Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea Tehnica a Moldovei

Catedra Fizica

DAREA DE SEAMA
la lucrarea de laborator Nr. 18

TEMA : Determinarea vitezei sunetului în aer.

A indeplinit studentul Bordeianu Andrei


grupei IMC 1206

A verificat Pîrțac Constantin

Chisinau 2013
1). Scopul lucrarii : determinarea vitezei sunetului în aer prin metoda
compunerii oscilaţiilor reciproc perpendiculare.

2). Aparate si materiale : oscilograf electronic, generator de ton, difuzor,


microfon, banc optic.

3). Schema instalatiei :

Unde: D – difuzor;
M – microfon;
O – oscilograful electronic;
G – generator;

4). Formule de calcul :


 = 𝜆 ∙ ;

Unde:  - viteza de fază a undei sonore în aer;

λ- lungimea de unda a sunetului ;

 - fercventa;

5). Tabela masurarilor si determinarilor :

 x1 x2 x3 x4 λ1 λ2 λ3 λmed   

Hz ∙ 10−3 𝑚 ∙ 10−3 𝑚 ∙ 10−3 𝑚 ∙ 10−3 𝑚 ∙ 10−3 𝑚 ∙ 10−3 𝑚 ∙ 10−3 𝑚 ∙ 10−3 𝑚 m/s m/s %
1 6600 19 45 70 91 26 25 21 24 158,4 - -
2 7200 4 36 57 83 32 21 26 26,3 189,4 - -
3 8000 1 2,3 4,6 7,5 22 23 29 24,7 197,6 - -
med - - - - - - - - 25 181,8 4,25 2,3

∆ = 25 Hz ;
6). Exemplu de calcul :
 = 𝜆 ∙ = 24 ∙ 10−3 ∙ 6600 𝐻𝑧 = 158,4 (m/s)

7). Calculul erorilor :


 = 𝜆 ∙ ; 1) ln  = ln (𝜆 ∙ ); ln  = ln𝜆 + ln ;

𝑑 𝑑𝜆 𝑑
2) = + ;
 𝜆 

∆ ∆𝜆 ∆
3) 𝜀 = = + ;
 𝜆 

∆ 0,0005 25
𝜀= = + =0,0234; 𝜀% = 0,0234 ∙ 100% = 2,3%.
 0,025 7267

∆  = 𝜀 ∙  = 0,0234∙181,8 =4,25 (m/s)

8). Rezultatul final :


 =  med ± ∆  ;  =(181,8±4,25)m/s

9). Concluzie :
In aceasta lucrare de laborator am determinat viteza sunetului in aer
prin metoda compunerii oscilatiilor reciproc perpendiculare. Numarul
mai mare de experimente a permis sa reducem la minim valoarea
erorilor.