Sunteți pe pagina 1din 1

1. Ce sunt si cum se explica distorsiunile liniare?

Amplificatoare de semnal mic si


conditia pe care trebuie sa o satisfaca functia de transfer (amplificarea) pentru ca
semnalul sa nu fie distorsionat (formula fara demonstratie). Clasificarea
amplificatoarelor în funcție de caracteristica de frecvență.
2. Teorema Miller si aplicatie pentru reactia interna intr-un etaj cu tranzistor bipolar.
Cum poate fi redusa reactia interna intr-o schema de etaj compus cu doua tranzitoare,
tip cascod (v. note de curs).
3. Utilizarea amplificatorului operational in diverse tipuri de sheme (amplificator
neinversor, amplificator inversor, circuit de derivare, circuit de integrare, sumator).
4. Conceptul de amplificator unidirectional si modelarea acestuia.
5. Conceptul de amplificator ideal de tensiune. Deduceti conditiile pe care trebuie să le
satisfacă impedantele de intrare si respectiv de iesire. Enuntati conditii similare pentru
alte tipuri de amplificatoare ideale.
6. Teoria reactiei. Aspecte generale: structura unui amplificator cu reactie; reactia
pozitiva si reactia negativa.
7. Desensibilizarea amplificarii prin aplicarea unei reactii negative. Concept si formula
de calcul.
8. Reducerea distorsiunilor liniare in amplificatoare prin aplicarea unei reactii negative.
Exemplificare pentru cazul unui amplificator de banda larga si interpretarea fizica a
rezultatului.
9. Reducerea distorsiunilor neliniare in amplificatoare prin aplicarea unei reactii
negative. Exemplificare pentru cazul unui semnal tip rampa de tensiune (v. note de
curs).
10.Efectul reactiei negative asupra “brumului” (zomot de retea).
11.Efectul reactiei negative asupra impedantei de intrare a unui amplificator cu reactie
(configuratie serie, respectiv configuratie paralel la intrare).
12. Efectul reactiei negative asupra impedantei de iesire a unui amplificator cu reactie
(configuratie serie, respectiv configuratie paralel la iesire).
13.Reactia paralel – paralel. Demonstrarea formulei amplificarii cu reactie prin utilizarea
conceptului de ”amplificator in bucla de reactie deschisa”. Completarea teoriei reactiei
cu formulele care dau impedanta de intrare, respectiv impedanta de iesire.
14.Exemplu de aplicare a teoriei reactiei de tip paralel-paralel pentru amplificator cu
tranzistoare bipolare cu doua etaje, un etaj EC si altul CC. Se poate renunta la al doilea
etaj si daca da, care sunt consecintele?
15.Reactia serie – serie. Demonstrarea formulei amplificarii cu reactie prin utilizarea
conceptului de ”amplificator in bucla de reactie deschisa”. Completarea teoriei reactiei
cu formulele care dau impedanta de intrare, respectiv impedanta de iesire (atentie, nu
apare în note de curs). Exemplu de aplicare pentru un circuit cu tranzistoare bipolare.
16.Teoria reactiei pentru amplificator cu reactie in configuratie paralel-serie (formule si
modul de calcul). Aplicatie pentru un cu tranzistoare bipolare si problemele legate de
rezistenta de iesire.
17.Teoria reactiei pentru amplificator cu reactie in configuratie serie-paralel (formule si
modul de calcul). Aplicatie pentru circuit cu tranzistoare bipolare.