Sunteți pe pagina 1din 4

Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 60 minute.
 Citiți cu atenție următorul fragment și răspundeți cerințelor formulate.

,,Romanul, iată nostalgia oricărui povestitor. Să părăsim câteva ceasuri îmbelșugata masă domnească de
la Sima-Vodă, să renunțăm puțin la liniaritatea poveștii în favoarea construcției, întorcându-ne către−vă mai
aduceți aminte?−Barzovie-Vodă, spătarul Vulture, tăcutul Broanteș și frumoasa țigăncușă Cosette. I-am lăsat
ieșind călare din Țarigrad, oraș înfrățit firesc cu multe așezări nord-dunărene. Nu-i vom regăsi tot călare, ci
șezând pe puntea corăbiei ,,Daimonia” aparținând grecului Ianis, unul din cei mai citiți negustori din Corint,
a cărui iubire pentru Platon se vedea până și în felul cum umbla pe punte: măsurat, îngrijit, fără să se
clatine.” (Ioan Groșan, O sută de ani de zile la Porțile Orientului).
1. Dați câte un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvintelor: povestitor, ceasuri, îngrijit,
șezând. (4x3=12p)
2. Încercuiți varianta corectă (3x3=9p):
1) Cuvântul ,,nostalgia” este: a) arhaism; b) regionalism; c) neologism
2) ,,Liniaritatea” s-a format prin: a) compunere prin sudare; b) derivare cu sufixe; c)schimbarea
valorii gramaticale
3) Cuvântul ,,oricărui” s-a format prin: a)compunere prin sudare; b)schimbarea valorii gramaticale;
c)derivare cu prefix.
3. Transcrieți din textul dat un cuvânt format prin compunere și specificați ce tip de compunere este.
(2x3=6p)
4. Corectați enunțul: Mijloacele mass-media au atacat declarația scriitorului. (5p)
5. Construiți enunțuri cu următoarele omonime: bandă, lac, broască (câte două enunțuri pt fiecare
cuvânt. (4x3=12p)
6. Transcrieți din text un cuvânt care conține sufix diminutival. (8p)
7. Scrieți doi termeni din familia lexicală a cuvântului ,,poveste”. (3x2=6p)
8. Redactează, în 150-250 de cuvinte, o compunere narativă în care să prezinți o întâmplare petrecută în
urmă cu 300 de ani. (20p) . În compunerea ta, trebuie:
-să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a faptelor; 8p
- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal; 6p
-să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 3p
-să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 3p

NOTĂ!Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Se acordă 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări. (unitatea compoziţiei-1p.; coerenţa textului-2p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2p.; ortografia- 2p.; punctuaţia- 2p.;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2p.)
Varianta 2
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul efectiv de lucru este de 60 minute.
 Citiți cu atenție următorul fragment și răspundeți cerințelor formulate:

,,S-a scris literatură în vremuri de ciumă, de războaie şi-n lagărele de concentrare. S-a scris în dictaturi
fanatice şi sângeroase. Se va scrie literatură şi mai departe. Eu sunt neliniştit şi speriat în perioada de-acum,
dar uite că tocmai în lunile astea, m-am găsit să-ncep prima mea carte importantă de după "Orbitor”. Cum
însă e o carte despre ruină şi melancolie, despre sarcopţi şi durere, într-un fel, irespirabilul politicii de azi
îmi face bine. Scriu, cumva, cum a scris Thomas Mann "Doktor Faustus”, pe când tragedia grotescă a
Germaniei naziste era în plină desfăşurare. Problema mea cu scrisul nu e nici lipsa liniştii, nici a seninătăţii.
Eu am scris mereu din pură inspiraţie, simţindu-mă cumva locuit de cineva mult mai inteligent şi mai
profund decât sunt eu cu adevărat. Dar locatarul ăsta capricios te poate părăsi oricând. Ce te faci atunci,
rămas cu bietele tale puteri? Ce lucru vei spune despre tine, pe care să nu-l fi ştiut dinainte? Cum te vei mai
putea surprinde şi uimi pe tine însuţi?”
(Mircea Cărtărescu, N-am fost nimic altceva, vreodată, decât poet, în Formula AS, nr. 1034/2012)

1. Formați câmpul lexical al cuvântului literatură. (trei termeni). 3x2=6p


2. Precizați cum s-au format cuvintele: oricând și irespirabil. 2x4=8p
3. Trancrieți din text un substantiv propriu compus, un substantiv propriu simplu și un verb la timpul viitor.
3x3=9p
4. Formați câte un derivat de la următoarele cuvinte: a scrie, a locui, durere. 3x2=6p
5. Formați câte un cuvânt derivat folosind următoarele prefixe și sufixe: −ește, −bil, re−. 3x3=9p
6. Analizați morfologic cuvinte: să-ncep, inspirație, am scris. 5x3=15p
7. Transcrieți din text un verb la modul gerunziu. 5p
8. Pornind de la fragmentul de mai sus, realizați o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să vă
exprimați opinia despre importanța literaturii în viața unui adolescent. 20p
În compunerea ta trebuie:
-să formulezi o opinie despre importanța literaturii în viața unui adolescent; 8p
-să susții opinia formulată prin două argumente potrivite; 6p
-să respecți structura specifică tipului de compunere cerut; 3p
-să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat. 3p

NOTĂ!Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Se acordă 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări. (unitatea compoziţiei-1p.; coerenţa textului-2p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2p.; ortografia- 2p.; punctuaţia- 2p.;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2p.)
Varianta 3

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 60 minute.
 Citiți cu atenție fragmentul următor și răspundeți la cerințele de mai jos:

,,Era o vară stranie, sufocantă, vara în care i-au electrocutat pe soții Rosenberg, și eu habar n-aveam ce
fac în New York. O iau razna când vine vorba de execuții. Când îmi închipui cum e să fii electrocutat, mi se
face rău și atunci numai despre asta scria în ziare – titlurile imense mă priveau cu ochii holbați la fiece colț
de stradă și în dreptul gurilor de metrou igrasioase, mirosind a alune. Treaba asta n-are nimic de-a face cu
mine, dar nu puteam să nu mă întreb cum e să fii ars de viu, fibră cu fibră.”
(Sylvia Plath, Clopotul de sticlă, trad. de Alexandra Coliban)

1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: stranie, habar n-
aveam.(3x3=9p)
2. Transcrie din text un cuvânt format prin compunere și precizează tipul de compunere. (2x2=4p)
3. Numește modul de expunere predominant din fragmentul dat, folosind două argumente.(3+2+2=7p)
4. Transcrie din text o formă a verbului copulativ ,,a fi” și precizează-i funcția sintactică. (5x2=10p)
5. Transcrie din text o locuțiune verbală și menționează un verb care să aibă același sens (sinonim).
(5x2=10p)
6. Analizează morfologic verbele îmi închipui, priveau. (5x2=10p)
7. Menționează tipul de narator al textului. (8p)
8. Redactează o compunere de 150-250 de cuvinte, în care să povestești o situație în care ai mințit. (20)
În compunerea ta trebuie:
-să relatezi întâmplarea la persoana I (narator subiectiv), respectând succesiunea logică a
întâmplărilor; 8p
-să precizezi dimensiunea spațio-temporală; 6p
-să folosești un vocabular adecvat contextului; 3p
să te încadrezi în limita de spațiu indicată. 3p

NOTĂ!Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Se acordă 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări. (unitatea compoziţiei-1p.; coerenţa
textului-2p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului- 2p.; ortografia- 2p.;
punctuaţia- 2p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea- 2p.