Sunteți pe pagina 1din 6

Numele...........................................

Data..............................
Clasa a II-a
EVALUARE INIŢIALĂ – CLR (CES)

1. Desenează în casete obiectele indicate.

CASĂ POM FLORI

2. Uneşte cuvântul cu imaginea potrivită.

raţă casă melc dulap măr vulpe tren

3.Desparte în silabe cuvintele care denumesc imaginile şi reprezintă-le grafic în casete


după model.

_____ ___

4. Transcrie cuvintele:

avion şcolar lalele

_______________ ________________ _______________

_______________ ________________ ________________


5. Citeşte propoziţia şi uneşte cu imaginea corespunzătoare.

Florin este zidar.

6. Cu ce sunet începe cuvântul? Scrie în căsuţă litera potrivită.

☺ Relaxează-te şi colorează:
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Scoala

Disciplina :CLR

CLASA a II-a

Obiective

O1- Să reprezinte prin desen cuvintele date;

O2-Să unească cuvântul cu imagine corespunzătoare;

O3- Să despartă cuvintele în silabe şi să le reprezinte grafic silabele şi sunetele;

O4-Să transcrie cuvintele date;

O5-Să unească propoziţia cu imaginea corespunzătoare;

O6-Să scrie litera iniţială penttru fiecare cuvânt reprezentat

Matrice de specificaţie

Continuturi/Obiective CUNOAŞTERE ÎNŢELEGERE APLICARE ANALIZĂ


Citirea cuvintelor şi x
asocierea cu
imaginea(I1, I2)
Silaba x x
Litere mici şi mari de x x
tipar(I4, I6)
Propoziţia x

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ- CLR

Item Foarte bine Bine Suficient

1 Desenează toate 3 Desenează 2 obiecte după cuvintele Desenează 1 obiect


obiecte după cuvintele date după cuvintele date
date

2 Uneşte corect cele 4 Uneşte corect doar 3 imagini cu Uneşte doar 2


imagini cu cuvintele cuvintele date imagini cu cuvintele
date date
3 Desparte în silabe 4 Desparte în silabe 2 cuvinte care Desparte în silabe
cuvinte care denumesc denumesc imaginile şi reprezintă grafic 1cuvânt care
imaginile şi reprezintă în casete după model denumeşte imaginile şi-
grafic în casete după l reprezintă grafic în
model. casete după model

4 Transcrie 3 cuvinte Transcrie 2 cuvinte Transcrie 1cuvânt

5 Citeşte propoziţia şi Citeşte propoziţia, dar nu uneşte cu Nu citeşte propoziţia şi


uneşte cu imaginea imaginea corespunzătoare. uneşte la întâmplare.
corespunzătoare.

6 Scrie în căsuţă litera Scrie în căsuţă litera potrivită pentru 4 Scrie în căsuţă litera
potrivită pentru 6 imagini potrivită pentru 2
imagini imagini

Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL

Rezolvă corect cei 6 itemi; FOARTE BINE

Rezolvă corect 4 itemi; parţial 1 item; incorect 1 item; BINE

Rezolvă corect 2 itemi; parţial 2 itemi; incorect 2 itemi; SUFICIENT

Rezultate obţinute
Nr. Numele elevului I1 I2 I3 I4 I5 I6 Rezultat final
crt.
1.
Analiza rezultatelor

Greșeli frecvente:

-despărţirea cuvintelor în silabe se face cu greşeli;

-scrierea greşită a unor cuvinte, folosind litere mari de tipar, datorită dificultăţilor în
sesizarea relaţiei literă-sunet

Măsuri ameliorative:

- exerciții de despărțire în silabe a cuvintelor;

- -corectarea permanentă a limbajului;

- -încurajarea elevilor de a se manifesta liber, fără emoţii;

- -în viitorul apropiat,când se vor studia cuvintele,silabele şi sunetele(literele) se


vor face exerciţii pentru diferenţierea şi scrierea lor corectă