de fiecare dată cu dragoste şi devotament. Să vă ajute
cartea să creşteţi mai buni, mai curajoşi, mai înţelepţi. Să găsiţi
mereu în filele acesteia ceva nou, interesant, ajungând astfel la
performanţe înalte.
Citiţi cât mai mult, luaţi-o ca pe un prieten de la care vreţi
să învăţaţi, deoarece cartea e ca un om care ne întâlneşte la o
răscruce a vieţii. Veţi învăţa cum să procedaţi în orice situaţie ori
împrejurare. Cu ajutorul cărţilor omul s-a depăşit pe sine.
Deschideţi cartea cu luare aminte şi dragoste, oferind-o ca
pe o lumină mai departe.
Pe parcursul anului să dați dovadă de cuminţenie, ascultare şi
dorinţă de carte, iar părinţilor- sănătate deplină, răbdare, putere de
muncă şi clipe de împliniri.
Doamne ajută tuturor! Succes!

2min. 2. Ascultă-Meditează-Aplică

Elevii sunt invitați în cerc pentru a forma „cercul


prieteniei”, se țin strâns de mâini. A-M-A
La tablă este afișat mesajul zilei și se propune spre lectură
și completarea spațiilor libere.

Bună dimineața micii mei _______,_______,_______!


O1 Astăzi m-am trezit mai devreme cu gândul să ajung prima la GM
______ (școală), deoarece știu că sunt așteptată cu drag de cei
mai _______, ________, ______ elevi ai clasei a III-a. Primul
lucru pe care l-am făcut de dimineață a fost că am alergat la Mesajul este
fereastră și nu-mi venea a crede ochilor. O frunză de lângă scris pe
3
gutuiul de lângă casă, mi-a întins acest răvaș. Să-l ascultăm cu mascot unei
multă atenție. bufnițe
(Un elev deschide scrisoarea și citește conținutul acesteia.)

O1 2min. 3. Scrisoarea „Scrisoare pentru tine, scump elev din clasa


a III-a”

Dragul meu școlar din clasa a III-a, GM


Începi un nou an școlar cu cărți și caiete noi. Ieri te-am
surprins necăjit din pricina aceasta. Îți place jocul cu prietenii, îți
plac zilele fără griji, îţi place voia bună. Crezi oare că ai putea Scrisoarea
trăi numai într-o vacanţă? Imaginează-ţi nişte zile de şcoală, în
care tu nu ai făcut nimic în timp ce colegii tăi ar învăţa pe Conținutul
întrecute. Cum te-ai simţi faţă de toţi cei care muncesc, ca să-ţi scrisorii este
fie ţie bine? După o săptămînă fără rost, josnică şi demnă de afișat pe
dispreţ, ai cere singur să pui capăt şederii, întorcîndu-te la rostul mascot unui
tău, măcinat de ruşine şi dezgust. pui ieșit din
Gândeşte-te la copiii muţi şi orbi care caută bucuriile ou
învăţăturii. De ce?
Închipuie-ţi acest vast furnicar de copii a sute de popoare şi
gândeşte-te că, dacă această mişcare ar înceta, umanitatea ar
cădea din nou în barbarie. Această mişcare este PROGRESUL,
SPERANŢA, GLORIA lumii.
Curaj, micule soldat al uriaşei armate! Cărţile tale sînt
armele tale, câmpul de bătălie este întreg Pământul, victoria este
civilizaţia umană. Nu fi un soldat laş! Fii demn şi mândru de ceea
ce faci!
(Textul „Școala”din cartea Cuore, de Edmondo de Amicis).

O3 5min.  La ce ne-îndeamnă mesajul scrisorii?


 De ce oamenii trebuie să înveţe? Conversația
O2  Cum e viaţa unui om care nu vrea să facă nimic?
 Ce s-ar întîmpla dacă uriaşa armată a şcolarilor nu ar mai
vrea să înveţe?
Realizarea 1min. 4. Ghicitoare
sensului Timp cu cer senin și soare Descoperirea
Și cu murmur de izvoare,
Cu poteci prin codru des
Și cu poame într-ales,
Ce te-atrag de la distanță
Uite, asta e ...(vacanța)
(Iulian Filip)

2min. 5. Decodifică mesajul.

Fiecare elev primește cîte o fișă pe care este scris un mesaj Fișe cu
codificat. Lucrează independent și apoi se evaluează lectura mesajul
integral a mesajului decodificat. codificat
O1
Bună ziua șc____(oală)! Mesaj ilustrat
Din ___(vaca)nța mare
Ți-am adus în ____(dar)
4
De pe-o _____(floare) Lectura
Dulcele nectar,
De pe-o _____(frunză) Observarea
Un ___(melc) și-o ______(buburuză).
Din p____(oi)ana dragă Analiza
Mirosul de ______(căpșune),
Nisipul de mare
De ______(pește, ș=s) hotare
Și ______() alese
De la ______(bunici) culese.
Iar în schimb aș cere
Din a ta avere
Carte, cunoștințe,
Miracolul științei.
O4 10min. 6. Jocul energizant: Soarele străluceşte peste... Joc- pauză
dinamică
 Ce daruri v-a oferit vacanța? Cum v-ați petrecut
O3 vacanța? Despre acestea vom discuta în continuare .

Participanţii se aşază formînd un cerc compact cu o


persoană în mijloc. Învățătorul numeşte un atribut care-1 posedă
membrii grupului. De exemplu:
1) Soarele străluceşte peste toţi acei al căror prenume
conţine 4 silabe
2) Soarele străluceşte peste toţi acei al căror nume se începe
cu prima literă a alfabetului
3) Soarele străluceşte peste toţi acei care au ochi căprui
4) Soarele străluceşte peste toţi acei care sunt născuţi
toamna
5) Soarele străluceşte peste toţi acei care sunt stângaci
6) Soarele străluceşte peste toţi acei care le place să
citească
7) Soarele străluceşte peste toţi acei care a călătorit în
străinătate(la mare, rude...)
8) Soarele străluceşte peste toţi acei care au fost la tabără
9) Soarele străluceşte peste toţi acei care își iubesc părinții.

Toţi participanţii care posedă acel atribut trebuie să se schimbe cu


locurile între ei. Elevul din mijloc încearcă să ocupe unul dintre
locurile rămase libere în timp ce participanţii se deplasează, astfel
încât în mijloc va rămînea un alt elev fără scaun. Noua persoană
din mijloc își amintește despre vacanța mare și povesteşte cum
şi-a petrecut vacanţa de vară conform algoritmului propus şi
jocul continuă Soarele străluceşte peste... şi numeşte o altă
versiune. Jocul continuă de cîteva ori
 Cum v-aţi simţit?
 V-a fost dor de şcoală? De colegi?

Algoritm de expunere a informației:


1. Cea mai frumoasă amintire din vacanța mare__________.
2. În vacanța mare cel mai mult mi-a plăcut _____________.
3. În vacanță am vizitat _____________________________.
4. În această vacanță mi-am amintit cu drag de ___________.
5
Reflecție O2 5 min. 7. Planuri de viitor Conversația
 Ce vă doriți în acest an școlar? Ce planuri aveţi pentru
acest an? Discuția
dirijată

Imagini cu
borcane
desenate

fișe

1min. Să-ţi aminteşteşti de cei trei “R”:


 Respectul faţă de tine însuţi,
 Respectul faţă de cei din jurul tău,
 Responsabilitatea acţiunilor tale.
Extindere O2 7 min. 8. Povestioară pentru buzunarul sufletului tău

CINE-I LENEŞUL?
de Aurel Scobioală
Stanică are un căţelandru - Buzdugan, pe care l-a învăţat să-i Lectura
ducă ghiozdanul în dinţi.
Într-o zi, băiatul se gîndeşte să-l ia pe Buzdugan la şcoală.
Dănuţ, încă de dimineaţă, stă cocoţat pe gard şi aşteaptă să-i
petreacă.
Stan iese în drum şi porneşte ţanţoş înainte cu mîinile la
spate. Buzdugan merge din urmă cu ghiozdanul în dinţi. Dar nu
face băiatul nici zece paşi, că-l vede pe Buzdugan alături... fără
ghiozdan. Cînd se uită Stănică în urmă, îşi pune mâinile în cap:
ghiozdanul stă aruncat în mijlocul drumului, iar din vale vine în
viteză un camion. Băiatul o rupe de fugă înapoi cât îl ţin
picioarele.
Dănuţ, de pe gard, trage un hohot de râs.
După ce Stan îl mai dojeneşte oleacă pe Buzdugan, se
pornesc iarăşi ca la început: şcolarul înainte, ucenicul din urmă,
cu ghiozdanul în dinţi.
Dar, peste un timp, Buzdugan rămîne din nou fără ghiozdan.
Stan-la fugă!
Dănuţ râde cu lacrimi, mai să cadă de pe gard de atîta râs.
Când i se face lehamite de alergătură, Stan îşi şterge fruntea
asudată, apoi îşi pune ghiozdanul în spinare şi se stropşeşte la
Buzdugan care stă cu limba de-un cot:
- Nu cumva ai obosit?! Păi, să ştii, dragul meu, că aşa păţesc
cei leneşi!
Buzdugan se uită ţintă la băiat şi dă înţelegător din coadă.
Leneşul mai mult aleargă şi zgârcitul mai mult păgubeşte.

Explică sensul proverbului.


O3 5min. 9. Spune-ți o felicitare adresată unui coleg cu ocazia Felicitarea
începutului de an școlar.
_________________________
Adresarea

_____________________________________
6
Conținutul
_____________________________________
______________
Semnătura

O2 3 min. O CALATORIE IN LUMEA PROVERBELOR Recitarea

Copile-ntotdeauna de vrei să-ţi meargă bine,


Ce poţi face azi...nu lăsa pe mâine!

Atunci când te grăbeşti…nu alerga degeaba,


De nu eşti chibzuit…chiar graba strică treaba!

Gândeşte dimineaţa…planuri când faci cu sârg,


Socoteala de-acasă,nu-i…ca socoteala-n târg!

Porneşte deci cu dreptul…că-i bine de ştiut,


Lucrul bine-nceput…e pe jumătate făcut!

De vrei s-ai rezultate…să pui sămânţă bună.


Cine seamănă vânt…culege furtună!

Respectului şi muncii…tu să îi dai bineţe:


Invaţă-n tinereţe,să ştii la bătrâneţe!

Când îţi alegi prieteni …nainte chibzuieşte


Că-ntotdeauna semeni cu cel ce te-nsoţeşte!

Ca niciodată-n viaţă…să n-ajungi să baţi câmpii


De-acum când bate ceasul,să ştii pe unde umbli!

7
Bună ziua șc !
Din nța mare
Ți-am adus în
De pe-o
Dulcele nectar,
De pe-o
Un și-o .
Din p ana dragă
Mirosul de ,
Nisipul de mare
De (ș=s) hotare
Și alese
De la culese.
Iar în schimb aș cere
Din a ta avere
Carte, cunoștințe,
8
Miracolul științei.