Sunteți pe pagina 1din 2

U.M.F.TG.MURES

DISCIPLINA DE ANATOMIE SI EMBRIOLOGIE

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ SPECIALITATEA: TEHNICĂ DENTARĂ

Programa Analitică

2009-2010

SEMESTRUL I Cursuri 2 ore/săpt Total: 30 ore . Lucr.pract 3 ore/săpt Total: 45 ore
SEMESTRUL I
Cursuri
2 ore/săpt
Total: 30 ore
.
Lucr.pract
3 ore/săpt
Total: 45 ore
Cursuri
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

Introducerea în studiul anatomiei. Constituţia corpului uman. Generalităţi de osteo- artro-miologie. Craniul în întregime. Exobaza şi Endobaza craniului. Suturile craniene. Cavităţile craniofaciale. Noţiuni de craniometrie.Arhitectura craniului. Coloana vertebrală în ansamblu. Articulaţiile şi mişcările cranio-vertebrale. Membrele. Vascularizaţie, inervaţie, relaţii topografice practice. Anatomia funcţională a aparatului cardiovascular. Anatomia funcţională a aparatului respirator. Peretele şi cavitatea toracică. Diafragmul. Mediastinul. Sinteza practică a anatomiei peretelui abdominal. Puncte herniare. Cavitatea abdominală. Peritoneul, tubul digestiv subdiafragmic şi organele anexe digestive. Anatomia funcţională a organelor uro-genitale. Topografia bazinului şi perineului la bărbat şi femeie. Introducere în embriologia generală. Cicluri reproductive. Perioadele majore de dezvoltare embrio-fetală. Placenta şi funiculul ombilical. Generalităţi de neuromorfologie. Subdiviziunile anatomice şi funcţionale ale sistemului nervos.Ţesutul nervos şi sinapsa interneuronală. Arcul reflex. Anatomia funcţională a măduvei spinării. Organizarea anatomo-funcţională a sistemelor somatosenzitive. Segmente extra- intranevraxiale. Integrare talamică şi percepţie corticală. Sistemele somatomotorii piramidale şi extrapiramidale. Funcţiile cerebelului şi corpilor striaţi. Sistemele senzoriale. Sinteza analizatorilor periferici, căilor de conducere reflexe şi senzoriale.

XV. Anatomia funcţională a sistemului nervos vegetativ şi a organelor endocrine.

1

U.M.F.TG.MURES

DISCIPLINA DE ANATOMIE SI EMBRIOLOGIE

Lucrări

I. Oasele craniului neural (I).

II. Oasele craniului neural (II).

III. Oasele craniului facial.

IV. Oasele trunchiului.Toracele osos, coloana vertebrală, constituţie, biomecanică intervertebrală şi craniovertebrală.

V. Osteo-artro-miologia şi raporturile topografice de ansamblu ale membrului superior.

raporturile topografice de ansamblu ale membrului superior. VI. Scheletul articular, grupele musculare şi raporturile

VI. Scheletul articular, grupele musculare şi raporturile topografice aplicative ale membrului inferior.

VII. Organele cavităţii toracice, inima şi plămânii. Orientare intratoracică.

VIII. Organele intraabdominale ale sistemului digestiv. Orientare în cavitatea abdominală, teritorii majore de importanţă clinică.

IX. Descrierea sistematică şi topografică a organelor urogenitale, orientare în cavitatea pelviană la bărbat şi femeie.

X. SEMINAR: Osteologie, artro-osteo-miologie, topografia membrelor.

XI. Constituţia anatomo-structurală a măduvei spinării, trunchiului cerebral, cerebelului. Meningele cerebro-spinal. XII. Morfo-structura diencefalului şi a ganglionilor bazali. XIII. Scoarţa cerebrală, configuraţie macroscopică, anatomie structurală. Nervii cranieni I-IV. Anatomia şi conţinutul orbitei. Nervii cranieni VII-XII. Anatomia cavităţii nazale. Organul acustic vestibular.

XIV. XV.
XIV.
XV.

SEF DISCIPLINĂ

Prof.Dr.Klara Brînzaniuc

cavităţii nazale. Organul acustic vestibular. XIV. XV. SEF DISCIPLINĂ Prof.Dr.Klara Brînzaniuc Tg.Mureş 29.09.2009 2

Tg.Mureş 29.09.2009

2