Sunteți pe pagina 1din 4

Avizat, Avizat,

Şef comisie metodică, Director,

Prof. înv. primar: STOICA ANA Prof. SILIMON CORINA

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
EDUCAȚIE CIVICĂ – clasa a IV-a
An școlar 2019-2020

Prof. Înv. Primar: GORAN LENUȚA


Manual: Educație Civică - Daniela Barbu  Cristiana Ana-Maria Boca  Marcela Claudia Călineci, CD Press
Aria curriculară: Om și societate
Număr de ore: 1 oră/săptămână Semestrul I - 14 săptămâni
Semestrul al II-lea - 20 săptămâni
Semestrul I
Nr. Unitatea de Competențe Nr.
Conținuturi Săptămâna Observații
crt. învățare specifice ore
1. - Amintiri din vacanță 2 I
- Noțiunea de persoană. Trăsături morale ale II
persoanei
3.1., 3.2., - Raporturile noastre cu lucrurile, animalele
DIN NOU LA 3.3. plantele
ȘCOALĂ - Obiective personale
Lecțiile propuse:
1. Zbor printre amintiri
2. Pornim la drum împreună!
Evaluare inițială

1
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
2. Apartenența locală 7 III-IX
- Localitatea și domiciliul
- Tradiții locale
Apartenența națională
- Țara natală și, după caz, țara în care locuim
- Însemnele țării: drapelul, imnul, stema, ziua
națională
- Dragostea față de țară
Apartenența europeană
- România, membră a Uniunii Europene
LOCURI ÎN CARE - Însemnele Uniunii Europene: drapelul european,
1.1., 1.2.
MĂ SIMT ACASĂ imnul european, Ziua Europei
Lecțiile propuse:
1. Acasă, în localitatea mea
2. Festivalul tradițiilor locale
3. Să vorbim despre țara mea!
4. Simbolurile țării mele
5. Din dragoste pentru țara mea
6. România, printre stelele Uniunii Europene
7. Călătorie printre simbolurile Uniunii Europene
Recapitulare. Locuri în care mă simt acasă
Evaluare
3. Drepturile universale ale copilului 5 X-XIV
- Drepturile copilului
- Apărarea drepturilor copilului
- Drepturi și responsabilități
ALBUMUL CU Lecțiile propuse:
DREPTURI ȘI 1. Și copiii au drepturi!
2.4., 3.2.
RESPONSABI- 2. Cine îmi apără drepturile?
LITĂȚI 3. Am drepturi și responsabilități!
Recapitulare. Albumul cu drepturi și
responsabilități
Evaluare
Proiect: Dăruim zâmbete!
2
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
Semestrul al II-lea
Nr. Unitatea de Competențe Nr.
Conținuturi Săptămâna Observații
crt. învățare specifice ore
4. Valori morale 10 I-X
- bine/rău
- altruism/egoism
- cinste/necinste
- respect/lipsă de respect
- responsabilitate/lipsă de responsabilitate
- solidaritate/lipsă de solidaritate
Norme morale
- exemplificări ale normelor morale
- rolul normelor morale
VALORILE ȘI
Lecțiile propuse:
NORMELE
1.3., 2.1. 1. E bine să faci bine!
MORALE ÎN
2. Ce aduce solidaritatea?
CARE CRED
3. Ce înseamnă să fii cinstit?
4. Altruism contra egoism
5. Fețele respectului
6. Sunt o persoană responsabilă?
7. Normele morale fac parte din viața ta
8. De ce avem nevoie de norme morale?
Recapitulare. Valorile și normele morale în care
cred
Evaluare
Proiect. Campania „Responsabili pe internet”
5. Comportamente moral-civice 6 XI-XVI
ÎN DIRECT… - viața morală cotidiană: comportamentul în
COMPORTA- familie; comportamentul în școală;
2.2., 2.3.
MENTE comportamentul în grupul de prieteni;
MORAL-CIVICE comportamentul în locuri publice
- comportamente prosociale (ajutorare,
3
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
cooperare, competiție,
toleranță, sprijin, voluntariat) și antisociale
(conflictuale, agresive)
- schimbarea comportamentelor
Lecțiile propuse:
1. Cum mă comport zi de zi?
2. Pentru că mie îmi pasă!
3. Furtuna comportamentelor antisociale
4. Schimbarea începe cu mine!
Recapitulare. În direct… Comportamente moral-
civice
Evaluare
Proiect: Reciclăm și refolosim din grijă pentru
mediu
6. - Locuri de apartenență 4 XVII-XX
- Drepturile universale ale copilului
- Raporturile noastre cu ceilalți oameni. Valori,
1.1., 1.2., norme și
MAI APROAPE 1.3., 2.1., comportamente moral-civice
DE EDUCAȚIA 2.2., 2.3.,
CIVICĂ 2.4., 3.1., Lecțiile propuse:
3.2., 3.3. Recapitulare finală. Beneficii pentru o viață
moral-civică
Recapitulare finală. Schimbă în bine!
Evaluare finală

4
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN

S-ar putea să vă placă și