Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare

Nume și prenume:
Data:
Clasa: a V-a

1. Citește cu atenție afirmațiile următoare, în cazul în care apreciezi că afirmația este corectă
încercuiește litera A, dacă apreciezi că afirmația este greșită încercuiește litera F.

a) A / F Merg la biserică doar când am un necaz.

b) A / F Numai la biserică îmi fac semnul Sfintei Cruci.

c) A / F La biserică mă rog pentru mine și pentru alți oameni.

d) A / F Porunca a patra din Decalog ne învată să cinstim ziua de odihnă. 1p

2. Asociază fiecărei litere din coloana (A) cifra corespunzătoare din coloana (B)

(A) (B)
1. familia creștină a) Taina Botezului
2. ascultarea de părinți b) educația primită în sânul familiei
3. începutul vieții creștine c) biserica de acasă
4. începutul familiei creștine d) Taina Cununiei
5. cei șapte ani de acasă e) locul întâlnirii cu Dumnezeu
6. Biserica f) ascultarea de Dumnezeu 1,50p

3. Completează enunțurile de mai jos cu informația corectă:


a) Părinții au datoria de a-i ajuta pe copii să-L cunoască pe ..........................., să
devină ....................................... ai Bisericii, să fie .................... și milostivi.
b) Copiii au datoria de a ........................... de părinți, de a-i .................., și de a se ................. pentru ei. 3p

( asculta ; Dumnezeu ; buni ; membrii ; ruga ; cinsti )

4. Alcătuiește un text de 10-12 rânduri în care să argumentezi de ce este important să ascultăm cu evlavie
Sfânta Liturghie în fiecare duminică și sărbătoare, având în vedere următoarele:
- „Adu-ți aminte de ziua odihnei, ca să o sfințești. Lucrează șase zile și-ți fă în acelea toate treburile tale, iar
ziua a șaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău” (Ieșire XX, 8-11)
3,5p

Notă: Se acordă 1p. din oficiu.


Barem de corectare

Subiect Răspuns corect Punctaj

1. a) F; b) F; c) A d) A 0,25p.x4= 1p.

2. 1=c; 2=f; 3=a; 4=d; 5=b; 6=e. 0,25p.x6= 1,50p.

3. a) Dumnezeu, membrii, buni; 0,5p.x6=3p.


b) asculta, cinsti, ruga.

4. a) să menționeze importanța zilei de odihnă a) 1,50p


b) să explice importanța participării la slujbele b) 2,50p
bisericești;

Notă: Se acordă 1p. din oficiu.

S-ar putea să vă placă și