Sunteți pe pagina 1din 9

ASSISTANCE

team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

RECOMPARTIMENTARI PARTER si
EXTINDERE PE VERTICALA CU MANSARDA –
INTRARE IN LEGALITATE
Com. Chiscani, Cvartal 36, Parcela 2391, 2391/1,
str. Ion Agarbiceanu nr. 41, jud. Braila
proiect nr. 230819/2019

MEMORIU TEHNIC
privind documentatia necesara obtinerii autorizatiei de construire
conform legii nr. 50/1991 republicata si modificata conform Legii nr.
453/2001

DATE DE RECUNOAŞTERE A INVESTITIEI


Denumirea investitiei: Recompartimentari parter si
extindere pe verticala cu mansarda –
intrare in legalitate
Amplasament: Com. Chiscani, Cvartal 36, Parcela 2391,
2391/1,
str. Ion Agarbiceanu nr. 41, jud. Braila
Beneficiar: WHITE GEORGE si WHITE MARIANA
Proiectant: S.C. ASSISTANCE TEAM S.R.L.

DESCRIEREA GENERALA A INVESTITIEI


Beneficiarii, White George si White Mariana, solicita intrarea in legalitate pentru
interventiile realizate asupra cladirii cu destinatia locuinta, amplasata pe terenul
din localitatea Chiscani, Cvartal 36, Parclea 2391, 2391/1/, str. Ion Agarbiceanu nr.
41, judetul Braila. Cladirea a fost edificata in anul 2008, cf Autorizatiei de
Construire nr.65/28.07.2008 ca spatiu farmacie parter, incepand cu 2009 a suferit
interventii de recompartimentare si mansardare, lucrari realizate fara autorizatie
ASSISTANCE
team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

de construire, pentru ca in 2019 sa fie transformata in locuinta, in baza


Certificatului de Urbanism nr. 134/03.07.2019.
Prezenta documentatie a avut ca baza de intocmire Certificatul de Urbanism nr.
180/02.09.2019 eliberat de Primaria Chiscani pentru „RECOMPARTIMENTARI
PARTER SI EXTINDERE PE VERTICALA CU MANSARDA – INTRARE IN LEGALITATE”.
Prezenta documentatie este intocmita la solicitarea beneficarului, prin tema de
proiectare.

AMPLASAMENT
Corpul de cladire existent este amplasat pe terenul din comuna Chiscani, Cvartal
36, Parcela 2391, 2391/1, str. Ion Agarbiceanu nr. 41, judetul Braila, avand numar
cadastral 73560, inscris in Cartea Funciara nr. 73560 Chiscani.
Terenul este situat în intravilanul localitatii, in zona de nord a localitatii, la
intersectia strazii Ion Agarbiceanu cu strada Principala.
Terenul, de forma rectangulara, are orientarea laturii lungi pe directia nord-est –
sud-vest, cu deschiderea frontului stradal catre strada Ion Agarbiceanu, de
15.14m la nord-est, invecinandu-se la sud-est cu terenul NCP 74109 pe o lungime
de 50.96m, la sud-vest cu terenul proprietatea Constantin Ion pe o lungime de
15.38m si la nord-vest, incepand de la strada cu terenul proprietatea Neagu
Gheorghe pe o lungime de 26.76m si in continuare cu terenul proprietatea Carlan
Ion pe o lungime de 23.31m.
Terenul este imprejmuit, in suprafata de 760mp si pe acesta este intabulata
constructia C1, cu destinatia locuinta, 1 nivel, suprafata construita 120mp si
suprafata construita desfasurata 240mp, conform ridicarii topometrice atasate
prezentei documentatii.

REGIMUL JURIDIC
Imobilul situat in comuna Chiscani, Cvartal 36, Parcela 2391, 2391/1, str. Ion
Agarbiceanu nr. 41, judetul Braila, avand numar cadastral 73560, inscris in Cartea
Funciara nr. 73560 Chiscani, este compus din teren intravilan in suprafata de
760mp, din care 300mp categoria de folosinta curti-constructii si 460mp arabil si
ASSISTANCE
team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

un corp de cladire: C1 – LOCUINTA, parter, in suprafata construita de 120mp,


aflate in proprietatea lui White George si White Mariana, conform Actului
Administrativ: Rezolutia nr. 8088/04.11.2016 emis de ORC Braila si a Actului
administrativ: Certificat constatator nr. 155/04.01.2017 emis de ORC de pe langa
Tribunalul Braila.
Beneficiarul prezinta actele de proprietate in copie si Extrasul de Carte Funciara
pentru Informare a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Braila nr.
63978/09.07.2019, precum si documentatia topometrica a situatiei actuale.

REGIMUL TEHNIC
Pe terenul descris mai sus este amplasata constructia C1 edificata ca spatiu
farmacie parter conform Autorizatiei de Construire nr. 65/28.07.2019, incheiata cu
Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1/30.10.2008, si pentru care,
incepand cu 2009 beneficiarul a executat lucrari de recompartimentare a spatiului
interior al parterului, si extinderea sa pe verticala cu mansarda pe intreaga
amprenta a parterului, fara autorizatie de construire, iar in 2019 a realizat
schimbarea de destinatie in locuinta.
Astfel, in prezent, conform ridicarii topometrice, pe teren se afla constructia C1,
cu destinatia de locuinta, in suprafata construita de 120mp, suprafata construita
desfasurata de 240mp, regim de inaltime parter + masarda, cu dimensiuni
maxime in plan de 11.95m x 10.05m, amplasata in partea din fata a terenului, cu
o retragere de la strada variind intre 2m si 2.20m, retrasa fata de limita de
proprietate laterala sud-estica cu min. 1.30m si fata de limita de proprietate
laterala nord-vestica de min. 3.70m.
Situatia propusa este caracterizata de urmatorii indicatori urbanistici :
Suprafata terenului = 760mp
EXISTENT : LOCUINTA P+M
Ac = 120mp Acd = 240mp Regim de inaltime – PARTER+MANSARDA
H maxim=7.30m
POT = 15% CUT = 0,3.
ASSISTANCE
team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

ELEMENTE FUNCTIONALE
Corpul de cladire existent este destinat in prezent activitatilor de locuire si se
desfasoara pe doua niveluri – parter si mansarda, acoperita in sarpanta de lemn,
cu suprafata construita a parterului de 120mp si suprafata construita a mansardei
de 120mp, cu accesul principal pe latura de nord-est, dinspre strada si un acces
secundar catre curtea din spate a terenului.
Inaltimea libera a parterului este de 2.62m. Cota interioara a parterului este cu
60cm mai ridicata deasupra cotei terenului amenajat.
Inaltimea libera a spatiului util al mansardei este de min. 1.70m.
Acoperirea casei este in sarpanta de lemn, in doua ape, pornind de la o inaltime
de streasina de +3.45 pana la o inaltimea maxima a casei la coama de +6.70.
Spatiul interior al parterului, in suprafata construita de 120mp, se va
desfasurata la cota +0.00 si va cuprinde urmatoarele zone:
 PLATFORMA ACCES, in suprafata de 8.20mp ;
 P01 – LIVING, in suprafata de 21.40mp ;
 P02 – BUCATARIE, in suprafata de 15.10mp ;
 P03 – HOL, in suprafata de 6.90mp, cu scara de acces catre mansarda si
iesirea secundara catre curte ;
 SCARA – in suprafata de 3.80mp.
 P04 – DRESSING, in suprafata de 1.30mp ;
 P05 – BAIE, in suprafata de 2.00mp ;
 P06 – SPATIU TEHNIC, in suprafata de 9.30mp ;
 P07 – BAIE, in suprafata de 3.30mp ;
 P08 – CAMARA, in suprafata de 1.40mp ;
 P09 – DRESSING, in suprafata de 15.10mp ;
 P10 – DORMITOR, in suprafata de 21.40mp ;
 PLATFORMA ACCES SECUNDAR, in suprafata de 3.40mp.
Spatiul interior al mansardei, in suprafata construita de 120mp, ocupand
ca suprafata utila cca. 60% din aria construita, se va desfasurata la cota +2.80, cu
o inaltime variind intre 1.70m si 2.40m si va cuprinde urmatoarele zone:
ASSISTANCE
team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

 M01 – SPATIU ACTIVITATI, in suprafata de 40.60mp, unded se afla punctul


de sosire al scarii din parter si iesirea catre balcon;
 M02 – DORMITOR, in suprafata de 15.10 mp ;
 M03 – DORMITOR, in suprafata de 15.10 mp ;
 BALCON – in supratafa de 5.40mp.

ELEMENTE CONSTRUCTIVE
Locuinta este realizata cu o structura de zidarie portanta de caramida cu samburi
si centuri de b.a., pe fundatii continue de beton. Nivelul placii parterului este cu
55cm mai ridicat decat cota terenului amenajat. Placa peste parter este
amplasata la cota +2.75. Placa parterului si placa peste parter sunt realizate din
planseu de beton, iar acoperirea mansardei si implicit a locuintei este realizata cu
sarpanta de lemn ignifugata in doua ape.
Compartimentarile interioare ale parterului sunt realizate din pereti portanti din
zidarie de caramida de 25cm grosime sau pereti de compartimentare de 12,5cm
grosime, in timp ce compartimentarile de la mansarda sunt realizate din pereti de
gipscarton.
Este montata tamplarie exterioara din pvc cu ruperea puntii termice si geam
termopan si tamplarie interioara din pvc si lemn.
Finisajele exterioare sunt tencuieli decorative pentru exterior si tamplarie din pvc,
in timp ce finisajele interioare constau in zugraveli lavabile, placari faianta, gresie
si parchet.

ECHIPAREA UTILITARA SI INSTALATII


Corpul de cladire este racordat la toate utilitatile existente in zona : apa curenta,
canalizare, electricitate, gaze.
Pentru încalzire este prevazuta o centrala termica murala amplasata in spatiul
tehnic, cu ventilare naturala directa si suprafata de explozie corespunzatoare, pe
combustibil gazos (cf cls III – normativ P118-99). Incalzirea se realizeaza cu
corpuri statice.
ASSISTANCE
team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

DEVIZ ESTIMATIV
Pentru realizarea investitiei s-a estimat o valoare de 150Euro/mp construit pentru
suprafata extinsa a mansardei de 120mp si pentru recompartimentari cca.
20Euro/mp pentru suprafata parterului, in total 96 900 lei.

SITUATIA PROPUSA
Pentru constructia descrisa mai sus beneficiarul solicita intrarea
in legalitate.

MODUL DE ASIGURARE A CERINTELOR ESENTIALE CONF.


LEGII 10/ 1995
Modul de asigurare a cerintelor esentiale prevazute in proiect se inscriu in
prevederile normelor si normativelor in vigoare: CE 1/95, Legea 10/1995,
Legea 123/2007 pentru modificarea Legii 10/1995, regulamentul aprobat
cu HGR nr. 766/1997 si normativului privind comportarea in timp a
constructiilor P 130 – 1999 si P118-1999.
Proiectarea a urmarit rezolvarea optimă a conditiilor de calitate specifice
obiectivului. In ceea ce priveste repartizarea functionala si dimensionarea
incaperilor, asigurarea iluminarii naturale si artificiale, a incalzirii si dotarii
sanitare. Dimensionarea spatiilor, a golurilor si a elementelor de
constructie este realizata in conformitate cu necesitatile impuse de
exploatarea in conditii de siguranta. Materialele de finisaj prevazute la
exterior si la interior sunt de natura sa asigure durabilitatea si intretinerea
comoda in exploatare.
A. Rezistenta si stabilitate
A. Structura de rezistenta a constructiei, conform solutiei structurale, este
realizata din zidarie de caramida cu samburi si centuri de b.a., pe fundatii
ASSISTANCE
team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

continue de beton. Planseul parterului si planseul de peste parter sunt realizate


din beton armat, iar acoperirea mansardei, implicit a casei este cu sarpanta de
lemn ignifugat.
Infrastructura constructiei este realizata din fundatii de tip talpi continui.
Planseele din BA au grosimea de 13 cm si au fost proiectate pentru o
sarcina utila de 200 kg/mp.
B. Securitate la incendiu
Constructia se incadreaza la ”risc mic de incendiu” (Qi < 420 MJ/mp) si
gradul II rezistenta la foc.
C. Igiena, sanatate si mediu
C1. Alimentare cu apa se face din reteaua stradala. Pentru igiena si sanatatea
oamenilor sunt prevazute doua grupuri sanitare la parter , complet utilate; se
asigura temperaturi interioare cf. STAS 6472, iluminat natural. Cf. STAS 6156, si
nivele de zgomot cf. STAS 6156. Grupurile sanitare au fost dotate cu obiecte
sanitare conform normelor de echipare in vigoare, alimentate cu apa potabila
rece, apa calda menajera din centrala termica si racordate la canalizare in reteaua
stradala.
C2. Privind protectia mediului, mentionam ca in cladire nu exista sursa
poluanta; deseurile menajere sunt colectate in EUROpubele cu capac si depozitate
in curtea din spate.
D. Siguranta in exploatare
D 1. Va fi intocmita documentatia privind “urmarirea comportarii in timp a
constructiei” cf.regulament aprobat cu HGR nr. 766/1997si normativului P130-
1999.
D 2. Siguranta utilizatorilor
Inaltimile la parapete si balustrade sunt cf. STAS 6131
Pardoselile sunt antiderapante cf. GP037/0-1998
E. Protectia la zgomot
Izolarea la zgomot aerian este asigurata pentru nivelele de zgomot
prescrise cf. STAS 6156. Impotriva zgomotului de impact sunt prevazute pardoseli
amortizoare de zgomot.
ASSISTANCE
team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

F. Economie de energie si izolare termica


F1. Izolarea termica, peretii exteriori asigura o rezistenta termica de
1.4mpK/W, ferestrele sunt realizate din profile pvc cu ruperea puntii termice si
echipate cu geam termorezistent, peretii exterioari sunt alcatuiti din zidarie de
caramida, iar sarpanta ignifugata este prevazut o izolatie termica din vata
minerala 20cm grosime care asigura o rezistenta termica de peste 3.0 mpK/W.
Conform Legii 372/2005, cerintele de performanta energetica a cladirilor
obligatorii pentru realizarea confortului termic si fiziologic in spatiile interioare ale
cladirilor locuite sunt :
 asigurarea rezistentelor termice corectate minim admise ale elementelor
de constructie ale cladirii ;
 asigurarea temperaturilor minime pe suprafata interioara a elementelor de
constructie pentru evitarea riscului de condens ;
 asigurarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural / artificial ;
 asigurarea temperaturilor interioare si a debitului de aer proaspat ;
 utilizarea de cazane sau aparate de conditionare a aerului, inclusiv
instalatiile aferente cladirilor, cu incadrarea in valorile randamentelor
minime admisibile si cu respectarea conditiilor de mediu privind emisiile.
Valorile minime ale cerintelor pentru categoriile de cladiri prevazute de Legea
372/2005 sunt stabilite prin Metodologia de calcul a performantei energetice a
cladirilor Mc 001-1,2,3/2006 si Mc 001-4,5/2009 pentru asigurarea acestor cerinte
sunt necesare luarea urmatoarelor masuri :
 izolarea sarapantei ignifugate cu un strat termoizolant (vata minerala de
20cm grosime) astfel incat sa nu fie favorizata condensarea vaporilor de
apa in termoizolatie ;
 ca urmare a rezistentelor termice minime prevazute pentru tamplaria
exterioara la cladiri (R’min>0.5mpK/W) se va folosi tamplarie cu ruperea
puntii termice si 3 camere cu tocuri si cercevele de pvc si geam
termorezistent .
F2. Izolatia hidrofuga se asigura la fundatii, perimetral cf.normativ C112/1986,
iar invelitoarea acoperisului se executa cu tabla conform Agrement tehnic.
ASSISTANCE
team srl
Unirii 88, Brăila

J09/ 75/ 2009

CUI25087380

0745579715

CONSIDERENTE GENERALE
Proiectul va respecta prevederile în vigoare referitoare la calitatea constructiilor
(HGR 925/1995, legea 10/1995) şi normele de Protectie şi Siguranta la Incendiu şi
ale Inspectoratului de Stat în Constructii, iar pe durata lucrarilor de construire vor
trebui respectate cu strictete normele tehnice de protectie a muncii (regulament
MLPAT 1995).
În cadrul prezentei documentatii sunt prevazute masurile tehnice necesare pentru
a asigura îndeplinirea conditiilor de calitate conform Legii 10/1995.

CONSTRUCŢIA SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIA DE


IMPORTANŢĂ „C” normala, conform Regulament aprobat cu
HGR 766/1997, CLASA DE IMPORTANŢĂ IV, conform P100-
1/2006.

Întocmit,
arh. Carmen Tigau