Sunteți pe pagina 1din 3

ANUL III - ISTORIE

SEMESTRUL II – 2016-2017

A. Cursuri speciale aplicate, semestrul II – anul 2016-2017


NR. TITLU Titulari PROGRAM / SALA
1. Politică şi strategie în lumea antică V. Nistor Joi 17-20 / 408
2. Violenţă şi conflict în preistorie Al. Ţârlea Luni 17–20 / 304
3. Omul paleolitic şi universul său E. Alexandrescu Joi 12-15 / 313
4. Platon, memorie şi istorie. Mitul Atlantidei Al. Liţu Marţi 9-12 / 301
şi utopiile politice
5. Învăţământul rom. între politica C. Gudin Marţi 17 – 20 / Sala de
educaţională şi practica şcolară în sec. XIX Consiliu

6. Cultul personalităţii în România sec. XX D. Petrescu Luni 17 – 20 / 105


7. Imaginea Bizanţului în Europa Occidentală L. Damian Joi 12 – 15 / 104
(secolele XV-XVIII)
8. Arta de a călători în modernitatea timpurie Marian Coman Marţi 9-12 / 105
9. Istoria militară a celui de-al doilea război M. Ştefănescu Joi 9 – 12 / CSEA
mondial
10. Mişcări totalitare în Rom. interbelică Fl. Muler Miercuri 16-19 / 307
11. Africa în sistemul relaţiilor internaţionale Dr. Zaharia Marţi 17-20 / 105
B. Cursuri opţionale semestrul II - anul 2016-2017

NR. TITLU TITULAR PROGRAM / SALA


1. Istoria culturală E. Lung Luni 12-14 / 105
2. Arheologie medievală A. Lukacs Joi 10 – 12 / 306

3. Egiptul greco-roman M. Ciho Marţi 14-16 / 304


4. Arheologia fenomenelor culturale contemporane. M. Murgescu Joi 17 – 19 / 8
Teme, motive, direcţii de cercetare
5. Introducere în istoria urbană S. Câlţia Miercuri 12-14 / 305
6. Cetăţi, castele şi palate în Europa Centrală în EM M. Diaconescu Joi 15-17 / 401
şi ep. modernă
7. Modele europene în imaginarul cultural L. Vlad Marţi 14-16 / 307
românesc de secol XIX

8. Model politic bizantin şi structuri politico-statale L. Damian Marţi 12-14 / 101


în Europa Ortodoxă
9. Istoria ideii europene Al. Mironov Miercuri 12-14 / 306
10. Religie şi cultură în Europa Occidentală (1800- O. Bozgan Miercuri 18-20 / 105
1914)
C. Opţionale metodologice semestrul II - anul 2016-2017
NR. TITLU TITULARI PROGRAM / SALA
1. D. Zaharia Luni 14 – 17 / 304
Analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitică
2. Antropologia istorică: problematici, concepte, C. Codarcea Luni 14 – 17 / 105
metode. Noi perspective în istoria Balcanilor
3. Introducere în studiul istoriei relaţiilor B. Antoniu Miercuri 9-12 / CSEA
internaţionale. Concepte, teorii şi metode

D. Atelier licenţă semestrul II - anul 2016-2017


1. Preistorie şi protoistorie (C. Căpiţă) – miercuri 14-16 (301)
2. Antichitate (V. Bottez) – miercuri 14-16 (408)
3. Istorie medie + modernă universală (L. Damian) – joi 18-20 (101)
4. Istorie medie + modernă românească (F. Sora) - miercuri 14-16 (201)
5. Istorie contemporană universală (D. Mateescu) – joi 12-14 (Sala Berza)
6. Istorie contemporană românească + mentalităţi (M. Gheboianu) - marţi 12-14 (207)

Modulul psiho-pedagogic

Managementul clasei - Curs – / Luni 10-12 (N. Duţă) 105


(la două săptămâni, începe pe 27 februarie 2017)

- Seminar - marţi 16-17 (C. Sandu) Sala Berza