Sunteți pe pagina 1din 20

Rugăciune pentru casă şi bunăstarea familiei

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care întru cele înalte locuieşti şi spre cele smerite priveşti,
binecuvântează casa noastră şi cu puterea Ta, întăreşte-ne pe noi, robii Tăi (numele), cei ce locuim în
ea.

Bine este, Doamne, ca şi casa noastră să ne fie ca o doua biserică, în care noi ne închinăm înaintea
sfintelor icoane şi ne rugăm Ţie. Binecuvântează, Doamne, găspodăria noastră şi înmulţeşte în ea toate
bunătăţile, ca să uităm de grijile şi nevoile pământeşti şi să putem lucra mai cu osâdrie pentru dobândirea
vieţii cele veşnice şi pentru a ajunge în locaşurile Tale cele sfinte.

Îndepărtează de la noi toate cursele vrăjmaşului celui pierzător de suflete, trimite pe îngerul Tău cel
milostiv, ca să ne păzească şi să ne ferească de toată răutatea şi să ne povăţuiască spre lucrarea tuturos
faptelor celor bune şi spre împlinirea sfintelor porunci.

Că ţie ţi se cuvine a ne milui şi a ne mântui, Dumnezeul nostru, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru o inimă deznădăjduită

Doamne, Dumnezeul meu, Tu care ai facut cerurile si pamantul,care ai dat viata tuturor lucrarilor
Tale, in acest ceas in care sufletul meu sta intristat si plin de manie, intinde mana Ta cea
atotputernica si ma scoate din aceasta intristare in care singur m-am afundat. Primeste, Doamne,
umilita mea rugaciune pe care o indrept catre Tine cu siguranta ca ma vei ajuta.

Fii alaturi de mine Doamne, nu ma parasi niciodata.Iarta-ma ca gresesc mereu inaintea Ta. Imi aduc
aminte primele zile cand ma rugam Tie cu credinta si tanjesc dupa ele. Am ajuns sa-mi fie rusine cu
Tine, Doamne si de aceea Te rog sa ma ierti si sa ma miluiesti. Nu te-am marturisit in fata oamenilor,
Doamne, Dumnezeul meu si in loc sa fiu incredintat ca Tu existi am marturisit gresit despre Tine.Iarta-
ma Doamne al meu.

Auzi glasul rugaciunii mele si cererea mea caci ma rog catre Tine precum David psalmistul care zice
"Doamne auzi rugaciunea mea, asculta cererea mea, intru adevarul Tau, auzi-ma intru dreptatea Ta si
sa nu intri la judecata cu robul Tau ca nu se va indrepta inaintea Ta tot cel viu". Pacate mari mi-au
cuprins sufletul, ca niste lanturi ma tin si imi frang putin cate putin trupul. Zilele trec, anii se duc si eu
raman acelasi pacatos.Dar Tu, Doamne, nu vei inceta sa ma asculti. Tu ma vei ajuta, Doamne al meu si
ma vei sprijini. Vei fi alaturi de mine ziua si noaptea,la bucurie si necaz. Caci Tu, toate le randuiesti cu
mare intelepciune si Tie marire inaltam: Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii
vecilor. Amin.

Rugăciune la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte care tulbură pe om


(Din psalmii lui David)

Dumnezeule, întru numele Tău mântuiește-mă și întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă
rugăciunea mea; pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine și mă ascultă, că m-am
mâhnit întru îngrijorarea mea și m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine și frica morții a căzut
asupra mea. Temere și cutremur au venit peste mine și întunericul m-a acoperit.

Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine
rugăciunea mea; că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat!
Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt!, Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte sufletul meu. Ostenit-
am întru suspinarea mea. În toate nopțile îmi stropesc patul cu lacrimile mele și în ele îmi scald
așternutul.

Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește spre Dumnezeu și mă voi
mărturisi Lui, mântuirea feței mele și Dumnezeul meu.

Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieții
mele, de cine mă voi înfricoșa?

Iubi-Te-voi, Doamne, virtutea mea! Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu.
Dumnezeu este ajutorul meu și voi nădăjdui întru Dânsul: Apărătorul meu și puterea mântuirii mele și
sprijinitorul meu. Amin.

TREI RUGĂCIUNI CARE SE CITESC LA ÎNCEPUTUL ZILEI

Rugăciunea I

Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin,
Îţi încredinţez sufletul şi trupul meu şi mă rog: Tu mă binecuvântează, Tu mă miluieşte, şi de orice rău
lumesc, diavolesc şi trupesc mă izbăveşte. Şi dă-mi cu pace, fără de păcat să petrec ziua aceasta, întru
slava Ta şi spre mântuirea sufletului meu. Amin.

Rugăciunea a II-a

În mâinile preamăritei Tale milostiviri, o, Doamne al meu, îţi încredinţez sufletul şi trupul meu, simţurile
şi vorbele mele, cugetele şi gândurile mele, faptele mele şi toate mişcările trupului şi sufletului meu;
intrarea şi ieşirea mea, credinţa şi vieţuirea mea, trecerea şi sfârşitul vieţii mele, ziua şi ceasul ultimei
mele suflări, moartea mea, adormirea sufletului şi a trupului meu. O, Preamilostive Doamne, Care cu
bunătatea şi nerăutatea ta acoperi păcatele întregii lumi, Tu pe mine care sunt cel mai păcătos dintre
toţi oamenii, mă primeşte în mâinile Tale şi mă izbăveşte de tot răul, curăţă mulţimea fărădelegilor
mele, îndreptează viaţa mea cea rea şi ticăloasă, fereşte-mă de căderile în păcat ce vor să vină, ca
niciodată să nu mânii iubirea Ta de oameni cu care acoperi neputinţa mea de diavoli, de patimi şi de
oamenii cei răi. Pe vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi intoarce-i, şi pe mine mă călăuzeşte pe calea cea
mântuitoare ca să ajung la Tine, limanul dorinţelor mele. Dăruieşte-mi sfârşit creştinesc, cu pace şi
neruşinat, păzeşte-mă de duhurile răutăţii, iar la Înfricoşata Judecată, Milostiv fii robului Tău şi mă
numără cu oile cele binecuvântate de-a dreapta Ta, ca împreună cu ele, pe Tine Creatorul Meu, să Te
slăvesc în veci. Amin.

Rugăciunea a III-a

Slavă Ţie, împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de
oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula şi a dobândi intrare în
Sfântă Casa Ta, primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele ca şi al sfinteleor şi înţelegătoarelor Tale
puteri, şi binevoieşte ca din inimă curată şi cu duh de umilinţă, să Ţi se aducă Ţie laudă din necuratele
mele buze, ca şi eu să mă fac părtaş fecioarelor înţelepte cu luminata făclie a sufletului meu şi să Te
slăvesc pe Tine Dumnezeu Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl şi în Duhul Sfânt. Amin.

Rugăciune pentru cei nefericiţi


Doamne, norii negri ai nefericirilor se grămădesc asupra capului meu şi întristările mă chinuie. Dar,
deşi sufăr, nu îndrăznesc să cârtesc asupra Ta, Preabunule, Căci Tu eşti totdeauna sprijinitorul meu şi
piatra cea neclintită, pe care sunt întemeiate nădejdile mele. Tu cunoşti Dumnezeule pricinile
nefericirilor şi întristărilor mele şi îngrijeşti de soarta mea. Deşi sufăr, dar ştiu că Tu mă iubeşti şi acestă
încredinţare mă încurajează. Plin de nădejde în dragostea şi în bunătatea Ta, nu voi lăsa să mă biruiască
împotrivirile soartei, ci mă voi lupta cu curaj şi cred, că având ajutorul Tău voi ieşi învingător.

Cel care cârmuieşti lumea şi soarta muritorilor, cârmuieşte şi corabia vieţii mele, cea izbită de valurile
ispitelor, spre liman liniştit. Înţelepciunea Ta să mă povăţuiască pururea în calea binelui şi a fericirii,
pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor Tăi şi ale Preacuratei Maicii Tale. Amin.

Rugăciune către Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu –


La vreme de necaz şi de întristare

Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică,
linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul
Său. Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-
mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea
mă împresoară şi mă tulbură. Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi
este greu, chiar şi rugăciunea. Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea
nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea. Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi
încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci
îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte
rugăciunea robului tău. Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o
apărare; nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am
altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică. O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu trece
cu vederea rugăciunea mea. Amin.

Prea Sfântă Maică a lui Hristos, Prea Curată, Prea Binecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum
satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile!El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea. Nu
am pace – sufletul meu se pleacă – duhul meu se cutremură. Grăbeşte, Prea slăvită Maică şi mă ajută!
Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit.
O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi
este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului. Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în
străfundurile iadului, împins de forte diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-1 eliberezi
din legăturile iadului. Slobozeşte-mă şi pe mine. Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi
să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul. Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită
decât Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii. Amin.

Rugăciune împotriva farmecelor şi bântuirii duhurilor rele.

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi duhurile necurate nu-mi dau pace, dar întru Tine
îmi pun toata nădejdea şi pazei Tale mă încredinţez întreg, că Tu cunoşti pricina răului care mă bântuie
şi eşti dezlegarea tuturor legăturilor necurate. La Tine toţi perii capului meu sunt număraţi. De Tine toţi
demonii ştiu şi se cutremură. Deci pe Tine Te rog, Doamne, Atotputernicule, să îndepărtezi de la mine
orice duh necurat şi orice rău pierzător de suflet, scoţându-mă pe mine biruitor peste toată făcătura
diavolească, sub acoperământul dreptei Tale şi întru Crucea Ta cea atotizbăvitoare.
Că Tu eşti întărirea şi scăparea noastră în veci, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă Îţi înălţăm: Tatălui şi
Fiului şi Sfântului Duh. Amin.

Rugăciune la vreme de ispită


În orice împrejurare te-ai afla, de bucurie, de întristare, lipsă ori bunăstare, înalţă gândul smerit şi
inima curată către Dumnezeu, aducându-I laudă, mulţumire ori cerere, şi El, Care ascultă chemările
sincere şi curate, nu te va trece cu vederea.

Doamne, Doamne, Cel ce ai îngăduit diavolului să ispitească în rai pe strămoşii noştri Adam şi Eva, spre
a le încerca ascultarea şi supunerea lor; Cel ce aşişderea ai îngăduit diavolului să ispitească cu îngroziri
şi cu suferinţe grele pe dreptul Iov, robul Tău, pentru a se vădi şi mai lămurit virtuţile şi credinţa lui cea
întru Tine; Cel ce ai dat îngăduinţă Satanei să se apropie cu ispitire de însuşi Fiul Tău spre a-L îmbia şi
a-L momi cu poftele şi deşărtăciunile acestei lumi, pentru ca înfrânt şi ruşinat acest duh blestemat să
audă din gura Mântuitorului lumii cuvintele: „Înapoia Mea, Satano, căci scris este: Domnului Dumnezeului
tău să te închini şi numai Lui unuia să-I slujeşti"; Cel ce tuturor drepţilor şi sfinţilor Tăi le-ai dat vremi
de ispitire şi de grele îndolieli, pentru ca prin ele, lămurindu-se, să iasă şi să rămână şi mai întăriţi în
credinţă, în nădejdea, în dragostea şi în supunerea cea către Tine; Însuţi, atotputernice şi preabunule
Stăpâne, ajută-mi şi mie în această clipă grea, când duhul Satanei îmi tulbură mintea cu îndoieli şi cu
îmboldiri şi amăgiri viclene frământă inima şi sufletul meu; arată-mi mie, Milostive, adevărul şi calea Ta
cea dreaptă, pentru ca, biruind uneltirile lui de acum, să mă pot bucura de cuvintele Apostolului Tău
Iacob, ce zice: „Fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieţii pe care
a făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc pe El". Dăruieşte-mi, Stăpâne, inimă curată şi credinţă tare,
pentru ca în aceste clipe să pot cânta dimpreună cu proorocul Tău David: „Doamne cât s-au înmulţit cei
ce mă necăjesc! Mulţi zic sufletului meu: Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui! Iar Tu, Doamne,
sprijinitorul meu eşti, slava mea şi cel ce înalţi fruntea mea! Cu glasul meu către Domnul am strigat şi
m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui; a Domnului este mântuirea şi peste tot poporul Tău binecuvântarea
Ta". Amin.

Rugăciune pentru vederea păcatului propriu


Doamne! Dă-ne să ne vedem păcatele noastre, aşa încât mintea noastră, atrasă cu desăvîrşire de luarea-
aminte faţă de păcatele noastre, să înceteze a mai vedea greşelile aproapelui şi să-i vadă pe toţi, într-
acest chip, buni. Dă inimii noastre să părăsească grija pierzătoare de neajunsurile aproapelui, să îşi
unească toate grijile numai în grija pentru dobândirea curăţiei şi sfinţeniei poruncite şi gătite nouă de
Tine. Dă-ne nouă, celor ce ne-am spurcat haina sufletului, să o albim iarăşi: ea a fost deja spălată prin
apele botezului, iar acum, după pângărire, aceste haine au nevoie să fie spălate prin apele lacrimilor.
Dă-ne să vedem în lumina harului Tău neputinţele cele de multe feluri care trăiesc în noi, înăbuşind în
inimă mişcările duhovniceşti, aducând în ea mişcările sângelui şi trupului care sunt potrivnice Împărăţiei
lui Dumnezeu. Dă-ne marele dar al pocăinţei, înaintea căruia merge şi pe care îl naşte marele dar al
vederii păcatelor noastre.

Păzeşte-ne, cu aceste mari daruri, de hăurile amăgirii de sine, care apare în suflet din pricina
păcătoşeniei sale neluate în seamă şi neînţelese, şi se naşte din lucrările patimii dulceţii şi slavei deşarte
care trăiesc în el neluate în seamă şi neînţelese. Păzeşte-ne pe noi cu aceste mari daruri în calea noastră
către Tine, şi dă-ne nouă să ajungem la Tine, Cela ce chemi pe cei ce-şi recunosc păcătoşenia şi lepezi
pe cei ce se socot drepţi, ca să Te slavoslovim în veci, întru veşnica Ta fericire, a Singurului Dumnezeu
Adevărat, Răscumpărătorul celor robiţi şi Mântuitorul celor pierduţi. Amin.

Rugăciunea celui ferecat în temnița neputințelor vieții

Îndurate Doamne, Cel mult milostiv şi plin de bunătate, Domnul puterilor şi Împăratul veacurilor, cu frică
şi cu ruşine, întru cutremurare şi cu pocăinţă Te chem să vii în casa cea surpată a inimii mele şi iarăşi cu
osârdie Te rog: vino Doamne în adăpostul sufletului meu cel asuprit de tot răul şi de greşelile cele de
multe feluri pe care necontenit le săvârşesc ca un vrăjmaş – potrivnic al chemărilor şi îndreptărilor Tale
– şi cu pierzătoare râvnă le plinesc spre a mea osândire. Izbăveşte-mă Tu, Sfinte, de toată rătăcirea şi
căderea şi întru iertare şi cu bunătate, de toată ispitirea cea de peste zi şi cea de peste noapte mă scapă.
Miluieşte-mă, Doamne, cu darul Tău cel preabogat şi cu îndurare mă adaugă iarăşi la turma moştenirii
Tale şi iarăşi de chipul cel dintâi ca al unui prunc ascultător şi nepăcătos mă învredniceşte, de tot binele
cu împlinirea voii Tale împodobindu-mă.
Stăpâne a toată îndurarea, cel ce eşti slăvit de cetele puterilor de Sus, în faţa căruia stihiile cerurilor se
cutremură aşteptând răscumpărarea, vino şi cu mulţimea bunătăţii Tale mă miluieşte! Aşa Doamne, nu
te scârbi de mine robul Tău cel păcătos, că în toată ziua neştiind a urma cum se cuvine poruncilor Tale
nici de poveţele maicii mele n-am ascult, şi nici sfatul părintelui meu nu l-am băgat în seamă. Şi văd
acum, Bunule, scăpând către acoperământul Tău cel înalt, că mai presus de părinteasca-mi îndrumare
am căpătat o mai vrednică şi mai cuviincioasă îndreptare. Primeşte-mă, dar, şi nu mă părăsi; căci ştiu şi
înţeleg că ochii Tăi nu se vor scârbi până-n sfârşit de mine! Iar eu întunecatul, nerăbdând a mai primi
chipul greşelilor, cu îndrăznire, întru nădejde de mântuire îţi cer: mila Ta nu o lua de la mine ca să nu
se tulbure sufletul meu şi să nu rămân până în sfârşit gârbovit în păcate!

Aşază Doamne, bucuria făgăduinţei Tale în inima mea şi mă păzeşte şi poruncile dreptăţii Tale să mă
străjuiască. Nu Te depărta de mine şi voi păzi cele plăcute Ţie. Că fără Tine se risipesc zilele mele şi
durerile morţii mă cuprind. Adu-Ţi aminte de robul Tău şi nu mă lepăda; ca să laud numele Tău şi să
cinstesc toată ziua marea cuviinţă a Ta. Cuvântare de slavă voi aduce Ţie şi Duhul Tău cel Sfânt mă va
povăţui. Închinăciune voi aduce Ţie pentru că Tu cu mine eşti şi de-a pururi eşti dorirea cea mai presus
de orice dorire. Sărac sunt eu întru plinirea faptelor celor de folos; nebăgător de seamă sunt cu privire
la cele ce-mi stau înainte şi-n toată vremea, cu rea ştiinţă, mă lipsesc de toată bunătatea. Vrăşmaşul
binelui sunt şi mă înduplec a fi şi iarăşi mă arăt pururea nelecuit de patimi; rănit de toată fărădelegea
şi orb şi mut şi slăbănogit sunt întru adâncul fără de sfârşit al nedreptăţilor.

Ieşi în căutarea mea, Doamne, şi nu mă da pe mine să pier pentru păcatele mele. Că rătăcesc pururea şi
paşi mei întru fărădelegi s-au ostenit. Aşa Stăpâne, Îndurate şi mult Milostive Doamne, m-am sfârşit întru
răutăţi şi n-am voit a mă deprinde spre a-mi spori răbdarea spre cele de folos. Nici cele făgăduite n-am
râvnit şi nici bucuria luminii celei neapuse n-am primit. Te-am părăsit, Tu nu mă părăsi! Află-mă şi mă
miluieşte!

Rănit şi gol, întunecat şi fără de suflare zac în greşelile mele cele fără de număr. Iar Tu, suflarea de viaţă
cea dintâi dăruieşte-mi! Că de la Tine voi lua izbăvire şi întru nădejdea spre Tine mă voi ridica să aduc
slavă numelui Tău, Doamne. Făgăduinţele mele voi păzi şi lauda mea întru pocăinţă o voi aduce Ţie. Nu
mă nesocoti, Doamne, şi ochii Tăi nu-i întoarce de la mine. Căutându-Te am ostenit şi zilele mele sau
stins departe de Tine. Ajutorul meu eşti Tu! Spre Tine am nădăjduit să nu mă lepezi şi bucuria vederii
Tale să nu o treci de la mine.

Îndurătorule, Doamne, nu mă lăsa în fărădelegi, şi întru mila bunătăţii Tale tămăduieşte neputinţele
mele. Ziditorul meu, nu mă lăsa pe mine! Ajutorul meu, acoperă-mă pe mine! Tămăduitorul sufletului
meu, curăţeşte fărădelegile mele; Ia aminte spre strigarea mea şi tânguirea mea nu o lăsa fără răspuns.

Venit-ai Doamne, precum ai zis, tămăduindu-mi neputinţele şi rănile mi le-ai legat. Trupul cel sfărâmat
de mine mi-ai ridicat şi sângele meu Ţi l-ai luat asupră-Ţi! Ochii mei cei legaţi cu nevederea au zărit cele
bune, iar sfatul cel rău al inimii mele a primit izbăvirea povăţuirilor Tale! Eu cel zidit de Tine Te-am
părăsit şi întru răutăţi m-am ascuns! În întristări m-am sfârşit toată ziua, pentru aceea, acum cu
nestăpânită durere Te caut. Revarsă mila Ta peste sufletul meu şi roua Duhului Tău cel Sfânt pogoar-o
peste mine.

Sunt singur, fără de tărie şi fără de ajutor! Sunt stins întru neputinţe şi asuprit cumplit de patimile mele!
Mă iartă Doamne şi mă tămăduieşte! Mă luminează Doamne şi mă întăreşte! Mă îndreptează Doamne şi
dragostea Ta nu o răpi din inima mea cea mult chinuită de rele. Înviază-mă, Doamne, ca să slăvesc în
veci bunătatea Ta şi pacea Ta cea nemărginită şi mila Ta ce plină de îndurare. Păzeşte-mă cu braţul Tău
cel puternic şi cu tăria făgăduinţelor Tale! Ajută-mă în necazuri şi de toată nevoia scapă-mă, ca să laud
pururea minunile Tale şi povăţuirea Ta cu mulţumire să o primesc spre binecuvântare. Căci fără de minte
sunt căile mele şi cugetele mele sfaturi păcătoşite sunt; Şi iată până în sfârşit voia Ta o am lepădat şi de
rele nicidecum nu m-am despărţit.
Căutându-Te Te-am aflat şi am văzut cum întru milostivire Te-ai aplecat să-mi legi sfâşiatele răni şi
milostiv fiind Tu, de Tine nu m-ai lipsit! Dar pururi voia mea împotrivă mi-a stat, ca să nu pricep doririle
Tale şi bunătatea Ta spre mine să nu o dezleg şi de tot felul de lucruri deşarte să-mi poticnesc piciorul.

Auzit-am Doamne cuvintele gurii Tale şi de povaţa Ta mi-am adus aminte. Cei temători de Dumnezeu au
vestit bunătăţile ce au să fie şi părintele meu cel după trup întru frică strigând m-a întors pre Tine.
Ajuns-au, dar, cercetările dreptăţii Tale la mine şi până la iadul învârtoşării mele mila Ta s-a plecat.
Cercetatu-m-ai şi ai ajuns cu mila Ta până în cele mai de plâns ale mele. Cu Duhul Tău m-ai atins şi întru
pribegia mea m-ai căutat. Oasele mele ai uns cu mirul tămăduirii şi teama pentru greşeli în rărunchi mi-
ai zidit-o.

Am priceput, Doamne, slava Ta, şi ştiu acum cum vei veni Tu să judeci vii şi morţii! Am văzut minunile
Tale când ne-ai chemat la Tine pe noi cei şchiopi şi orbi şi mult slăbănogiţi! Oare ce vei voi să adaugi
beteşugurilor ca să le schimbi în măriri; şi bolilor noastre ce vei face; şi cum pe toate vei voi a le duce?!
Că ne vom stinge precum stelele cerului la mijirea zorilor şi ca nisipul ne vom scurge în mare.
Aşezământul vechi, a tot trupul, ca un vas al olarului se va zdrobi şi templul acesta de lut, lucrat de
mâinile Tale, sub pajişti tăcute se va ascunde. Ca să pricepem temerea de Tine şi să vedem temeiul
zidirii Tale de-acolo de dincolo de moarte.

Oare până în sfârşit aşteptându-Te mă vei uita, sau iarăşi mă vei chema din moarte la viaţă?! Să văd ce
fel va fi până în sfârşit veşnicia şi cum ai să mai ridici din ţărână această inimă a mea pe care din
pântecele maicii mele ai rânduit-o să bată pentru Tine. Şi cum mai chema-vei paşii mei să trec întru cele
de bucurie ale Tale?!

Aşteptând slava Ta cu buzele mele cele sfărâmate de dor te voi slăvi şi viaţa mea risipită pe mii de ani,
rătăcitoare se va întoarce în veşnicii. Ţărâna – care sunt – va rodi şi întru lipsa durerii mă voi asemăna
penei de vultur; în văzduh am să vestesc bucuria luminii şi tainele Tale cu uşurare am să-nţeleg. Că ne-
ai zidit pentru Tine Doamne şi pururea mila Ta va răsări peste veacuri.

Să Te slăvim vor cere inimile noastre, iar Tu ca şi odinioară smerindu-Te, spăla-ne-vei picioarele şi iarăşi
la masa Ta ne vei pune. Fă Doamne precum ai gândit şi din adânc de primejdii ne scoate. Ajută-ne Sfinte
întru puterea Ta şi din robia uitării ne cheamă. Păzeşte-ne Puternice întru dragostea Ta. Cu darul Tău
cel bun pururea ne hrăneşte.

Miluieşte-ne pre noi Doamne de-a pururi, auzi-ne şi întru milostivire ne mântuieşte!

Rugăciune pentru isgonirea duhurilor necurate

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu: Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, a
tuturor Sfinţilor Tăi, a Sfântului... şi a Sfinţilor a căror pomenire azi săvârşim... ascultă rugăciunea
robului Tău..., pentru iertarea păcatelor lui şi a celor ce locuiesc împreună cu el; şi-l scoate de sub
stăpânirea satanei pe el şi cei împreună cu el şi toată gospodăria şi avutul lui unde locuieşte el care este
munciţi şi stăpânit de puterea satanei, pentru păcatele lui; Şi, după cum pe cei doi demonizaţi i-ai scăpat
poruncind duhurilor necurate să iasă din ei să intre în turma de porci; şi după cum ai ascultat ruga tatălui
acelui copil lunatec, care era muncit de un duh surd şi mut şi l-ai vindecat; şi, după cum în sinagogă ai
poruncit duhului celui necurat să iasă din acel om pe care-l muncea şi la mulţi asemenea; aşa şi acum
porunceşte acestor duhuri necurate şi schingiuitoare să iasă din robul Tău... şi din cei împreună cu el şi
din toată latura gospodăriilor lui şi să se ducă în locuri pustii şi nelocuite de fiinţă şi să stea acolo după
porunca Ta şi rugăciunea noastră către Tine şi să nu mai aibă putere de stăpânire şi schingiuire asupra
lui, şi tuturor celor ce se roagă Ţie şi sunt pecetluiţi cu pecetea Darului Sfântului Duh, şi botezaţi în
Numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh; în Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită, care ne-ai dat
stăpânire şi putere să călcăm peste toată puterea satanei, prin ajutorul Tău şi a tuturor Sfinţilor Tăi:
Amin.
Pentru iubirea şi dragostea familială

Doamne Iisuse Hristoase Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu; Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicei Tale, ale
tuturor Sfinţilor Tăi, şi ale Sfântului... (a cărui rugăciuni se fac) şi ale Sfinţilor a căror pomenire astăzi
săvârşim... ascultă cererea robilor Tăi... şi după cum pe Apostolii tăi cu legătura dragostei şi a iubirei
celei nefăţarnice ia-i legat de Tine şi ei unul către altul; asemenea pe mucenici, cuvioşi, mărturisitori,
drepţi, muceniţe, cuvioase şi toţi Sfinţii Tăi; cu legătura iubirei şi a dragostei de Tine fiind ţinuţi şi după
cum pe Maica Ta o ai legat de dragostea noastră; aşa leagă şi pe robii Tăi... şi... de dragostea Ta şi a lor
unul către altul; că Tu ai zis 'Iubiţi-vă unul cu altul, precum şi eu pe voi'. Fă-i împlinători poruncilor Tale,
fără făţărnicie unul către altul; cu para dragostei aprinde inimile lor şi cu focul iubirei aprinde smerenia
şi arde răutatea cea împâclată a unuia asupra altuia; ca, cu acea dragoste fiind înferbântaţi; cu inima,
cu gândul, cu sufletul şi cu toată tăria lor să Te iubească pe Tine şi ei unul pe altul, păzind poruncile
Tale, că Tu ai zis 'Fără mine nu veţi putea nimic.

Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieţii.

O, Dumnezeule Mare, mântuieşte-mă de toate relele; o, Dumnezeule Mare, care ai hărăzit mângâiere
tuturor Sfinţilor, hărăzeşte-mi-o şi mie, care ajuţi şi sprijini toate lucrările, ajută-mă şi sprijină-mă în
toate nevoile, scapă-mă de toate primejdiile, de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi.
În numele Tatălui care a creeat lumea, în numele Fiului care a răscumparat-o, în numele Sfântului Duh
care a împlinit legea în toată a ei desăvârşire.
Binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl care cu cuvântul a zidit lumea, să fie pururea cu mine ......!
Binecuvântarea Domnului Iisus Hristos, fiul Marelui Dumnezeu, să fie pururea cu mine.....!
Binecuvântarea Sfântului Duh cu cele mai scumpe daruri ale Sale, să fie pururea cu mine ... !
Doamne, norii grei ai nenorocirilor şi ai supărarilor se abat asupra capului meu şi întristările sfâşietoare
mă copleşesc, dar mă mângăi că Tu mă iubeşti şi această încredinţare mă încurajează. Plin(ă) de nadejde
în dragostea şi bunătatea Ta, nu voi lăsa să mă biruiască împotrivirile soartei, ci mă voi lupta cu curaj,
căci numai cu ajutorul Tău voi reuşi.
La tine, dar Preabunule Doamne, alerg şi mă rog: vino grabnic şi mă mântuie cu puterea Ta, cu mila Ta,
precum ai mântuit şi pe Petru cel ce venea pe apă; întinde-mi mâna ca şi lui şi mai presus Doamne dă-
mi sănătate şi..........(se spune o singură dorinţă).
Doamne, ai milă şi nu zăbovi şi primeşte cu bunătatea Ta rugaciunea mea ce o fac către Tine, apără-mă
cu Harul Tău şi ajută-mă sa fiu statornic în angajamentul ce-l iau faţă de Tine: de a da o bucată de pâine
la săraci şi de a mă ruga pentru cei aflaţi în primejdii sau suferinţă şi pentru mântuirea tuturor oamenilor.
Trimite Doamne binecuvantarea Ta peste duşmanii mei cunoscuţi....(se spune numele) şi necunoscuţi şi
iîdreaptă-i cu gânduri bune spre mine şi spre toţi ai casei mele.
Tu Doamne, doreşti ca omul să trăiască în unire şi dragoste pe pământ.
Fă-i şi pe cei ce mă asupresc, mă urăsc, mă chinuiesc, ma năpăstuiesc, mă descurajează, ma
desconsideră, să cunoască milostivirea Ta şi luminează-le Tu , Doamne, inima lor şi fă-o primitoare de
dragoste, ca să trăim în deplină unire, cu inima curată şi ne iartă nouă greşelile, precum iertăm celor ce
ne greşesc noua. AMIN!

Rugăciunea soților

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, dulcele nostru Mântuitor, Cel ce ne-ai învăţat pe noi să ne
rugăm întotdeauna unul pentru altul, că aşa împlinind legea sfântă ne vom învrednici de mila Ta, caută
cu îndurare spre căsnicia noastră şi păzeşte de orice căderi primejdioase, de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi
pe soţul meu (soţia mea) pe care mi l-ai dăruit (mi-ai dăruit-o) a petrece cu bună înţelegere împreună
până la sfârşit.

Dăruieşte-i sănătate, putere şi deplină înţelepciune luminată de sus, ca să-şi poată îndeplini toate
îndatoririle sale, în toate zilele acestei vieţi, după voia şi poruncile Tale. Apără-l (apăr-o) şi păzeşte-l pe
el (ea) de ispitele de care n-ar reuşi să le poarte şi să le învingă. Întăreşte-l (o) în dreapta credinţă, în
nădejde puternică şi dragoste desăvârşită, ca să lucrăm împreună fapte bune şi să ne întocmim toată
viaţa noastră după Dumnezeieştile Tale aşezăminte şi porunci.

Doamne, mult-milostive, auzi-ne pe noi, care cu umilinţă ne rugăm Ţie şi trimite binecuvântarea Ta
divină, în fiinţă, în căsnicia noastră şi în toate lucrurile noastre bune, că al Tău este a ne auzi şi milui pe
noi, Dumnezeul nostru. Miuieste-ne ca sa putem trai vietile noastre in credinta si dragoste. Ajuta-ne sa
ne intelegem si sa avem incredere unul in altul si departeaza de la noi certurile. Binecuvinteaza-ne si ai
mila de noi ca sa fim demni de imparatia Ta,caci Tu esti preasfant si Tie ne inchinam:Tatalui si Fiului si
Sfantului Duh,acum si pururea si in vecii vecilor.Amin

RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI

O, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, ceea ce pentru curăția ta și pentru nenumăratele suferințe
îndurate de tine pe pământ, ești mai presus decât toate fiicele pământului, primește suspinele noastre
multîndurerate și ne păzește sub acoperămâtul milostivirii tale, căci alt adăpost și solire caldă în afară
de tine nu avem, ci tu, îndrăznire având către Cel născut din tine, ajută-ne și ne miluiește cu rugăciunile
tale că fără de opreliști să ajungem în împărăția cerurilor, unde împreună cu toți sfinții vom cânta lui
Dumnezeu Celui în Treime, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Rugăciune pentru împăcare

Doamne, miluieşte pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine şi mă ocărăsc, asemenea şi pe cei ce mă


grăiesc de rău, ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru mine, necuratul, nici în veacul
acesta de acum, nici în cel ce va să fie. Ci-i sfinţeşte pe ei cu mila Ta, şi-i acoperă cu bunătatea Ta,
Preabunule Stăpâne. Amin.

Rugăciunea de fiecare zi a Sfântului Ierarh Filaret al Moscovei

Doamne, nu ştiu ce să cer de la Tine. Tu Unul ştii de ce am nevoie, Tu măi ubeşti pe mine mai mult decît
pot să Te iubesc eu pe Tine. Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu ştie a le cere. Nu îndrăznesc să
cer nici cruce, nici mîngîiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ţie; Tu vezi trebuinţele
mele pe care nu le ştiu eu. Vezi şi fă după mila Ta. Loveşte-mă şi mă tămăduieşte, doboară-mă şi mă
ridică. Mă cutremur şi tac cu evlavie înaintea voinţei Tale sfinte şi a căilor Tale celor nepătrunse pentru
mine. Mă aduc Ţie jertfă, nu am altă dorinţă decît numai să fac voia Ta; învaţă-mă să mă rog, singur
roagă-Te în mine! Amin

Rugăciunea reţinerii
Această rugăciune ne ajută în lupta cu duhurile rele, ne feresc de vrăji şi de necazuri.
Nu mă strivi pe mine păcătosul, Mântuitorule, ca pe smochinul neroditor, ci adăpând sufletul meu cu
lacrimile pocăinţei dărueşte-mi rod pe mulţi ani înainte ca să Ţi-L pot închina Ţie, Multmilostive.
Doamne Multmilosârde Tu,oarecând, prin gura slujitorului lui Moise, Iosua, fiul lui Navi, ai oprit pentru
o întreagă zi mişcarea soarelui şi a lunii, atâta timp cât poporul israelitean se răzbuna pe duşmanii săi.
(Iosua, cap. 10)
Prin rugăciunea prorocului Elisei ai lovit pe sirieni oprindu-i, ca apoi din nou să-i ridici.
Tu, Carele ai vestit prorocului Isaia: "Iată voi întoarce umbra cu zece linii pe care soarele le-a străbătut
pe ceasornicul lui Ahaz." Şi soarele s-a dat înapoi cu zece linii, pe care el le străbătuse". (Isaia 38-8)
Tu, oarecând, prin gura prorocului Iezechiel ai închis adâncul, ai oprit râurile şi ai secat apele.
(Iezechiel 31-15)
Şi Tu, oarecând prin postul şi rugăciunea prorocului Tău Daniel ai astupat gurile leilor. (Evr. 11-33)
Aşa, Doamne, şi astăzi reţine, până la timpul potrivit, pe cei care mă înconjoară pe mine şi uneltesc
gânduri de strămutare, de înlăturare şi de izgonire a mea.
Aşa, Doamne, şi acum nimiceşte dorinţele şi cerinţele rele, astupă gura şi inima tuturor celor ce mă
judecă, mă defăima, mă înjosesc, mă urăsc şi uneltesc răul împotriva mea.
Aşa, Doamne, şi astăzi pune orbire duhovnicească asupra duşmanilor mei şi asupra tuturor celor ce se
ridică împotriva mea.
Către voi, drepţilor şi rugători ai Lui Dumnezeu şi ai noştri mijlocitori îndrăzneţi, care oarecând prin
puterea rugăciunilor voastre aţi oprit venirea altor neamuri şi apropierea celor ce ne urăsc, care aţi
risipit relele uneltiri ale oamenilor, care aţi închis gurile leilor, către voi îmi îndrept rugăciunea şi
cererea mea.
Şi tu, preacuvioase şi mare Elie Egipteanul, care oarecând ai îngrădit cu semnul crucii sălaşul
ucenicului tău, poruncindu-i să se înarmeze cu numele Domnului şi să nu se mai înfricoşeze de ispitirile
diavoleşti, îngrădeşte casa mea cu rugăciunile tale şi o păzeşte pe ea de aprinderea focului, de
năvălirea tâlharilor, de tot răul şi înfricoşarea.
Şi tu preacuvioase părinte Poplie Sirianul, care prin rugăciune neîncetată către Dumnezeu ai ţinut
demonul nemişcat zece zile, zi şi noapte. Reţine în afara casei mele toate puterile potrivnice şi pe toţi
cei ce hulesc numele Lui Dumnezeu şi mă urăsc pe mine.
Şi tu, preacuvioasă fecioară Piama, care cu puterea rugăciunilor tale ai oprit înaintarea celor ce se
duceau să-i omoare pe sătenii tai, acum opreşte toate uneltirile vrăjmaşilor mei care vor să mă
gonească din acest loc şi să mă nimicească, nu le îngădui să se apropie de casa mea, opreşte-i pe ei cu
puterea rugăciunilor tale: "Doamne, Judecătorul lumii, Cel ce iubeşti adevărul şi urăşti minciuna, fie ca
atunci când va ajunge la Tine rugăciunea mea, Tu, cu puterea cea Sfântă, să-i opreşti în loc pe
duşmanii mei".
Şi tu, fericite Lavrentie din Kaluga, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, ca cel ce ai îndrăzneală
înaintea Domnului. Mijloceşte pentru cei ce suferă de ispitirile diavolului, roagă-te lui Dumnezeu
pentru mine ca să mă îngrădească de uneltirile satanice.
Şi tu, preacuvioase Vasile Pecerschi, fă rugăciuni de reţinere a celor ce se năpustesc asupra mea şi
goneşte de la mine uneltirile diavoleşti.
Şi voi, toţi sfinţii pământului şi ai ţării noastre, cu puterea rugăciunilor voastre, risipiţi toate înşelările
drăceşti, toate izvodirile şi uneltirile diavoleşti ce se fac spre a mă necăji şi a mă pierde pe mine şi
întreaga mea avuţie.
Şi tu, mare şi groaznice păzitor, Arhistrategule Mihaile, taie cu sabia de foc toate poftele vrăjmaşului
neamului omenesc şi ale slugilor lui care vor să mă piardă pe mine. Stai neclintit la straja casei mele, a
tuturor celor ce vieţuiesc în ea şi a averii mele.
Şi Tu, Stăpână, care nu întâmplător Te numeşti "Zid Nesurpat" fii, pentru toţi cei care mă duşmănesc şi
cugetă să-mi facă rău, o piedică şi un zid nesurpat care să mă îngrădească pe mine de tot răul şi
împrejurările grele. Amin.

Suspinarea în rugăciunea către Domnul a Ieroschimonahului Partenie din Kiev


Când amărât de boală voi simţi apropierea sfârşitului meu pământesc: Doamne, miluieşte-mă.
Când sărmana inima mea prin ultimile ei bătăi se va tângui în chinurile morţii: Doamne, miluieşte-mă.
Când ochii mei pentru ultima oară se vor umezi de lacrimi la gândul, că în toată viaţa mea te-am
mâniat, Doamne, prin păcatele şi fărădelegile mele: Doamne, miluieşte-mă.
Când bătăile dese ale inimii vor grăbi ieşirea sufletului meu: Doamne, miluieşte-mă.
Când gălbeneala feţei mele şi răceala trupului meu vor săgeta cu frică pe cei din preajmă: Doamne,
miluieşte-mă.
Când mi se va întuneca privirea, se va tăia glasul şi va împietri limba mea: Doamne, miluieşte-mă.
Când năluci şii vedenii înfricoşătoare mă vor face să deznădăjduiesc în milostivirea Ta: Doamne,
miluieşte-mă.
Când sufletul meu, împovărat de amintirile păcatelor săvârşite şi de frica judecaţii Tale nu va mai fi în
stare să lupte cu duşmanii mântuirii mele, care se vor sili să mă tragă de partea întunericului şi a
chinurilor: Doamne, miluieşte-mă.
Când sudoarea morţii va acoperi trupul meu, iar sufletul în chinuri sfâşietoare se va depărta de el:
Doamne, miluieşte-mă.
Când întunericul morţii va acoperi de la privirea mea tulbură toate lucrurile acestei lumi: Doamne,
miluieşte-mă.
Când în trupul meu vor înceta toate simţurile, vor încremeni venele şi se vor împietri muşchii mei:
Doamne, miluieşte-mă.
Când la auzul meu nu vor mai ajunge vorbele oamenilor şi sunetele de pe pământ: Doamne, miluieşte-
mă.
Când voi asculta judecata Ta dreaptă, care va hotărî soarta mea veşnică: Doamne, miluieşte-mă.
Când trupul meu, părăsit de suflet, se va face pradă viermilor şi stricăciunii şi în sfârşit toată
alcătuinţa mea se va preface în scrum: Doamne, miluieşte-mă.
Când glasul trâmbiţei îi va trezi pe toţi la cea de-a doua venire şi se va deschide cartea faptelor mele,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul robul Tău (prenumele). În
mâinile Tale Doamne îmi dau duhul meu. Amin

Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum


Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mîrşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi
mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să
mărturisesc numele Tău cel sfînt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine,
Mîntuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfînta Ta Biserică!
Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în
ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin.

Rugăciune pentru mântuire


Dumnezeul meu, cred întru Tine şi mă rog Ţie, întăreşte-mi credinţa! Te iubesc, sporeşte-mi dragostea!
Mă pocăiesc, fă-mi căinţa să prisosească! Te slăvesc ca pe întâiul meu început! Te doresc ca pe cea mai
înaltă dorinţă a mea! Îţi mulţumesc ca Binefăcătorului meu cel veşnic! Te chem ca pe puternicul meu
ajutor. Dumnezeul meu, binevoieşte şi povăţuieşte-mă cu înţelepciunea Ta, călăuzeşte-mă cu
dreptatea Ta, mângâie-mă cu milostivirea Ta, apară-mă cu puterea Ta. Îţi închin, o, Dumnezeule,
gândurile, faptele, suferinţele mele, ca în viitor să mă gândesc la Tine, să grăiesc de Tine, să lucrez
dupa voia Ta, să sufăr pentru Tine.
Doamne, eu voiesc ceea ce voieşti Tu, pentru că Tu voieşti să mă supun voii Tale şi făgăduiesc să fac
ceea ce voieşti Tu. Te rog cu umilinţă, luminează-mi mintea, oţeleşte-mi voia, curăţeşte-mi trupul şi-
mi sfinţeşte sufletul! Dumnezeule preabun, ajută-mă să mă curăţesc de greşalele trecute, să biruiesc
ispitele viitoare şi să lucrez cuvintele virtuţii. Umple inima mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de
ură pentru greşalele mele, de râvnă pentru binele aproapelui şi de defăimare pentru deşertăciunile
lumii. Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei şi cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor şi
iertator vrăjmaşilor mei.
Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu, ca să biruiesc cele şapte păcate de căpetenie, care sunt
pricina tuturor păcatelor. Să biruiesc adică: mândria, prin smerenie creştinească,- iubirea de argint,
prin milostenie,- invidia, prin dragoste şi bucurie pentru binele aproapelui,- desfrânarea, prin înfrânare
şi curăţie,- lăcomia, prin cumpătare, - mânia, prin răbdare, - lenea, prin bărbăţie creştinească.
Asemenea să biruiesc şi toate celelalte păcate şi patimi ce izvorăsc din acestea.
Şi-mi dă virtuţile creştineşti: credinţa, nădejdea şi dragostea. Dumnezeul meu, fă-mă înţelept întru
lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri şi smerit în propăşire. Nu mă lăsa să uit
vreodată a fi cu luare-aminte la rugăciuni şi în biserică, cumpătat la masă, repede la împlinirea
datoriilor şi statornic în hotărâri. Doamne, insuflă-mi grija să am totdeauna conştiinţa dreaptă,
înfăţişare cuviincioasă, vorbire folositoare şi purtare în bună rânduială.
Dă-mi harul Tău, ca să mă deprind a-mi stăpâni totdeauna patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a
păzi legea Ta şi a merita mântuirea. Dumnezeul meu, fă să cunosc cât de mici sunt bunătătile
pământeşti şi cât de mari sunt cele cereşti, cât de scurt este timpul acestei vieţi şi cât de nemarginită
este veşnicia. Ajută-mi să fiu întotdeauna gata de moarte şi să nu mă cutremur de judecata Ta, să scap
de chinurile cele veşnice şi să dobândesc raiul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.

Rugăciunea ultimilor Părinţi de la Optina


Doamne, dă-mi ca intru liniştea sufletului să primesc orice-mi aduce ziua de azi.
Ajută-mi Doamne să mă incredinţez cu totul voii Tale cu mine.Indrumează-mă şi sprijineşte-mă in fiece
clipă a acestei zile.
Orice mi s-ar intampla in ziua de azi invaţă-mă să le primesc cu linişte şi credinţă tare, că toate vin din
voia Ta cea sfantă.
Indrumează Tu gandirile şi simţirile mele in toate cele spuse şi făptuite de mine.
Fă ca in faţa intamplărilor neaşteptate de tot felul să nu uit că toate de la Tine sunt.
Invaţă-mă ca să-i socotesc pe toţi fraţii mei de aici cu dreptate şi inţelegere şi să nu supăr sau să chinuiesc
pe nimeni.
Dă-mi Doamne să duc greutatea zilei cu tărie şi să primesc tot ce vine in ziua aceasta.
Indrumează Tu voia mea şi invaţă-mă să mă rog, să cred, să nădăjduiesc să iert şi să iubesc.

Rugăciune înaintea începerii unei lucrări


Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care ai spus prin gura profetului David: "Omul merge la
muncă şi trudeşte până se înserează". Prin gura binecuvântatului apostol Pavel ai spus: "Cel ce nu
munceşte, să nu mănânce." Şi cu gura Ta prea curată ai spus: "Fără mine nu poţi face nimic."
Am ascultat cuvintele Tale sfinte, cu tot sufletul şi inima mea, Doamne, şi mă îndrept spre bunatatea Ta
cu smerenie. Ai milă de mine şi ajută-mă pe mine, un păcătos, ca să termin lucrarea pe care acum o
încep, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.
Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte-Te! Să se ruşineze şi să se
înfrunte cei ce caută sufletul meu. Să se întoarcă înapoi şi să se ruşineze cei ce-mi voiesc mie rele.
Întoarcă-se îndată ruşinaţi cei ce-mi grăiesc mie: "Bine, bine!" Să se bucure şi să se veselească de Tine
toţi cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie
Domnul!" Iar eu sărac sunt şi sărman, Dumnezeule, ajută-mă! Ajutorul meu şi Izbăvitorul meu eşti Tu,
Doamne, nu zăbovi!

Rugaciune pentru cel ispitit de vrajmas


Suflet necajit vine catre Tine, Stapane Sfinte, si cu lacrimi vorbeste cu Tine, pentru pierzatorul vrajmas, si
cu toata smerenia cade rugandu-se Tie pentru potrivnicul care il necajeste pe el. Deci de vreme ce cu nerusinare
vine catre Tine, auzi-l pe el degrab; si fiindca a alergat cu dorire catre Tine, cu osardie cerceteaza-l pe dansul. De il
vei trece cu vederea pe el cand se necajit, a pierit; de vei zabovi a-l auzi pe el, fiind tinut, a lipsit. Iar daca il vei
cerceta pe el pentru indurarile Tale, se afla; iar daca vei cauta spre dansul, se mantuieste; daca il vei auzi pe el, se
imputerniceste. Ravneste pentru dansul, ca logodnica a Ta este; fiindca si cel ce l-a logodit pe dansul Tie este Pavel
Apostolul, care a zis ca fara de moarte ravnitor esti (v. II Corinteni 11:2). Sa nu il treci pe el cu vederea ca sa nu
socoteasca vrajmasul ca i-ai dat lui carte de despartire si l-ai alungat pe dansul de la Tine.
Cearta-ma pe mine, Stapane, pentru indurarile Tale, si sa nu ma dai pe mine in mainile pierzatorului. Caci iata
am adunat gandurile mele dinspre toate partile, si nu aflu a se pomeni vreun bine inaintea Ta, decat numai aceasta,
ca afara de Tine pe altul nu stiu. Latime nemasurata este darul tamaduirilor Tale; si tuturor celor ce vin catre Tine le
da tamaduire. Pentru ca si ranile mele adeseori se tamaduiesc cu indurarile Tale si iarasi putrezesc pentru a mea
lenevire. Acum am uitat pe Doctorul intru sanatatea mea, si m-a uitat pe mine Doctorul intru boala mea. Ca osteneala
iti dau Tie pacatele mele, cunosc; si ca miluit fiind Te intarit pe Tine, nu-mi e necunoscut; si ca ma suferi pe mine
pentru milosardia Ta, nu uit; fiindca si maica cea milosarda fiind lepadata de pruncul sau, nu sufera sa-l treaca cu
vederea pe el, ca se biruieste de indurarile sale. Deci daca aceea intr-acest chip este, cu cat mai vartos milostivirea
Ta? Iata dar, Stapane, si indurarile pasarii se varsa peste puii sai, si in fiecare ceas ii cerceteaza pe ei si mancare le
aduce lor, si se osteneste ca sa-i hraneasca pe ei; ca se biruieste de indurari. Si daca cele necuvantatoare asa de
milosarde sunt, cu atat mai mult darul Tau, de mii de ori mai mult biruindu-se de indurarile, va milui pe cei ce vin catre
dansul si il cauta pe el intru adevar. Iata iarasi izvorul plin este de ape izvorand neincetat, si da cu indestulare tuturor
celor ce vin catre dansul, si nu are trebuinta de laude omenesti; caci nu este lauda lui a da in dar bautura, ci a Te
slavi pe Tine printr-insul. Fiindca prea aratat este ca pentru facerea de bine a Darului Tau da acela bautura. Caci iata
a istorisit izvorul noianul cel nemarginit al indurarilor Tale. Cu indestulare hranesti puterile ceresti si toata suflarea cea
de pe pamint o iconomisesti, nelipsit fiind de laude si de slava a toata zidirea. Slavit esti intru fiinta maririi Tale si intru
marea cuviinta a slavei Tale. Dragostea Ta dorind mantuirea noastra, se pleaca pe Sine catre noi, ca slavoslovind-o
noi pe dansa sa ne mantuim intru dansa printr-insa. Caci incredintat sunt, ca insasi dragostea Darului Tau ne
sprijineste si primeste pe cel ce vine catre dansa. Si mai inainte cunoscator fiind, o, Stapane, vezi de s-a dezbracat el
desavarsit de lume. Mai inainte de a ajunge el la usa, ii deschizi lui; mai inainte de a cadea el inainte-Ti, ii intinzi lui
mana; mai inainte de a izvori el lacrimi, versi peste dansul indurarile Tale; mai inainte de a-si marturisi el datoriile
sale, ii dai iertarea. Nu invinuiesti; nu ii zici unde a cheltuit anii, cum a trecut vremea; nu cauti suma zapisului
pacatelor lui; nu pomenesti intaratarea lenevirii lui; nu defaimi lepadarea facerilor Tale de bine, ci smerenia, si
plansul, si asezarea inimii mai inainte vazand-o, strigi: "Scoateti haina cea dintai si il imbracati pe el; jertfiti vitelul cel
gras spre odihna si veselie" (Luca 15, 22). Se aduna ingerii si se veselesc pentru aflarea fiului celui pierdut si pentru
intoarcerea mostenitorului celui amagit; si ca pe un negutator ce a venit intru ale sale cu multa bogatie, asa primeste
Darul Tau pe pacatosul ce se apropie din tot sufletul; caci doreste sa vada lacrimile si inseteaza sa vada pocainta si
se bucura pentru sarguinta celor ce se sarguiesc sa se pocaiasca.
Deci arata si intru mine multa milosardia Ta si slobozeste-ma din stramtorarea pierzatorului; caci ranindu-ma,
sta batjocorindu-ma. Si precum pe mare s-au apropiat ucenicii si Te-au desteptat pe Tine, si prin glasul cel
binecuvintat al gurii Tale a incetat furtuna vantului si s-a alinat viforul valurilor, auzi lacrimile mele, ca ziua si noaptea
Te desteapta pe Tine. Doisprezece ani locuind doctorii langa cea bolnava, nu au putut sa-i tamaduiasca curgerea
sangelui, ci mai multa durere ii dadeau decat tamaduire; si cate aceia nu au putut, Tu ai dat; si in cate aceia au fost
biruiti, tu le-ai insanatosit si fara de osteneala ai daruit tamaduirea. Caci nadajduind a se tainui de Tine, pe ascuns s-
a apropiat de poala hainelor Tale. S-a apropiat, nu s-a atins de Sfantul Tau Trup, si imbracamintea Ta tamaduire i-a
dat ei, si izbavire fara de vatamare de multi doctori (v. Matei 9:20). Izbaveste si sufletul meu cel necajit de rusinea si
ocara vrajmasului care ma necajeste pe mine, Milosarde Doctore; arata-Ti in madularele mele multa Ta intelepciune;
si neintinate fa ranile mele, si pune in ele podoaba faptelor bune, si propovaduias-ca-se Darul Tau, ca el pe mine m-a
izbavit.
Mielule cel fara de pacate, Care Te-ai junghiat pentru mantuirea a toata lumea si ai impacat cerul si pamantul,
sa nu ma lepezi pe mine, caci fara de rusine m-am apropiat de Tine, si sa nu imi spui mie: "Ce ai suferit pentru
Mine?" In ziua cea infricosata si strasnica vei zice noua pacatosilor: "Stiti ce am suferit pentru voi? Nevazut fiind,
vazut am fost de voi; fara de moarte fiind, pentru voi am fost osandit; fara de pacate fiind, pentru voi am fost palmuit;
si asa rastignindu-ma nu M-am maniat; batjocorit fiind, nu am blestemat. Eu, Stapanul, mai presus fiind de toate
pacatele si vinovatiile, pentru voi am suferit acestea; voi, vinovatii, pentru Mine ce ati suferit?" Pentru aceasta nu are
cineva din noi dare de raspuns.
AduTi aminte, Doamne, ca acestea toate Le-ai suferit pentru noi, pentru milosardia Ta si pentru bunatatea si
dreptatea Ta, si nu pentru ispravile noastre; caci precum atunci cand ai fost vandut pentru noi, Sfant erai si
Nepacatos, si acum Acelasi esti, Stapane, caci nu s-a schimbat milosardia Dumnezeirii Tale, pe care o ai din fire; iar
noi si atunci eram necredinciosi si rai si vicleni, si acum suntem pacatosi si neputinciosi. Deci darul pe care ni l-ai
daruit pentru milosardia Ta, sa nu il iei pe el de la noi; caci daca atunci pentru dragostea noastra ne-ai izbavit pe noi,
iar acum fiindca am gresit, pentru aceasta Te-ai maniat si Ti-ai luat mana Ta de pe noi? Cu cuviinta am zis Sfant,
caci pentru dreptatea noastra atunci ne-ai izbavit pe noi, si acum inca, caci am gresit, Te-ai departat de la noi. insa,
precum mai inainte am spus, noi si atunci pagani eram si acum pacatosi; deci daruirea pe care ne-ai daruit-o noua
pentru iubirea Ta de oameni, pana in sfarsit arat-o spre noi.
Eu, suflet necajit fiind, iara si iara strig catre Tine, Stapane, si a ma apropia la Tine pentru vrajmasul meu ma
silesc: Vezi, Stapane, si fii mie scapare, si cearta pe ispititorii sai, ca in tot ceasul ma impresoara pe mine si nu
pricep, ma fura pe mine si nu cunosc, ma raspandesc pe mine si nu ma umilesc; ma impiedica pe mine ca sa Te rog
pe Tine, caci cunosc ca de voi striga catre Tine cu lacrimi si cu suspin, nu ma vei lasa. Vai mie, ce fel de impotriva
luptatori am in lupta! Fericit sunt, ce fel de izbavitor am si datator de plata pentru nevointa! Vasiliscul, fiara, cumplita
este intru amandoua, in vedere si in amaraciune, si balaurul acesta in amandoua acestea ale lui mai rau este: in lupta
si in nerusinare. Putere sfanta, ce ai inghitit toiegele cele prefacute in balauri, cearta si pe balaurul acesta, ca fara de
sfiala se apropie de mine, si prin nerusinarea luptei lui, comoara lucreaza celor ce sufera, si scarba pe care o aduc
ingrozirile lui, fericire are ascunsa; caci bucuria veacului acestuia este amestecata cu mahnire; iar scarba si
stramtorarea, bucurie si viata vesnica prilejuiesc.
Totdeauna am fost neputincios, si sunt neputincios, Stapane, si neincetat ma cerceteaza pe mine Darul Tau si
ma vindeca pe mine; si in fiecare ceas am lepadat plata tamaduirilor lui si o lepad. Fiindca nepretuite sunt tamaduirile
Darului Tau si in dar pe ele le dai, si fiindca prin lacrimi le daruiesti pe ele, daruieste-mi si mie, prin lacrimile mele,
tamaduirile sufletului meu.
Prea aratat este tuturor ca veacul acesta se aseamana luptei, si balaurul cel tare cu toti se lupta impotriva.
De unii se biruieste si se calca, iar pe altii ii biruieste si ii calca; de unii se surpa si se batjocoreste, iar pe altii el
ii surpa si ii batjocoreste; unii, prin lupta lui se incununeaza, iar altii prin lupta lui se bimiesc; unii, prin amaraciunea
lui, dulceata vietii celei vesnice o dobandesc, iar altii, prin dulceata lui si molesirea, amaraciunea muncii celei vesnice
o afla; unii, prin neaverea cea desavarsita a lor, cu lesnire il supun pe dansul, iar pe altii, pentru infasurarea cu
lucrurile cele pamantesti, el ii supune; si celor ce doresc pe Dumnezeu din tot sufletul, razboiul lui ca o nimica este;
iar celor ce doresc lumea, greu este si nesuferit.
Fericiti sunt cei ce pe Dumnezeu au iubit si pentru dragostea Lui au defaimat pe toate. Fericiti sunt cei ce
lacrimeaza ziua si noaptea, ca sa se izbaveasca de mania ce va sa fie. Fericiti sunt cei ce s-au smerit pe sine de
buna voie, ca acolo se vor inalta. Fericiti cei infranati, ca desfatarea Raiului pe dansii ii asteapta. Fericiti cei ce si-au
chinuit trupurile lor in privegheri si in nevointa, ca bucuria raiului le este lor gatita. Fericiti cei ce s-au facut de buna
voie biserica a Sfantului Duh, ca acestia vor sedea de-a dreapta. Fericiti cei ce au castigat dragostea lui Dumnezeu
in sufletele lor, ca acestia se vor chema iubitori de Hristos. Fericiti cei ce s-au rastignit pe sine, ca intru Dumnezeu s-
a facut cugetarea lor ziua si noaptea. Fericiti cei ce si-au incins mijloacele lor cu adevarul si si-au gatit candelele lor,
si asteapta pe Mirele lor cand se va intoarce de la nunti. Fericit cel ce a castigat ochilor celor intelegatori privirea
bunatatilor celor ce vor sa fie si a muncii celei vesnice, si s-a sarguit a se osteni ca sa dobandeasca vesnicele
bunatati. Fericit cel ce are inaintea ochilor neincetat acel infricosat ceas si s-a silit a bine placea pana este vreme.
Fericit cel ce s-a facut pe pamant nepatimas ca un inger, ca impreuna cu ingerii sa se bucure in ziua aceea.
Deci sa ne sarguim, fratilor, cele de sus a le vedea, cele de sus a le intelege, cele de sus a le gandi, cele de
sus a le socoti, cele de sus a le pomeni, cele de sus a le castiga, cele de sus a le pricepe, cele de sus a le grai, cele
de sus a le face, cele de sus a le negutatori; cu totul la cele de sus a ne indrepta si a nu inclina spre cele de jos, unde
sunt dulcetile si poftele veacului acestuia desert si purtator de moarte, ci bine este totdeauna a cauta cu ochiul inimii,
ca sa nu cada ceva in lumina ochiului, sau gand rau si viclean, sau altceva din cele ce nu plac Stapanului Dumnezeu,
si sa intunece mintea; ci auzi tu, cel ce citesti, pentru sine-mi zic, avem ce sa gandim totdeauna, avem pe ingeri,
avem pe Arhangheli, avem pe Puteri, avem slavele Domniilor, avem pe Heruvimi, avem pe Serafimi, avem pe insine,
avem pe Dumnezeu Stapanul tuturor, numele cel bun si sfant, avem pe Prooroci, avem pe Apostoli, avem Sfintele
Evanghelii, cuvintele Domnului, avem pe Mucenici, avem pe toti Sfintii, avem pe Marturisitori, avem pe Sfintii Parinti,
pe Patriarhi, avem pe Pastori, avem pe Preoti, avem cerurile si toate cele din ele.
Acestea si intru acestea gandeste si vei fi fiu al Stapanului Dumnezeu, cu Darul si cu iubirea de oameni a
Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos, Caruia slava si stapanirea, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin

Rugaciunea celui cazut in pacat


Doamne, Dumnezeul meu, nu stiu sa ma rog Tie, nu stiu sa cer ajutorul Tau, dar ma rog indura-Te de mine
si vezi caderea mea. Si precum parintii inteleg cererile pruncilor lor, chiar de acestia nu stiu sa le aseze in cuvinte, tot
asa Te rog si pe Tine asculta nu cuvintele buzelor, ci pe ale inimii mele. Ridica-ma degraba, Dumnezeule, ca sa nu
fiu inghitit de pacat. Ridica-ma degraba, Dumnezeule, Cel ce esti Izvorul a tot binele si a toata virtutea. Vino in
intampinarea mea, Dumnezeule, precum tatal in intampinarea fiului risipitor. Eu sunt fiul cel risipitor, Doamne, si
vreau sa pun inceput bun mantuirii. Ajuta-ma Tu, pentru rugaciunile Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale
ingerului meu pazitor si ale tuturor sfintilor. Amin.

Rugaciune pentru mantuirea sufletului


Doamne şi Stăpânul vieţii mele, Prea Scump Mântuitor, Păstorul cel bun şi mult Milostive, ştiu şi recunosc,
Doamne, că păcatele mele sunt atât de mari şi nenumărate, căci nu merit să fiu ascultat şi nici să primesc ceva bun
de la Tine, căci rău înaintea Ta am făcut şi eu cu păcatele mele Te-am răstignit a doua oară, căci ce fel de păcate nu
am făcut, ce fel de răutăţi nu am urzit şi ţesut, cu mintea, inima şi cu tot trupul şi sufletul meu, căci iată, îmi stau
pururea înaintea mea şi le mărturisesc Ţie, Domnului şi Dumnezeului şi Împăratului meu.
Ţie îţi spun toate neascultările mele de Cuvântului Adevărului Tău, de părinţii cei duhovniceşti şi de cei trupeşti,
Ţie îţi spun toate smintelile mele, toate desfrânările şi necurăţiile inimii mele, Ţie îţi spun toate nelegiuirile şi păcatele
mele, pe care le-am făcut fără frică şi ruşine de dreapta Ta Judecată, pe care le-am mărturisit la duhovnic şi iarăşi le-
am făcut, toate păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele cu ştiinţă şi neştiinţă, cele din noapte şi din zi şi
cele cu mintea şi cu gândul, păcatele cele de moarte şi cele strigătoare la cer şi cele împotriva Duhului Sfânt,
păcatele cele mari şi cele mici şi mulţimea greşealelor mele, aceste păcate care îmi stau pururea înaintea mea şi
pentru care mă căiesc, şi-mi pare rău, şi zic din adâncul inimii mele: cum am putut eu să fac asemenea nelegiuiri,
cum de nu m-am înfricoşat de mânia Ta cea Dumnezeiască? Pentru aceasta recunosc că sunt vinovat focului
gheenei şi muncilor de veci, căci am păcătuit mult, greu şi fără de iertare.
Am făcut... (îţi aminteşti păcatele)
Am judecat păcatele aproapelui meu.
Am râs de păcatele aproapelui meu.
Am lăudat şi m-am asociat la păcate cu alţii şi altele multe pe care nu mi le mai amintesc. Pentru toate acestea
mă căiesc din inimă şi îmi pare rău, plâng şi sunt hotărât să nu mai fac; ajută-mi neputinţei mele. Eu sunt oaia cea
pierdută, cheamă-mă Mântuitorule şi mă mântuieşte, fie-ţi milă de mine, Păstorule cel bun, că Tu ai zis, că nu cei
sănătoşi au nevoie de doctor, şi ştiu că pentru cei săraci şi păcătoşi ai venit.
Primeşte şi pocăinţa mea şi ajută-mă să nu mai păcătuiesc, caută cu milostivire, Doamne Dumnezeule al
Cerului şi al Pământului şi dă-mi dezlegare de toate păcatele mele, pe care le ştii şi le cunoşti. Dezleagă-mă cum ai
dezlegat pe păcătoasa. Primeşte-mă ca pe fiul cel rătăcit şi încredinţează-mă ca pe Petru şi Pavel de iertarea Ta.
Iartă, Doamne, şi pe vrăjmaşii mei, care mă asupresc şi mă necăjesc, nu-i lăsa la pierzare. Dă-le şi lor
întoarcere la calea Ta.
Iartă, Doamne, păcatele cele din ştiinţă şi neştiinţă ale robului Tău, Părintele (numele), care mi-a deschis ochii
sufletului ca să cunosc calea Ta. Păzeşte-l de vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi. Ţine-l sănătos şi mai lasă-l printre noi, ca
să ne călăuzească pe calea mântuirii.
Îţi mulţumim, Doamne, că ne-ai apărat cu mâna Ta cea tare şi mai lăsat pe vrăjmaşii noştri să râdă de noi.
Îţi mulţumim, că ai păzit cu Darul Tău şi pe Părintele nostru duhovnicesc (numele).
Întăreşte, Doamne, pe toţi fraţii şi surorile noastre şi toată comunitatea noastră creştină ortodoxă. Călăuzeşte-
ne, Tu, pe toţi cu Harul Tău, până la capătul drumului, că fără de Tine, nu putem să facem nimic.
Vino în ajutorul nostru, Doamne, că suntem împresuraţi de spinii necazurilor de tot felul. Adu-ţi aminte
Doamne, că, deşi, suntem păcătoşi, dar nu suntem vrăjmaşi ai Tăi, ci nişte neputincioşi. Scapă-ne de toţi vrăjmaşii
Tăi, Mântuitorule, şi fă-ne cât mai multe posibilităţi de a întoarce sufletele pe calea Ta.
La Tine, Doamne, este toată nădejdea noastră, deşi nu suntem vrednici de mila Ta, dar Te ştim bun şi lesne
iertător.
Te rugăm, Mult Milostive Doamne, dă-ne înţelepciune de la Tine de sus, ca să putem deosebi binele de rău, ca
să putem să ne ferim de tot ce nu este plăcut înaintea Ta, să ştim cum să vorbim şi să alegem numai cele plăcute
Ţie, ca să ne putem mântui, înţelepciune, care să ne facă să dispreţuim toate deşertăciunile lumii acestea.
Pentru rugăciunile Prea Curatei Maicii Tale; pentru rugăciunile oştirilor cereşti: Serafimilor, Heruvimilor,
Scaunelor şi Domniilor, Începătoriilor şi Puterilor, Stăpâniilor, Arhanghelilor şi Îngerilor; pentru rugăciunile Sfinţilor
Apostoli, Proorocilor, Mucenicilor, Cuvioşilor, Părinţilor, Ierarhilor, ale Sfintelor Mucenice şi Cuvioasei Femei, cu ale
Sfântului Înger păzitorul meu şi cu ale Patronului meu... şi cu ale tuturor Sfinţilor Tăi, că binecuvântat eşti Doamne,
de toate oştirile cereşti şi Ţie slavă înălţăm şi noi în toată vremea vieţii noastre, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh,
Treimei celei de o fiinţă şi nedespărţită în vecii vecilor. Amin !

Rugaciunea sotului pentru sotia sa


Mareste imaginea.

Dumnezeul meu, Tu mi-ai dat sotie ca sa imi fie insotitoare nedespartita a vietii mele si sa imi fie partasa sortii in vremea calatoriei
mele pe pamant. Fa, Preabunule, sa cunosc ca incredintandu-mi aceasta faptura din mainile Tale, mi-ai incredintat-o ca sa lucram
impreuna toata virtutea; ca desi florile frumusetii, blandetii si bunatatii sunt insusirile firii sale, prin insasi firea sa totdeauna este
supusa la diferite slabiciuni si neputinte. Ajuta-mi sa nu fiu asupritor si nedrept cu ea. Sa nu pretind lucruri mai presus de puterile
ei si impotriva poruncilor Tale. Caci daca nu cerem de la stralucitorul trandafir sa infloreasca inainte de vremea sa si de la frageda
viorea sa aiba taria si trainicia copacilor, cum voi cere de la sotia mea lucruri mai presus de puterile ei? Fa sa ma port fata de ea
totdeauna cu dragoste si blandete, si cand rataceste sa o intorc cu bunatate din amagirea ei. Alunga din inima mea mandria
neomeneasca si cruntul drept al celui mai tare, care m-ar indemna a ma purta cu asprime si a chinui o faptura pe care dragostea a
adus-o langa mine si pe care Legea o tine langa mine cand poate aceasta dragoste se stinge. Fa sa inteleg ca este nedrept a asupri o
faptura slaba si fara nici o aparare, ca este nevrednic a dispretui si a calca in picioare o floare ce mi-a pricinuit bucurie in frumoasele
zile ale primaverii vietii mele.

Dreapta judecata imi porunceste, o, Dumnezeul meu, ca fiind si eu insumi cazut in mii de greseli si neajunsuri, sa le sufar cu rabdare
pe cele ale sotiei mele, si-mi arata ca omul este supus amagirilor si ratacirii si ca fapta dragostei poruncite de Tine este a ierta si a
trece cu vederea greselile aproapelui. Si, numai astfel purcezand, iti cerem ca Tu sa ne ierti, precum iertam si noi.

Fa sa cunosc ca aceasta faptura pe care mi-ai incredintat-o, fiind supusa prin gingasia si neputinta firii ei la multe feluri de boli si
slabiciuni, se cuvine sa ma port cu ea cu blandete si iubire, sa ii fiu sprijin in bolile si slabiciunile ce sunt legate de firea ei si sa nu
uit niciodata ca ea este mama acestor copii de care ma bucur si care ma veselesc prin mangaierile lor; ca acestia sunt un dar al
dragostei ei si ar fi nedrept a dispretui pomul care a dat asa frumoase roade.
Pazeste inima mea, Dumnezeule, de ucigatoarea otrava a geloziei si banuielilor, si fa sa cunosc ca acestea nu fac decat a departa
dintre noi iubirea si fericirea.

Ajuta-mi ca prin vorbe si fapte bune sa-i dovedesc sotiei mele ca are in mine cel mai bun si mai iubitor insotitor. Si daca nu voi
reusi in acest chip, sa ma feresc a i-o dovedi intrebuintand mijloacele cele nefolositoare. Asprimea si purtarea rea intarata duhurile
in loc sa le apropie; iar purtarii blande si intelepte si dragostei indelung rabdatoare nici cea mai stricata inima nu i se poate impotrivi
pana in sfarsit; caci gheata groasa ce acopera raurile se topeste cand vantul cald al primaverii sufla fara oprire.

Dumnezeul meu, Tu care carmuiesti inimile oamenilor spre cele bune, carmuieste asemenea si pe ale noastre si fa ca deplina
intelegere sa uneasca sufletele noastre.

Iar daca Tu ai hotarat, Doamne, sa cerci inima mea, da-mi rabdare, ajuta-mi sa nu ma port impotriva poruncilor rabdarii, nici sa fiu
nedrept cu altii pentru ca ei s-au aratat nedrepti fata de mine.

Fa sa cunosc ca numai simtamintele de dragoste inrauresc celelalte suflete. intareste inima mea in bunele hotarari, si ajuta-mi ca
prin purtarea mea sa nu fac nefericita faptura pe care bunatatea Ta mi-a incredintat-o. Ci, printr-o inteleapta unire, bucurandu-ne
de fericire pe cat poate omul a se bucura pe pamant, sa binecuvantam totdeauna numele Tau. Amin.

Rugaciunea arhimandritului Sofronie Saharov pentru unire. Această rugăciune pentru


creștinul dornic de mântuire poate deveni o pravilă zilnică.
Doamne Iisuse Hristoase, Mielul lui Dumnezeu, Cela ce ridici păcatul lumii, Cela ce înălțându-Te pe
muntele Golgotei ne-ai răscumpărat din blestemul legii și ai zidit din nou chipul Tău cel căzut, Cela ce
pe Cruce mâinile Ți-ai întins spre a aduce laolaltă pe toți copiii Lui Dumnezeu cei risipiți și trimițind
pe Preasfântul Duh, la unire pe toți i-ai chemat. Tu dar, raza Tatălui fiind, înainte de a păși spre această
mare lucrare de sfințenie a răscumpărării lumii, Te-ai rugat către Tatăl Tău ca toți una să fim, precum
și Tu una ești împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
Însuți dăruiește nouă har și înțelepciune ca să împlinim în toate zilele această poruncă și ne
întărește în nevoința acelei iubiri pe care o ai poruncit-o nouă zicând: ,,să vă iubiți unul pe altul
precum și Eu v-am iubit pe voi”.
Prin Duhul Tău cel Sfânt dăruiește nouă puterea de a ne smeri unul către altul, luând aminte la
aceea, că cel ce iubește mai mult, mai mult se și smerește; învață-ne să ne iubim unul pe altul, să
ne rugăm unul pentru altul; să ne purtăm poverile unul alltuia cu răbdare și ne unește în legătura
neclintită a dragostei în numele Tău cel Sfânt dând nouă și a vedea în fiecare din frații și surorile
noastre chipul Slavei Tale Celei negrăite și a nu uita că fratele nostru este viața noastră.
Așa Doamne, Cela ce ne-ai adunat laolaltă întru bunăvoirea Ta, fă-ne pe noi a fi cu adevărat o familie
unita, viețuind cu o singură inimă, cu o singura voie, întru o singură iubire, după sfatul Tău cel
mai înainte de veci. Umbrește lucrarea aceasta și o acoperă cu acoperământul Preacuratei Maicii
Tale și a tuturor Sfinților Tăi, binecuvântând și ocrotind pe fiecare ce se ostenesc în lucrarea
faptelor bune.
Păzește-ne deci de gânduri stricăcioase, de cuvinte necuvioase și de înclinări ale inimii ce surpă
pacea și încrederea; ca să dăinuiască această lucrare, întemeiată fiind, pe piatra Sfântului Tău
Cuvânt, ca toți să aflăm odihna întru Tine, Blândul și Smeritul Împărat al nostru, acum și pururea
și în vecii vecilor, Amin.

Rugăciune pentru fericirea şi bunăstarea


copiilor, către Preasfânta Treime
Părinte Sfinte, Dumnezeule Cel mai înainte de veci! De la Tine vine tot darul, tot binele. Ţie mă
rog cu osârdie pentru copiii pe care mi i-a dăruit harul Tău. Tu le-ai dat viață, dăruindu-le suflet
nemuritor, i-ai renăscut prin Sfântul Botez, pentru ca ei, potrivit voii Tale, să moştenească
Împărăţia cerurilor. Păzeşte-i, după bunătatea Ta, până la sfârşitul vieţii lor. Sfințeşte-i cu adevărul
Tău, ca să se sfinţească în ei numele Tău. Ajută-mi cu harul Tău să-i cresc întru slava numelui Tău
şi spre folosul aproapelui, şi dă-mi pentru aceasta mijloacele de trebuinţă: răbdare şi putere.
Doamne! Luminează-i cu lumina înţelepciunii Tale, ca să Te iubească din tot sufletul şi din tot
cugetul lor; sădeşte în inimile lor frica şi dezgustul faţă de orice fărădelege, ca să umble întru
poruncile Tale; împodobeşte sufletele lor cu întreaga înţelegere, cu hărnicia, cu îndelunga răbdare,
cu cinstea; cu dreptatea Ta ocroteşte-i de clevetire, de slava deşartă, de urâciuni; stropeş-te-i cu
roua harului Tău, ca să sporească în virtuţi şi sfinţenie şi să crească în bunăvoirea Ta, în dragoste
şi cucernicie. Îngerul păzitor să rămână cu ei totdeauna şi să le păzească tinereţea de gândurile
deşarte, de înşelarea smintelilor lumii acesteia şi de toate bântuielile cele viclene. Iar dacă vor
păcătui vreodată înaintea Ta, Doamne, nu întoarce faţa Ta de la ei, ci fii milostiv, după mulţimea
îndurărilor Tale. Deşteaptă în inimile lor pocăinţa, curăţeşte-le păcatele şi nu-i lipsi pe ei de
bunătăţile Tale, ci dă-le toate cele de folos spre mântuirea lor, ocrotindu-i de toată boala, primejdia,
nevoia şi necazul, adumbrindu-i cu mila Ta în toate zilele vieţii acesteia.
Dumnezeule! Ţie mă rog: dă-mi să mă bucur şi să mă veselesc de copiii mei şi învredniceşte-mă
să mă înfăţişez împreună cu ei la înfricoşătoarea Ta Judecată şi să zic cu îndrăznire neruşinată:
„Iată eu şi pruncii pe care i-ai dat mie, Doamne!” Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIA MEA


Doamne Dumnezeule, nădejdea tuturor, Tu eşti pa-cea şi mîntuirea, tăria şi ajutorul tuturor celor ce aleargă la Tine. Cu smerenie
ne rugăm pentru familia noastră. Coboară-Te cu milostivire şi vino în casa robilor Tăi şi ne bi-necuvintează precum oarecînd ai
binecuvant pe Zaheu, care te-a primit în casa lui şi te-ai făcut mîntuire lui şi familiei lui întregi.
Întăreşte-ne credinţa, dragostea şi buna înţelegere şi ne păzeşte nevătămaţi de toată întîmplarea cea rea. Tot
duhul rău şi toată ispita alungă-le de la casa noastră şi ca un îndurat, milu-ieşte-ne în pace, cu sănătate şi zile
îndelungate, dăruindu-ne Doamne toată îndestularea binecuvântării Tale cereşti şi pă-mânteşti în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune pentru pace, pentru bună înţelegere în familie

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfinţitorul nunţii ce­lei de taină, păzitorul nestricăciunii şi chivernisitorul cel bun
al celor lumeşti. Cel ce dintru început ai zidit pe om şi l-ai pus ca pe un împărat peste făpturile tale şi ai zis: „Nu este
bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor potrivit.” Şi pentru aceasta ai poruncit: „Să lase omul pe tatăl său
şi pe mama sa şi sa se unească de femeia sa şi să fie amândoi un trup”, iar pe cei ce Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i
despartă.

Însuţi, Stăpâne, trimite darul Tău cel ceresc şi peste noi, ne­vrednicii robii Tăi (numele), binecuvântează căsnicia
noastră, îndepărtează orice rău pierzător de suflet, viforul necazurilor îl ridică, pricina răului o înlătură şi ne ajută a birui
toate ispitele ce ne învăluie. Curăţeşte toate păcatele noastre, iartă-ne toate fărădelegile, dezleagă toate greşelile
noastre cele de voie şi cele fără de voie; uneşte gândurile, cugetele şi inimile noastre în dragoste nefăţarnică şi în
credinţă nestrămutată; îndreptează paşii noştri pe cărările Tale, pentru ca să facem pururea voia Ta cea sfântă.

Umple casa noastră de toate bunătăţile şi ne învredniceşte să petrecem împreună vieţuirea noastră fără de păcat, ca
să sporim în tot lucrul cel bun şi bineplăcut Ţie. Păzeşte-ne în toate zilele vieţii noastre, ca să plinim cu inimă curată
poruncile Tale şi să lăudăm şi să preamărim preacinstitul şi de mare cuviinţă nume­le Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al
Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin
Rugăciune pentru pace și liniște în casă

“Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul nostru, trimis ai fost de Dumnezeu-Tatăl pe pământ ca să salvezi neamul
omenesc de la moarte, Care prin însăși a Ta răbdare neclinitită și smerenie necuprinsă ai suferit batjocură, răni, cruce
și moarte, fără împotrivire.

Vino între noi și-n casa noastră, precum în mijlocul ucenicilor Tăi ai venit după Înviere zicându-le “Pace vouă!” și ai
liniștit sufletele lor înfricoșate și întristate. Mântuitorul și ocrotitorul vieții noastre, liniștește sufletele noastre zbuciumate
și înviforate. Pacea Ta cea nestricată dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni, nu precum o dau oamenii. Și bucuria ta fă-
o deplină în noi, astfel ca nimic să nu zdruncine credința și liniștea familiei noastre.
Liniștitorul cel sfânt și minunat al valurilor înspumate și salvatorul Sfântului Apostol Petru din vâltoarea mării, liniștește-
ne și pe noi sufletește și trupește, căci mult suntem afundați în cumplita mare a păcatelor și a deznădejdii.

Iisuse, Tu ești liniștea cea dumnezeiască, mai presus de cuget și de simțire, Tu ești pacea celor tulburați, împovărați
și împresurați de necaz. Păzește-ne pe toți de toată vătămarea și ispita, pentru ca îndulcindu-ne de ajutorul Tău, și cu
îngerii Tăi cei sfinți fiind păziți, toți cu credință să cântăm: Domnul este ajutorul nostru, nu ne vom teme, căci Tu ești,
Dumnezeule, întărirea noastră, Stăpânitor puternic și Domn al păcii, și împărăția Ta este împărăție veșnică, amin.”

Rugăciune la vreme de deznădejde

„Stăpâne şi Doamne al Cerului şi al pământului şi Împărate al tuturor veacurilor! Binevoieşte a-mi deschide uşile
pocă¬inţei, căci întru întristarea inimii mă rog Ţie, adevăratul nos¬tru Dumnezeu, Părintele Domnului nostru Iisus
Hristos, Lumi¬na lumii. Nu mă trece cu vederea în marea Ta bunătate şi primeşte-mi rugăciunea. Apleacă-ţi urechea
la rugăciunea mea şi iartă-mi tot răul pe care l-am făcut din propria mea voie. Iată, caut odihna, şi totuşi nu o aflu căci
n-am dobândit iertarea şi pacea conştiinţei. Insetez după pace, dar nu o aflu în mine, în adâncul greşelilor mele. Auzi,
o, Doamne, o inimă care cu lacrimi Te caută pe Tine. Să nu te uiţi la faptele mele rele, ci grăbeşte-Te să mă tămăduieşti
căci sunt adânc rănit. Cu harul iubirii Tale de oameni dăruieşte-mi vreme de opocăinţă şi scoate-mă din adâncul faptelor
mele celor rele. Să nu-mi răsplăteşti după dreptatea Ta şi nici după mulţimea păcatelor mele, căci astfel sunt pierdut,
o, Doamne. Auzi-ma, Doamne, la ceasul deznădejdii mele. Iată, lipseşte dintru mine duhul meu şi orice gând de
îndreptare. De aceea, milostiveşte-te spre mine, cel căzut şi osândit din pricina păcatelor mele. O, Doamne, scapă-mă
pe mine cel robit de faptele mele cele rele, încătuşat în lanţurile greşelilor mele. Tu singur ştii cum săi slobozeşti pe cei
robiţi; şi Tu Cel ce ştii cele ascunse ale mele, vindecă-mi rănile cele nevăzute, dar ştiute doar de Tine. Deci, chinuit
fiind în fel şi chip de durerile cele amare, alerg numai la Tine, Doctorul tuturor celor ce sunt îndureraţi. Uşa celor ce bat
de afară, Calea celor pierduţi, Lumina celor aflaţi în întuneric, Răscumpărătorul celor aflaţi în legături, Care pururea
eşti răbdător faţă de păcatele noastre şi Care dai vreme de pocăinţă prin marea Ta iubire de oameni. O, Tu cel pururea
milostiv şi zăbavnic la mânie, străluceşte asupra mea, cel ce rău am căzut în laţul păcatelor mele, lumina Feţei Tale,
o, Doamne. Şi, în nemărginită Ta dragoste, întinde-ţi mâna către mine şi ridică-mă din adâncul greşelilor mele. Căci
numai Tu singur eşti Dumnezeul nostru, Carele nu te bucuri de moartea păcătoşilor, şi nu-Ţi întorci faţa Ta de la cei ce
strigă către Tine cu lacrimi. Auzi, Doamne, glasul robului Tău celui ce strigă către Tine şi străluceşte asupra mea celui
ce sunt întru întuneric, Lumina Ta cea sfântă. Şi dăruieşte-mi harul Tău, căci sunt lipsit de orice nădejde, ca astfel să
mă îndrept cu totul spre ajutorul şi tăria ce vin doar de la Tine. Preschimbă-mi întristarea întru bucurie şi încinge-mă
cu veselia ce vine de la Tine. Şi dăruieşte-mi să mă lepăd de faptele mele cele întunecate şi să mă bucur de pacea
aleşilor Tai, o, Doamne, în locul de unde au dispărut toată durerea, suspinul şi întristarea. Deschide-mi uşa împărăţiei
Tale ca să pot intra împreună cu cei ce se bucură de lumina Feţei Tale, Doamne şi ca să dobândesc viaţa cea veşnică
întru Hristos Iisus, Dumnezeul nostru. Amin.”

Rugăciune pentru dăruirea răbdării, către Domnul Iisus Hristos

Minunatule Ziditor, Stăpâne lubitorule de oameni, Multmilostive Doamne cu inimă înfrântă şi smerită Te rog acestea:
nu Te îngreţoşa de ruga mea păcătoasă, nu lepăda lacrimile şi suspinurile mele; auzi-mă ca pe cananeeanca, nu mă
trece cu vederea cum n-ai trecut-o pe desfrânată; arată şi asupra mea, a păcătosului, mare mila iubirii Tale de oameni,
acoperă-mă, miluieşte-mă şi întăreşte-mă, ca să rabd cu recunoştinţă, întru nădejdea bunătăţilor celor veşnice, toate
necazurile şi nevoile trimise de către Tine, iar mai ales prefă întristarea mea în bucurie, ca să nu cad în deznădejde şi
să pier eu, ticălosul. Că Tu eşti izvorul milei şi nădejdea cea neruşinată a mântuirii noastre, Hristoase Dumnezeul
nostru, şi Ţie slavă înălţăm dimpreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaţă
Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru dobândirea răbdării


Doamne, Dumnezeul nostru, Care ai răbdat pri­go­ni­rile, batjocurile şi chiar moartea pe cruce pentru mântuirea
noastră, Cel ce ai spus că “prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre”, arată-mi mie, păcătosului, milele Tale
cele bogate şi dăruieşte-mi du­hul răbdării, ca sufletul meu cel încercat să dobân­deas­că alinare. Vezi deznădejdea
care mă ispiteşte, vezi încer­carea prin care trec şi ajută-mă să ies din ea curăţit de păcate şi pregătit să-Ţi slujesc în
toate zilele vieţii mele, şi să slăvesc Numele Tău cel sfânt, cântând împreună cu toţi îngerii şi sfinţii: Aliluia! Domnul
este luminarea mea şi Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este sprijinitorul vieţii mele, de cine mă voi
înfricoşa? Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea! Domnul este în­ tărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu. Domnul
este ajutorul meu şi voi nădăjdui întru El: Apă­ră­to­rul meu şi puterea mântuirii mele şi sprijinitorul meu. Amin.

Rugăciune pentru dobândirea dragostei

Iartă-mă, Doamne, că m-a necăjit omul și, smerindu-mă el, eu m-am mâhnit. Fratele meu îmi arată greșelile mele –
puțina mea răbdare, iuțimea mâniei, repetata cădere din porunca iubirii și, nu în ultimul rând: nesuferita mândrie. Știu
că fratele meu e dreptarul pe care mi-l dăruiești, ca să-mi ajute să mă abat din calea răutății. Eu, însă, caut îndreptățiri
răbufnirilor mele. Iartă-mă, Doamne, și nu mă lăsa să mă fac numai trup! Fratele meu m-a mâhnit. De luam seama la
mine, nu mă mâhneam asupra lui, întristând Duhul Tău, ci căutam să găsesc, în ispita ce s-a ivit, prilejul de a birui răul
din mine cu ajutorul Tău. Dar eu n-am stat de strajă inimii mele de lut. Ci am lăsat să intre în ea duhul mâhnirii și să-
mi rănească tina sărmană cu încă o învoire cu el. N-am luat seama la mine, nici la duhul ce se apropia de inima mea
și nu Te-am chemat in zorii ispitei pe Tine, Cel ce Singur poți să alungi răutatea care dă năvală asupră-mi și poți să
mă vindeci de răutatea pământului care sunt. Iartă-mă, Doamne, că acum, iată, inima mea e mâhnită și aproapele mi-
e înstrăinat. Ajută-mi să ies din amărăciunea aceasta și împacă Tu gândul inimii aproapelui meu. Dă-mi mie bucuria
mântuirii Tale și mângâie inima celui ce m-a rănit. Șălășluiește-Te întru noi împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt
și ajută-ne să rămânem în Tine și Tu întru noi și noi unul în altul în Tine, ca să Te bucuri de noi și bucuria noastră să
fie deplină. Doamne, iartă pe fratele meu, de a greșit cu ceva. Iartă-mă și pe mine, că eu sunt aceea care l-am poticnit
cu răutatea din mine. El doar a pus degetul pe rana inimii mele, precum Tu i-ai poruncit lui să facă și să-mi arate, în
felul acesta, ca eu bolesc, deși socoteam că m-am vindecat. Dar iată până unde ține dragostea mea: la prima
împotrivire, am și dat bir cu fugiții de pe Crucea Iubirii ce ești. Iartă-mă și nu lăsa răutatea să-și facă locaș, mai mult, în
inima mea. Am căzut prea grabnic, dar nu veau să rămân în căderea aceasta, de aceea Te chem cu lacrimi să mă
ridici de aici. Alungă mâhnirea ce m-a cuprins. Și vindecă inima fratelui meu ce s-a rănit cu împietrirea din mine. Dă-
mi mie, Doamne, dragostea Ta! Oricât știu că-i neasemuit de grea Crucea Iubirii pe care ești răstignit. Oricât aș
cunoaște că om sunt și că țărâna din mine mă trage către pământ. Oricât ar durea, ca lama unui bisturiu ascuțit,
lucrarea Ta asupra nimicniciei mele în sfințita-Ți muncă de a actualiza în mine chipul Iubirii ce ești… Doamne, Tu știi
că, până la urmă, eu am îndragit suferința. Nu am iubit-o de la-nceput. Nu mi-am dorit-o și mult m-am zbătut, să scap
din chingile ei. Până când m-ai luminat și-am priceput că răul e-n mine și că suferința e calea prin care pot să mă vindec
de iad. Pedagogia Ta divină lucrează mântuirea mea în focul acestor binecuvântate dureri. Cum altfel să faci din mine
un om, când eu spun că vreau în Lumina Ta, dar fac răul pe care nu vreu să îl fac, de vreme ce păcatul este legat de
mine? De aceea, Strig și eu ca și Apostolul Tău: „om nenorocit ce sunt, cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia ?!…”
Să nu mă lași, Doamne, să nu-Ți întorci fața Ta de la mine, că Tu ai zis: „Pe cel ce vine la mine, nu-l voi scoate afară”.
Și, iarăși, ai zis: “Ceea ce la om este cu neputință este cu putință la Dumnezeu”. Iată, eu vin la Tine, căci mie îmi este
cu neputință să-mi vindec inima de răutatea din ea și-i las vicleanului poarta deschisă, prin care să intre nestânjenit.
Dar Tu poți să-i închizi poarta inimii mele în nas și poți s-o-ngrădești cu puterea numelui Tău, căci mă dau Ție ca lutul
în mâna olarului: să faci din mine vasul pe care Tu îl dorești. Iartă-mă, Doamne, și nu-ți opri lucrul mâinilor Tale cu
mine! Nu conteni să-mi trimiți pedagogi care să mă învețe lecția Dragostei care ești și înmulțește prilejurile ca să trec
piedicile răutății din inima mea. Curățește-mă, Doamne, de tot noroiul, de toată mocirla din inima ce-Ți dăruiesc. Fă din
mine templul Duhului Tău celui Sfânt și casă de rugăciune peste altarul inimii mele de lut. Zidește-mi în temelie o
părticică din Sfânta-Ți Jertfă și pironește-mă pe Crucea Iubirii pe care o duci. Dă-mi mie, Doamne, dragostea Ta! Nu
cum iubesc oamenii să iubesc, ci precum Tu iubești. Că binecuvântat ești, Doamne, în veci. Amin.

Rugaciune pentru izbăvirea de depresie şi de feluritele boli sufleteşti


Stăpâne Mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vino şi mă vindecă şi pe
mine, netrebnicul robul Tău. M-am îndepărtat de Tine, am rănit bunătatea şi iubirea Ta. Păcătuit-am la cer şi înaintea
Ta, toată fărădelegea am săvârşit-o, arătatu-m-am lipsit de toată virtutea şi sănătatea sufletului şi a trupului. Slăbănogit-
a trupul meu, umplutu-s-a de răutăţi sufletul meu, slăbit-a duhul meu. Stricatu-s-a voia mea, toate se înăbuşă şi suferă
înlăuntrul meu, coborâtu-m-am până în iadul cel mai de jos.
Izbăveşte-mă, Doamne, de apăsarea şi durerea sufletească, şi de greutatea inimii care mă stăpâneşte cu dreptate.
Săvârşit-am tot felul de păcate care mă războiesc, care fac chinul meu de nesuferit. Miluieşte-mă, Doamne, că eu
singur sunt vinovat pentru această pustiire şi pieire a sufletului şi a trupului meu. Stăpânitu-m-a iubirea de sine, înrobitu-
m-a nepurtarea de grijă, nimicitu-m-a lenevirea! Iartă-mă, Doamne, şi vindecă netrebnicul meu suflet. Depărtează de
la mine pe duhul cel rău care face de nesuferit sufocarea sufletului şi a trupului meu. Ţine departe de mine greutatea
cea apăsătoare din inima mea.
Slobozeşte-mi sufletul şi trupul de toată nepăsarea, întristarea, plecarea spre păcatul firii, mâhnirea, deznădejdea,
nepăsarea, nesimţirea, disperarea şi amorţirea cea aducătoare de moarte, căci eu de bunăvoie am adus în sufletul
meu toate acestea.
Iartă-mi, Doamne, mărimea păcatelor, vindecă mulţimea patimilor mele! Ajută-mă ca să nu Te întristez vreodată din
pricina patimilor care stăpânesc netrebnicul meu suflet. Ridică de la mine laţul cel greu al păcatului, îndepărtează
mereu pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul. împacă viaţa şi sufletul meu, Doamne!
Curăţeşte-mă de toată întinăciunea sufletului şi a trupului, ca să pot scăpa de duhurile viclene, care mi se fac mie
întuneric şi beznă, deznădejde şi chin. Ridică-mă din patul durerii şi din aşternutul răutăţii. Apăsarea şi frica, şi robia
gândurilor îndepărteaz-o de la mine! Doamne, facă-Se voia Ta, după cum doreşti.
Bunăvoinţa bunătăţii Tale să zdrobească pe vrăjmaşii mei şi pe omul cel vechi cu patimile şi cu poftele lui. Fie, Doamne,
voia Ta spre mine, încât bucurându-mă şi veselindu-mă să Te urmez fără tristeţe, cu faţa veselă şi să Te slăvesc, să-
Ţi cânt şi să Te binecuvântez întru toţi vecii. Vino şi întăreşte-mă cu puterea Ta proniatoare, ca să Te preaslăvesc şi
să-Ţi cânt Ţie, Domnului preamilostiv, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt întru toţi vecii. Tu eşti apărătorul meu
împreună cu Preamilostivul Tău Părinte şi cu Mângâietorul Tău Duh în întristările care mă cuprind în toate zilele vieţii
mele.
Miluieşte şi iartă, Doamne, sufletul şi trupul meu cel apăsat şi plin de răutate. Tu eşti Bucuria şi Lumina, învierea şi
Viaţa, Primăvara şi Pastele desfătării noastre. Tu ai zis: ţie îţi vestesc că: „Nu Mă voi depărta de tine şi nici nu te voi
părăsi". Tu eşti Cel Care Te-ai pogorât până la „vistieriile iadului" căutând oaia cea pierdută, adică pe mine. Miluieşte-
mă, Doamne, pentru rugăciunile Preacuratei, Preabinecuvântatei Maicii Tale, Bucuria tuturor, cu puterea Cinstitei şi de
viaţă făcătoarei Crucii Tale, cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor, netrupeştilor Puteri, cu rugăciunile Sfinţilor Arhangheli
Mihail şi Gavriil, cu rugăciunile slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale măriţilor şi bunilor biruitori mucenici, ale
Sfinţilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri şi pentru ale tuturor sfinţilor Tăi. Amin!

Rugăciuni pentru izbăvirea de depresie


Stăpâne Mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, vino şi vindecă-mă şi pe
mine, netrebnicul robul Tău. M-am îndepărtat de Tine, am rănit Bunătatea şi Iubirea Ta, am păcătuit la cer şi înaintea
Ta, toate fărădelegile le-am săvârşit şi stau lipsit de toată virtutea şi sănătatea. Trupul meu a slăbănogit, sufletul meu
s-a umplut de răutate, duhul meu a slăbit, voinţa mea s-a stricat, toate se îneacă şi suferă înlăuntrul meu. Izbăveşte-
mă, Doamne, de toată apăsarea sufletească prin care trec cu dreptate şi pe care au pricinuit-o multele mele păcate.
Eu sunt cel care am greşit pentru această pustiire şi pieire a sufletului meu. Egoismul m-a stăpânit, nepăsarea m-a
înrobit, lenevirea m-a apropiat de ceasul morţii. Iartă-mă, Doamne, şi vindecă netrebnicul meu suflet, îndepărtează de
la mine duhul cel viclean care-mi aduce această nepăsare nesuferită a sufletului şi a trupului. Alungă greutatea din
inima mea. Slobozeşte-mi sufletul şi trupul de akedie, de deznădejde, de moarte. Eu de bunăvoie le-am adus în sufletul
meu pe toate acestea.
Iartă-mi, Doamne, mulţimea păcatelor, vindecă-mi greutatea patimilor. Fă, Doamne, ca să nu te mai întristez cu
păcatele şi cu patimile care lucrează înlăuntrul meu. Ridică de la mine laţul cel greu al păcatului. Indepărtează-l de la
mine pentru totdeauna pe vrăjmaşul şi potrivnicul. Adu odihnă, Doamne, în viaţa şi sufletul meu. Curăţeşte-mă de toată
întinăciunea trupului şi a duhului. Dacă este cu putinţă, scapă-mă de duhurile viclene care-mi aduc întuneric şi beznă,
deznădejde şi chinuri. Ridică-mă din patul durerii şi din aşternutul chinuirii. Apăsarea şi frica şi înrobirea gândurilor
mele să nu mă mai cuprindă nicicând, dacă aceasta este, Doamne, voia Ta, aşa încât bucurându-mă şi veselindu-mă
să Te slăvesc, să Te laud şi să cânt Milostivirea Ta, să-L preamăresc pe Părintele şi pe Preasfântul Duh, pe
Mângâietorul tuturor oamenilor, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Miluieşte-mă, Doamne, şi iartă-mă pe mine cel apăsat şi suferind sufleteşte şi trupeşte, Tu, Care eşti Bucuria şi Lumina
şi învierea şi Pastele desfătării noastre, Tu Care ne-ai făgăduit „nu Mă voi depărta de tine, nici nu te voi părăsi", Tu,
Cel Care Te-ai pogorât până la „vistieriile iadului", căutând oaia cea pierdută, adică pe mine. Miluieşte-mă, Doamne,
pentru rugăciunile Preacuratei, Preabinecuvântatei Maicii Tale, Bucuria noastră a tuturor oamenilor şi a tuturor Sfinţilor.
Amin!

Stăpâne, Mult-Milostive, Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă şi curăţeşte-mă de toată întristarea, tulburarea şi frica,
scapă-mă de apăsarea sufletească şi de mâhnirea demonică pe care le simt în sufletul şi trupul meu. Tu eşti Bucuria
noastră şi Nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor care sunt pe mare departe. Milostiv fii mie, Stăpâne, pentru
păcatele mele, ridică de la mine laţul cel greu al păcatelor şi al deznădejdii, alungă de la mine departe toată tristeţea şi
akedia. Intăreşte-mă în iubirea Ta şi în nădejdea neruşinată şi în credinţa nezdruncinată faţă de Tine, pentrui mijlocirile
Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor tăi. Amin!

RUGACIUNE DE LASAREA IN VOIA LUI DUMNEZEU


Doamne, Tu cunoști pricina îngrijorărilor mele, ia-mă în palma Ta și păzește-mă. Fii cu mine în fiecare clipă și nu mă
lăsa să alunec sau să mă poticnesc. Ție îți încredințez viața mea și ființa mea, sufletul meu și tot ce am. Ai grijă de ele
și folosește-le după cum vrei Tu.
Ție ți-i încredințez și pe toți cei pe care îi iubesc, ocrotește-i cu mila Ta și nu-l lăsa pe niciunul dintre ei să se piardă.
Iartă-ne când greșim iar atunci când rătăcim pe cărări străine, ia-ne de mână și adu-ne cu blândețe acasă.
Îndreaptă răul pe care l-am făcut și folosește rănile noastre spre zidirea și vindecarea noastră și a altora. Rămâi cu noi
până la sfârșit și dă sens vieții noastre, pentru ca și noi să rămânem în Tine și să gustăm pacea și biruința deplină în
Împărăția Ta.

S-ar putea să vă placă și