Sunteți pe pagina 1din 3

”CONFECŢIONAREA

Proectul “Confecţionarea obectelor manual


de artizanat implimentat de catre AO OBECTELOR
“Centrul de DezvoltareDurabila a satului
Acest proect reprezinta o continuitate in Rogojeni”,finanţat de Uniunea Europeana MANUALE DE
realizarea scopului propus de Grupul de prin intermediul Fundaţiei –Est-Europene şi
Inţiativa „Speranţa” care doreşte sa
reinoeasca şi sa transmita generaţiilor tinere
co-finanţat de către Guvernul Suediei.
ARTIZANAT”
arta ţesutului covoarelor in comuna
Rogojeni , prin implimentarea proectului
„Atelier de meştesug popular”, cu care se va
duce o colaborare strinsa pe termen lung.

Fundatia Est - Europeană


Adresa juridica:

Str.Tighina, nr.49/4

Chisinau, MD-2001,Republica Moldova

AO”Centrul de Dezvoltare
Durabila a satului Rogojeni”.
Adresa juridica:

s.Rogojeni r-nul Soldanesti

MD-7230, Republica Moldova

s.Rogojeni
Activităţile Proectului:
1.Stabilirea unui parteneriat cu APL din sat.
Obective: 2.Amenajarea spaţului pentru centrul de
1.Crearea pîna la sfirşitul lunii iunie2019 a artizanat
centrului de artizanat care va fi atelier de 3.Procurarea echipamentului şi a materiei prime
mesteşugărit si centrul de instruire continua
pentru toţi doritori de a practica meşteşugăritul. 3.Şedinţa de informare şi identificare a
participanţilor
2.Formarea in perioada septembrie 2019-
septembrie 2020 a 20 de meşteri populari (tineri 4.Instruirea persoanelor interesate de activitatea
si virsnici) prin valorificarea experienţi a 8 de artizanat.
meşteri populari instructori (persoane in etate) Scopul proectului:
5.Organizarea unui atelier tematic in domeniul
din s.Rogojeni, r.Soldanesti.
Susţinerea incluziunii economice a persoanelor tricotatului.
3.Promovare şi vînzarea a cel puţin 15 produse defavorizate
6. Organizarea unui atelier tematic in domeniul
de artizanat confecţionate de meşteri pina la
crosetatului
sfirşitul proectului.
7. Organizarea unui atelier tematic in domeniu
Rezultatele proectului:
ţesutului Modele noi de articole ţesute)
-Centrul de artizanat funcţional cerat
8.Lansarea proectului.
Durata proectului:13 luni - Atelier dotat cu echipament si materie prima
9.Crearea unei pagini de facebook a centrului de
- 20 participanţi au capacitaţi dezvoltate in artizanat.
domeniu artizanatuli si activează la centru
10. Instruirea unui tinar meşter popular membru
- Cel puţin 15 produse de artizanat sunt al centrului ,in domeniul administrări paginii de
promovate şi/sau vindute pe piaţa locala şi facebook a centrului si promovării produselor
internaţionala. on-line.

- 8 meşteri populari instructori ( persoane in 11.Realizarea unui spot publicitar video si


etate ) obţin venit suplimentar de activitatea de plasarea pe reţelele de socializare.
instruire.
12.Elaborarea unor broşuri si diseminarea la
Cel puţin 20 de persoane instruite sunt susţinute diferite evenimente, expoziţii.
in obţinerea unui venit din meseria învăţată.
13.Participarea la expoziţii naţionale.

S-ar putea să vă placă și