Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARATIE

Subsemnata, _______________ in calitate de administrator al __________ S.R.L.,


persoana juridica inregistrata la ORC _______, CUI ______, CAEN 1395 – fabricarea de
textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte, sediul social
in ___________________ , declar pe propria raspundere ca societatea isi desfasoara
activitatea, la sediul social din ______________.

S-a emis prezenta pentru inregistrarea in scopuri de TVA a S.C. __________ S.R.L.

Data Semnatura

S-ar putea să vă placă și