Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUAREA INITIALA Educatie Muzicala

Nr. de Note Note Note Note


Profes Discipl elevi acordat acordat acordat acordat MEDI
Clasa
or evaluat e e e e A
ina
i Sub 5 5-6,99 7-8,99 9-10

Serban
a Va ica Educație 85 3 2 9,37
8 72
lucian muzicală

Analiza SWOT
Puncte tari:

- elevii au demonstrat ca sunt capabili sa recunoasa


diversele tipuri de note

- testul are un nivel mediu de dificultate

- itemii sunt formulati clar,precis

- elevii au demonstrat ca sunt capabili sa recunoasca


valorile notelor muzicale

- majoritatea elevilor au o gândire dirijată spre întelegere;

Puncte slabe:

- testul poate avea caracter inhibitoriu pentru subiectii


introvertiti (factor generator

- nu asigura evaluarea integrala a materiei

- detin un vocabular sărac a notiunilor tehnice; 


Oportunităti:

- testul ofera fiecarui elev o imagine asupra nivelului


individual de competente

- aplicarea testului ajuta elevul sa se familiarizeze cu


evaluarea standardizata

Amenintări:

- utilizarea frecventa a testarii standardizate poate favoriza


aparitia raspunsului-sablon si a cliseelor

- dezinteresul elevilor pentru această disciplină si pentru


scoală în general pentru că este foarte încărcată cu informatie
teoretică;

- lipsa unui cabinet dotat pentru a se putea desfăsura si


lectii de aplicatii practice;

Măsuri de remediere:

- cresterea motivatiei intrinseci a elevilor pentru invatare si


ridicarea nivelului de aspiratie

- cresterea motivatiei elevilor de a se pregati pentru


competitii si rezultate de performanta

- testarea oral/scris a nivelului competentelor la nivel de


semestru/an (fara notare in catalog)

- educarea elevilor în vederea formării unei personalităti


bine dezvoltate;

- dezvoltarea creativitătii prin observtie, investigare,


proiectare si realizare de produse simple din resursele materiale
existente.
- familiarizarea prin exercitiu cu terminologia tehnică si
economică folosită în activitătile curente ale vietii cotidiene.