Sunteți pe pagina 1din 1

Doamnă Inspector Şcolar General,

Subsemnata Petrilă Alina Andreea (căs. Cîmpeanu ) funcţia


didactică de profesor, specialitatea Limba engleză, titular la Școala
Gimnazială nr. 5 Piatra Neamț, jud. Neamț, înscrisă la gradul didactic I,
specialitatea Limba engleză., seria 2020, pentru Centrul de perfecţionare
Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău , vă rog să-mi aprobaţi
amânarea cu 2 ani a susţinerii examenului pentru obţinerea gradului didactic
I în seria 2020, motivat de faptul că voi intra în concediu prenatal începând cu
luna octombrie.
Menţionez faptul că până în acest moment am susţinut inspecţiile
curente și colocviul de admitere.
Anexez prezentei cereri adeverinţă doveditoare eliberată de
medicul de familie și adeverința de la profesorul coordonator, prin care își
exprimă acordul cu privire la amânarea depunerii lucrării de gradul 1, cât și
acceptul continuării coordonării lucrării.

Nr. telefon 0756319429

Data
Semnătura
11.09.2019

Doamnei Inspector Şcolar General a ISJ Neamț