Sunteți pe pagina 1din 3

[Conform programei şcolare aprobatăă prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.

2013] [2014
]

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ORIENTATIVĂ
CLASA PREGĂTITOARE
2018-2019

PROFESOR:
RUXANDRA BURLACU CǍLINOIU
[Conform programei şcolare aprobatăă prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.2013] [2014
]

Unitatea de învăţământ: Colegiul „ Ferdinand I”, Măneciu


Clasa PREGǍTITOARE A, B
Aria curriculară : Om- Societate
Disciplina : Religie – cultul ortodox
Număr de ore / săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
-Semestrul I: 18, cursuri 16 săpămȃni
-Semestrul II: -16, cursuri 16 săptămâni
PROFESOR: Ruxandra Burlacu Călinoiu

PLANIFICARE CALENDRARISTICǍ
ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE CONŢINUTUL ÎNVǍŢǍRII NR Săptămâna Perioada


crt INVǍŢARE SPECIFICE ORE

SEMESTRUL I
•Prima oră de religie a micului creştin- noțiuni 1 S1 10-14.09
introductive
1. Dumnezeu ne-a creat 1.1;3.1 • Omul este cea mai importanta ființă de pe 2 S2-S3 17-21.09
din pământ ( omul, ființă creată de către 24-29 .09
iubire Dumnezeu; omul şi celelalte ființe de pe
Pământ; rugăciuni de mulțumire către
Dumnezeu)
1.2;13; 2.1 • Sunt copilul lui Dumnezeu şi al părinților mei 2 S4-S5 1-5.10
8-12.10
1.1; 1.2; 1.3; • Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S6 15-19.10
2.1; 3.1
2. 1.1;3.1 •Iisus Hristos iubeşte copiii 1 S7 22-26.10
S8
Dumnezeu este VACANŢǍ 29 octombrie- 2 noiembrie 2018
întotdeauna cu noi
S9
5-9 noiembrie 2018
Şcoala Altfel
1.1; 3.1 • Maica Domnului este ocrotitoarea copiilor 1 S10 12-16.11

1.1;3.1 •Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu şi ai 1 S11 19-23.11


copiilor
1.1; 3.1 • Îngerii sunt păzitorii copiilor 1 S12 26-29.11

3.1;3.2 • Sfântul Nicolae 1 S13 3-7.12

3 Naşterea Domnului, 3.1;3.2 •Naşterea Pruncului Iisus ,bucuria 1 S14 10-14.12


Darul lui Dumnezeu copiilor
3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Crăciunul 1 S15 17-21.12

VACANŢǍ DE IARNǍ
24 decembrie 2018 – 13 ianuarie 2019
1.1;3.1; 3.2 • Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S16 14-18.01

1 Dumnezeu ne-a creat 1.1; 3.2 • Ce înseamnă să fiu creştin 1 S17 21-25.01
[Conform programei şcolare aprobatăă prin O.M.E.N. nr 3418/19.03.2013] [2014
]
din
iubire
•Recapitulare semestrială 1 S18 28.01-1.02

VACANŢǍ INTERSEMESTRIALǍ 4-10 februarie 2018

SEMESTRUL al II lea
2 Dumnezeu ne-a creat 1.1;;3.2 • Ce înseamnă să fiu creştin 1 S1 11-15.02
din 1.1; 1.2; 1.3; 2.1 • Cum mă comport ca un creştin 1 S2 18-22.02
iubire

1.1;1.2;1.3; 2.1 •O zi din viața mea de creştin 1 S3 25.02-1.03

Dumnezeu ne învață să 1.3; 2.1 • Sunt creştin şi la şcoala 1 S4 4-8.03


4
ne ajutăm unii pe alții
1.1;1.3;2.1 • Creştinii din biserica mea 1 S5 11-15.03

1.1;1.3;2.1 • Preotul în viața mea 1 S6 18-22.03

1.3;2.1; •Familia mea 1 S7 25-29.03

1.2;2.2; •Primii mei prieteni 1 S8 1-5.04

3.1;3.2 Bucuria copiilor la Florii şi la Paşti 1 S9 8-12.04

5 Învierea Domnului
împlinirea darului lui 3.1;3.2 •Cum sărbătoresc Paştile? 1 S10 15-19.04
Dumnezeu

22 APRILIE-5 MAI 2019 VACANŢǍ DE PAŞTE


1.1; 1.2; 1.3; 2.1; Lecție de consolidare a cunoştintelor 1 S11 6-10.05
3.1; 3.2
2 Dumnezeu ne-a creat 1.3; 2.2 • Cum vorbesc cu cei din jur 1 S12 13-17.05
din
iubire 1.1;1.2; 2.1; 3.1 •Ce simt față de ceilalți 1 S13 20-24.05

4 Dumnezeu ne învață să 1.2; 2.2 •Oamenii din lumea întreagă 1 S14 27-31.05
ne ajutăm unii pe alții
Dumnezeu este 1.1;1.3 •Dumnezeu ne-a dăruit o lume frumoasă 1 S15 3-7.06
întotdeauna cu noi
1.1;1.2;1.3;2.1; • Lecție de consolidare a cunoştințelor 1 S16 10-14.06
2.2; 3.1

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Aplicarea unor norme de comportament specific morale religioase, în context de viață uzuale
1.1 Recunoaşterea unor elemente de bază ale credinței religioase
1.2 Observarea caracteristicilor comportamentale ale unui crestin, pe baza valorificării unor situații din viața de zi
cu zi
1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin în context de viață familiare
2. Colaborarea cu copiii şi adulții din mediul familiar, în accord cu valorile religioase
2.1 Asumarea unor responsabilități în cadrul grupurilor din care face parte, la propunerea adultului
2.2 Identificarea unor elemente commune şi de diferențiere între oameni
3. Exploatarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspective propriei credințe
3.1 Explicarea semnificației unor evenimente religioase cunoscute
3.2 Identificarea unor sărbători şi evenimente cu semnificații religioase, cu incidență asupra vieții familiei

 Săptămâna “Școala Altfel”, 5-9 noiembrie 2018