Sunteți pe pagina 1din 1

22) Factori subiectivi.

obiectivi care pot distorsiona perceptia senzoriala a martorilor


Ascultarea unui martor presupune, de la bun început, să se ţină cont alături de legităţile
generale ale senzorialităţii, de principalii factori obiectivi şi subiectivi capabili să influenţeze
procesul de percepţie.

Factorii de natură obiectivă, determinați de împrejurările în care are loc percepția:


a) vizibilitatea poate fi redusă de distanța de la care face percepția, de condițiile de iluminare,
de condițiile meteorologice, de diverse obstacole interpuse între cel care percepe și locul
în care se desfășoară evenimentul
b) audibilitatea este influențată de distanță, de condițiile de propagare a sunetelor, de
existența unor surse care pot perturba audiția și de factorii meteorologici, obstacolele care
pot da naștere la ecouri, reverberația sunetelor întâlnite în locurile închise
c) durata percepției – în funcție de perioada mai ˃ sau ˂ în care se desfășoară o acțiune, de
viteza de deplasare, fie a persoanei sau a obiectului perceput, fie a celui care percepe, iar
câteodată de tipul de iluminare. Unii din factorii menționați pot influența și percepția tactilă
sau olfactivă.
d) disimularea înfățișării determinată de însăși persoana autorului infracțiunii, care încearcă
să se facă percepută cât mai greu, în acest sens apelând la deghizări, acționând cu rapiditate,
căutând să distragă atenția, inclusiv cu ajutorul unor complici, folosindu-se de întuneric
sau de diverse obstacole pentru a nu fi văzut.
Factorii de natură subiectivă sunt reprezentați de totalitatea particularităților psiho-fiziologice și
de personalitatea individului, apte să înfluențeze procesul perceptiv:
a) calitatea organelor de simț, orice defecțiune a acestora fie pe latură perceptivă, fie pe cea
corticală (orbire, miopie, surzenie) reducând până la anulare o parte din posibilitțățile
receptive ale persoanei
b) personalitatea și gradul de instruire a individului
c) vârsta și inteligența persoanei
d) temperamentul și gradul de mobilitate al proceselor de gândire
e) stările de oboseală, precum și reducerea capacității perceptive, ca urmare a influenței
alcoolului, drogurilor, medicamentelor etc., conduc la o scădere a acuității senzoriale
f) stările afective, îndeosebi cele cu un anumit grad de intensitate, au o influență inhibitorie
asupra procesului perceptiv, determinând alterarea sau dezorganizarea acestuia, situație
întâlnită destul de frecvent la persoanele care asistă la fapte cu un caracter șocant și mai
ales atunci când, în săvârșirea faptelor respective, sunt antrenate rude, prieteni sau
cunoștințe apropiate
g) atenția – sunt avute în vedere calitățile atenției, cum sunt stabilitatea și mobilitatea acesteia,
gradul de concentrare și distribuția ei. În al 2lea rând, trebuie ținut seama de tipurile de
atenție, voluntară sau involuntară, ultima întâlnită mai des în cazul martorilor, din cauza
apariției neașteptate a unui stimul puternic, șocant sau a interesului pe care îl poate atrage
o persoană, obiect, discuție, acțiune.
h) tipul perceptiv căruia îi aparține martorul – martorul cu recepție de tip analitic (specific
în general femeilor) are capacitatea de a reține mai ˃ amănunte, mai ˃ detalii, spre
deosebire de tipul sintetic, care reține întregul, caracteristicile sale generale.