Sunteți pe pagina 1din 3

90. Pregătire bac. Var. 10. Iulie.

2016
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. Precizaţi: 4p
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D;
2. numele oraşului-capitală marcat, cu nr. 7.
B. Scrieți, pe foaie, răspunsurile corecte: 6p
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu 10 este…
2. Statul marcat, cu litera J se numește ...
3. Orașul-capitală Varșovia este marcat, cu nr..
C. Scrieți, pe foaie răspunsul corect: 10 p
1. Orașul-capitală marcat, cu 5 este străbătut de
fluviul: a. Elba b. Dunăre c. Rin d. Sena
2. Statul marcat, cu litera H se numește:
a. Andorra b. Malta c. Monaco d. San Marino
3. Munții Apenini se desfășoară pe teritoriul
statului marcat, cu litera: a. D b. E c. F d. I
4. Minereu de fier, petrol și cărbuni se
exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. I
5. Orașul marcat, cu 11 este capitala statului: a.
Belarus b. Estonia c. Lituania d. Ucraina

D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera E şi clima statului marcat, pe hartă, cu
litera I. 6 puncte. E. Explicați: 1. prezenţa reliefului glaciar în Alpii Scandinaviei; 2. înregistrarea unor cantităţi
de precipitaţii mai mari în vestul continentului Europa decât în estul acestuia. 4 puncte

SUBIECTUL II (30 de puncte


A. Precizaţi: 4 puncte
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu 9;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu 1.
B. Scrieți, pe foaie, răspunsurile corecte: 6p
1. Râul marcat, pe hartă, cu 3 se numeşte ...
2. Orașul marcat, pe hartă, cu 12 se numește ...
3. Relief vulcanic cu conuri și cratere s-a format
în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
C. Scrieți, pe foaie răspunsul corect: 10 p
1. Râul marcat, cu 5 se numește: a. Barcău
b. Someș c. Someșul Mare d. Someșul Mic
2. Există resurse de petrol, gaze naturale și cărbuni
în unitățile de relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și C b. B și C c. D și G d. E și F
3. Orașul marcat, cu 10 este străbătut de râul:
a. Argeș b. Dâmbovița c. Ialomița d. Prahova
4. Influențe scandinavo-baltice pătrund în NV
unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E
5. Râul marcat, pe hartă, cu 4 străbate orașul:
a. Buzău b. Piatra Neamț c. Suceava d. Vaslui

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii marcate, pe hartă,
cu litera E. 6 puncte
E. Prezentați: 1. un factor natural care limitează extinderea pădurii la altitudini mai mari de 1800-1900 m în unitatea
de relief marcată, pe hartă, cu litera E. 2. două premise naturale ale practicării cultivării cerealelor în unitatea de
relief marcată, pe hartă, cu litera C. 4 puncte
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă suprafața agricolă utilizată în câteva
state europene, în anii 2005 și 2010.
A. Precizați: 4p
1. statul cu cea mai mare
suprafață agricolă utilizată în
anul 2005 și mărimea acesteia;
2. statul cu cea mai redusă
suprafață agricolă utilizată în
anul 2010 și mărimea acesteia.

2005
B. 1. Calculați cu cât a scăzut

2010
suprafața agricolă utilizată în
România în anul 2010 față de
anul 2005. 2. Calculați cu cât a
crescut suprafața agricolă
utilizată în Italia în anul 2010
față de anul 2005. 3. Precizați
două culturi agricole specifice

2005
Italiei. 6p

2010
C. Pentru Serbia, precizaţi
numele a: 1. 3 state vecine;
2. 3 unităţi de relief; 3. 2 cursuri
de apă; 4. 2 oraşe. 10 p

D. Tabelul de mai jos prezintă evoluția numărului de locuitori în perioada 1990-2010, în două state ale U.E.
Statul 1990 2000 2010

România 23,2 mil. loc 22,4 mil. loc. 21,4 mil. loc.
Franța 56,7 mil. loc. 58,9 mil. loc. 63,0 mil. loc.
1. Calculați cu cât a scăzut numărul de locuitori în România în perioada 1990-2010.
2. Calculați cu cât a crescut numărul de locuitori în Franța în perioada 1990-2010.
3. Prezentați o cauză a scăderii numărului de locuitori în România. 6 puncte

E. U.E reprezintă o grupare regională de state de natură politică, socială şi economică. Precizaţi:
1. două state care au aderat la UE în 2007;
2. un stat membru al U.E, situat în Peninsula Iberică;
3. un stat membru al U.E, situat în Peninsula Scandinavă. 4 puncte

10 puncte din oficiu 50 minute timp de lucru


Examenul de bacalaureat naţional 2016
Proba E. d)Geografie
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Varianta 10
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a
punctajului total obținut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. D – Germania; 2. 7 – Madrid. Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. 10 – Londra; 2. J – Ungaria; 3. 8. Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. b; 2. c; 3. c; 4. a; 5. a. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între clima Norvegiei şi clima
Greciei. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.
Total 6 puncte
E. 1. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p).
2. Se acordă 2p pentru o explicație corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p). Total 4 puncte
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. 9 – Craiova; 2. 1 – Olt. Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. 3 – Ialomița; 2. 12 - Brașov; 3. H. Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. d; 2. c; 3. b; 4. a; 5. b. Total (1+2+3+4+5) = 10 puncte
D. Se acordă câte 2p pentru fiecare deosebire corect formulată între relieful Podișului Moldovei şi
relieful Grupelor Parâng și Retezat-Godeanu. Pentru răspunsuri parţial corecte se acordă câte 1p.
Total 6 puncte
E. 1. Se acordă 2p pentru prezentarea corectă a unui factor natural. Pentru răspuns parţial corect
se poate acorda punctaj intermediar (1p).
2. Se acordă câte 1p pentru fiecare premisă naturală a practicării culturii cerealelor în Câmpia de
Vest. Total 4 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Se acordă 4p astfel:
1. Germania – 1p; se acceptă orice valoare cuprinsă între 17 și 17,2 mil. ha – 1p;
2. Italia – 1p; se acceptă orice valoare cuprinsă între 12,75 și 13 mil. ha – 1p;
Total (1+2) = 4 puncte
B. Se acordă câte 2p pentru fiecare răspuns corect:
1. se acceptă orice valoare cuprinsă între 0,4 și 0,8 mil.ha – 2p;
2. se acceptă orice valoare cuprinsă între 0,05 și 0,3 mil. ha – 2p;
3. 2 culturi agricole specifice Italiei – 2p.
Total (1+2+3) = 6 puncte
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element:
1. 3 state vecine – 3p (câte 1p pentru fiecare);
2. 3 unităţi de relief – 3p;
3. 2 cursuri de apă – 2p;
4. 2 oraşe – 2p.
Total (1+2+3+4) = 10 puncte
D. 1. 1,8 mil. persoane – 2p;
2. 6,3 mil. persoane – 2p;
3. Se acordă 2p pentru o cauză corect prezentată. Pentru răspuns parţial corect se poate
acorda punctaj intermediar (1p).
Total 6 puncte
E. 1. 2 state care au aderat la Uniuniunea Europeană în 2007 – 2p;
2. un stat membru al Uniunii Europene, situat în Peninsula Iberică – 1p;
3. un stat membru al Uniunii Europene, situat în Peninsula Scandinavă – 1p.
Total 4 puncte