Sunteți pe pagina 1din 1

Doamna Preşedinte a Comisiei de atestare

Subsemnata Digolean Dulsineia profesor de matematică în gimnaziul Hlina,solicit


să fiu evaluată în anul 2016-2017 pentru confirmarea gradului didactic II, la
disciplina matematică.

Date generale:
Studii superioare;Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chișinău,
facultatea: matematică; specialitatea: matematica și informatică.
Stagiul de activitate pedagogică (la specialitate) 15ani, în instituţia dată activez 15
ani.

01septembrie 2016 Semnătura_____________

PreşedinteiComisiei de atestare _____________________ /Rotaru Violeta/