Sunteți pe pagina 1din 1

Gălbinașu Luiza Georgiana

Grupa 206 ID

 Ex 9 : Identificați veniturile unei unități administrativ-teritoriale ce pot face


obiectul unui acord de garantare prin venituri încheiat cu un creditor – instituție de
credit.

Veniturile bugetelor locale se constituie din :


 Venituri proprii, formate din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri
și cote defalcate din impozitul pe venit ;
 Sume defalcate din venituri ale bugetului de stat ;
 Subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete ;
 Donații și sponsorizări.

Din această enumerare, pot face obiectul unui acord de garantare prin venituri încheiat cu un
creditor numai veniturile proprii.