Sunteți pe pagina 1din 1

‐ Executia sau modificarile de proiect aparute pe

parcursul lucrarilor se vor realiza in colaborare cu
proiectantul de specialitate.
Pentru tehnologia de executie si conditiile de calitate
a materialelor vor fi consultate caietele de sarcini,
caietele de instructiuni tehnice ale furnizorilor si
memoriul tehnic.
Montajul circuitelor electrice, aparatelor de
comutare si actionare, etc, va fi facut aparent pe
jgheaburi.
Se va urmari ca toata instalatia electrica sa aiba
gradul de protectie la lovituri mecanice , umezeala
corespunzator (MIN. IP‐5.4).
In zonele cu lemn si polistiren se vor folosi tuburi
metalice (PEL) si doze metalice de derivatie si de
aparat sau rezistente la proba cu fir incandescent .
Instalatia electrica pentru alimentare cu e.e. a
utilajelor se va realiza numai de catre personal
autorizat.
Inainte de inceperea lucrarilor de executie se vor
1 2 3 4 5 6 verifica caracteristicile electrice ale utilajelor si
echipamentelor anexe ale acestora, iar daca se vo
ce urmeaza a fi modificat.
ALIMENTAREA PRIZELOR SI CONEXIUNILOR
ELECTRICE DIN GRUPURILE SANITARE SE VA REALIZA
PRINTR‐UN TRANSFORMATOR DE SEPARATIE

F F

LP/2/
E E
LP/2/ LP/2/

LP/2/

LP/2/
LP/2/
DORMITOR 1 DORMITOR 2

LP/2/

LP/2/

LP/2/
CAMERA DE ZI
LP/2/
D D
LP/2/

LP/2/

LP/2/

LP/2/
HOL

C BAIE 2 C
LP/1/ LP/2/
Centrala
pe lemne PLT/1/

CT/2/
LP/2/

HT/1/
PROIECTANT GENERAL:
S.C. T & C TRUST AFACERI S.R.L.
CT/2/ VERIFICATOR ATESTAT:
LP/2/ VESTIBUL BUCATARIE
CAMERA TEHNICA
DORMITOR 3

CPT/1/
LP/2/
CT/2/
SEF PROIECT:
LP/2/ ing.Randunica Victor
BAIE 1 LP/2/ LP/2/
PROIECTAT:
LP/2/

B TDE
B ing. Adrian Comanac
PROIECTAT:
ing. Gheorghe Chircu
A ALIMENTARE 
E.E. DE LA BMP
A DESENAT:
ing. Gheorghe Chircu
BENEFICIAR:
HARITON MARIAN CONSTANTIN SI
VERONICA
TITLUL PROIECTULUI:
1 2 3 4 5 6
Construire locuință individuală P, înprejmuire,
racord utilități, anexe aferente funcțiunii de
locuire, organizare de șantier
PLAN PARTER
1 1 : 100
ADRESA:
jud. IAȘI, com. MIROSLAVA, sat CIURBEȘTI,
identificat prin act notarial nr. 13900/201
TITLU PLANSA:
PLAN PARTER ‐ PRIZE

FORMAT A3 (420x297)
Instalatii  electrice
FAZA: DTAC
PROIECT NR: P08 /2019 PLANSA:
DATA: 2019
SCARA: 1 : 100
E2