Sunteți pe pagina 1din 13

Proiectare calendaristică

Clasa Pregătitoare

An școlar 2019- 2020

Prof. Înv. Primar : Tocaciu Florina Ancuța


Proiectare calendaristică integrată

Semestrul I: 15săptămâni din care o saptaman de vacanță pentru ciclul primar


Semestrul al II-lea: 20 săptămâni din care 1 săptămână „Scoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

1. Comunicare în Lb. română CLR - 5 ore pe săptămână


2. Matematică si explorarea mediului MEM - 4 ore pe săptămână
3. Dezvoltare personală DP - 2 ore pe săptămână
4. Muzică si miscare MM - 2 ore pe săptămână
5. Arte vizuale si abilităti practice AV/AP - 2 ore pe săptămână

Semestrul I
Nr.Crt. Unități tematice Disciplina Comp. Conținuturi Nr. ore Perioada Obs.
Specif.
1 La început de CLR 1.1  Evaluare initială 15h Săptămânile I,
drum 1.2  Comunicarea - schimb de II, III
1.3 informatii intre oameni (dialoguri
Texte suport: 1.4 despre viata de scolar, despre
2.1 mediul inconjurator)
Adio, gradinita! 3.4  Comunicarea orală –
4.1 identificarea unui obiect,
Prima zi de informatii despre forma si utilitatea
scoala unor obiecte
 Cartea – coperte, foaie,
Povestea cărtii, pagini, numerotare, directii de
de Emilia orientare in pagina
Caldararu  Dialogul – convorbirea dintre
două sau mai multe 2persoane
 Propozitia, cuvântul, silaba –
elemente de con-structie a
comunicarii
 Organizarea scrierii.
Elemente grafice utilizate in
procesul scrierii
Recapitulare. Evaluare
MEM 2.1  Elemente pregătitoare pentru 12h
3.2 înţelegerea unor concepte
5.1 matematice (orientare spaţială şi
localizări în spaţiu, sortarea şi
clasificarea obiectelor)
 Corpul omenesc-părţi
componente şi rolul lor, simţurile
Recapitulare. Evaluare
AVAP 1.1  Instrumente de lucru; 6h
1.2  Caracteristici observabile ale
1.3 materialelor si instrumentelor de
2.2 lucru;
2.4  Sortarea materialelor de lucru
şi a instrumentelor în funcţie de
proprietăţi/utilizări;
 Recunoașterea culorilor
 Autoportret
 Recunoașterea culorilor
Tehnici simple: tăiere, lipire
MM 1.1 Evaluare iniţială: 6h
1.3  Cântare vocală în grup si
2.1 individual
1.4 Intonarea corectă, expresivă și
omogenă a cȃntecelor
DP 1.1  Evaluare iniţială: 6h
2.3  Cine sunt eu? –
3.3 autocunoaştere şi atitudine pozitivă
faţă de sin
 Mă prezint – importanţa
autocunoaşterii; dezvoltarea unei
atitudini pozitive faţă de sine;
Despre mine? – activităţi, culori
preferate
2 Toamnă CLR 1.1  Comunicarea orala-discutii 15h Săpăptămânile
mândră, 1.2 libere despre anotimpul toamna IV, V,VI
darnică... 1.3 (lunile anotimpului, succesiunea
1.4 lor, caracte-risticile anotimpului:
Texte suport: 2.1 fenomene ale naturii, modificari in
3.1 lumea vie si activitati ale
Toamna a trecut 3.2 oamenilor specifice fiecarui
3.3 anotimp)
4.1  Sunete. Literele mari şi mici
Melcul școlar, de tipar: A a, M m, U u
de Vasile  Citirea literelor, silabelor,
Varsavia cuvintelor
 Scrierea literelor mari de tipar
 Utilizarea cuvintelor noi în
Puisorii, enunturi
de Emil Gârleanu  Despărțirea cuvintelor în
silabe
 Formulări de întrebări și
răspunsuri
 Simboluri uzuale din universul
apropiat
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare/dezvoltare
MEM 1.1  Elemente pregătitoare pentru 12h
1.2 înţelegerea unor concepte
1.3 matematice (sortarea şi clasificarea
2.1 obiectelor/simbolurilor/conceptelor
3.2 simple, după criterii variate,
5.1 aprecierea globală, compararea
numărului de elemente a două
mulţimi prin procedee variate)
 Numerele în concentrul 1-10
(nr. 1, 2, 3) – recu-noaştere,
formare, citire scriere, comparare,
ordonare
 Corpul omenesc – igiena
corpului
Recapitulare. Evaluare
AVAP 1.1  Culorile obiectelor personale 6h
1.2  Culorile spectrului solar:
2.2 culorile primare
2.4  Pata de culoare; tehnici de
lucru: pensulatie
 Tehnici simple de prelucrare a
hârtiei: decupare după contur,
rupere, mototolire
Modelaj
MM 1.1 Cântarea vocală 6h
1.4  Cântarea în colectiv
2.1  Dicţia
2.2  Mişcarea pe muzică:
3.1 - liberă; sugerată de textul
cântecului
DP 1.1 Autocunoaştere şi atitudine 6h
1.2 pozitivă faţă de sine
3.1  Corpul meu - desenarea
conturului corpului în mărime
naturală, coturarea conturului
astfel încât să semene cât mai bine
cu sine ( culoarea părului, culoarea
ochilor etc.);
 Portretul meu – desenarea
conturului propriei mâini; desene
de tip portret
Igiena personală - reguli de igienă
personală, identificarea de obiecte
de igienă personală; consecinţele
respectării/ nerspectării regulilor
de igienă;
3 Comunitatea CLR 1.1  Comunicare orală – oferirea 10h Săptămânile
mea 1.2 unor informaţii despre identitatea VII, IX
1.3 proprie sau despre identificarea Săptămâna
Texte suport: 1.4 membrilor familiei VIII vacanța
2.1  Comunicare orală – oferirea ciclul primar
2.2 unor informaţii despre obiectivele
Familia mea, 3.1 sociale şi culturale din localitate
de Clara Ruse 3.2  Sunete. Literele mari şi mici de
3.3 tipar: N n, I i
Bine e la noi 4.1  Citirea literelor, silabelor,
acasă, cuvintelor
de Emilia  Despărţirea cuvintelor în silabe
Căldăraru  Cuvinte cu sens asemănător/
cuvinte cu sens opus
Semaforul,
 Utilizarea cuvintelor noi în
de Florin
Iordăchescu enunţuri adecvate
 Scrierea literelor mari de tipar
 Simboluri uzuale din universul
apropiat
 Elemente grafice care intră în
componenţa literelor de mână
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare

MEM 1.1  Numerele în concentrul 1-10 8h


1.2 (nr. 4, 5) - recu-noaştere, formare,
1.3 citire scriere, comparare, ordonare
3.2  Igiena alimentatiei
Piramida alimentelor
AVAP 1.2  Culoarea preferată, culorile 4h
2.2 preferate ale membrilor familiei
2.3 (fraţi, surori, mama, tata, bunicul,
2.4 bunica, etc.)
 Culorile spectrului solar:
culorile binare
 Pata de culoare; tehnici de
lucru: amprentare, pensulatie
 Tehnici simple de prelucrare a
hârtiei: tăiere, rupere
Modelaj
MM 1.1 Cântarea vocală 4h
1.4  Cântarea în colectiv
2.1  Dicţia
2.2 Mişcarea pe muzică
3.1  Liberă; sugerată de textul
cântecului
Impusă
DP 1.2  Lucrurile mele- rutina zilnică 4h
3.1 a igienei personale; corelarea
obiectelor de igienă cu diferite
elemente ale zilei;
Trăiesc într-un mediu sănătos-
colaj reguli de igienă; regulile de
igienă ale mediului în care îşi
desfăşoară activitatea- acasă, la
şcoală;
4 Prietenia CLR 1.1  Comunicarea orala- 15h
1.2 identificarea unei persoane, Săptămânile
1.3 exprimarea propriei pareri in X, XI, XII
Texte suport: 1.4 legatura cu relatiile de
2.1 prietenie/grupul de prieteni;
2.2  Sunetele si literele mici si
Cel mai bun 3.1 mari de tipar E e, R r, C c;
prieten, 3.2  Citirea literelor, silabelor,
de Victor 4.1 cuvintelor;
Sivetidis  Scrierea literelor mari de tipar;
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare/dezvoltare
Prietenia,
comoara cea mai
de pret,
poveste populară

Camaradul meu,
Coretti
de Edmondo de
Amicis
MEM 1.1  Numerele în concentrul 1-10 12h
1.2 (nr. 0, 6, 7) – recu-noaştere,
1.3 formare, citire scriere, comparare,
3.1 ordonare
5.1  Animale sălbatice şi
domestice
- părţi componente
- hrana ca sursă de
energie: importanţa
hranei pentru creştere şi
dezvoltare;
- rolul animalelor în viaţa
oamenilor
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.2  Clasificarea culorilor 6h
2.2  Culori calde
2.3  Culori reci
2.4  Tehnici simple de prelucrare a
2.5 hârtiei: mototolire, decupare după
contur
 Colaj
Modelaj
MM 1.2 Cântare vocală 6h
1.3  Cântarea în colectiv
1.4 Cântare instrumentală:
2.1  Percuţia corporală: bătăi din
2.2 palme, cu degetul pe
3.1 bancă
DP 1.2  Cum mă îmbrac?- igiena 6h
3.1 vestimentaţiei, corelaţia stării de
bine, igiena pesonală;
 Programul meu zilnic- igiena
programului meu zilnic- corelarea
momentelor de activitate cu cele
de relaxare;
Mănânc sănătos- igiena
alimentaţiei
5 Baba iarna CLR 1.1  Comunicare orală – discuţii 15h Săptămânile
intră-n sat 1.2 libere despre anotimpul iarna XIII,XIV, XV
1.3 (lunile anotimpului, succesiunea
1.4 lor, caracteristicile anotimpului:
Texte suport: 2.1 fenomenele naturii, modificări în
2.2 lumea vie şi activităţi ale
2.3 oamenilor specifice fiecărui
Tara mea, 3.1 anotimp)
de Andrei 3.2  Sunete. Literele mari şi mici
Ciurunga 4.1 de tipar: O o, ă, L l
 Citirea literelor, silabelor,
Prima ninsoare, cuvintelor
de Edmondo de  Scrierea literelor mari de tipar
Amicis  Elemente grafice Utilizarea
cuvintelor noi în enunţuri adecvate
Poveste de iarnă,  Formularea de propoziţii cu
de Mircea suport intuitiv
Sântimbreanu  Formarea de întrebări şi
răspunsuri
 Povestirea după imagini
 Desenarea literelor mari de
tipar
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.1  Numerele în concentrul 1-10 12h
1,2 (nr. 8, 9, 10 ) – recu-noaştere,
1.3 formare, citire scriere, comparare,
3.1 ordonare
3.2  Plante:
4.2 - părţi componente
- hrana ca sursă de
energie: importanţa
hranei pentru creştere şi
dezvoltare;
- rolul animalelor în viaţa
oamenilor
 Condiţii de viaţă în anotimpul
iarna
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.2  Pata de culoare: pensulatie, 6h
2.2 tamponare, dactilopictură
2.3  Ornamente pentru
2.4 împodobirea bradului (decupare
după contur).
Colaj. Modelaj
MM 1.1 Cântarea instrumentală 6h
1.4  Mânuirea jucăriilor muzicale
3.2 (tobe, lemne)
3.3 Jucăriile muzicale improvizate
DP 2.1  Emoţiile mele- identificarea 6h
3.1 emoţiilor de bază: bucurie, tristeţe,
frică, furie
 Cum mă simt- asocierea
emoţiilor cu simboluri;
recunoaşterea emoţiilor în funcţie
de situaţii
Planeta Emoţiilor- colaj pe baza
emoţiilor de bază; crearea
universului, emoţiilor clasei
SEMESTRUL II
6 În lumea CLR 1.1  Comunicare orală- exprimarea 15h Săptămânile
necuvântătoa- 1.2 propriei păreri în legătură cu un XVI, XVII,
relor 1.3 fapt; discuţii libere despre XVIII
1.4 ocrotirea plantelor, animalelor şi a
Texte suport: 2.1 mediului înconjurător.
2.2  Sunete. Literele mari şi mici
Prietenii 2.3 de tipar: S s, V v, Ş ş, T t
3.1  Citirea literelor, silabelor,
Unde a zburat 3.2 cuvintelor
rândunica? 4.1  Scrierea literelor mari de tipar
de Titel  Despărţirea cuvintelor în
Constanti-nescu silabe
 Cuvinte cu sens asemănător.
Muzicantii din Cuvinte cu sens opus
Bremen,
 Utilizarea cuvintelor noi în
de Fratii Grimm
enunţuri adecvate
Noi albinele,
 Formularea de propoziţii cu
de Călin Gruia suport intuitiv
 Formarea de întrebări şi
răspunsuri
 Povestirea după imagini
 Desenarea literelor mari de
tipar.
Recapitulare. Evaluare
MEM 1.1  Numerele naturale: de la 0 la 12h
1,2 31- recunoaştere, formare, citire,
1.3 scriere (cu cifre), comparare,
3.1 ordonare;
3.2  Condiţii de viaţă în anotimpul
4.2 iarna
 Procese ale Pământului:
observarea prezenţei apei în natură
sub diverse forme (precipitaţii,
râuri, lacuri, mare etc.)
 Vieţuitoarele apelor
 Condiţii de viaţă: adăposturi
ale animalelor
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.2  Pata de culoare: pensulatie, 6h
2.2 tamponare
2.3  Tehnici simple de îndoire,
2.4 pliere (tehnica origami);
 Tehnici simple de înşirare;
 Obţinerea formelor spontane
prin modelaj;
 Tehnici simple de
tăiere/decupare după contur;
Colajul
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 6h
1.4  Sunetul din mediul
2.1 înconjurător: lung-scurt, tare-încet
Intonarea corectă a sunetelor care
diferă ca înălţime
DP 2.1  Emoţii şi comportamente - 6h
3.1 recunoaşterea emoţiilor;
recunoaşterea comportamentelor
potrivite/ nepotrivite pentru
diverse manifestări emoţionale;
 Emoţiile mele, emoţiile
noastre- joc de rol;
recunoaşterea emoţiilor potrivit
situaţiilor în care se află fiinţe
nonumane; identificarea situaţiilor
care îl fac fericit; exerciţii în grup;
7 Lumea magică a CLR 1.1  Comunicare orală- alcătuirea 20h Săptămânile
basmelor 1.2 de propoziţii/ enunţuri despre XIX, XX,
1.3 personajele din poveşti. XXI, XXII
Texte suport: 1.4  Sunete. Literele mari şi mici
2.1 de tipar: P p, D d, Î î
Prinţesa şi bobul 2.2  Citirea literelor, silabelor,
de mazăre, 2.3 cuvintelor
de H. Ch. 3.1  Scrierea literelor mari de tipar
Andersen 3.2  Despărţirea cuvintelor în
4.1 silabe
Degeţica, 4.3  Cuvinte cu sens asemănător.
de H. Ch. Cuvinte cu sens opus
Andersen
 Utilizarea cuvintelor noi în
enunţuri adecvate
Hainele noi ale
împăratului,
 Formularea de propoziţii cu
suport intuitiv
de H. Ch.
Andersen  Formarea de întrebări şi
răspunsuri
 Povestirea după imagini
 Desenarea literelor mari de
tipar.
Simboluri neconvenţionale folosite
în exprimarea scrisă.
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4  Adunarea şi scăderea în 16h
1,5 concentrul 0 - 10 cu 1-5 unităţi,
1.6 prin numărare
4.2  Utilizarea de denumiri si
5.2 simboluri matematice (sumă, total,
diferentă, +, -, = )
 Efectuarea de adunări/scăderi
repetate prin numărare si
reprezentari obiectuale în
concentrul 0-10
 Probleme simple de adunare
sau scădere, cu 1-5 unități, în
concentrul 0-10, cu suport intuitiv
 Plante - condiţii de viaţă (apă,
aer, lumină, căldură)
 Unde şi vibraţii: producerea
sunetelor
 Forţe de mişcare: efecte
observabile ale forţelor
(împingere, tragere); mişcarea
corpurilor şi schimbarea formei
corpurilor (deformare, rupere,
întindere)
Recapitulare. Evaluare
AVAP 1.2;  Linia. Rolul constructiv al 8h
2.2 liniei
2.3  Tehnici simple: decolorare cu
2.4 pic
2.5  Tehnici de prelucrarea a
firului textil: răsucire
Însirare. Colajul. Modelaj
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical 8h
1.2  Sunetul vorbit sau cântat
1.3  Corelarea sunetelor înalte,
2.2 joase cu mișcări spaţiale
2.3  Timbrul
Sunete vocal- instrumentale
DP 2.2  Învăţ să comunic- exerciţiu de 8h
continuare a poveştii; exprimarea
opiniilor
 Comunicăm, ne înţelegem-
reguli de comunicare; ascultare şi
înţelegere a mesajului receptat;
Comportare civilizată-
identificarea modalităţilor
potrivite/ nepotrivite de
comunicare; cooperare cu colegul/
colegii
 Regulile noastre- reguli de
comunicare; exersarea regulilor
 Comunicăm în clasă-
exersarea regulilor de comunicare
prin joc de rol; colaj conţinând
reguli de comunicare la şcoală
 Comunicăm acasă- reguli de
comunicare acasă; comunicare a
mesajului receptat în interacţiune
cu părinţii, fraţii, bunicii; mijloace
de comunicare
Comunicăm prin semne-
comunicare prin simboluri; reguli
de comunicare prin joc
8 Salutare CLR 1.1  Comunicare orală – discuţii 20h Săptămânile
primăvară! 1.2 libere despre anotimpul primăvara XXIII, XXIV,
1.3 (lunile anotimpului, succesiunea XXV,XXVI
Texte suport: 1.4 lor, caracteristicile anotimpului:
2.1 fenomenele naturii, modificări în
Legenda 2.2 lumea vie şi activităţi ale
ghiocelului, 2.3 oamenilor specifice fiecărui
de Eugen Jianu 3.1 anotimp)
3.2  Sunete. Literele mari şi mici
Mamei 4.1 de tipar: â, B b, Ţ ţ, G g
4.3  Citirea literelor, silabelor,
A venit cuvintelor
primăvara,  Scrierea literelor mari de tipar
de Emilia  Despărţirea cuvintelor în
Plugaru silabe
 Cuvinte cu sens asemănător.
Pastele în sat, Cuvinte cu sens opus
de R. Niger  Utilizarea cuvintelor noi în
enunţuri adecvate
 Formularea de propoziţii cu
suport intuitiv
 Formarea de întrebări şi
răspunsuri
 Povestirea după imagini
 Elemente grafice care intră în
componenţa literelor de mână
 Scrierea functională folosind
desene, simboluri: biletul;
felicitarea
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 1.4  Adunarea şi scăderea în 16h
1,5 concentrul 0-31, fără si cu trecere
1.6 peste ordin,prin numărare/cu
3.1 suport intuitiv;
5.2  Utilizarea de denumiri si
simboluri matematice (sumă, total,
diferentă, +, -, = )
 Efectuarea de adunări/scăderi
repetate prin numărare si
reprezentari obiectuale în
concentrul 0-31
 Probleme simple de adunare
sau scădere, cu 1-5 unități, în
concentrul 0 – 31, cu suport
intuitiv
 Formare şi transfer de energie.
Electricitate: aparate care
utilizezază electricitatea şi reguli
de siguranţă în mânuirea aparatelor
electrice
 Universul - Pământul,
planetele: recunoaştere în modele
simple
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.2  Elemete de limbaj plastic: 8h
2.2 punctul
2.3  Obținerea formelor spontane
2.4 prin presare, dactilopictura
1.1 Modelarea plastilinei
MM 1.1; Ritmul 8h
1.2  Sunete lungi, sunete scurte
1.3; Durate muzicale
2.2
2.3
DP 1.1  Eu şi cei dragi mie- 8h
2.2 prezentarea unor imagini/
3.1 fotografii cu fiinţe şi obiecte
îndrăgite;
 Familia mea- apartenenţa la
familie; sentimentele existente
între membrii familie;
 Ce-mi place mie- selectarea
activităţilor preferate;
 Eu şi cei dragi mie-
prezentarea fotografiei la diferite
vârste; desenarea familiei;
Împreună cu alţii - exerciţii de
cunoaştere, intercunoaştere;
discuţii de echipă; mâncarea
preferată; jucăria preferată;
activitatea preferată;

„Şcoala altfel: Să ştii


mai multe, să fii mai
bun!” (săptămâna 27)
Urmată de vacanța de
primăvară.
9 Vreau să am o CLR 1.1.  Comunicare orală – informaţii 15h Săptămânile
meserie 1.2. despre forma şi utilitatea unor XXVIII
1.3. obiecte XXIX
1.4.  Comunicare orală – dialoguri XXX
Texte suport: 2.1 pe teme familiare (ce meserii au
2.2 părinţii mei, meseria preferată, ce-
Mirosul 2.3. mi doresc să fac când voi fi mare
meseriilor, 3.1. etc
de Gianni Rodari 3.2.  Sunetele. Literele mari şi mici
3.3. de tipar: F f, H h, Z z
Gospodina, 4.1.  Citirea literelor, silabelor,
de Otilia Cazimir 4.2 cuvintelor
 Scrierea literelor mari de tipar
Doctorul  Despărţirea cuvintelor în
Aumădoare, silabe
de Kornei
 Cuvinte cu sens asemănător.
Ciukovski
Cuvinte cu sens opus
 Utilizarea cuvintelor noi în
enunţuri adecvate
 Formularea de propoziţii cu
suport intuitiv
 Formarea de întrebări şi
răspunsuri
 Povestirea după imagini
 A formula o solicitare
 Simboluri uzuale din universul
apropiat
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
MEM 2.2  Figuri plane/2D ( pătrat, 12h
6.1 dreptunghi, triunghi, cerc:
6.2 denumire; conturare)
 Corpuri/ 3D ( cub, cuboid,
sferă: denumire)
 Timpul: (ziua, săptămâna,
luna, anul) denumire, ordonare;
 Măsurări cu unităţi
nonstandard pentru lungime;
 Calendarul naturii;
 Recapitulare. Evaluare
Ameliorare. Dezvoltare
AVAP 1.2  Elemente de limbaj plastic: 6h
2.1 linia cu rol constructiv;
2.2  Tăierea firelor și a
2.3 materialului textil
2.4  Textura, culoarea,
dimensiunea, forma, grosimea şi
utilitatea unor obiecte;
Modelaj
MM 1.1  Melodia: sunete înalte-joase 6h
1.2  Mersul melodiei. Legătura
1.3 dintre text şi melodie
2.2  Nuanţe: tare, încet, mediu
2.3 Procedee armonico-polifonice -
grupe alternative: solist-cor, lanţ,
dialog
DP 3.1  Despre meserii- modalităţi de 6h
3.2 autocunoaştere
Ce voi fi când voi fi mare?-
recunoaşterea şi prezentarea unor
activităţi preferate şi
caracteristicilor acestora;
10 Copilăria CLR 1.1.  Comunicare orală – discuţii 15h Săptămânile
1.2. libere despre întâmplări şi fapte XXXI
Texte suport: 1.3. din viaţa proprie, despre universul XXXII
1.4. copilăriei şi valorile proprii XXXIII
Sfatul jucăriilor, 2.1 acestuia
de Matache Iliut 2.2  Sunete. Literele mari şi mici
2.3. de tipar: J j, X x, K k, Y y
Ionel, un băietel, 3.1.  Citirea literelor, silabelor,
de Gica Iutes 3.2. cuvintelor
3.3.  Scrierea literelor mari de tipar
Fetita care l-a 4.1.  Despărţirea cuvintelor în
luat pe NU în 4.2 silabe
brate,  Cuvinte cu sens asemănător.
de O. Pancu-Iasi Cuvinte cu sens opus
 Utilizarea cuvintelor noi în
enunţuri adecvate
 Formularea de propoziţii cu
suport intuitiv
 Formarea de întrebări şi
răspunsuri
 Povestirea după imagini
 Elemente grafice care intră în
componenţa literelor de mână
 Recapitulare. Evaluare
 Ameliorare. Dezvoltare

MEM 6.2  Unităţi de măsură pentru 12h


6.3 valoare (banii): leul (bancnote de 1
3.1 leu, 5 lei, 10 lei); schimburi
5.2 echivalente valoric în concentrul 0-
31;
 Procese ale Pământului:
fenomene ale naturii (ploaie,
ninsoare, vânt, fulger, tunet);
anotimpurile;
Unităti de măsură a timpului: ziua,
săptămâna, luna, anul;
AVAP 1.2  Elemente de limbaj plastic: 6h
2.2 linia cu scop decorativ
2.3  Lipirea diverselor materiale pe
2.4 suporturi diferite
1.6  Tehnica colajului - folosind
materiale şi tehnici diverse,
potrivite nivelului de vârstă;
Dramatizări (fragmente din
poveşti) cu ajutorul păpuşilor pe
băţ, pe deget sau pe mână;
MM 1.1 Audieri 6h
1.2  Audierea unor cȃntece
1.3 interpretate de copii
Audierea unor melodii din muzica
culta
DP 3.1  Cum mă organizez...- 6h
3.2 transformarea spaţiului într-un
mediu prietenos de lucru;
identificarea avantajelor/
dezavantajelor faptului de a fi
organizat; modalităţi de
organizare;
 Ştiu ce vreau!- rutina zilnică;
identificarea semnelor unei bune
organizări; dezanvantajele lucrului
dezorganizat;
 Ştim să ne gospodărim!-
asumare de responsabilităţi în
clasă;
Ce îmi place să fac- activităţi
zilnice; prezentarea achiziţiilor din
clasa pregătitoare;
11 Vară, vară. dulce CLR 1.1.  Recapitulare finală 10h Săptămânile
vară... 1.2.  Alfabetul limbii române XXXIV
1.3.  Citirea silabelor, cuvintelor XXXV
Texte suport: 1.4.  Scrierea literelor mari de tipar
2.2.  Comunicare orală – discuţii
2.3. libere despre anotimpul vara
Dialog 2.4. (lunile anotimpului, succesiunea
cu vara 3.1. lor, caracteristicile anotimpului:
3.2. fenomenele naturii, modificări în
3.3. lumea vie şi activităţi ale
1 Iunie, ziua 4.1. oamenilor specifice fiecărui
copilului, 4.4. anotimp)
de Teodor  Formulări de întrebări și
Munteanu răspunsuri
 Povestire după imagini
Apă de vară,
de Fodor Sandor
 Cuvinte cu sens asemănător
 Cuvinte cu sens opus
Recapitulare. Evaluare
MEM 1.1  Recapitulare finală 8h
1,2  Colectarea şi gruparea datelor;
1.3  Numerele de la 0 la 31
1.4  Adunarea şi scăderea
1,5 numerelor naturale în concentrul 0-
1.6 31 fără şi cu trecere peste ordin,
5.1 prin numărare/ cu suport intuitiv;
5.2  Probleme simple de adunare
sau scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0- 31, cu suport
intuitiv;
Evaluare finală
AVAP 1.2  Pictură; recapitulare: pata de 4h
2.2 culoare, punctul, linia
2.3  Tehnica Origami
2.4 Ilustrarea unei poveşti cunoscute
2.6 prin desen sau prin cântec

MM 1.1 Creaţie muzicală accesibilă 4h


1.2  Organizarea unor jocuri
1.4 inspirate de muzica audiată
2.2  Executarea unui dans cu
2.3 mişcare repetată, pe un cântec
3.2 simplu
 Jocuri populare din zonă
Recapitulare finală
 Cȃntarea prin diferite procedee
Recunoașterea cȃntecelor după un
fragment melodic
DP 3.1  Sunt şcolar- realizarea 4h
3.2 programului zilnic; prezentarea
3.3 achiziţiilor din clasa pregătitoare;
sentimente legate de faptul de a fi
şcolar;
 Cum mă relaxez- introducerea
activităţilor de relaxare în
programul zilnic; recunoaşterea
activităţilor potrivite/ nepotrivite
de relaxare; ordinea activităţilor;
Hobby-urile mele- expunerea
hobbz-urilor şi colecţiilor
personale, ca modalitate de a vorbi
despre sine şi de a se prezenta
celorlalţi.

S-ar putea să vă placă și