Sunteți pe pagina 1din 1

SPECIALIZAREA "STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)


Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI) și cu frecvență redusă (IFR)
Structura (disciplinele studiate):
ANUL 1 (60 credite)
Semestrul I:
1. Democrație și stat de drept în Europa;
2. Management financiar și bugetar: analiză comparată;
3. Organizatii europene si euro-atlantice;
4. Teoria administrației.
Semestrul al II-lea:
1. Drepturile omului – un sistem în evoluție;
2. Economie europeană;
3. Dreptul administrativ European al UE;
4. Managementul ciclului de proiect;
Practică.

ANUL 2 (60 credite)


Semestrul I:
1. Dreptul internațional al migrației;
2. Dreptul mediului și dezvoltare durabilă;
3. Drept international al muncii;
4. Tehnici de imagine;
5. Politici publice comparate.
Semestrul al II-lea:
1. Evaluarea performanțelor în sectorul public;
2. Politici ale Uniunii Europene și reforma managementului public;
3. Procedură administrativă și bună guvernare europeană;
4. Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.

S-ar putea să vă placă și