Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

EDUCAȚIE CIVICĂ – clasa a IV-a


An școlar 2019-2020

Prof. Înv. Primar: GORAN LENUȚA


Manual: Educație Civică - Daniela Barbu  Cristiana Ana-Maria Boca  Marcela Claudia Călineci, CD Press
Aria curriculară: Om și societate
Număr de ore: 1 oră/săptămână Semestrul I - 14 săptămâni
Semestrul al II-lea - 20 săptămâni
Semestrul I
Unitatea I – Din nou la școală
Nr. ore – 2
Perioada – săptămânile I-II

Competenţe
Nr. Săptă
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare
ore mâna
vizate
1.Zbor 3.1., 3.2., - Prezentarea conținutului disciplinei Educație civică, clasa a IV-a  evaluare S1
printre 1 3.3. - Prezentarea unor momente semnificative din vacanța de vară orală
amintiri. - Exerciţii de prezentare a unor elemente de identitate  evaluarea
Pornim la - Exerciţii de identificare a calităților unor personaje îndrăgite din emoțiilor și a
drum cărți, desene animate sau filme atitudinii cu
împreună! - Prezentarea colegilor/prietenilor prin intermediul unor trăsături ajutorul
morale observației
- Exerciții de prezentare a unor fapte bune făcute pe parcursul sistematice
vacanței de vară
- Exerciții de diferențiere a persoanelor politicoase de cele care nu se
comportă adecvat
- Exersarea comportamentului de bun cetățean
- Prezentarea responsabilităților în clasă și în comunitate
- Formularea unor mesaje pentru colegi/prieteni
- Formularea obiectivelor personale pentru clasa a IV-a

1
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
2. Evaluare 1 3.1., 3.2., - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare: S2
inițială 3.3. • identificarea unor atitudini specifice unui cetățean responsabil în  evaluare
raport cu mediul înconjurător; orală
• identificarea unor fapte bune și a trăsăturilor morale ale persoanelor  evaluare
din ilustrații date; scrisă
• selectarea comportamentelor specifice unui bun cetățean. 
autoevaluare

2
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
Unitatea II. Trăsături morale ale persoanei
Nr. ore – 7
Perioada – săptămânile III-IX

Competenţe
Nr.
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare Observaţii
ore
vizate
1. Acasă, în 1.1., 1.2. - Citirea textului Amintiri din satul natal  evaluare S3
localitatea 1 - Inițierea unui dialog pe marginea textului, a schemei date și a orală
mea. imaginilor-suport  evaluarea
Apartenența - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
locală – - Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
localitatea și - Identificarea asemănărilor și a diferențelor dintre sate și orașe, ajutorul
domiciliul, pe baza diagramei Venn observației
tradiții - Descrierea localității natale și a domiciliului sistematice
locale - Identificarea unor soluții pentru o problemă din localitatea
natală
- Observarea imaginilor care indică variate tradiții
- Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor-suport
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera tradițiilor
locale
- Descrierea uneia dintre tradițiile locale preferate, după schema
dată
- Participarea la un joc de rol care să evidențieze o tradiție locală
2. Țara 1.1., 1.2. - Observarea hărții României. Identificarea locurilor și a  evaluare S4
natală. Țara 1 monumentelor prezentate orală
în care - Citirea textului Cântec despre țara mea  evaluarea
locuim. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport emoțiilor și a
Apartenența (harta României) atitudinii cu
națională - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar ajutorul
Însemnele - Identificarea cuvintelor cu sens asemănător pentru: „țară” și observației
țării: „mândră” sistematice
drapelul, - Interpretarea conținutului rubricii Reține!
imnul, - Prezentarea țării natale într-un mod cât mai original

3
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
stema, ziua - Prezentarea elementelor din schema dată, specifice unei zone
națională din România
- Identificarea simbolului național, a atitudinii și sentimentelor
evidențiate de Mihail Sadoveanu în fragmentul dat
- Realizarea unei steme potrivite clasei de elevi
- Identificarea altor elemente reprezentative
pentru România, precum: monumente, locuri, obiecte
vestimentare etc.
3. Dragostea 1.1., 1.2. - Identificarea, în ilustrația dată, a câtorva dintre  evaluare S5
față de țară. 1 personalitățile din România orală
Apartenența - Citirea textului Sunt român!  evaluarea
națională - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginilor-suport emoțiilor și a
- Identificarea sentimentelor față de țară, exprimate de atitudinii cu
poetul Mihai Eminescu în versurile poeziei Ce-ți doresc ajutorul
eu ție, dulce Românie! observației
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar sistematice
- Interpretarea conținutului rubricii Reține!
- Discuții despre cum se poate manifesta
dragostea față de patrie
- Completarea unor enunțuri lacunare despre patriotism
4. România, 1.1., 1.2. - Identificarea, pe harta Europei, a celor 28 de țări membre ale  evaluare S6
printre 1 Uniunii Europene orală
statele UE. - Citirea textului Parfumul Franței  evaluarea
Apartenența - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport emoțiilor și a
europeană - - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar atitudinii cu
Însemnele - Realizarea unui interviu cu un coleg/o colegă care a locuit în ajutorul
Uniunii altă țară membră a Uniunii Europene observației
Europene: - Identificarea unor soluții pentru prevenirea/rezolvarea sistematice
drapelul unor probleme pentru care luptă țările din Uniunea Europeană
european, - Identificarea, pe internet sau în reviste, a unor personalități din
imnul țările membre UE
european, - Identificarea simbolurilor Uniunii Europene
Ziua Europei - Citirea textului Oda bucuriei
- Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport

4
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
- Identificarea unor modalități prin care se poate păstra prietenia
cu un copil din altă țară
- Exerciții de scriere a cuvintelor „Bună ziua!”și „Mulțumesc!” în
cinci limbi diferite, vorbite în țările membre UE
- - Realizarea unui desen reprezentativ pentru una dintre
valorile promovate de Uniunea Europeană
5. 1.1., 1.2. - Recapitularea principalelor locuri despre care poți spune  evaluare S7, S8
Recapitulare 1 acasă, după schema dată orală
– locuri în - Citirea poeziei Nunta Zamfirei, de George Coșbuc  evaluarea
care mă - Inițierea unui dialog pe marginea textului poeziei și a imaginii- emoțiilor și a
simt acasă suport atitudinii cu
- Alcătuirea unui text, format din cel puțin șase enunțuri, care să ajutorul
poarte titlul Un dar pentru comunitatea mea observației
sistematice
6. Evaluare. 1.1., 1.2. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare: • Observare S9
Proiect – 1 • ordonarea unor cuvinte în cadranele corespunzătoare, sistematică
aducem specifice satului, orașului sau ambelor tipuri de (probe orale,
culoare în localități fişe de lucru,
comunitatea • identificarea unor sărbători din România, în funcție de anumite temă pentru
noastră obiecte acasă)
• completarea unor enunțuri lacunare cu simbolurile României • Probă
• identificarea unor motive pentru care România este faimoasă în scrisă de
lume evaluare
• selectarea răspunsurilor corespunzătoare unor afirmații despre formativă
Uniunea Europeană
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Aducem culoare
în comunitatea noastră!

5
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
Unitatea III. Albumul cu drepturi și responsabilități
Nr. ore – 5
Perioada – săptămânile X-XIV

Competenţe
Nr.
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare Săpt
ore
vizate
1. Și copiii au 2.4., 3.2. - Descoperirea drepturilor copilului din Convenția cu  evaluare S10
drepturi! 1 privire la drepturile copilului orală
Drepturi - Inițierea unui dialog pe marginea textului Convenției  evaluarea
universale ale - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
copilului - Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
- Prezentarea unor drepturi încălcate/respectate din experiența ajutorul
personală observației
- Joc: Interpretarea unor situații de respectare/încălcare a sistematice
drepturilor
2. Cine îmi 2.4., 3.2. - Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor-suport  evaluare S11
apără 1 - Identificarea persoanelor/instituțiilor care apără drepturile orală
drepturile? copiilor  evaluarea
Apărarea - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
drepturilor - Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
copilului - Identificarea drepturilor încălcate copiilor din imaginea/textele ajutorul
date observației
- Realizarea unei scrisori pentru un copil dintr-o țară aflată în sistematice
stare de război
3. Am drepturi 2.4., 3.2. - Identificarea responsabilităților care derivă din anumite  evaluare S12
și 1 drepturi orală
responsabilităț - Inițierea unui dialog pe marginea imaginilor date  evaluarea
i - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar emoțiilor și a
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! atitudinii cu
- Completarea unor enunțuri prin evidențierea respon- ajutorul
sabilităților copiilor observației
- Imaginarea unui interviu cu un copil care nu frecventează sistematice
școala

6
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
- Alcătuirea unui scurt text despre un drept, cu ajutorul unor
cuvinte date
4.Recapitulare. 2.4., 3.2. - Recapitularea drepturilor copiilor  evaluare S13
Borcanul cu 1 - Descoperirea drepturilor care le sunt încălcate orală
drepturi și copiilor din fragmentele date  evaluarea
responsabilităț -Identificarea drepturilor copiilor respectate/încălcate în benzile emoțiilor și a
i desenate atitudinii cu
-Realizarea unui inventar al drepturilor și al responsabilităților ajutorul
copiilor în cadrul școlii și al comunității observației
- Imaginarea unei modalități de intervenție în situația nevoii de sistematice
a respecta dreptul la sănătate al unui copil din comunitate, care
este grav bolnav
5. Evaluare. 2.4., 3.2. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare  evaluare S14
Proiect – 1 • Identificarea drepturilor copiilor în ilustrații, proverbe și texte orală
Dăruim date  evaluarea
zâmbete • Selectarea răspunsurilor corespunzătoare unor afirmații cu emoțiilor și a
privire la drepturile copiilor atitudinii cu
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Dăruim ajutorul
zâmbete! observației
sistematice

7
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
Semestrul al II-lea
Unitatea IV. Valorile și normele morale în care cred
Nr. ore – 10
Perioada – săptămânile I-X

Competenţe
Nr.
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare Săpt
ore
vizate
1.E bine să faci 1.3., 2.1., - Citirea textului lecției E bine să faci bine!
bine! 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport
Valori morale – - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar
bine/rău - Discutarea unor situații de bullying
- Identificarea unor reacții adecvate în situații de bullying
- Interpretarea conținutului rubricii Reține!  evaluare
- Reflectarea asupra experienței personale în sfera orală
conceptului de bun/bunătate  evaluarea
- Interpretarea proverbelor emoțiilor și
1 - Selectarea unor persoane reale din comunitate, a atitudinii S1
caracterizate prin comportamente de urmat în sfera faptelor cu ajutorul
bune observației
- Analiza unor situații reprezentând comportamente, sistematice
identificând asemănări și deosebiri
- Stabilirea oportunității comportamentelor în relație cu lumea
animală sau cu cea umană
- Lectura fabulei Leul și șoricelul, după Esop
- Exprimarea opiniei asupra proverbului Fapta bună nu
așteaptă răsplată
2.Ce aduce 1.3., 2.1., - Citirea textului Ce aduce solidaritatea?  evaluare S2
solidaritatea? 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii suport orală
Solidaritate / - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar  evaluarea
lipsă de - Reflectarea asupra experienței personale în sfera emoțiilor și
solidaritate conceptului de voluntariat, al realizării unor acte de caritate a atitudinii
din solidaritate cu ajutorul

8
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! observației
- Identificarea de sinonime pentru cuvântul solidaritate sistematice
- Interpretarea citatului dat
- Identificarea de acțiuni personale realizate din solidaritate;
reflectarea asupra emoțiilor trăite
- Lectura fabulei Racul, broasca și o știucă, de Alexandru
Donici
3.Ce înseamnă 1.3., 2.1., - Citirea textului Ce înseamnă să fii cinstit?  evaluare S3
să fii cinstit? 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport orală
Valori morale – - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar  evaluarea
cinste/necinste - Stabilirea comportamentelor necinstite ale lui Nică, din emoțiilor și
opera Amintiri din copilărie, de Ion Creangă a atitudinii
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! cu ajutorul
- Exerciții de reflecție asupra unor situații reale din sfera observației
adevăr/minciună, cinste/necinste sistematice
- Argumentarea importanței susținerii adevărului prin
realizarea unei compuneri cu început și final dat
- Lectura fabulei Corbul și Vulpea, de Vasile Poenaru
- Realizarea unui Cod al onoarei
- Joc de intercunoaștere: Caută minciuna
4.Altruism 1.3., 2.1., - Citirea textului Altruism contra egoism  evaluare S4
contra egoism 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport orală
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar  evaluarea
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! emoțiilor și
- Identificarea unor sinonime pentru cuvântul altruist a atitudinii
- Stabilirea mesajelor unor citate cu ajutorul
- Identificarea unor modele de altruism dintre personaje din observației
literatură și argumentarea alegerii sistematice
- Stabilirea unor modalități concrete de acțiune în comunitate
pentru a veni în întâmpinarea persoanelor și a grupurilor
vulnerabile
- Scrierea unui text de mică întindere despre oamenii altruiști
din comunitate
- Studierea secțiunii Zona copiilor de pe site-ul www.igsu.ro
5.Fețele 1.3., 2.1., - Citirea textului Fețele respectului  evaluare S5
9
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
respectului 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport orală
Respectul și - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar  evaluarea
lipsa de respect - Interpretarea conținutului rubricii Reține! emoțiilor și
- Enumerarea unor recomandări privind manifestarea a atitudinii
politicoasă în diferite situații cotidiene cu ajutorul
- Realizarea unui Copac al respectului pentru comunitate, prin observației
stabilirea unor modalități de prețuire a acesteia sistematice
- Lectura schiței Vizită, de I.L. Caragiale; identificarea
manifestărilor lipsei de respect a personajelor
Joc: Bune maniere
6.Sunt o 1.3., 2.1., - Citirea textului Sunt o persoană responsabilă?  evaluare S6
persoană 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textului și a imaginii-suport orală
responsabilă? - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar  evaluarea
Responsabilitate - Interpretarea conținutului rubricii Reține! emoțiilor și
/ Lipsă de - Analiza unor situații reale din viața de elev și identificarea a atitudinii
responsabilitate soluțiilor care promovează responsabilitatea cu ajutorul
- Enumerarea unor comportamente specifice unui cetățean observației
responsabil sistematice
- Elaborarea unor soluții civice în problemele de mediu
- Realizarea unei scrisori către Consiliul Local pentru
încurajarea producătorilor autohtoni
- Lectura povestirii Lenea și Prostia, de Elia David

7.Normele 1.3., 2.1., - Citirea situațiilor date  evaluare S7


morale fac parte 1 3.1. - Inițierea unui dialog pe marginea textelor, a imaginii-suport orală
din viața ta și a întrebărilor orientative  evaluarea
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! emoțiilor și
- Identificarea normelor morale respectate/încălcate în a atitudinii
comunitate cu ajutorul
- Inițierea unei discuții despre motivele laudei de sine sau ale observației
modestiei sistematice
- Analiza condițiilor și a consecințelor apartenenței la un grup

10
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
8.De ce avem 1.3., 2.1., - Inițierea unui dialog despre procesul prin care se ia o  evaluare S8
nevoie de 1 3.1. decizie, pe baza recomandărilor și a imaginilor-suport orală
norme morale? - Citirea textelor-suport; identificarea normelor morale.  evaluarea
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! emoțiilor și
- Exerciții de luare a deciziilor corecte, respectând normele a atitudinii
morale cu ajutorul
- Analiza unor strategii pentru a face față presiunii observației
Joc de rol: personaje în situații care respectă/nu respectă sistematice
normele morale

9. Recapitulare 1.3., 2.1., - Discutarea unor fapte și comportamente, pe baza schemei • S9


Valorile și 1 3.1. valorilor morale, explorând perspectiva complexă a fiecărei Observare
normele morale valori sistematică
în care cred - Argumentarea rolului normelor morale în viața oamenilor (probe
- Identificarea normelor morale pe baza ilustrațiilor orale, fişe
- Reflectarea asupra valorilor și normelor morale din de lucru,
perspectiva caracteristicilor personale temă
pentru
acasă)
10. Evaluare 1.3., 2.1., - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de • S10
Proiect – 1 3.1. evaluare: Observare
Invitație la  identificarea valorilor morale corespunzătoare sistematică
carnaval comportamentelor prezentate; (probe
 alegerea faptelor considerate norme morale dintr-o orale, fişe
listă dată; de lucru,
 completarea trăsăturilor morale specifice unui temă
conducător; pentru
 identificarea valorilor morale cuprinse în mesajul unor acasă)
proverbe; • Probă
 găsirea unor soluții la situații reale, în concordanță cu scrisă de
valori și norme morale personale. evaluare
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Responsabili formativă
pe internet
11
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
Unitatea V. În direct ... Comportamente moral-civice
Nr. ore – 6 ore
Perioada – săptămânile XI-XVI

Competenţe
Nr.
Conţinuturi specifice Activităţi de învăţare Evaluare Săpt
ore
vizate
1.Cum mă 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog pe baza imaginilor-suport • S11
comport zi 1 - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar Observare
de zi? - Interpretarea conținutului rubricii Reține! sistematică
*La școală - Prezentarea unor comportamente moral-civice în familie, în (probe
*În familie școală, în grupul de prieteni, în locuri publice orale, fişe
*În locuri - Exerciţii de analiză a comportamentelor moral-civice de lucru,
publice - Exerciţii de identificare a unor soluții pentru rezolvarea temă
comportamentelor nepoliticoase din clasă pentru
- Exerciții de prezentare a comportamentelor moral-civice acasă)
preferate în familie • Probă
- Exerciții de identificare a comportamentelor civilizate în spații scrisă de
publice din propria localitate evaluare
- Exersarea comportamentelor moral-civice formativă
- Formularea unor mesaje despre cum se învață respectul în
grupul de prieteni
- Formularea unor sugestii pentru dezvoltarea comportamen-telor
civilizate și politicoase
- Lectura poeziei Face oricine ce vrea, de Ana Blandiana
2. Pentru că 2.2., 2.3. - Citirea povestirii Rostul nectarului, de Vasile Poenaru • S12
mie îmi pasă 1 - Inițierea unui dialog pe baza textului și a imaginilor-suport Observare
* Comporta- - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar sistematică
mente - Interpretarea conținutului rubricii Reține! (probe
prosociale - Explicarea noțiunii de empatie orale, fişe
- Discuții în grup pentru stabilirea comportamentelor sociale de lucru,
adecvate în diferite situații temă
- Exemplificarea unor acțiuni personale de voluntariat, în școală și pentru
în comunitate acasă)
- Negocierea mesajelor importante care încurajează acțiunile de • Probă
12
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
voluntariat în localitatea din care faci parte scrisă de
- Exerciții de prezentare a propriilor calități, abilități, lucruri, pe evaluare
care dorești să le oferi celorlalți formativă
- Exerciții de prezentare a soluțiilor pentru comportamente moral-
civice nepotrivite, din perspectiva comportamentelor prosociale
- Exerciții de realizare a corespondențelor între diferite situații date
și comportamente prosociale specifice: ajutorare, cooperare,
toleranță, voluntariat, sprijin
- Exerciții de analiză a propriilor comportamente prosociale
- Dezbateri despre cum poți oferi ajutorul unui coleg sau unui
vecin să se integreze în comunitate
- Realizarea machetei O școală sigură și frumoasă, prin
evidențierea comportamentelor prosociale
- Citirea povestirii Lenea și Prostia, de Elia David, pentru
identificarea personajului care reprezintă o importantă sursă
pentru comportamentele prosociale
3. Furtuna 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog pe baza imaginilor-suport • S13
comporta- 1 - Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar Observare
mentelor - Interpretarea conținutului rubricii Reține! sistematică
antisociale - Exerciții de informare, pe Internet, din ziare sau reviste, despre (probe
diverse acte de violență produse în școli orale, fişe
- Elaborarea unei scurte scrisori prin care un agresor imaginar să de lucru,
fie convins să renunțe la comportamentele antisociale temă
- Exerciții de argumentare a acordului sau a dezacordului față de pentru
comportamentele antisociale date acasă)
- Exerciții de empatie prin menționarea soluțiilor în situațiile • Probă
antisociale trăite de diferite personaje scrisă de
- Identificarea modalităților de rezolvare a comportamentelor evaluare
conflictuale, agresive formativă
- Confecționarea pandativelor florale pentru Jurnalul civic, care
conțin cuvinte-cheie pentru reducerea și diminuarea
comportamentelor antisociale în școală și comunitate
- Lectura fragmentului Din anii de școală ai lui Nicolae Bălcescu,
de Ion Ghica
4. 2.2., 2.3. - Inițierea unui dialog despre procesul prin care se schimbă un • S14
13
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
Schimbarea 1 comportament, pe baza recomandărilor și a imaginilor-suport Observare
începe cu - Citirea textelor-suport; identificarea comportamentelor moral- sistematică
mine! civice care necesită schimbare (probe
- Interpretarea conținutului rubricii Reține! orale, fişe
- Descoperirea înțelesului cuvintelor din rubrica Dicționar de lucru,
- Enumerarea recomandărilor pentru schimbarea unor temă
comportamente antisociale concrete în comportamente bune, pentru
corecte, utile comunității acasă)
- Realizarea unei scrisori personale despre ce ți-ar plăcea să • Probă
schimbi la tine pentru a deveni un bun cetățean scrisă de
- Elaborarea planurilor concrete de acțiune pentru schimbarea evaluare
unor comportamente formativă
- Analiza recomandărilor pentru schimbarea comportamentului
colegilor agresivi sau violenți
- Lectura fragmentului Cheia magică, de Claudia Groza, pentru
identificarea soluțiilor referitoare la schimbarea comportamentelor
nedorite
Joc de rol: Schimbarea comportamentelor necivilizate
5. 2.2., 2.3. - Identificarea comportamentelor prosociale și antisociale pe baza • Probă S15
Recapitulare 1 benzilor desenate scrisă de
Comporta- - Gruparea comportamentelor moral-civice în două categorii: evaluare
mente moral comportamente prosociale și comportamente antisociale sumativă
civice - Realizarea unui catren amuzant despre agresivitate
- Realizarea unor recomandări pentru schimbarea
comportamentelor nepotrivite
- Descoperirea modalităților pentru dezvoltarea comportamentelor
prosociale, precum ajutorare și voluntariat
- Alegerea celor mai importante comportamente moral-civice
specifice comunității de apartenență
6. Evaluare 2.2., 2.3. - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare: • S16
Proiect – 2 • identificarea tipurilor de comportamente moral-civice Observare
reciclăm și • formularea enunțurilor referitoare la diferite comportamente sistematică
refolosim moral-civice (probe
din grijă • distingerea între comportamente prosociale și comportamente orale, fişe
pentru antisociale de lucru,
14
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
mediu • identificarea consecințelor unor comportamente, pe baza unor temă
ilustrații date pentru
• propunerea soluțiilor pentru schimbarea comportamentelor acasă)
nepotrivite • Probă
• selectarea răspunsurilor în concordanță cu notele definitorii ale scrisă de
noțiunilor învățate și ale abilităților exersate evaluare
- Prezentarea rezultatelor finale ale proiectului Reciclăm și formativă
refolosim din grijă pentru mediu

15
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
Unitatea VI. Mai aproape de educația civică
Nr. ore – 4 ore
Perioada – săptămânile XVII-XX

Nr. Competenţ
Săptă
Conţinuturi or e specifice Activităţi de învăţare Evaluare
mâna
e vizate
1.Recapitulare 1.1., 1.2., - exerciții de reflectare asupra principalelor teme discutate în clasa a  evaluare S17
finală – 2 1.3., 2.1., IV-a orală
Schimbă în 2.2., 2.3., - exerciții de creativitate prin inventarea unei noi comunități  evaluarea
bine! 2.4., 3.1., - exerciții de prezentare și promovare a țării emoțiilor și a
3.2., 3.3. - exerciții de redactare a unei scrisori sau a unui e-mail în care se atitudinii cu
adresează mesaje de mulțumire părinților cu privire la respectarea ajutorul
drepturilor observației
- evidențierea valorilor morale prin exemple concrete sistematice
- selectarea valorilor morale promovate în clasă sau în școală
- susținerea unui discurs la Consiliul Europei, despre promovarea
valorilor morale ale locuitorilor țării
- realizarea corespondenței dintre valorile morale și comportamentele
moral-civice
- interpretarea proverbelor cu referire la valorile și normele morale
- analiza mesajelor transmise de mari personalități ale lumii din
perspectiva valorilor morale
- identificarea sinonimelor și a antonimelor pentru diferite valori
morale, comportamente moral-civice
- prezentarea portretului cetățeanului responsabil și civilizat: valori
morale, comportamente moral-civice, drepturi
- propunerea unor recomandări pentru schimbarea comportamentului
copiilor aflați în diverse situații
- prezentarea unor acțiuni de voluntariat de succes
2. Evaluare 1 1.1., 1.2., - Rezolvarea unor exerciții variate, cuprinse în fișa de evaluare finală:  evaluare S19
finală 1.3., 2.1., • exemplificarea comportamentelor moral-civice responsabile, în orală
2.2., 2.3., situațiile date  evaluarea
2.4., 3.1., • stabilirea corespondenței dintre proverbe și comportamente emoțiilor și a

16
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN
3.2., 3.3. prosociale și comportamente antisociale atitudinii cu
• prezentarea unui proiect dedicat comunității, care să cuprindă ajutorul
etapele necesare implementării acestuia observației
• elaborarea unui eseu referitor la un drept al copiilor sistematice
• selectarea răspunsurilor potrivite din afirmațiile prezentate,
referitoare la: simbolurile naționale, drepturile copiilor,
comportamentele morale
• găsirea unor soluții la situații reale, în concordanță cu valorile,
comportamentele și normele morale personale
3. 1 1.1., 1.2., • Prezentarea portofoliilor și a lucrărilor realizate de-a lungul anului;  evaluare S20
Prezentarea 1.3., 2.1., • Realizarea unor desene și compoziții literare cu privier la planurile orală
portofoliilor și 2.2., de vacanță;  evaluarea
a planurilor emoțiilor și a
de vacanță atitudinii cu
ajutorul
observației
sistematice

17
Școala Gimnazială ”Mircea cel Bătrân” Turnu Măgurele Clasa aIV-a B Prof. înv. primar LENUȚA GORAN

S-ar putea să vă placă și