Sunteți pe pagina 1din 19

Auxiliar:“Cunoaşterea mediului”-Nivel I 3-4 ani/ Autori: Georgeta Matei; Ionela

Ungureanu – Editura Tiparg

PLANIFICAREA ANUALĂ

Grupa: mică (3.4 ani)


An scolar: 2014-2015
Nr. activităţi pe săptămână: 1
Nr. activităţi pe an:

Competente specifice:
 C1: Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (corpul uman,
plante, animale, obiecte);
 C2: Să recunoască anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
 C3: Să exploreze şi să descrie verbal şi/sau grafic obiecte, fenomene, procese din
mediul înconjurător folosind surse de informare diverse;
 C4: Să cunoască elemente ale mediului social şi cultural;
 C5: Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 C6: Să manifeste disponibilitate în a participa la acţiuni de îngrijire şi protejare a
mediului, aplicând cunoştinţele dobândite;
 C7: Să aplice norme de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi
naturii.
Auxiliar:“Cunoaşterea mediului”-Nivel I 3-4 ani/ Autori: Georgeta Matei; Ionela
Ungureanu – Editura Tiparg

Grupa: mică (3/4 ani)


An scolar: 2014-2015
Nr. activităţi pe săptămână: 1
Nr. activităţi pe an:

PLANIFICARE ANUALA

Unitatea de C.S. Conţinuturi Nr. de ore/mijloace de Per./


învăţare realizare sem.
Evaluare C1 --“Ghici ce este!” 2
iniţială Denumirea jucăriilor şi obiectelor din Jocuri didactice
sala de grupă.
Mediul social C1 3
apropiat - ,,Spune ce eşti! (băiat/fată)’’ -Observare – corpul
omenesc
- ,,Cine te aduce la grădiniţă?’’ -Lectură după imagini
- ,,Cum sunt eu ?’’ -Exerciţii de denumire şi
descriere
Mediul natural C2 5
C5 -,,Când se întâmplă ?’’ - Jocuri didactice
-„Încercuieşte frunzele care sunt la - Lectură după
fel!” imagini
-„Spune ce vezi!”
-,,Fructe şi legume’’
-„Denumeşte fructele şi arată
pomul cu fructe la fel!”

Omul-fiinţa C1 5
socială C7 –,, Spune la ce foloseşte fiecare -Exerciţii de formulare a
integrată în obiect!” întrebărilor şi
mediu -Convorbire - ,,Rolul apei în răspunsurilor
menţinerea sănătăţii’
-„Te-ai jucat cu zăpada?” -Observare
„Vestimentaţia omului în funcţie de -Lectură dupa imagini
anotimp” -Joc didactic
-„Cu ce ne îmbrăcăm iarna?”
Mediul social şi C4 1
cultural “Vine, vine Moş Crăciun!” Lectură după imagini
Mediul natural C2 5
C3 - ,,Vestitorul primăverii” Lectura dupa imagini
C5 -,,Animalele domestice” Observare
„Spune ce animale sunt desenate şi Exerciţii de formulare a
cum face fiecare!” întrebărilor şi
-,,Păsările domestice” răspunsurilor
-,,Insecte”
Omul-fiinţa C1 - „Meseria – brăţară de aur”- 4
socială C7 Jocuri didactice
integrată în - ,,Mijloace de transport” Observări
mediu - „Cu ce mijloc de transport vii Lecturi după imagini
la grădiniţă?”
-„Cu ce plecăm în vacanţă?”
Mediul natural C1 2
C2 - ,,Bogăţiile pământului” Observări spontane şi
Lectură după imagini dirijate
-,,Haideţi în vacanţă!” Lectura dupa imagini
Exerciţii de completare a fişelor de Exerciţii de formulare a
evaluare întrebărilor şi
răspunsurilor
Exerciţii de descriere
Mediul social şi C4 1
cultural Sărbătoarea de Paşti Observare
-Lectură după imagini
Exerciţii de formulare a
întrebărilor şi
răspunsurilor
Omul-fiinţa C1 1
socială C7 -,,Sportul preferat” Lecturi după imagini
integrată în -Jocuri distractive Exerciţii de completare a
mediu fişelor de evaluare
Jocuri distractive
Universul C4 -“ 1 Iunie – Zi de sărbătoare” 2
copilăriei C5 -,,Copii din lumea-ntreagă” Jocuri distractive
Lectură după imagini
Omul-fiinţa C5 2
socială -,,Ştiaţi că….”– recapitulare -Selectare şi citire de
integrată în imagini pentru a realiza
mediu cărticica anotimpurilor
Mediul natural Jocuri didactice

Evaluare finală
Auxiliar: “Cunoaşterea mediului”-Nivel I 3-4 ani/ Autori: Georgeta Matei; Ionela Ungureanu – Editura Tiparg

Nr Unitatea de Conţinuturi Activităţi de învăţare Nr. Perioada/ Evaluare


crt învăţare de act. Săptămâna
1 Evaluare -activităţi specifice în grădiniţă -“Ghici ce este!” evaluare initiala
iniţială -denumirea jucăriilor şi obiectelor din Joc exerciţiu 1 fişe de lucru
sala de grupă.

2 Mediul social -activităti specifice în familie, nume, -Observări spontane şi dirijate; joc observarea
apropiat adresă, încăperi, destinaţie, atribuţiile exerciţiu sistematică
membrilor familiei, reguli de comportare -Lectură după imagini - ,,Spune ce 1 probă orală
-activităţi specifice în grădiniţă: exterior, eşti! (băiat/fată)’’ fişe de lucru
interior, destinaţie, mobilier, reguli de -Exerciţii de denumire şi descriere
comportare -Lectură după imagini - ,,Cine te 1
aduce la grădiniţă?’’
-Observare – corpul omenesc 1
,,Cum sunt eu ?’’

3 Mediul natural -Observări spontane şi dirijate observarea


-plante-legume- înfăţişare, alcătuire, -Investigaţii şi experimente simple sistematică
condiţii necesare dezvoltării, importanţă, -Exerciţii de descriere probă orală
protecţie -Activităţi practice fişe de lucru
-Exerciţii de completare a fişelor
-plante - fructe - înfăţişare, alcătuire, de evaluare
condiţii necesare dezvoltării, importanţă, - Joc didactic: observarea
protecţie ,,Când se întâmplă ?’’ 1 sistematică
- Lectură după imagini probă orală
-fenomene ale naturii-caracteristicile - „Încercuieşte frunzele 1
anotimpului toamna, ale schimbărilor care care sunt la fel!” fişe de lucru
survin în legătură cu fenomenele - „Spune ce vezi!” 1
atmosferice
- ,,Fructe şi legume’’
- Lectură după imagini 1 observarea
- „Denumeşte fructele şi 1 sistematică
arată pomul cu fructe la probă orală
fel!” fişe de lucru

4 Omul-fiinţa -corpul uman-înfăţişare, părţi componente -Observări spontane şi dirijate observarea


socială -condiţii de întreţinere a vieţii şi sănătăţii- -Exerciţii senzoriale sistematică
integrată în hrană, îmbrăcăminte, obiecte de igienă -Exerciţii de formulare a probă orală
mediu personală şi colectivă întrebărilor şi răspunsurilor 1 fişe de lucru
–,, Spune la ce foloseşte fiecare
obiect!” observarea
1 sistematică
-apa-însuşiri, forme de existenţă -Convorbire - ,,Rolul apei în probă orală
menţinerea sănătăţii’ fişe de lucru
-„Te-ai jucat cu zăpada?” 1
observarea
-Lectură după imagini – sistematică
„Vestimentaţia omului în funcţie 1
de anotimp”
-„Cu ce ne îmbrăcăm iarna?” 1
Mediul social
şi cultural “Vine, vine Moş Crăciun!” -Lectură după imagini 1
5 Mediul natural -fenomene ale naturii-caracteristicile observarea
anotimpului, ale schimbărilor care survin Observări spontane şi dirijate 1 sistematică
în legatură cu fenomenele atmosferice -Lectură după imagini ,,Vestitorul probă orală
primăverii”
-fenomene ale naturii- adaptarea Exerciţii de formulare a
vieţuitoarelor la caracteristicile întrebărilor şi răspunsurilor
Anotimpurilor -Lectură după imagini ,,Animalele observarea
domestice” 1 sistematică
-elemente primare din natură „Spune ce animale sunt desenate probă orală
-animale domestice-înfăţişare, alcătuire, şi cum face fiecare!” 1
mediu de viaţă, mod de îngrijire,
importanţă, protecţie -Lectură după imagini ,,Păsările observarea
domestice” 1 sistematică
- animale salbatice- înfăţişare, alcătuire, probă orală
mediu de viaţă, mod de îngrijire, -Lectură după imagini ,,Insecte” 1
importanţă, protecţie

Exerciţii de completare a fişelor de


evaluare

6 Omul-fiinţa -activităţi specifice în societate/meserii - Joc didactic „Meseria – 1 observarea


socială cunoscute- mijloace de locomoţie, reguli brăţară de aur”- citire de sistematică
integrată în de circulaţie şi de comportare imagini probă orală
mediu - Lectură după imagini-
,,Mijloace de transport” 1 observarea
sistematică
„Cu ce mijloc de transport vii la 1 probă orală
grădiniţă?” fişe de lucru
„Cu ce plecăm în vacanţă?” 1

7 Mediul natural -fenomene ale naturii-caracteristicile Observări spontane şi dirijate observarea


anotimpului primăvara, ale schimbărilor -Lecturi după imgini: ,,Bogăţiile 1 sistematică
care survin în legătură cu fenomenele pământului” probă orală
atmosferice Exerciţii de formulare a
întrebărilor şi răspunsurilor 1
-plante- înfăţişare, alcătuire, condiţii Exerciţii de descriere observarea
necesare dezvoltării, importanţă, protecţie Lectură după imagini -,,Haideţi în sistematică
vacanţă!” probă orală

Exerciţii de completare a fişelor de 1


Mediul social “Sărbătoarea de Paşti” evaluare
şi cultural
8 Omul-fiinţa -activităţi specifice în societate, la şcoală
socială 1 observarea
integrată în -activităţi specifice în societate-relaţii, -Lectură după imagini ,,Sportul sistematică
mediu reguli de comportare preferat” probă orală
Jocuri sportive

Lectură după imagini- ,,Copii din 1 observarea


Universul 1 Iunie – Zi de sărbătoare lumea-ntreagă” sistematică
copilăriei Jocuri distractive probă orală
1
Mediul natural
-,,Ştiaţi că….” -Selectare şi citire
de imagini pentru a realiza 1
cărticica anotimpurilor –
recapitulare
Exerciţii de completare a fişelor de 1 evaluare finală
evaluare
Auxiliar: “Cunoaşterea mediului”- Nivel I 4-5 ani/ Autori: Georgeta Matei; Laura
Popescu; Aurora Maria Găinescu; Vica Florentina Generalu; Adriana Georgiana
Popescu; Aurica Toma – Editura Tiparg

Grupa: mică (4/5 ani)


An scolar: 2014-2015
Nr. activităţi pe săptămână: 1

PLANIFICAREA ANUALĂ

Unitatea de C.S. Conţinuturi Nr. de ore/mijloace de Per./


învăţare realizare sem.
Evaluare C1 „ Locurile minunate ale vacanţei?” 2
iniţială -convorbire Jocuri didactice
Joc exerciţiu
Mediul social C1
apropiat -Observări spontane şi dirijate; joc 3
exerciţiu -Observare – corpul
-Lectură după imagini - ,,Familia mea” omenesc
-Exerciţii de denumire şi descriere -Lectură după imagini
-Lectură după imagini - ,,Ce sunt eu?’’ -Exerciţii de denumire şi
-Observare – corpul omenesc descriere
-Exerciţii de formulare a întrebărilor şi
răspunsurilor
–,, Spune la ce foloseşte fiecare
obiect!”
Mediul natural C2
C5 ,,Anotimpul toamna?’’ 9
- Lectură după imagini - Jocuri didactice
- „Spune ce anotimp reprezintă - Lectură după
imaginea!” imagini
- „Colorează frunzele căzute din
copac!”

- ,,Fructe şi legume’’
- Lectură după imagini
- „Denumeşte fructele de toamnă!”
- „Încercuieşte ce nu se potriveşte
în borcanul cu murături!”
- „Încercuieşte ce nu se potriveşte
în borcanul cu compot”

- -“Animalele din curtea bunicii”


- lectură după imagini

-
- -“Păsările din curtea bunicii”-
lectură după imagini

- „Animalele pădurii şi puii lor”-


lectură după imagini

- „Încercuieşte imaginile care


reprezintă animale sălbatice!”

Omul-fiinţa C1
socială integrată C7 3
în mediu –,, Spune care sunt culorile steagului -Exerciţii de formulare a
ţării noastre!” întrebărilor şi răspunsurilor

-Lectură după imagini – „Costume -Observare


tradiţionale româneşti”
-„În aşteptarea sărbătorilor de iarnă” -Lectură dupa imagini

-Joc didactic
Mediul natural C4 3
Observări spontane şi dirijate Lectură după imagini
-Lectură după imagini ,,Legumele Exerciţii de formulare a
primăverii” întrebărilor şi răspunsurilor
-Lectură după imagini ,,Sărbătoarea
Paştelui”
-„Colorează ouăle cum îţi place!”
Omul-fiinţa C2
socială integrată C3 - Joc didactic „Meseria – brăţară 5
în mediu C5 de aur”- citire de imagini Lectură dupa imagini
- „Spune ce meserii au oamenii Observare
din imagine!” Exerciţii de formulare a
- Lectură după imagini- ,,Mijloace întrebărilor şi răspunsurilor
de transport”

-„Încercuieşte mijloacele de transport


care circulă pe pământ!”
-„Colorează mijloacele de transport
care circulă prin aer/apă!”
C1 Observări spontane şi dirijate 5
C7 - Lectură după imagini - ,, Mama, fiinţa Jocuri didactice
cea mai dragă!” Observări
Mediul natural -„Colorează, cum îţi place, buchetul Lecturi după imagini
de flori pe care i-l oferi mamei!” Exerciţii de formulare a
-Lectură după imagini- ,,Anotimpul întrebărilor şi răspunsurilor
florilor” Exerciţii de descriere
-„Ce anotimp este reprezentat în
imagine?”
-„Spune cum mă cheamă şi ajută-mă
să ajung la cuib!”
-„Spune ce ai desenat!”
Lectură după imagini -,,Haideţi în
vacanţă!”
Mediul social şi 1
cultural C4 Sărbătoarea de Paşti Observare
-Lectură după imagini
Exerciţii de formulare a
întrebărilor şi răspunsurilor

Omul-fiinţa C1 -Lectură după imagini ,,Corpuri


socială integrată C7 cereşti” 1
în mediu -Mijloacele de transport folosite de Lecturi după imagini
astronauţi Exerciţii de completare a
Lectură după imagini- ,,Copii din fişelor de evaluare
lumea-ntreagă de 1 Iunie” Jocuri distractive
Universul C4 -“ 1 Iunie – Zi de sărbătoare” 2
copilăriei C5 -,,Copii din lumea-ntreagă” Jocuri distractive
Lectură după imagini
Omul-fiinţa C5 1
socială integrată -,,Ştiaţi că….”– recapitulare -Selectare şi citire de
în mediu imagini pentru a realiza
Mediul natural cărticica anotimpurilor
Jocuri didactice
Evaluare finală
Auxiliar: “Cunoaşterea mediului”-Nivel I 4-5 ani/ Autori: Georgeta Matei; Laura Popescu; Aurora Maria Găinescu; Vica Florentina Generalu;
Adriana Georgiana Popescu; Aurica Toma – Editura Tiparg

Nr Unitatea de Conţinuturi Activităţi de învăţare Nr. Perioada/ Evaluare


crt învăţare de Săptămâna
act.
Evaluare iniţială -activităti specifice din vacanţă „ Locurile minunate ale evaluare initiala
vacanţei?” 1 fişe de lucru
-convorbire

Joc exerciţiu
Omul-fiinţa -activităti specifice în familie, -Observări spontane şi dirijate; joc observarea
socială integrată nume, adresă, încăperi, destinaţie, exerciţiu sistematică
în mediu atribuţiile membrilor familiei, -Lectură după imagini - ,,Familia 1 probă orală
reguli de comportare mea” fişe de lucru
-activităţi specifice în grădiniţă: -Exerciţii de denumire şi descriere
exterior, interior, destinaţie, -Lectură după imagini - ,,Ce sunt 1
mobilier, reguli de comportare eu?’’
-Observare – corpul omenesc
-Exerciţii de formulare a
întrebărilor şi răspunsurilor 1
–,, Spune la ce foloseşte fiecare
obiect!”

Mediul natural -Observări spontane şi dirijate observarea


-Investigaţii şi experimente simple sistematică
-plante-legume- înfăţişare, -Exerciţii de descriere probă orală
alcătuire, condiţii necesare -Activităţi practice fişe de lucru
dezvoltării, importanţă, protecţie -Exerciţii de completare a fişelor
de evaluare
-plante - fructe - înfăţişare, - Joc didactic: observarea
alcătuire, condiţii necesare ,,Anotimpul toamna?’’ sistematică
dezvoltării, importanţă, protecţie - Lectură după imagini probă orală
- „Spune ce anotimp reprezintă 1
-fenomene ale naturii- imaginea!” fişe de lucru
caracteristicile anotimpului - „Colorează frunzele căzute 1
toamna, ale schimbărilor care din copac!”
survin în legătură cu fenomenele
atmosferice - ,,Fructe şi legume’’ observarea
- Lectură după imagini sistematică
- „Denumeşte fructele de 1 probă orală
toamnă!” fişe de lucru
- „Încercuieşte ce nu se 1
potriveşte în borcanul cu
murături!”
1
- „Încercuieşte ce nu se
potriveşte în borcanul cu
compot”
-animale domestice-înfăţişare,
alcătuire, mediu de viaţă, mod de
îngrijire, importanţă, protecţie 1
- -“Animalele din curtea
- animale salbatice- înfăţişare,
bunicii” - lectură după
alcătuire, mediu de viaţă, mod de
imagini
îngrijire, importanţă, protecţie
- -“Păsările din curtea 1
bunicii”- lectură după
imagini

- „Animalele pădurii şi puii 1


lor”-lectură după imagini

- „Încercuieşte imaginile
care reprezintă animale 1
sălbatice!”

Omul-fiinţa -culorile steagului ţării noastre -Observări spontane şi dirijate observarea


socială integrată -costume tradiţionale româneşti -Exerciţii senzoriale sistematică
în mediu -Exerciţii de formulare a probă orală
întrebărilor şi răspunsurilor 1 fişe de lucru
–,, Spune care sunt culorile
steagului ţării noastre!” observarea
1 sistematică
-Lectură după imagini – probă orală
„Costume tradiţionale fişe de lucru
româneşti”
-„În aşteptarea sărbătorilor de 1
iarnă”
Mediul natural -fenomene ale naturii- observarea
caracteristicile anotimpului, ale Observări spontane şi dirijate sistematică
schimbărilor care survin în -Lectură după imagini ,,Legumele 1 probă orală
legatură cu fenomenele primăverii”
atmosferice Exerciţii de formulare a
întrebărilor şi răspunsurilor
-Lectură după imagini 1 observarea
,,Sărbătoarea Paştelui” sistematică
-„Colorează ouăle cum îţi 1 probă orală
place!”
probă orală
Exerciţii de completare a fişelor de
evaluare

Omul-fiinţa -activităţi specifice în - Joc didactic „Meseria – 1 observarea


socială integrată societate/meserii cunoscute- brăţară de aur”- citire de sistematică
în mediu mijloace de locomoţie, reguli de imagini probă orală
circulaţie şi de comportare - „Spune ce meserii au
oamenii din imagine!” 1 observarea
- Lectură după imagini- sistematică
,,Mijloace de transport” 1 probă orală
fişe de lucru
„Încercuieşte mijloacele de
transport care circulă pe 1
pământ!”
„Colorează mijloacele de 1
transport care circulă prin
aer/apă!”
Mediul natural -fenomene ale naturii- Observări spontane şi dirijate observarea
caracteristicile anotimpului - Lectură după imagini - ,, Mama, 1 sistematică
primăvara, ale schimbărilor care fiinţa cea mai dragă!” probă orală
survin în legătură cu fenomenele -„Colorează, cum îţi place,
atmosferice buchetul de flori pe care i-l oferi 1
mamei!” observarea
-plante- înfăţişare, alcătuire, -Lectură după imagini- sistematică
condiţii necesare dezvoltării, ,,Anotimpul florilor” 1 probă orală
importanţă, protecţie -„Ce anotimp este reprezentat în
imagine?”
-„Spune cum mă cheamă şi ajută- 1
mă să ajung la cuib!”
-„Spune ce ai desenat!” 1

Exerciţii de formulare a
întrebărilor şi răspunsurilor
Exerciţii de descriere
Lectură după imagini -,,Haideţi în
vacanţă!”
Exerciţii de completare a fişelor de
evaluare
Omul-fiinţa -activităţi specifice în spaţiu,
socială integrată mijloace de transport -Lectură după imagini ,,Corpuri 1 observarea
în mediu cereşti” sistematică
-Mijloacele de transport folosite probă orală
de astronauţi

Lectură după imagini- ,,Copii din 1 observarea


lumea-ntreagă de 1 Iunie” sistematică
probă orală
-,,Ştiaţi că….” -Selectare şi citire 1
de imagini pentru a realiza
cărticica anotimpurilor –
recapitulare 1
evaluare finală
Exerciţii de completare a fişelor de
evaluare
Pagina

 Argument……………………………………………………………………......................6
 Structura portofoliului cadrului didactic……………………………………......................7

CAPITOLUL I – LEGISLAŢIE………………………………………………………………...9

 Legea 1 din 5 ianuarie 2011 (Legea 1/2011) a educaţiei naţionale (forma în vigoare începând cu
data de 16.01.2014)……………………………………………………………………………......10
 OUG nr.49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi
pentru modificarea unor acte normative………………………………………………………...130

 Metodologia de aplicare a planului de învăţământ............................................................149


 Curriculum pentru învăţământul preşcolar........................................................................153
 Precizări privind organizarea programului anual de studiu pe teme……………….........158
 Ghidul de aplicare a programei pentru învăţământul preşcolar.........................................198
 Precizări privind activităţile integrate................................................................................205
 Scrisoare metodică pentru învăţământul preşcolar ...........................................................209
 Metodologii clasa pregătitoare..........................................................................................217
 LEGE nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizata*) privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului………………………………………………………………............................224
 Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preşcolar- O.M. nr. 4464/7.09.2000
………………………………………………………………………………………………260
 Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar………………………………...……266

CAPITOLUL II – DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ A EDUCATOAREI……………274

 Curriculum Vitae European…………………………………….......................................275


 Portofoliu personal pentru dezvoltare profesională………………………………...........278
 Dosarul cadrului didactic………………………………………………………………..279
 Fişa personală……………………………………………………………………………280
 Fişa-cadru a postului…………………………………………………………………….281
 Declaraţie………………………………………………………………………………..283
 Declaraţie pe propria răspundere………………………………………………………..284
 Declaraţia contribuabilului……………………………………………………………...285
 Caietul de formare continuă şi studiu individual cu dovezi de autoperfecţionare….......286
 Inventar şi coperte xerocopiate ale mijloacelor de învăţământ……………………........287
 Inventar şi coperte xerocopiate ale lucrărilor/studiilor cu ISSN/ISBN………………..288
 Fişa individuală a postului - educatoare…………………………………………..........289
 Fişa de evaluare a cadrelor didactice – educatoare…………………………………….295
CAPITOLUL III – DOCUMENTELE ŞCOLARE ŞI INSTRUMENTELE DE LUCRU ALE
EDUCATOAREI………………………………………………………………….................299

 Catalogul grupei……………………………………………………………………….300
 Caracterizarea grupei………………………………………………………………….305
 Plan de acţiuni de integrare şi recuperare pentru copilul cu C.E.S……………………306
 Ordin privind structura anului şcolar 2014/2015……………………………………...309
 Programul “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”……………………........311
 Structura anului şcolar 2014/2015……………………………………………….........315
 Calendar şcolar 2014/2015……………………………………………………………316
 Plan de învăţământ…………………………………………………………….………317
 Programul zilnic……………………………………………………………………….318
 Orarul grupei……………………………………………………………………..........319
 Tabel cu semnăturile părinţilor care sunt de acord cu opţionalul ales…………...........320

 ACTIVITĂŢILE CU PĂRINŢII……………………………………………………322
1. Comitetul de părinţi……………………………………………………………….323
2. Planificarea şedinţelor cu părinţii…………………………………………………324
- Aspecte privind începerea anului şcolar………………………………………327
- Chestionar pentru părinţi………………………………………………..………330
- Regimul zilnic al activităţilor preşcolarilor………………………….…….....332
- Preşcolarul între cerinţele grădiniţei şi cele ale familiei……………………334
- Minte sănătoasă în corp sănătos.........…………………………………….......336
- Scrisoarea unui copil...................................................................................338
- Sfaturi pentru părinţi…………………………………………………………….339
3.Planificarea activităţii de consiliere…………………………………………………342
4.Diplome pentru părinţi………………………………………………………………346

 PLANIFICARE ŞI PROIECTARE CURRICULARĂ……………………………349


 Proiectarea anuală a curriculum-ului…………………..………………………………350
 Planificarea calendaristică a activităţilor instructiv-educative ……….………………354

 PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ŞI A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE, PE


DOMENII…………………………………………………………………..………..413
1. Domeniul Limbă şi comunicare………………………………………………413
- Educarea limbajului-nivel I, Editura Tiparg……………………………...415
2. Domeniul Ştiinţe……………………………………………………………...433
-Activitate matematică – nivel I, Editura Tiparg……………………………..434
-Cunoaşterea mediului – nivel I, Editura Tiparg………………….………….453
3. Domeniul Om şi societate……………………………………………............472
-Educaţie pentru societate– nivel I, Editura Tiparg ………………………….473
-Activitate practică………………………………………………………..….491
4. Domeniul estetic şi creativ...............................................................................497
-Educaţie artistico-plastică …………………………………………………..497
-Educaţie muzicală …………………………………………….....................509
5. Domeniul psihomotric……………………………………………………….517
-Educaţie fizică……………………………………………………………....518
6. OPŢIONAL
-DOS -Educaţie pentru sănătate……………………………………………..527

 PROIECTE TEMATICE……………………………………………..……............542
1. T.S.: Cine sunt/suntem? – P.: Eu şi lumea mea……………………………....543
2. T.S.: Când/cum şi de ce se întâmplă?– P.: Forme şi culori…………….........557
3. T.S.: Cine sunt/suntem? – P.: Mândru sunt de ţara mea!……………………578
4. T.S.: Cum a fost/este şi va fi pe Pământ?- P.: Au fost şi sunt în jurul nostru..594
5. T.S.: Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? -P.: Eu simt, eu creez, eu exprim!
……………………………………………………………………….611
 Proiecte de lecţie şi activităţi proiectate în manieră integrată……………………….626

 CAPITOLUL IV – EVALUARE………………………………………………….690

 Forme şi tehnici de evaluare…………………………………………………………691


 Fişa de evaluare anuală a preşcolarului (3/5 ani)………………………………........693
 Teste de evaluare – iniţială, formativă, sumativă…………………………………...701
 Materiale utile……………………………………………………………………….738
1. Activităţi liber alese……………………………………………………………..738
2. Poezii …………………………………………………………………………...751
3. Cântece ……………………………………………………………....................759
4. Poveşti şi povestiri ……………………………………………………………...808
5. Ghicitori…………………………………………………………………………821
6. Activităţi practice……………………………………………………………….831
7. Fişe de completat şi de colorat……………………………………………….…839

 CAPITOLUL V – ALTE MATERIALE………………………………………...887

 Calendarul activităţilor pentru anul şcolar 2014-2015……………………………...888


 Materiale metodice folosite…………………………………………………………888
 Lista articolelor publicate………………………………………………………...…889
 ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE………………………………...............890
-Planificarea activităţilor extracurriculare……………………………………...........891
-Regulamentele unor concursuri şcolare…………………………………………….893
-Tabel nominal cu preşcolarii propuşi a participa la diferite concursuri……….........893
-Rezultatele obţinute de preşcolari la diferite concursuri………………………........894
 METODE MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂŢARE…………………...…........895
 BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………..902

Dacă vă interesează varianta integrală a lucrării, puteti trimite mesajul “Portofoliul


educatoarei – Nivel I ” la adresa de e-mail elenavl0509@gmail.com si veti primi
detalii.