Sunteți pe pagina 1din 94

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Proiectul Phare TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

MEdCT–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
pentru

CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI

PROFILUL: TEHNIC
CALIFICAREA: TEHNICIAN PROIECTANT CAD
MODULUL:REALIZAREA DESENELOR ÎN 2D
NIVELUL: 3

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de Dezvoltare instituțională a
sistemului de învățământ profesional și tehnic

Noiembrie 2008
AUTORI:
Ing. Isabela Cealîcu Prof. Gradul II, Grupul Şcolar Industrial „Electroputere”
Craiova
Ing. Nicoleta Mirela Prof. Gradul I, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Brasov
Blemovici
Ing. Gabriel Jiduc Prof. Gradul I, Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucureşti
Ing. Nela Al-Derwesh Prof. Gradul I, Colegiul Tehnic „Iosif Siliman” Brasov

CONSULTANŢĂ CNDIPT: ROŞU DORIN, EXPERT CNDIPT

ASISTENŢĂ TEHNICĂ: WYG INTERNATIONAL


IVAN MYKYTYN, EXPERT

Profilul: TEHNIC 2
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

CUPRINS

1. Introducere 5
2. Competenţe specifice 7
3. Obiective 8
4. Informatii pentru profesor 9
4.1. Fişa de descriere a activităţii 11
5. Fişa de rezumat 12
6.Glosar (listă de termeni, cuvinte cheie) 13
7. Informatii pentru elevi 14
8. Activitati de invatare 15
Activitatea de învăţare 1 15
Activitatea de învăţare 2 16
Activitatea de învăţare 3 17
Activitatea de învăţare 4 18
Activitatea de învăţare 5 19
Activitatea de învăţare 6 20
Activitatea de învăţare 7 21
Activitatea de învăţare 8 22
Activitatea de învăţare 9 23
Activitatea de învăţare 10 24
Activitatea de învăţare 11 25
Activitatea de învăţare 12 26
Fişa de evaluare 1 27
Fişa de evaluare 2 29
Fişa de evaluare 3 30
Fişa de evaluare 4 31
9. Soluţii de activitate 33
10. Bibliografie 34
11. Anexe 35
Fişa de documentare 1 - DESENAREA PUNCTELOR 35
Fişa de documentare 2 - DESENAREA LINIILOR 37
Fişa de documentare 3 - DESENAREA POLILINIILOR 42
Fişa de documentare 4 - DESENAREA DREPTUNGHIURILOR 44
Fişa de documentare 5 - DESENAREA POLIGOANELOR 45
Fişa de documentare 6 - DESENAREA CERCURILOR 46
Fişa de documentare 7 - DESENAREA ARCELOR DE CERC 47
Fişa de documentare 8 - DESENAREA ELIPSELOR 48
Fişa de documentare 9 - VIZUALIZAREA DESENELOR 50
Fişa de documentare 10 - EDITAREA DESENELOR 52
Fişa de documentare 11 - EDITAREA DESENELOR 54
Fişa de documentare 12 - EDITAREA DESENELOR 56
Fişa de documentare 13 - EDITAREA DESENELOR 59
Fişa de documentare 14 - EDITAREA DESENELOR 61
Fişa de documentare 15 - EDITAREA DESENELOR 63
Profilul: TEHNIC 3
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Fişa de documentare 16 - EDITAREA CU AJUTORUL CASETEI DE


67
PROPRIETĂŢI
Fişa de documentare 17 - BLOCURI ŞI ATRIBUTE 68
Fişa de documentare 18 - ORGANIZAREA DESENELOR CU AJUTORUL
72
STRATURILOR
Fişa de documentare 19 - INTRODUCEREA TEXTULUI 74
Fişa de documentare 20 - COTAREA DESENELOR 81
Fişa de documentare 21 - COTAREA DESENELOR 86
Fişa de documentare 22 - COTAREA DESENELOR 89
Fişa de documentare 23 - ÎNSCRIEREA TOLERANŢELOR GEOMETRICE 91
Fişa de documentare 24 - PLOTAREA DESENELOR
92

Profilul: TEHNIC 4
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

1. INTRODUCERE

Prezentul material se adresează pregătirii elevilor, pentru calificarea: Tehnician


proiectant CAD, domeniului TEHNIC de nivel 3.
Modulul pentru care a fost elaborat acest material auxiliar de învăţare este
Realizarea desenelor în 2D, pentru clasa a XII-a ruta directa a liceului tehnologic.
Instruirea la acest modul, care are alocat 1 credit, se desfăşoară în 124 de ore în
următoarea structură:
 teorie: 62 ore;
 laborator tehnologic: 62 ore.
Modulul Realizarea desenelor în 2D oferă elevilor oportunitatea de a-şi forma
competenţe tehnice în legătură cu proiectarea asistată de calculator.
Auxiliarul didactic oferă doar câteva sugestii metodologice şi are drept scop
orientarea activităţii profesorului şi stimularea creativităţii lui.
Auxiliarul oferă atât profesorului, cât şi elevilor mijloace de înregistrare a progresului,
sub forma unor fişe de rezumat.
Înregistrările exacte reprezintă un aspect important al administrării procesului de
învăţare şi poate, de asemenea, ajuta la informarea şi motivarea elevilor. Elevii sunt
încurajaţi să-şi evalueze propriul proces de învăţare comentând cu privire la arii care le-au
plăcut sau nu la un anumit subiect. Aceste comentarii pot oferi profesorilor informaţii
valoroase referitoare la arii care cauzează dificultăţi elevilor.
Pentru o mai bună înţelegere şi fixare, auxiliarul conţine un glosar al cuvintelor cheie
utilizate în cadrul modulului.
Pentru fiecare activitate, elevilor li se oferă informaţii cu privire la scopurile /
obiectivele urmărite şi criteriile care vor fi aplicate în procesul de evaluare a muncii lor.
Activităţile de învăţare pe care le propunem sunt diverse, sarcinile sunt definite în
paşi mici şi au grad de dificultate progresiv, astfel încât să permită fiecărui elev să lucreze
în ritmul său şi să evolueze până la un nivel maxim al performanţei.
Pentru fiecare activitate, elevilor le sunt puse la dispoziţie fişe de documentare,
conţinând selecţii ale unor informaţiilor necesare rezolvării sarcinilor de lucru.
Prin conţinutul auxiliarului se doreşte sporirea interesului elevului pentru formarea
abilităţilor din domeniul tehnic prin implicarea lui interactivă în propria formare.

Profilul: TEHNIC 5
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Activităţile propuse elevilor, exerciţiile şi rezolvările lor urmăresc atingerea majorităţii


criteriilor de performanţă respectând condiţiile de aplicabilitate cuprinse în Standardele de
Pregătire Profesională.
Trebuie avut însă vedere că acest auxiliar nu este un manual sau un tratat ştiinţific
despre „Realizarea desenelor în 2D”, iar suportul teoretic care însoţeşte fişele de lucru
are rolul de a sprijini procesul de învăţare şi nu cel de predare.

Profilul: TEHNIC 6
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

2. COMPETENŢE SPECIFICE

7. Procesarea datelor numerice

1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta.


2. Prelucrează datele numerice.
3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

26. Realizarea desenelor în 2D

C1. Utilizează unelte de bază pentru crearea desenelor


C2. Utilizează unelte avansate pentru editarea desenelor
C3. Creează desene complexe

Profilul: TEHNIC 7
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

3. OBIECTIVELE MODULULUI

După parcurgerea modului Realizarea desenelor in 2D elevii vor fi capabili:

O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD


O2. Să vizualizeze un desen din diferite perspective
O3. Să realizeze editarea desenelor
O4. Să copieze şi să mute un obiect
O5. Să utilizeze comenzile de construcţie
O6. Să modifice proprietăţile unor entităţi
O7. Să realizeze un desen complex prin integrarea blocurilor de componente
O8. Să organizeze desene utilizând straturi
O9. Să utilizeze corect comenzile de cotare
O10. Să insereze text în desene
O11. Să ploteze desene
O12. Să colecteze datele numerice corespunzătoare activităţii planificate;
O13. Să selecteze datele obţinute din măsurători sau alte surse;
O14. Să înregistreze datele;
O15. Să efectueze calculele în mai multe etape, cu numere de mai multe mărimi şi să
utilizeze formulele de calcul;
O16. Să reprezinte grafic datele obţinute şi să le interpreteze;
O17. Să compare rezultatele cu valori date pentru determinarea erorilor/abaterilor;
O18. Să formuleze concluziile în baza unei analize critice;
O19. Să utilizeze rezultatele în rezolvarea unei probleme şi să ia deciziile optime;

Profilul: TEHNIC 8
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

4. INFORMAŢII PENTRU PROFESORI

a. Relaţia dintre competenţele modulului, obiective şi activităţile de învăţare


Activităţi de
Competenţe Obiective Teme
învăţare

A1
FD1 DESENAREA PUNCTELOR
A2
FD2 DESENAREA LINIILOR
A3
FD3 DESENAREA POLILINIILOR
A4
O.1 FD4 DESENAREA DREPTUNGHIURILOR
A5
FD5 DESENAREA POLIGOANELOR
A6
FD6 DESENAREA CERCURILOR
A7
FD7 DESENAREA ARCELOR DE CERC
A8
FD8 DESENAREA ELIPSELOR
A10
A11

A2 FD9
O.2 A4
VIZUALIZAREA DESENELOR

FD10 EDITAREA DESENELOR

C.26.1. FE1  SELECTAREA UNUI OBIECT

EDITAREA DESENELOR
FD11  OPERAŢIA DE ŞTERGERE A UNUI OBIECT
 OPERAŢIA DE REINSERARE A OBIECTELOR
ŞTERSE CU COMANDA ERASE
 ANULAREA EFECTULUI COMENZILOR
A5 ANTERIOARE
O.3 A8
A9 FD12 EDITAREA DESENELOR
 OPERAŢIA DE COPIERE A UNUI OBIECT

 OPERAŢIA DE DEPLASARE A UNUI OBIECT

 OPERAŢIA DE ROTIRE A UNUI OBIECT

 OPERAŢIA DE REDIMENSIONĂRE A UNUI


OBIECT

C.26.2. O.4 A6 FE2FD13 EDITAREA DESENELOR


A7 FE3  OPERAŢIA DE OGLINDIRE A UNUI OBIECT
A9  OPERAŢIA DE REALIZARE A UNOR COPII ÎN
REŢEA

FD14 EDITAREA DESENELOR


 PRELUNGIREA UNUI OBIECT
 DEFORMAREA UNUI OBIECT

Profilul: TEHNIC 9
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

A7 FD15 EDITAREA DESENELOR


O.5  COMENZI DE CONSTRUCŢIE

A7 EDITAREA CU AJUTORUL CASETEI DE


O.6 A8
FD16
PROPRIETĂŢI
FD17 BLOCURI ŞI ATRIBUTE
O.7 A9
ORGANIZAREA DESENELOR CU AJUTORUL
A11 FD18
O.8 A12
STRATURILOR

COTAREA DESENELOR
FD20
 COTAREA LINIARĂ
 COTAREA DIAMETRELOR
 COTAREA RAZELOR

FD21 COTAREA DESENELOR


 COTAREA CONTINUĂ
 COTAREA DUPĂ O LINIE DE BAZĂ
A10
O.9  COTAREA ALINIATĂ
A11
C.26.3 FE4
FD22 COTAREA DESENELOR

 COTAREA PRIN LINII DE INDICAŢIE

FD23
ÎNSCRIEREA TOLERANŢELOR GEOMETRICE

O.10 A11 FD19 INTRODUCEREA TEXTULUI

FD24 PLOTAREA DESENELOR


O.11 A10

b. Sugestii metodologice
Pentru dezvoltarea competenţelor vizate de parcurgerea modulului, pot fi folosite următoarele
activităţi de învăţare: simulare, studii de caz, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, etc.
În proiectarea activităţilor de învăţare trebuie avute în vedere cerinţele educaţionale speciale ale
elevilor. Formularea de obiective de învăţare diferenţiate va da profesorului o imagine clară asupra a ceea
trebuie să fie capabili să realizeze toţi elevii, a ceea ce ar trebui să fie capabili să realizeze cei mai mulţi
dintre ei şi a ceea ce numai unii vor fi capabili să realizeze. Luând în considerare obiectivele de învăţare
diferenţiate şi datele despre elevi (ritm de învăţare, stiluri de învăţare, tipuri de inteligenţe, dificultăţi în
învăţare), profesorul va putea adapta parcursul formării elevilor.
Aceste produse ale elevilor vor fi adunate într-un portofoliu, constituind dovezi ale progresului şi ale
atingerii competenţelor.

Profilul: TEHNIC
Nivelul 3
5. FIŞĂ REZUMAT A MODULULUI 10
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Realizarea desenelor în 2D
Numele
elevului:
Data începerii: Data finalizării:

Competenţe Activitate de Data îndeplinirii Verificat


învăţare
Denumirea sau altă Data la care obiectivul Semnătura
precizare referitoare la învăţării a fost îndeplinit profesorului
activitatea de învăţare
C1. Utilizează Activitatea de
învăţare 1
unelte de bază (Fişa de lucru, Fişa de
pentru crearea documentare,Fişa de
evaluare)
desenelor

C2. Utilizează
unelte
avansate
pentru editarea
desenelor

C3. Creează
desene
complexe

Profilul: TEHNIC 11
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA REZUMAT A ACTIVITĂŢII

Competenţă Activitate de Obiectivele


Realizat
învăţare învăţării
Detalii Denumirea sau alte Obiectivul(ele)
referitoare la precizări referitoare la activităţii de învăţare Data la care obiectivul
competenţa activitatea de învăţare Această activitate va învăţării a fost îndeplinit
care se …
dezvoltă. Comentariile elevului
De exemplu:
 Ce le-a plăcut referitor la subiectul activităţii.
 Ce anume din subiectul activităţii li s-a părut a constitui o provocare.
 Ce mai trebuie să înveţe referitor la subiectul activităţii.
 Ideile elevilor referitoare la felul în care ar trebui să-şi urmărească
obiectivul învăţării.
Comentariile profesorului
De exemplu:
 Comentarii pozitive referitoare la ariile în care elevul a avut rezultate
bune, a demonstrate entuziasm, s-a implicat total, a colaborat bine cu
ceilalţi.
 Ariile de învăţare sau alte aspecte în care este necesară continuarea
dezvoltării.
 Ce au stabilit elevul şi profesorul că ar trebui să facă elevul în
continuare luând în considerare ideile elevului despre cum le-ar plăcea
să-şi urmeze obiectivele învăţării.

Profilul: TEHNIC 12
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

6. GLOSAR DE TERMENI

CAD - Computer Aided Design (proiectare asistată de calculator)

Strat în care pot fi desenate anumite părţi din desene mai


Layer - complexe, părţi care au comune culoarea, tipul de linie folosit
etc.

Desene în care sunt predefinite elemente de bază, cum ar fi


Desene unităţile de măsură, culorile, tipurile de linie. Sunt folosite ca
prototip - elemente iniţiale pentru un desen nou. Fişierele sunt salvate cu
(template) extensia .dwt.

.dwg - Extensia unui fişier desen (drawing) creat de AutoCAD

Cursor care apare pe ecran sub forma a două linii care se


Colimator - intersectează

Entitate - Element grafic de bază al unui desen

Cotare - Măsurarea şi marcarea pe desen a dimensiunii unei entităţi

Leader - Creează o linie de indicaţie

Layout - Pagină pregătită pentru tipărire

Acest glosar poate fi continuat de fiecare elev şi pus în portofoliul personal.

Profilul: TEHNIC 13
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

7. INFORMAŢII PENTRU ELEVI

Elevii îşi vor dezvolta competenţele individuale precizate în cadrul acestui modul prin
realizarea activităţilor de învăţare propuse.
Activităţile de învăţare trebuie să le ofere elevilor ocazia de a se autoevalua, de a
corecta, de a discuta cu colegii, de a primi reacţia profesorului, precum şi de a face alte
verificări de “conformitate cu realitatea”.
Învăţarea centrată pe elev va oferi elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit
cu privire la disciplinele de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu. Elevii vor
avea un control sporit asupra învăţării prin asumarea responsabilităţii cu privire la ceea ce
se învaţă, modul cum se învaţă şi de ce, momentul când se învaţă.
Elevii îşi vor asuma un înalt grad de responsabilitate în contextul învăţării, îşi vor
aleage în mod activ scopurile pentru administrarea propriei învăţari. Elevii nu se mai pot
baza pe faptul că profesorul le va spune ce, cum, unde şi când să gândească. Ei sunt cei
care trebuie să înceapă să o facă.
Rezultatele activităţilor desfăşurate şi ale evaluărilor colectate atât de către profesor
cât şi de către elev, opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate, planurile de acţiune,
comentarii ale profesorului privind atitudinea şi rezultatele elevului trebuie strânse şi
organizate, astfel încât informaţiile să poată fi regăsite cu uşurinţă.
Pentru elevi, aceste tipuri de dovezi, alături de alte experienţe pe care le pot avea,
precum practica la locul de muncă, pot fi colectate într-un portofoliu, constituind dovezi ale
progresului şi ale atingerii competenţelor.

Profilul: TEHNIC 14
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

8. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Activitatea de învăţare 1

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 30 min
Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
Numele elevului...........................
Data.....................

Realizaţi în sistemul metric un format A3 standardizat, cu chenar, fâşie de


îndosariere, indicator, conform figurii de mai jos, respectând următoarele etape:
Formatul va fi utilizat ca desen prototip pentru următoarele aplicaţii;
o Se începe un desen nou în sistem metric
o Se stabilesc limitele formatului A3 (420x297)
o Se definesc unităţile de măsură
o Se realizează desenul chenarului şi apoi al celorlalte elemente din desen
o Se salvează desenul ca fişier format-a3.dwg.

Indicaţii: - Se folosesc comenzile: UNITS, LIMITS, GRID=10, SNAP=5, ZOOM, LINE,


OSNAP

Profilul: TEHNIC 15
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Activitatea de învăţare 2

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 40 min
Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
O2. Să vizualizeze un desen din diferite perspective
Numele elevului...........................
Data.....................

Realizaţi în sistemul metric desenul de mai jos, cu chenar, fâşie de


îndosariere, indicator, respectând următoarele etape:

Etape : - se începe un desen nou în sistem metric, se realizează desenele conform


figurii de mai jos, se salvează rezultatul într-un fişier Exercitiul_2.dwg;
- se stabilesc poziţiile figurilor în câmpul formatului;
- se realizează desenul figurilor, fără înscrierea cotelor;
Indicaţii Se folosesc comenzile: LINE, ERASE, GRID, SNAP, ZOOM, OSNAP, iar
coordonatele se introduc folosind coordonate relative.

A(100,300) B(250,300)

C(100,100)

D(250,100)

Profilul: TEHNIC 16
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Activitatea de învăţare 3

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 40 min
Obiectivul:O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
Numele elevului...........................
Data.....................

Să se construiască triunghiul ABC ale cărui laturi sunt AB= 130, BC=100 şi
AC=150. Să se determine centrul de greutate, ortocentrul şi să se reprezinte cercul
circumscris triunghiului. Se salvează rezultatul într-un fişier Exercitiul_3.dwg.

Etape : - Constructia triunghiului: se construieşte o latura (AC), iar pentru determinarea


vârfului B, se procedează la trasarea arcelor (cercurilor) de raze AB şi BC, având centrele în A
respectiv C. Punctul B va fi dat de intersecţia cercurilor anterior construite.

- Centrul de greutate al unui triunghi este dat de intersecţia medianelor

- Pentru determinarea ortocentrului, este necesară reprezentarea a două din înălţimile


triunghiului.

- Reprezentarea cercului circumscris triunghiului, este o aplicaţie a comenzii CIRCLE,


de construcţie a unui cerc prin trei puncte (vârfurile triunghiului).

A C

Profilul: TEHNIC 17
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Activitatea de învăţare 4

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 40 min
Obiectivul:O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
O2. Să vizualizeze un desen din diferite perspective
Numele elevului...........................
Data.....................

Realizaţi în sistemul metric desenul de mai jos, cu chenar, fâşie de


îndosariere, indicator.

Etape : - se începe un desen nou în sistem metric, se realizează desenele conform


figurii de mai jos, se salvează rezultatul într-un fişier Exercitiul_4.dwg;
- se stabilesc poziţiile figurilor în câmpul formatului;
- se realizează desenul figurilor, fără înscrierea cotelor
Indicaţii: Se folosesc comenzile: POLYGON, RECTANGLE, ERASE, GRID, SNAP,
ZOOM, OSNAP.

Activitatea de învăţare 5
Profilul: TEHNIC 18
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 30 min
Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
O3. Să realizeze editarea desenelor
Numele elevului...........................
Data.....................

Realizaţi în sistemul metric desenul de mai jos.


Etape : - se începe un desen nou în sistem metric, se realizează desenele conform
figurii de mai jos, se salvează rezultatul într-un fişier Exercitiul_5.dwg;
- se realizează desenul figurilor, fără înscrierea cotelor
Indicaţii: Se folosesc comenzile: POLYGON, RECTANGLE, LINE, CIRCLE,
ROTATE, CHAMFER, ERASE, ZOOM, OSNAP.

Activitatea de învăţare 6
Profilul: TEHNIC 19
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 30 min
Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
O4. Să copieze şi să mute un obiect
Numele elevului...........................
Data.....................

Realizaţi în sistemul metric desenul de mai jos, cu chenar, fâşie de


îndosariere, indicator.

Etape : - se începe un desen nou în sistem metric, se realizează desenele conform


figurii de mai jos, se salvează rezultatul într-un fişier Exercitiul_6.dwg;
- se stabilesc poziţiile figurilor în câmpul formatului;
- se realizează desenul figurilor, fără înscrierea cotelor
Indicaţii: Se folosesc comenzile:CIRCLE, POLYGON, RECTANGLE, LINE,
MIRROR, TRIM, ERASE, GRID, SNAP, ZOOM, OSNAP.

Activitatea de învăţare 7

Profilul: TEHNIC 20
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 30 min
Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
O4. Să copieze şi să mute un obiect
O5. Să utilizeze comenzile de construcţie
O6. Să modifice proprietăţile unor entităţi
Numele elevului...........................
Data.....................

Realizaţi în sistemul metric desenul de mai jos, respectând următoarele etepe:

- se începe un desen nou în sistem metric, se realizează desenele conform


figurii de mai jos, se salvează rezultatul într-un fişier Exercitiul_7.dwg;
- se stabilesc poziţiile figurilor în câmpul formatului;
- se realizează desenul figurilor, fără înscrierea cotelor
- se modifică proprietăţile desenelor astfel:
 liniile de contur se trasează cu linie continuă cu grosimea de 0,4mm şi
culoarea albastră
 axele se trasează cu linie punct cu grosimea de 0,2mm şi culoare roşie
Indicaţii: Se folosesc comenzile: RECTANGLE, POLYGON, COPY, ROTATE,
ARRAY, FILLET, PROPERTIES, ERASE, SNAP, ZOOM, OSNAP.

25 25 25
20

5
R1
60

20

100

Activitatea de învăţare 8
Profilul: TEHNIC 21
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 30 min
Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
O3. Să realizeze editarea desenelor
O6. Să modifice proprietăţile unor entităţi
Numele elevului...........................
Data.....................

1. Realizaţi desenele din figurile de mai jos. Punctele A şi B se găsesc pe raza cercului
mare care face un unghi de 20 o cu axa orizontală, la o distanţă faţă de centrul cercului
de 50, respectiv 90 unităţi.

2. Modificaţi proprietăţile desenelor astfel:


 liniile de contur se trasează cu linie continuă cu grosimea de 0,4mm şi
culoarea albastră (fig.1) şi culoare roşie (fig.2)
 axele se trasează cu linie punct cu grosimea de 0,2mm şi culoare
verde

Indicaţii: Se folosesc comenzile: RECTANGLE, CIRCLE, LINE, TRIM, POINT, ROTATE,


MOVE, SCALE, PROPERTIES, ERASE, ZOOM, OSNAP.

Fig.1

Fig.2

Activitatea de învăţare 9
Modulul: Realizarea desenelor în 2D
Timp de lucru: 50 min
Profilul: TEHNIC 22
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Obiectivul: O3. Să realizeze editarea desenelor


O4. Să copieze şi să mute un obiect
Numele elevului...........................
Data.....................

1. Realizaţi desenele din figurile de mai jos. Punctele A şi B se găsesc pe raza cercului
mare care face un unghi de 20 o cu axa orizontală, la o distanţă faţă de centrul cercului
de 50, respectiv 90 unităţi.

2. Realizaţi deplasarea, rotirea şi scalarea obiectelor din figura 1, astfel încât punctele M şi
N să se suprapună peste punctele A, respectiv B.

Indicaţii: Se folosesc comenzile: RECTANGLE, CIRCLE, LINE, TRIM, POINT, ROTATE,


MOVE, SCALE, ERASE, ZOOM, OSNAP.

Fig.1

Fig.2

Activitatea de învăţare 10

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Profilul: TEHNIC 23
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Timp de lucru: 30 min


Obiectivul: O7. Să realizeze un desen complex prin integrarea blocurilor de
componente
Numele elevului...........................
Data.....................

Realizaţi un desen în sistemul metric, format A3, fără a cota, conform figurii de mai
jos, respectând următoarele etape:
o Se stabilesc limitele desenului
o Se crează cele două blocuri
o Se desenează dreptunghiurile
o Se inserează blocurile în poziţiile precizate de cote
o Se salvează rezultatul într-un fişier Exercitiul_8.dwg;

Indicaţii - Se folosesc comenzile: ARRAY Rectangular, LINE


-Se pot crea blocuri care apoi se inserează în desen;
-Se folosesc comenzile: BLOCK, INSERT

Activitatea de învăţare 11

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Profilul: TEHNIC 24
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Timp de lucru: 40 min


Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
O8. Să organizeze desene utilizând straturi
O9. Să utilizeze corect comenzile de cotare
O11. Să ploteze desene
Numele elevului...........................
Data.....................
Să se realizeze desenul de mai jos urmărind cerinţele enumerate. Pentru
fiecare etapă se va nota comanda folosită.
a) Se stabilesc dimensiunile paginii la formatul A4 portret şi se stabileşte
unitatea de măsură la milimetri.
b) Se crează un layer denumit “Cote”
c) Se realizează desenele din figura 1 şi figura 2
d) Se cotează desenele din figura 1şi figura 2 folosind comenzile de cotare
corespunzătoare
e) Se plotează desenul

Figura 1

Figura 2

Activitatea de învăţare 12

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Profilul: TEHNIC 25
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Timp de lucru: 40 min


Obiectivul: O1. Să deseneze entităţi utilizând facilităţile AutoCAD
O8. Să organizeze desene utilizând straturi
O9. Să utilizeze corect comenzile de cotare
O10. Să insereze text în desene
Numele elevului...........................
Data.....................

Realizaţi în sistemul metric desenul de mai jos, cu chenar, fâşie de


îndosariere, indicator.
Etape : - se începe un desen nou în sistem metric, se realizează desenele conform
figurii de mai jos, se salvează rezultatul într-un fişier Exercitiul_9.dwg;
- se stabilesc poziţiile figurilor în câmpul formatului;
- se realizează desenul pieselor
- se crează un layer denumit “COTE” în care se înscriu cotele
Indicaţii: Se folosesc comenzile:LINE, RECTANGLE, ERASE, SNAP, ZOOM, OSNAP ,
TEXT, DIM, LAYER
I.
25

Plăcile au grosimea
de 6 mm
II.
15

FIŞA DE EVALUARE 1

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Timp de lucru: 50 min
Profilul: TEHNIC 26
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Numele elevului...........................
Data.....................
I. Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect: (30p)

1. Desenul din fig. 1 trebuie completat ca în fig. 2. Care dintre modurile OSNAP de mai
jos trebuie activate ?

Fig. 1 Fig. 2
A. QUA şi PER;
B. END şi PER;
C. NEA şi PER;
D. INT şi NEA
E. PER şi MID
2. Triunghiul din figura de mai jos se construieşte cu comanda LINE. Specificaţi care
din variantele de succesiuni ale dialogului comenzii sunt corecte:

A. From point:100,100; To point:@50<90; To point:80,0; To point: C;


B. From point:100,100; To point:@0,-50; To point:@80<0; To point: C;
C. From point:100,100; To point:@50<90; To point:@0,80; To point: C;
D. From point:100,100; To point:100,50; To point:@80,50; To point: 100,100.
E. From point:100,100; To point:@-50,0; To point:@80<0; To point: C
3. Care opţiune a comenzii RECTANGLE determină desenarea unui dreptunghi cu
colţurile rotunjite?
A. Fillet;
B. Chamfer;
C. Thicknes;
D. Array
E. Rotate

4. Pentru a desena un dreptunghi prin comanda RECTANGLE specificam?


A. două colţuri alăturate;
B. două colţuri opuse
C. toate cele 4 colţuri;
Profilul: TEHNIC 27
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

D. lungimea diagonalelor.
5. Comanda POLYGON desenează poligoane:
A. Convexe;
B. Concave;
C. Convexe oarecare;
D. Regulate;

II. Completaţi spaţiile libere (20p)


1. La lansarea în execuţie a comenzii RECTANGLE AutoCAD afişează prompterul:
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]
Pentru desenarea unui dreptunghi cu colţurile teşite se foloseşte opţiunea ....................
2. Tehnica de localizare a punctelor „de prindere” este activată sau dezactivată
utilizând butonul …………………… de pe bara de stare.

III. Indicati paşii necesari desenării figurii de mai jos utilizând coordonatele relative,
având punctul de pornire 100,100. 40 puncte

Se acordă 10 puncte din oficiu.

FIŞA DE EVALUARE 2

Modulul: Realizarea desenelor în 2D

Profilul: TEHNIC 28
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Timp de lucru: 50 min


Numele elevului...........................
Data.....................

I. Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect: (20p)


1. Copierea singulară sau multiplă a obiectelor selectate se realizează cu:
a) comanda ARRAY;
b) comanda OFFSET;
c) comanda COPY.
2. Comanda MOVE permite:
a) deplasarea entităţilor de tip linie, polilinie 2D, cerc, arc de cerc, curbă spline
precum şi entităţilor de tip text
b) rotirea entităţilor de tip linie, polilinie 2D, cerc, arc de cerc, curbă spline
precum şi entităţilor de tip text
c) împărţirea unei entităţi, în două entităţi de acelaşi tip.

II. Stabiliţi valoarea de adevăr a fiecăreia dintre următoarele enunţuri: (30p)


1. Comanda MIRROR permite copierea în planul XY a unui obiect, prin reflectarea
acestuia în raport cu o oglindă imaginară.
2. Comanda EXTEND permite mărirea sau micşorarea dimensiunilor unui obiect
respectând proporţiile iniţiale dintre elemente.
3. Operaţia de teşire se finalizează dacă lungimea de teşire este mai mare decât
lungimea segmentelor;

III. Asociaţi, unind prin câte o linie, fiecare comandă AutoCAD cu principala utilitate
pe care acesta o are: (40p)
1. Desfacerea entităţilor compuse de tip polilinie în mai
A. TRIM multe entităţi de tip LINE sau ARC

2. Deformarea obiectului cu menţinerea legăturilor


B. FILLET
acestuia cu alte obiecte cu care are puncte comune

C. STRETCH 3. „Tunderea” unui obiect

D. EXPLODE 4. Racordarea unor entităţi de tip linie, arc de cerc,


cerc sau polilinie

Se acordă 10 puncte din oficiu.

FIŞĂ DE EVALUARE 3

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Profilul: TEHNIC 29
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Timp de lucru: 50 min


Numele elevului...........................
Data.....................

1. Deschideţi fişierul C:\ teste\ blocuri.dwg în care sunt create blocurile cu


atributele C, respectiv D. (10p)
2. Realizaţi figura de mai jos, utilizând blocurile date.

(40p)

3. Modificaţi proprietăţile blocurilor astfel: blocul C1- culoare rosie şi blocul D3-
grosime linie 0.5. (10p)
4. Creaţi un Layer denumit Bloc şi închideţi conturul, conform figurii de mai jos,
inserând pe fiecare latura un bloc realizat de voi. Respectaţi culoarea fiecărei
laturi. (30p)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

FIŞA DE EVALUARE 4

Modulul: Realizarea desenelor în 2D


Profilul: TEHNIC 30
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Timp de lucru: 50 min


Numele elevului...........................
Data.....................

I. Încercuiţi răspunsul corect: (30p)


1. Pentru a cota liniar, orizontal sau vertical, se foloseşte comanda:
a. dimdiameter;
b. dimradius;
c. dimangular;
d. dimlinear.
2. Pentru a cota paralel cu diferitele porţiuni înclinate ale obiectelor, astfel încât se
obţine dimensiunea adevărată a acelei porţiuni, se foloseşte comanda:
a. dimdiameter;
b. dimaligned;
c. dimangular;
d. dimlinear.
3. Pentru a trasa o serie de cote plasate una după cealaltă se foloseşte comanda:
a. dimcontinue;
b. dimaligned;
c. dimangular;
d. dimlinear.
4. În linia de comandă
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]
a comenzii Dimlinear, dacă selectaţi opţiunea Angle, efectul va fi:
a. Se deschide fereastra de dialog Multiline Text Editor unde se pot modifica
proprietăţile textului
b. Înscrieţi o cotă orizontală
c. Se modifică unghiul de înclinare al liniei de cotă faţă de obiectul cotat.
d. Se modifică unghiul de înclinare al textului faţă de linia de cotă
5. În linia de comandă
Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:
a comenzii Dimradius, dacă selectaţi opţiunea Text, efectul va fi:
a. Se deschide fereastra de dialog Multiline Text Editor
b. Modificaţi conţinutul textului
c. Modificaţi unghiul de înclinare al textului faţă de linia de cotă
d. Înscrieţi o cotă verticală

6. În imaginea alăturată a fost utilizată comanda:


a. dimcontinue;

Profilul: TEHNIC 31
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

b. dimaligned;
c. dimangular;
d. dimlinear.

II. Specificaţi ce comandă de cotare a fost


utilizată în imaginea alăturată: (10p)

III. Desenaţi si cotaţi desenul de mai jos: (50p)

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Profilul: TEHNIC 32
Nivelul 3 9. SOLUŢIONAREA ACTIVITĂŢILOR
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

 Scopul soluţionării activităţilor de învăţare ar trebui să fie acela de a oferi elevilor şi


profesorului informaţii referitoare la ceea ce a învăţat elevul şi ce mai trebuie să
înveţe în continuare.

 Fiecare soluţie ar trebui să înceapă pe o pagină nouă pentru a-i fi mai uşor profesorului să dezvăluie
soluţiile elevilor rând pe rând

 Fiecare activitate ar trebui să includă un titlu care să furnizeze următoarele informaţii:

 Denumirea activităţii
 Denumirea modulului şi orice alte referinţe administrative.

 Sfaturi despre ce anume ar trebui să facă un elev dacă găseşte o soluţie identică cu a altcuiva; de
exemplu, orientarea către materiale suplimentare mai avansate.

 Sfaturi referitoare la ce anume ar trebui să facă elevul dacă găseşte soluţii diferite. Sfaturi potrivite
vor varia în funcţie de domenii şi de activităţi. Un anumit şablon ar putea fi:

o Rugaţi elevul să repete activitatea, dar cu asistare suplimentare – de ex.


Solicitându-i să citească instrucţiuni mai detaliate sau să utilizeze un
instrument cum ar fi un computer.
Apoi
o Dacă a doua încercare a elevului eşuează; direcţionaţi-l către materiale de
învăţare suplimentare sau către profesor.
o În cazul în care a doua încercare a elevului este o reuşită; rugaţi-l să
efectueze o activitate planificată pentru a le verifica cunoştinţele şi
înţelegerea. În cazul în care acea activitate este o reuşită, elevii vor fi
direcţionaţi către activitatea următoare sau către un material suplimentar mai
avansat.

Profilul: TEHNIC 33
Nivelul 3 10. BIBLIOGRAFIE
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

1. Simion, I., (2004), AutoCAD 2004 – pentru INGINERI, Editura Teora, Bucureşti
2. Harrington Burchard Pitzer, (2002), AutoCAD 2002- Editura Teora, Bucureşti
3. *** Autocad 2000 – Help
4. Standard de Pregătire Profesională, Nivel 3, Tehnician Proiectant CAD
5. http://www.didactic.ro

11. ANEXE

Profilul: TEHNIC 34
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA DE DOCUMENTARE 1

DESENAREA PUNCTELOR

CUM DESENEZI UN PUNCT?

Cu ajutorul
mouse-ului

 

Cu ajutorul
tastaturii
 Etapa 1: Command: tastaţi comanda “POINT”
Etapa 2: Point: tastaţi coordonatele punctului.

OBSERVAŢII: 1. Putem modifica tipul de figură expusă în punctul respectiv (marcatorul),


aşa cum se vede mai jos. Acest lucru se mai poate realiza şi apelând comanda PDMODE
prin intermediul liniei de comandă, tastând valoarea corespunzătoare necesară stilului
dorit. Pentru valoarea 1 nu vom avea nimic afişat în coordonatele respective.

0 1 2 3 4
32 33 34 35 36
54 65 66 67 68
96 97 98 99 100

2. Dimensiunea marcatorului poate fi controlată


indirect din cutia de dialog Point Style sau
direct din variabila PDSIZE. Aşa cum se
observă din exemplul alăturat, pentru PDSIZE
Profilul: TEHNIC 35
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

4, marcatorul expus în punctul de coordonate (80, 80) este de dimensiune mai mică decât
cea a marcatorului expus în punctul de coordonate (80, 90).

3. Comanda DIVIDE permite prin opţiunea implicită plasarea unor entităţi de tip Point pe o
entitate desemnată. Aceste puncte vor determina pe entitatea respectivă segmente de linie
sau arce de lungime egală. Numărul lor va fi precizat la prompterul Number of segments,
entitatea rămânând intactă.
4. Comanda MEASURE permite prin opţiunea implicită Segment length plasarea unor
entităţi de tip Point pe o entitate desemnată. Aceste puncte vor determina pe entitatea
respectivă segmente de linie sau arce de lungime precizată la prompterul Segment length.

EXEMPLU:

DIVIDE

MEASURE

Profilul: TEHNIC 36
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA DE DOCUMENTARE 2

DESENAREA LINIILOR

CUM DESENEZI O LINIE FINITĂ?

Cu ajutorul
mouse-ului

 

Cu ajutorul
tastaturii
 Command: tastaţi comanda „LINE”;
From point: tastaţi coordonatele punctului de start al liniei;
To point: tastaţi coordonatele celui de-al doilea punct;
To point: clic dreapta, ENTER sau SPACE pentru finalizarea
liniei (se tastează coordonatele celui de-al treilea punct dacă se va
dori desenarea de linii consecutive – vezi exemplul).

Optiuni : To point: C - Închide o serie de linii, conectând punctul de start cu ultimul punct
de sfârsit printr-o linie

EXEMPLU: 200,250
Desenaţi o linie finită
care să pornească din
punctul de coordonate
50, 50 şi să treacă prin
punctele de coordonate
200, 250, respectiv 300, 150. 300,150

50,50

Profilul: TEHNIC 37
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

CUM DESENEZI O LINIE INFINITĂ?


LINIE INFINITĂ LA AMBELE CAPETE

Cu ajutorul
mouse-ului


Cu ajutorul  Command: tastaţi comanda „XLINE”;


tastaturii Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/<From point>: tastaţi coordonatele primului
punct prin care trece linia;
Through point: tastaţi coordonatele celui de-al doilea punct prin care
trece linia;
Through point: clic dreapta, ENTER sau SPACE pentru finalizarea
liniei (se tastează coordonatele unui alt punct prin care va trece o
altă linie- vezi exemplul).

OPŢIUNEA SEMNIFICAŢIE
Hor - permite crearea unei entităţi XLINE paralele cu axa X;
Ver - permite crearea unei entităţi XLINE paralele cu axa Y;
Ang - permite crearea unei unei entităţi XLINE care
este determinată de un unghi;

Bisect - permite crearea unei unei entităţi XLINE ce este


plasată pe bisectoarea unui unghideterminat de trei
puncte;

Offset - permite crearea unei entităţi XLINE la o distanţă


precizată faţă de un alt obiect de tip linie, linie
extinsă sau polilinie. Distanţa va fi precizată cu una
din subopţiunile:
 Offset dist: permite indicarea distanţei urmată
de precizarea semiplanului în raport cu
Profilul: TEHNIC 38
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

entitatea iniţială;
 Through: permite precizarea unui punct prin care va trece linia extinsă.
EXEMPLU: 90,150

Desenaţi două linii infinite care să treacă


prin punctele de coordonate (90,50) şi (90, 150),
150,50
respectiv (90,50) şi (150, 50
90,50

LINIE INFINITĂ DAR LIMITATĂ LA UN CAPĂT

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „RAY”
From point: tastaţi coordonatele punctului care limitează linia
Through point: tastaţi coordonatele celui de-al doilea punct care
defineşte linia
Through point: clic dreapta, ENTER sau SPACE pentru finalizarea
liniei (se tastează coordonatele unui alt punct prin care va trece o
altă linie- vezi exemplul)
EXEMPLU:
Desenaţi două linii infinite limitate în punctul de coordonate (90, 50) şi care să treacă prin
punctul de coordonate (90, 150), respectiv (150, 90).

90,150

CUM DESENEZI O LINIE MULTIPLĂ?


90,50 150,90
Cu ajutorul
mouse-ului

Profilul: TEHNIC
  39
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
tastaturii
 Command: tastaţi comanda „MLINE”;
Justification/Scale/STyle/<From point>: tastaţi coordonatele primului
punct P1(pentru opţiunea implicită);
<To point>: tastaţi coordonatele celui de-al doilea punct P2;
Undo/<To point>: clic dreapta, ENTER sau SPACE pentru a finaliza
linia sau tastaţi coordonatele celui de-al treilea punct P3; dacă se tastează
coordonatele unui al treilea punct, apare prompterul:
Close/Undo/<To point>: la care se tastează coordonatele celui de-al
patrulea punct P4 sau ENTER pentru finalizarea liniei, ori se alege opţiunea
Close pentru a se uni ultimul punct cu primul.

EXEMPLU:

1. Desenaţi o linie multiplă care să pornească din punctul P1(0, 0) şi să treacă prin
punctele P2(90, 100), P3(200, 50) şi P4(250, 150)

2. Desenaţi o linie multiplă închisă care să pornească din punctul P1(0, 0) şi să treacă prin
punctele P2(90, 100) şi P3(400,0).

Profilul: TEHNIC 40
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

OBSERVAŢII: 1. Pentru etapa 2 putem alege una din opţiunile:

OPŢIUNE SEMNIFICAŢIE
Justificatio - stabileşte alinierea axei modelului faţă de axa determinată
n de vertexurile precizate, lucru care se realizează cu una din
subopţiunile:
 Top: face alinierea părţii de sus a modelului faţă de
axa vertexurilor;
 Zero: cele două axe ale modelului şi cea
determinată de vertexuri coincid;
 Bottom: : face alinierea părţii de jos a modelului
faţă de axa vertexurilor;
Scale - permite scalarea definiţiei iniţile a modelului, lucru care va
modifica distanţa dintre componentele acestuia;
STyle - permite încărcarea unui alt stil de multilinii decât cel curent.

Bottom

Vertex
Top

Vertex

Zero

Vertex

2. Linia multiplă este o entitate compusă din unul sau mai multe segmente de linii paralele.
Numărul acestor linii paralele poate fi între 2 şi 16. Fiecare linie dintr-un segment poate
avea proprietăţi diferite de culoare şi tip de linie, lucru care se poate realiza cu comanda
MLSTYLE.

FIŞA DE DOCUMENTARE 3

DESENAREA POLILINIILOR

CUM DESENEZI O POLILINIE?

Profilul: TEHNIC 41
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
mouse-ului

Comanda dată creează polilinii, care se deosebesc de liniile simple prin faptul că
sunt tratate ca un singur obiect şi pot include atât linii cât şi arce, conectate prin vertexuri,
pe care le putem folosi pentru a modifica aspectul poliliniei; de asemenea poliliniile pot fi
drepte sau curbe, subţiri sau late, şi chiar de lăţime variabilă.

Cu ajutorul  Command: tastaţi comanda „PLINE”;


tastaturii From point: tastaţi coordonatele punctului de start (P1);
Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width/<Endpoint of line>: tastaţi
coordonatele punctului P2 (pentru opţiunea implicită)sau una din celelalte
opţiuni;

Pentru etapa 2 putem alege una din următoarele opţiuni:


OPŢIUNE EFECT
Arc - continuă polilinia cu un arc de cerc tangent la segmentele sau arcele
anterioare; acest lucru se poate face in unul din următoarele moduri:
 Angle: unghiul inclus (se cere centrul, raza, puctul final);
 Center: centrul arcului (se tastează numai C);
 Close: închide polilinia cu un arc de cerc;
 Direction: modifică direcţia tangentei în vertexul de început al
arcului curent;
 Radius: raza cercului;
 Second point: al doilea punct pe arc;
 Line: revine la modul linie;
Close - permite închiderea poliliniei cu entitatea curentă (linie sau arc);
Halfwidth - specifica semilatimea poliliniei in punctul curent. Se va solicita latimea
poliliniei de la inceputul poliliniei si de la capat.
Length - permite precizarea lungimii segmentului curent care va fi construit în
prelungirea celui anterior sau, dacă acesta a fost un arc de cerc,
segmentul va fi tangent la acesta;
Undo - anulează ultimul segment sau arc de cerc adăugat;
Width - precizează lăţimea la segmentul curent.

CUM DESENEZI O LINIE CURBĂ?

Cu ajutorul
mouse-ului


Profilul: TEHNIC
Nivelul 3
 42
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
tastaturii
 Command: tastaţi comanda „SPLINE”
Object/<Enter first point>: tastaţi coordonatele primului vertex al curbei (P1);
Enter point: tastaţi coordonatele altui vertex al curbei (P2,);
Close/Fit Tolerance/<Enter point>: tastaţi coordonatele celui de-al treilea
punct (pentru opţiunea implicită, P3);
pasul 3 se repetă pentru fiecare punct pe care doriţi să-l introduceţi ( P4, P5, P6)
Enter start tangent: tastaţi coordonatele punctului prin care va trece
tangenta la curbă în punctul de început al acesteia;
Enter end tangent: tastaţi coordonatele punctului prin care va trece tangenta
la curbă în punctul de sfârşit al acesteia;

FIŞA DE DOCUMENTARE 4

DESENAREA DREPTUNGHIURILOR

CUM DESENEZI UN DREPTUNGHI?


Profilul: TEHNIC 43
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
mouse-ului


Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „RECTANGLE”
Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width/<First corner>: tastaţi
coordonatele primului colţ (dacă se alege opţiunea implicită);
Other corner:tastaţi coordonatele celui de-al doilea colţ (diagonal opus).

Pentru etapa 2 se pot alege următoarele opţiuni:

OPŢIUNEA SEMNIFICAŢIE
Chamfer - relizează teşirea colţurilor prin precizarea a doi
parametri ce reprezintă lungimile de teşire ale
colţurilor; aceşti parametri se introduc la prompterele
First chamfer distance for rectangles, respectiv
Second chamfer distance for rectangles;
Elevation - permite modificarea variabilei ELEVATION care
completează coordonata Z a punctelor 2D;
Fillet - realizează rotunjirea colţurilor prin precizarea razei
de racordare la prompterul Fillet radius for
rectangles;
Thickness - permite modificarea variabilei THICKNESS care
reţine proprietatea de grosime pentru anumite entităţi
(aceasta se măsoară de-a lungul axei Z);
Width - permite precizarea unei lăţimi unice folosite pentru
toate laturile dreptunghiului.

FIŞA DE

DOCUMENTARE 5

DESENAREA POLIGOANELOR

Profilul: TEHNIC 44
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

CUM DESENEZI UN POLIGON?

Cu ajutorul
mouse-ului


Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „ POLYGON”;
Number of sides <4>: tastaţi numărul de feţe ale poligonului
(între 3 şi 1024 de feţe);
Edge/<Center of polygon>: tastaţi coordonatele centrului poligonului;
Inscribed in circle/Circumscribed about circle (I/C) <I>: tastaţi „I” sau
„C”, după cum poligonul este înscris sau circumscris cercului cu centrul în punctul tastat la
etapa 3;
Radius of circle: tastaţi raza cercului.

EXEMPLU:
Desenaţi un poligon cu 5 laturi, înscris într-un cerc cu centrul în punctul de
coordonate (100, 100), având raza de 100.

FIŞA DE DOCUMENTARE 6

DESENAREA CERCURILOR

CUM DESENEZI UN CERC ?


Profilul: TEHNIC 45
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „CIRCLE”;
3P/2P/TTR/<Center point>: pentru opţiunea implicită (cea care se află
între paranteze unghiulare) tastaţi coordonatele centrului cercului;
Diameter/<Radius> <30.0000>: pentru opţiunea implicită (cea care se
află între paranteze unghiulare) tastaţi lungimea razei cercului sau, dacă algeţi opţiunea
Diameter, tastaţi lungimea diametrului;

Pentru etapa 2 mai poate fi aleasă una din opţiunil

OPŢIUNEA SEMNIFICAŢIE
- se tastează
3P coordonatele a
trei puncte de pe
circumferinţa
cercului;
- se tastează
2P coordonatele a
două puncte
diametral opuse;
TTR - se precizează
două puncte de
tangentă şi
valoarea razei.

FIŞA
DE
DOCUMENTARE 7

DESENAREA ARCELOR DE CERC

Profilul: TEHNIC 46
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

CUM DESENEZI UN ARC DE CERC?

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „Arc”;
Center/<Start point>: tastaţi coordonatele punctului de început al
arcului;
Center/End/<Second point>: tastaţi coordonatele celui de-al doilea
punct de pe circumferinţa arcului;
End point: tastaţi coordonatele punctului de sfârşit al arcului.

Aşa cum se vede din meniul Draw, pentru a determina în mod unic arcul
de cerc, este nevoie de o combinaţie de trei parametri.
PARAMETRI SEMNIFICAŢIE
Center - punctul de centru al arcului;
Angle - unghiul la centru al arcului;
Length - lungimea corzii subântinse;
Radius - raza cercului din care face parte arcul de cerc;
Direction - direcţia tangentei în punctul de start.
Direction

End point
Start point
FIŞA DE DOCUMENTARE 8

DESENAREA ELIPSELOR

Profilul: TEHNIC 47
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

CUM DESENEZI O ELIPSĂ?

Cu ajutorul
mouse-ului


Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „ELLIPSE” (pentru construcţia unei
elipse întregi);
Arc/Center/<Axis endpoint 1>:tastaţi coordonatele punctului de pe
elipsă ce determină prima semiaxă;
Axis endpoint 2: tastaţi coordonatele celui de-al doilea punct ce
determină prima semiaxă;
<Other axis distance>/Rotation:tastaţi coordonatele punctului de pe
elipsă ce determină a doua semiaxă în raport cu centrul elipsei;

Construcţia unei elipse întregi se poate face folosind şi alte opţiuni:

OPŢIUNE SEMNIFICAŢIE
Arc - se alege dacă se doreşte construcţia unui arc de elipsă;
Center - centrul elipsei;
Rotation - unghiul făcut între un plan ce conţine un cerc şi un alt plan pe
care acesta se proiectează pentru a rezulta elipsa dorită;

Center

Axis end point 2

Axis end point 1

Other axis distance

Parametrii unui arc de elipsă:

PARAMETRU SEMNIFICAŢIE
Start angle - unghiul dintre axa majoră şi dreapta ce uneşte centrul
elipse cu punctul de început al arcului;
Profilul: TEHNIC 48
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

End angle - unghiul dintre axa majoră şi dreapta ce uneşte centrul


elipse cu punctul de sfârşit al arcului;
Included angle - unghiul la centru al arcului.

Axa majoră
Axa minoră

Center

Radius ratio: raportul dintre axa majoră şi axa


minoră a unei elipse. Dacă raportul este 1,
avem de a face cu un cerc.

FIŞA DE DOCUMENTARE 9

VIZUALIZAREA DESENELOR

Profilul: TEHNIC 49
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

AutoCAD asigură mai multe căi pentru afişarea vederilor desenului. Puteţi:
mări sau panorama pentru repoziţionarea vederii în zona grafică;
salva o vedere şi apoi restaura vederea la imprimare;
afişa mai multe vederi în acelaşi timp împărţind ecranul în mai multe ferestre
“viewports” atât în spaţiul model (MS) cât şi în spaţiul hârtie (PS).
AutoCAD furnizează un ansamblu de comenzi care permit vizualizarea unor detalii
precum şi translaţii pe ecran.

REDRAW şi REDRAWALL -redesenarea ecranului în viewport-ul curent.


REGEN şi REGENALL -regenerarea şi afişarea corectă a desenului prin recalcularea
coordonatelor tuturor obiectelor din viewport-ul curent.

ZOOM -permite măriri sau micşorări ale mărimilor aparente ale obiectelor

Cu ajutorul
mouse-ului

Zoom Window Zoom Previous

Zoom Dynamic Zoom Extents

Zoom Scale Zoom All


Zoom Center Zoom Out
Zoom In

Cu ajutorul
tastaturii

Semnificaţia fiecărei opţiuni este descrisă în continuare:

ALL - afişează desenul până la limitele sau marginile sale stabilite cu comanda
LIMITS

CENTER - se creează o nouă vedere a desenului şi trebuie precizat punctul central


pentru noua vedere.
Center point: <indicarea centrului>
Magnification or Height < >:
Profilul: TEHNIC 50
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

- o valoare urmată de x indică de câte ori se modifică scara unui desen şi este denumită
putere de redimensionare. >1 = mărire; <1 = micşorare.
- o valoare fără x este considerată înălţimea noii vederi, în unităţile de măsură
curente.

DYNAMIC - permite o redimensionare dinamică prin intermediul unei casete de


vizualizare (view box) care se poziţionează în fereastra în care dorim să fie afişată.

EXTENDS - redimensionează partea din desen care are obiecte. Produce


regenerare.

LEFT - creează o nouă vedere, redimensionată, dacă se specifică noua poziţie a


cursorului din stânga-jos şi înălţimea imaginii.
Left point: (indicarea punctului din stânga-jos)
Magnification or Height < >: (la fel ca la Zoom Center) 

PREVIOUS - se comută pe informaţiile din vederea anterioară. Pot fi aduse pe ecran


10 imagini anterioare.

VMAX - micşorează imaginea până când apar limitele ecranului virtual al desenului,
fără regenerare.

WINDOW - se indică o fereastră de redimensionare.

PAN - realizează deplasarea imaginii. Se utilizează atunci când pe ecran dorim să


apară o parte a desenului care este în afara ferestrei de vizualizare. Comanda PAN
cere utilizatorului indicarea distanţei pe care se va face deplasarea, prin indicarea
vectorului de deplasare.

FIŞA DE DOCUMENTARE 10

EDITAREA DESENELOR
Profilul: TEHNIC 51
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

CUM SELECTEZI UN OBIECT?

Modificarea obiectelor existente necesită un proces de selectare, vizualizare şi


editare a proprietăţilor obiectelor. Selectarea obiectelor controlează modul în care se
crează un set selectat. Este cerută de comenzile de editare ale unui obiect sau ale unui
grup de obiecte, iar cererea sistemului este Select object:
Cursorul grafic este înlocuit printr-un selector. Selectarea obiectelor poate fi:
Selectare individuală –ca răspuns la Select object: se pot selecta unul sau mai
multe obiect individual ;
Selectarea grupurilor de obiecte (mulţimi de selecţie/set selectat) –ca răspuns la
Select objects: se pot selecta mai multe obiecte în acelaşi timp;

Opţiuni:
- AUto -automatizează selecţia, selectează obiectele individual sau printr-o fereastră de tip
Box, Auto şi Add sunt selecţii implicite;
- Previous –permite folosirea setului precedent de obiecte selectate;
- Remove –şterge obiectele din setul curent de selecţie şi cere Remove objects;
- SIngle –selectează un singur obiect ales sau primul grup de obiecte dintr-un meniu;
- Undo -şterge cel mai recent obiect adăugat la selecţia curentă;
- Window -selectează obiectele aflate integral în fereastra definită de două puncte
diagonal opuse;
- Crossing –similară opţiunii Window, dar selectează şi obiectele care intersectează
marginile fereastrei;
- Add -adaugă obiecte la setul curent de selecţie;
- ALL -selectează toate obiectele din desen;
- BOX -combină opţiunile Window şi Crossing;
- CPolygon –selectează toate entităţile aflate integral sau parţial, în interiorul unui contur
polygonal convex, definit prin vârfuri
- Fence –similară opţiunii CPoligon, selectează obiectele intersectate de o linie frântă
deschisă
- Group –cere prin Enter group name: introducerea unui nume şi selectează toate obiectele
dintr-un grup creat prin comanda Group
- Last -alege ultimul obiect desenat sau inserat;
- Multiple –selectarea mai multor obiecte înainte de a le include în setul selectat;
- WPolygon –selectează toate entităţile aflate integral în interiorul unui contur poligonal
convex definit prin vârfuri

Selecţie Fence
Selecţie All

Selecţie Window Selecţie Crossing

Profilul: TEHNIC 52
Nivelul 3
Selecţie WPolygon
Selecţie CPolygon
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA DE DOCUMENTARE 11

EDITAREA DESENELOR
Profilul: TEHNIC 53
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Corectarea erorilor de manipulare se poate obţine prin: ştergere, recuperare,


inversarea efectului unor comenzi: ERASE, OOPS, UNDO, REDO, U

1. OPERAŢIA DE ŞTERGERE A UNUI OBIECT

ERASE -ştergerea unor entităţi specificate în desen

Cu ajutorul
mouse-ului 

Cu ajutorul
tastaturii  Command: : tastaţi comanda „ERASE” sau „E”
Select objects: -foloseşte una din metodele de selecţie.

2. OPERAŢIA DE REINSERARE A OBIECTELOR ŞTERSE CU COMANDA


ERASE
este complementară operaţiei de ştergere cu ajutorul comenzii ERASE;
se realizează cu ajutorul comenzii OOPS.

Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „OOPS”
reinserează în desen obiectele şterse cu ultima comandă ERASE, indiferent dacă
au mai fost executate şi alte comenzi între timp.

Dreptunghiul
Dreptunghiul reinserat cu
care urmeaza ajutorul comenzii OOPS
a fi sters

3. ANULAREA EFECTULUI COMENZILOR ANTERIOARE


A. UNDO -anularea efectului comenzilor anterioare
Profilul: TEHNIC 54
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul 
tastaturii  Command: tastaţi comanda „UNDO” sau „U”
- Enter the number of operations to undo or [Auto/Control/Begin/End/Mark/Back]: -se
introduce un număr pozitiv sau se apasă tasta ENTER pentru anularea unei singure operaţii;
- Number –anulează numărul specificat de operaţii;
- Auto -ON/OFF – permite controlul modului în care sunt tratate selecţiile din meniuri; dacă
Auto este activat, selecţiile sunt tratate ca o singură comandă
- Control -All/None/One –limitează sau dezactivează UNDO;
- Begin, End –grupează o secvenţă de operaţii;
- Mark –marchează momentul curent, pentru a şti până unde să se revină ulterior, prin
opţiunea Back.

B. REDO -anulează efectul comenzilor UNDO sau U.


Observaţie:- anulează efectul unei singure UNDO sau U dacă se execută imediat după ele.

Cu ajutorul
mouse-ului

 

Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „REDO”

C. U -anulează efectul ultimei comenzi executate

Cu ajutorul
mouse-ului

 
Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „U”
Observaţie: - se poate introduce u de câte ori se doreşte mergând înapoi pas
cu pas până la începerea sesiunii de lucru.
FIŞA DE DOCUMENTARE 12

Profilul: TEHNIC 55
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

EDITAREA DESENELOR

1. CUM COPIEM UN OBIECT?


Operaţia de copiere - permite copierea singulară sau multiplă a obiectelor selectate

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „COPY”
Select objects –se selectează obiectul de copiat
Select objects .............................
<Base point or displacement>/Multiple: m
Base point: Indicaţi un punct de referinţă faţă de care se execută copierea
Second point of displacement: indicaţi locul copiei 1
Second point of displacement: indicaţi locul copiei 2
Second point of displacement:…… click –dreapta sau

2. CUM DEPLASĂM UN OBIECT?

Operaţia de deplasare se aplică entităţilor de tip linie, polilinie 2D, cerc, arc de cerc,
curbă spline precum şi entităţilor de tip text

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul  Command: tastaţi comanda „MOVE”


tastaturii
Profilul: TEHNIC 56
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Select objects: se selectează obiectul de deplasat


Select objects:..................
Base point or displacement: Indicaţi un punct de referinţă faţă de care se
execută deplasarea
Second point of displacement: Indicaţi locul unde doriţi să deplasaţi obiectele

3. CUM ROTIM UN OBIECT?

Operaţia de rotire se aplică entităţilor de tip linie, polilinie 2D, cerc, arc de cerc, curbă
spline precum şi entităţilor de tip text.

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „ROTATE”
Select objects: se selectează obiectul ce trebuie rotit
Select objects: ...............................
Base point: Indicaţi un punct de referinţă în jurul căruia doriţi să se
rotească obiectele selectate
<Rotation angle> /Reference: se tastează valoarea unghiului de rotaţie a
obiectelor faţă de poziţia lor iniţială
Poziţia obiectelor
Base point=Bază după rotire
de referinţă

Poziţia obiectelor
inainte de rotirere

4. CUM REDIMENSIONĂM UN OBIECT?

Profilul: TEHNIC 57
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Operaţia de scalare a unui obiect permite mărirea sau micşorarea dimensiunilor unui
obiect respectând proporţiile iniţiale dintre elemente.

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul
tastaturii

Command: tastaţi comanda „SCALE”
Select objects: se selectează obiectul de scalat
Select objects:………………......……
Base point: se specifică un punct de referinţă faţă de care se realizează
scalarea
<Scale factor>/Reference:se introduce factorul de scală

Opţiunea Semnificaţia
Reference Scalează obiectele ţinând cont de dimensiunea iniţială prin
introducerea distantei la prompterul reference length şi a
dimensiunii finale la prompterul new length, respectând
condiţia de proporţionalitate

Triunghiul
micşorat

Triunghiul care
trebuie micşorat
Punct de
referinţă

FIŞA DE DOCUMENTARE 13
Profilul: TEHNIC 58
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

EDITAREA DESENELOR

1. CUM REALIZĂM IMAGINI OGLINDITE ÎN RAPORT CU O AXĂ DE


REFERINŢĂ?
Operaţia de oglindire a unui obiect permite copierea în planul XY a unui obiect,
prin reflectarea acestuia în raport cu o oglindă imaginară,

Cu ajutorul
mouse-uluiCu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „MIRROR”
Select objects: selectaţi obiectul de oglindit
Select objects:…………………………
First point of mirror line: selectaţi primul punct faţă de care se realizează
oglindirea
Second point: selectaţi al doilea punct de oglindire
Delete old objects? <N> n

2. CUM REALIZĂM COPII ÎN REŢEA?

Operaţia de realizare a unor copii în reţea realizează copii multiple în planul XY, în
nodurile unei reţele rectangulare sau polare

Cu ajutorul
mouse-ului

Profilul: TEHNIC 59
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul  Command: tastaţi comanda „ARRAY”


tastaturii Select objects: Selectaţi obiectul de copiat
Select objects:………...........................
Rectangular or Polar array (R/<P>): -Alegeţi tipul de reţea în care doriţi
copierea: R
Number of rows (—) <1>: specificaţi numărul de linii
Number of columns (|||) <1>: specificaţi numărul de coloane
Unit cell or distance between rows (—): specificaţi distanţa dintre linii
Distance between columns (|||): specificaţi distanţa dintre coloane

Parametrii care definesc reţeaua Semnificaţie


rectangulară (R)
Number of rows (—) Numărul de linii al reţelei

Number of columns (|||) Numărul de coloane al reţelei

Unit cell or distance between rows (—) Distanţa dintre linii

Distance between columns (|||): Distanţa dintre coloane

Parametrii care definesc reţeaua Semnificaţie


polară (P) Obiectul de
<Specify center point of array> -Punctul
copiat de centru al reţelei
Base -Precizarea unui nou punct

Number of items Numărul de copii ale obiectului


Obiectul copiat
Angle to fill în reţea Unghiul la centru subântins de reţea
rectangulară
Rotate objects as thei are copied? Copierea obiectelor rotite? Obiectul copiat
în reţea polară

FIŞA DE DOCUMENTARE 14

EDITAREA DESENELOR

1. CUM REALIZAŢI PRELUNGIREA UNUI OBIECT?


Comanda EXTEND:
-realizează prelungirea unor obiecte numite object to extend până la intersectarea
cu alte obiecte folosite ca limită, numite boundary edges.
-se aplică entităţilor de tip linie, polilinie 2D, cerc, arc de cerc, curbă spline;
 
Cu ajutorul
mouse-ului
Profilul: TEHNIC 60
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
tastaturii
 Command: tastaţi comanda „EXTEND”
Select boundary edges: (Projmode = None, Edgemode = Extend):se selectează
obiectul limită
Select objects:…………………
<Select object to extend>/Project/Edge/Undo:se selectează obiectul care se
prelungeşte
<Select object to extend>/Project/Edge/Undo……….
ATENŢIE!
Indicarea punctului pentru obiectul care va fi prelungit se va face la capătul care este cel
mai apropiat de obiectul limită.
Obiectul limită

Punct apropiat de
capătul cel mai
apropiat de obiectul
limită

Obiectul de
prelungit
După prelungire

2. CUM REALIZAŢI DEFORMAREA UNUI OBIECT?

Operaţia de deformare a unui obiect- realizează deformarea obiectului cu


menţinerea legăturilor acestuia cu alte obiecte cu care are puncte comune;

Cu ajutorul
mouse-ului


Profilul: TEHNIC 61
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
tastaturii
 Command: tastaţi comanda „STRETCH”
Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon.………
Select objects: se tastează crossing
First corner: Other corner: 1 found
Select objects: …….
Base point or displacement: se specifică un punct de referinţă faţă de care se
realizează deformarea
Second point of displacement: se specifică al doilea punct de referinţă faţă de
care se realizează deformarea

Selectarea cu
opţiunea Crosing
După
întindere

FIŞA DE DOCUMENTARE 15
EDITAREA DESENELOR

1. CUM REALIZAŢI O TEŞITURĂ?Operaţia de teşire -se aplică entităţilor de tip linie şi polilinie şi se finalizează dacă
lungimea de teşire este mai mică decât lungimea segmentelor;

Cu ajutorul
mouse-ului

Profilul: TEHNIC 62

Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda „CHAMFER”
Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/<Select first line>: se selectează prima linie
Select second line: se selectează a doua linie
PRIMA LINIE

A DOUA
LINIE

Obiectul după
teşire

Dacă nu se foloseşte opţiunea implicită, putem alege:

OPŢIUNEA SEMNIFICAŢIE
Teşirea poliliniei dintr-o singură comandă
Polyline
Distance Precizarea distanţelor cu care se face teşirea
Angle Precizarea unghiului sub care se face teşitura
Trim Stabilirea modului de finalizare a teşiturii
Method Precizarea metodei prin care se face teşitura
ţinând cont de unghi si de distanţă

2. CUM REALIZAŢI O RACORDARE?


Profilul: TEHNIC 63
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Operaţia de racordare - permite racordarea unor entităţi de tip linie, arc de cerc, cerc sau
polilinie, folosind alte entitaţi de tip arc de cerc.

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul
tastaturii

Command: tastaţi comanda „FILLET”
(TRIM mode) Current fillet radius = 10.0000
Polyline/Radius/Trim/<Select first object>:se selectează primul obiect
Select second object:se selectează al doilea obiect realizându-se şi racordarea dorită

Dacă nu se foloseşte opţiunea implicită, putem alege:


Opţiune Efect
Polyline Permite racordarea unei entităţi de tip
polilinie(racordarea se face dintr-o singură
comandă în toate vertexurile )
Radius Permite stabilirea razei de racordarel a prompterul
Enter fillet radius
Trim Satbileşte modul de finalizare a racordării

Profilul: TEHNIC 64
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Primul
obiect

Al doilea
obiect

Obiectul după
racoradre

3.CUM REALIZATI DESCOMPUNEREA UNUI OBIECT?

3. Operaţia de descompunere a entităţilor compuse - presupune descompunerea


entităţilor compuse de tip polilinie în mai multe entităţi de tip LINE sau ARC

Cu ajutorul
mouse-ului

 Obiectul selectat
înainte de aplicarea
comenzii EXPLODE

Cu ajutorul
Tastaturii

Obiectul de
Command: se tastează comanda EXPLODE;
descompus Select objects: 1 found: se selectează polilinia
Select objects:
Exploding this polyline has lost width information.
The UNDO command will restore it.
Obiectul selectat
după aplicarea 65
Profilul: TEHNIC
comenzii EXPLODE
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA DE DOCUMENTARE 16
Profilul: TEHNIC 66
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

EDITAREA CU AJUTORUL CASETEI DE PROPRIETĂŢI

PROPERTIES - controlează proprietăţile obiectelor existente

Cu ajutorul
mouse-ului


Cu ajutorul
Tastaturii  Command: se tastează comanda “PROPERTIES”
- Select objects: -se selectează obiectele

Va fi afişată fereastra Properties

FIŞA DE DOCUMENTARE 17
Profilul: TEHNIC 67
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

BLOCURI ŞI ATRIBUTE
• Definiţie:
– O reuniune de entităţi tratate de program ca un tot unitar
• Utilizare:
– Desenele în care trebuiesc incluse în mod repetat anumite grupuri de
elemente:
• Scheme (electrice,cinematice, etc.)
• Simboluri (rugozităţi, abateri dimensionale şi de formă, indicatorul
desenului, etc.)
Definiţia blocului constă în:
• Atribuirea unui nume
• Indicarea elementelor componente (ele trebuie să existe deja în desen)
• Indicarea punctului de referinţă (punctul care va pozitiona blocul în desen)
• Definirea proprietăţilor blocului (atributele sale)

Cum creezi un bloc?

Cu ajutorul
mouse-ului

 

Cu ajutorul
tastaturii
Numele
 Command: tastaţi comanda “Block” blocului

Punctul

de inserare

Punctul de
În toate cazurile este inserare
afişată fereastra:
Obiectele
componente

Proprietăţi

Proprietati
Profilul: TEHNIC 68
Nivelul 3
Definirea unor
caracteristici
dinamice
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Blocul definit astfel poate fi folosit numai in desenul respectiv


• Pentru a-l utiliza in alte desene, el trebuie salvat pe disc, prin comanda Wblock

• Se va afişa fereastra
Alegerea denumirii blocului de salvat (dacă el a fost definit deja)

Elemente de definire a blocului de salvat


(daca el înca nu a fost definit)
Adăugarea atributelor
• Unui bloc i se pot asocia informaţii de tip text, stocate în definiţia blocului
• Aceste date pot avea valori constante, sau pot fi variabile pentru a putea fi
modificate de la caz la caz
• Atributul este creat înainte de definirea blocului
• La definirea blocului, se selectează şi atributul, alături de celelalte entităţi ale sale

Cum definim un atribut?

Cu ajutorul
mouse-ului


Profilul: TEHNIC 69
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Cu ajutorul Command: tastaţi comanda “attdef”


tastaturii
În toate cazurile este
afişată fereastra Definirea
caracteristicilor

Valorile
atributului

Punctul
de inserare

Caracteristicile
textului

Cum inserăm un bloc?

Cu ajutorul
mouse-ului

Cu ajutorul
tastaturii
 Command: tastaţi comanda “Insert”

Va fi afişată fereastra
Se selectează numele blocului

Se precizează punctul de
introducere în desen

Se alege scara de inserare a


blocului

Se precizează unghiul de rotaţie


aplicat blocului la inserare

După închiderea ferestrei se va indica pe desen:


Profilul: TEHNIC 70
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

• punctul de inserare (dacă anterior nu a fost definit prin coordonate)

• Valoarea atributului (dacă a fost definit variabil)

FIŞA DE DOCUMENTARE 18
Profilul: TEHNIC 71
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

ORGANIZAREA DESENELOR CU AJUTORUL STRATURILOR

Diferitele elemente ale unui desen pot fi organizate pe straturi, pentru fiecare strat
(layer) putându-se asocia o anumită culoare, un nume, un anumit tip de linie şi o anumită
grosime a liniei.
Toate straturile dintr-un desen au aceleaşi limite, sistem de coordonate, factor de
zoom; un punct de pe un strat se aliniază precis cu acelaşi punct de pe orice alt strat. Pot fi
afişate combinaţii de straturi.

LAYER -administrarea straturilor şi proprietăţilor acestora.

Cu ajutorul
mouse-ului

 

Cu ajutorul
tastaturii  Command: Layer
Va fi afişată fereastra de dialog Layer Properties Manager

Profilul: TEHNIC 72
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Opţiunile ferestrei de dialog Layer Properties Manager permit crearea stratului


curent, adăugarea de noi straturi la lista numelor straturilor, redenumirea unui strat existent.
Se pot activa/dezactiva, îngheţa/dezgheţa straturile global sau prin viewport, încuia/descuia
straturi, seta stiluri de plotare pentru straturi, filtra numele straturilor.

Fereastra de dialog Layer Properties Manager are următoarele secţiuni:

Secţiunea Named Layer Filters –determină care straturi vor fi afişate;


Secţiunea Lst of Layers afişează straturile şi proprietăţile lor. Acestea sunt:

 ON/OFF –activează/dezactivează un strat şi-l face vizibil/invizibil;


 Freeze/Thaw -îngheaţă/dezgheaţă straturi
 LOck/Unlock: –încuie/descuie stratul prevenind/permiţând editarea obiectelor;
 Color –setează culoarea asociată unui strat
 Linetype –setează tipul de linie al stratului,
 Lineweight –modifică grosimea liniei asociate stratului
 Plot Style –setează stilul de plotare asociat unui strat;
 Plot –controlează dacă straturile vizibile sunt plotate

New –crează un nou strat pe care-l denumeşte LAYER1;


Current –setează stratul selectat şi-l face curent;
Delete –şterge stratul selectat din definiţia fişierului desen;
Shaw/Hide Details –afişează caseta de dialog Save Layer State în care sunt
salvate proprietăţile setate pentru toate straturile;
Restore State –afişează Layer State Manager în care sunt administrate
statuturile straturilor

Observaţie : - La începerea unui desen nou, este creat automat un strat “0” care nu poate fi
şters sau redenumit. Acestui strat i se atribuie automat culoarea 7(white/black în funcţie de
culoarea fondului) şi tipul de linie CONTINUOUS, grosimea liniei implicit este de 0,01 inch
sau 0,25 mm şi stilul de plotare NORMAL.

Fiecărui obiect din desen i se poate atribui culoare şi tip de linie. În acelaşi strat pot
fi mai multe culori şi mai multe tipuri de linii. Comanda PROPERTIES controlează
proprietăţile obiectelor existente.

Profilul: TEHNIC 73
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA DE DOCUMENTARE 19

INTRODUCEREA TEXTULUI

Această operaţie permite introducerea în cadrul unui desen creat cu utilitarul AutoCAD a:
• unor texte necesare comentariilor ce se impun desenului, traseelor de secţionare,
simbolurilor desenului (abateri,condiţii impuse), etc.
• unor tabele, inclusiv a tabelelor de componenţă intâlnite în desenele de ansamblu
• unor câmpuri, cu format evidenţiat şi la care se pot reactualiza datele continute
despre anumite elemente ale desenului

O caracteristică importantă a textului este alinierea sa, care poate fi:


• simplă
– pe orizontală:
• stanga (left)
• centru (center)
• dreapta (right)
– pe verticală
• Sus (top)
• Mijloc (middle)
• Jos (bottom)
• Bază (baseline)
• dublă (atât pe orizontală cât şi pe verticală prin combinarea alinierilor standard).
Ex: TL, TC, TR, ML, MC, etc.

Profilul: TEHNIC 74
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Crearea stilului de text

• Caracteristicile textului (fontul, înălţimea, înclinarea caracterelor, orientarea,etc.)


sunt grupate într-o entitate numită stil de text.
• Stilul implicit în AutoCAD este numit Standard.
• Schimbarea stilului implicit sau crearea unui nou stil se realizează prin comanda
Style, scrisă în linia de comandă şi acţionarea tastei Enter.
• Se afişează fereastra de dialog pentru stabilirea caracteristicilor stilului

Butonul Apply, pentru ca stilul sa devina operational.


Numele stilului (cand se doreste Înaltimea caracterelor; daca se stabileste valoarea 0,
modificarea stilului predefinit) inaltimea caracterelor va fi stabilita la inserarea textului

Nnumele fontului (formatul


caracterelor);
se pot folosi fonturi:
True Type
Fonturi compilate
AutoCAD (fisiere cu
extensia .shx)
PostScript (extensia .pfb),
dar acestea vor fi
compilate in prealabil prin
comanda Compile,

Scrierea in oglinda fata de orizontala

Scrierea de la dreapta spre stanga

Scrierea pe verticala
Factorul de latime, prin care se controleaza proportionalitatea caracterelor;
raportul dintre latimea caracterelor si inaltimea acestora (are implicit valoarea 1);
o valoare supraunitara sau subunitara va determina folosirea unor caractere latite, respectiv
ingustate.

Introducerea textului

Există doua variante de introducere a textului:


A. Linie cu linie - comanda TEXT
B. Sub forma de paragraf (oferă şi posibilitatea importării de texte create cu alte
editoare de text) – comanda MTEXT

Profilul: TEHNIC 75
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

În AutoCAD textul este încadrat într-un dreptunghi. Acesta se numeşte „dreptunghi de


încadrare” în care se pot evidenţia două grupe de linii fictive folosite la alinierea textului:

 Linii orizontale:

LINIA Semnificaţie
Limita superioară peste care nu trece nici un caracter
TOP
MIDDLE Mijlocul distanţei între linia TOP şi linia BASE
BASE Linia pe care este aliniat textul şi faţă de care se
raportează celelalte linii remarcabile
BOTTOM Limita inferioară sub care nu trece nici un caracter

 Linii verticale:

LINIA Semnificaţie
Limita din stânga a dreptunghiului de încadrare a
LEFT textului
Linia aflată la jumatatea dreptunghiului de încadrare
CENTER
Limita din dreapta a dreptunghiului de încadrare a
RIGHT textului

Unghi de rotaţie

Profilul: TEHNIC 76
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

La intersecţia liniilor orizontale cu liniile vertical se obţin punctele de aliniere descrise


prin cuvintele cheie:
Tabel 1
CUVÂNT Semnificaţie
CHEIE
TL Punctul de intersecţie al liniei TOP cu linia LEFT
ML Punctul de intersecţie al liniei MIDDLE cu linia LEFT
BL Punctul de intersecţie al liniei BOTTOM cu linia LEFT
TC Punctul de intersecţie al liniei TOP cu linia CENTER
MC Punctul de intersecţie al liniei MIDDLE cu linia CENTER
BC Punctul de intersecţie al liniei BOTTOM cu linia CENTER
TR Punctul de intersecţie al liniei TOP cu linia RIGHT
MR Punctul de intersecţie al liniei MIDDLE cu linia RIGHT
BR Punctul de intersecţie al liniei BOTTOM cu linia RIGHT

Cum introducem un text ?

A. Comanda TEXT

Cu ajutorul
mouse-ului


Cu ajutorul
tastaturii
 Command: Tastaţi comanda “DTEXT”
Current text style: "Standard" Text height: 2.5
Justify/Style/<Start point>: se selectează pe spaţiul de lucru punctul de unde dorim
să începem scrierea textului ................... 
Height: se selectează înălţimea dorită a textului ..........................
Rotation angle: se selectează unghiul pe care îl face linia de bază a textului cu axa X
Text: se introduce primul rând din textul dorit ..........................
Acest pas se repetă până la introducerea ultimului rând din textul dorit. Pentru a încheia
comanda se tastează de două ori tasta

Profilul: TEHNIC 77
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Dacă la Pasul 2 nu se alege opţiunea implicită, putem alege:

OPŢIUNEA Subopţiunea Semnificaţie


Justify Align Permite alinierea textului între două puncte şi ajustează
înălţimea textului automat
Fit Permite alinierea textului între două puncte cu
specificarea înălţimii textului
Center Permite centrarea textului pe punctul specificat
Middle Permite centrarea textului atât deasupra şi dedesubtul
punctului specificat, cât şi în stânga şi în dreapta acestuia
Right Permite alinierea la dreapta a textului
TL, TC, TR Permit alinierea textului în raport cu punctele remarcabile
ML, MC, MR definite în tabelul 1
BL, BC, BR
Style ? Listează numele de stiluri deja încărcate
Style name Permite scrierea textului în stilul ales

• Editorul de texte al AutoCAD-ului permite introducerea unor caractere speciale,


neexistente pe tastatura şi care apar relativ des în textele unui desen tehnic (la cote,
simboluri ale abaterilor, etc.)
• Lista celor mai întâlnite simboluri speciale este:
Simbol Mod de introducere

- ˚ (gradul sexagesimal) %%d


– ø (simbolul diametrului) %%c
– ± %%p
– % %%%

B. Comanda MTEXT

• Introduce paragrafele de text


• Acest procedeu este realizat prin:
– Tastarea comenzii MTEXT in fereastra Command
– Selectarea din meniul principal a optiunii: DRAW – TEXT – MULTILINE
TEXT…
• In ambele cazuri se afiseaza prompter-ul:

• Se vor introduce:
– Coordonatele colţului stânga sus al dreptunghiului în care va fi introdus
paragraful
– Coordonatele colţului dreapta jos al dreptunghiului în care va fi introdus
paragraful (opţiunea implicită) sau se aleg succesiv opţiunile cunoscute
corespunzatoare formatării caracterelor (Height, Justify, Line
spacing,Rotation, etc.)

Operatii cu texte
Profilul: TEHNIC 78
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

• Operatiile se aplica textelor deja introduse intr-un desen AutoCAD


• Operatiile uzuale sunt:
A. Editarea (modificarea) textului
B. Cautarea intr-un text
C. Verificarea corectitudinii gramaticale

A. Editarea (modificarea) textului

Modificarea textului introdus într-un desen se poate realiza în varianta:


a. Simplă – se modifica numai continutul sau (instructiunea DDEDIT)
b. Complexă – se pot modifică şi elemente de formatare (stil, mărime, înclinare,
etc.) în afara conţinutului său (instrucţiunea PROPERTIES)

a. Editarea textului – DDEDIT

• Acţiunea se declanşează prin instrucţiunea DDEDIT


• După tastarea instrucţiunii şi acţionarea tastei Enter se vor executa următorii paşi,
ceruţi de calculator :
• Selectarea textului ce se doreşte a fi modificat
• Modificarea textului selectat în fereastra ce va fi afişată

b. Editarea textului – PROPERTIES

• Acţiunea se declanşează prin selectarea textului şi introducerea în linia de comandă


a instrucţiunii PROPERTIES.
• Se va afişa fereastra care conţine elementele textului şi care pot fi modificate.
• După efectuarea modificărilor dorite fereastra este închisă de utilizator la fel ca orice
fereastra Windows

Profilul: TEHNIC 79
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Profilul: TEHNIC 80
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA DE DOCUMENTARE 20
COTAREA DESENELOR

Elementele cotării:

linii de cotă (dimension line). Pentru dimensiunile unghiulare linia de cotă este un
arc.
linii ajutătoare de cotă (extension lines, projection lines or witness lines).
săgeţile, (symbols of termination or termination).
cotele (dimension text).
linii de indicaţie (leader).
marca de centru o mică cruciuliţă ce marchează centrul cercului sau arcului.
axele cercului (centerlines) sunt linii întrerupte ce marchează centrul unui cerc sau
arc.
Linie de cotă

Linie ajutătoare

Centerline
s

Cota

Cu ajutorul
mouse-ului
Profilul: TEHNIC 81
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Bara cu instrumente Dimension

OBSERVAŢIE: Bara cu instrumente Dimension se activează din meniul View >Toolbars.


Pentru a cota desenul în AutoCAD, se pot folosi comenzile Dim, Dim1 sau Qdim.
Primele două comenzi determină înlocuirea promptului Command:, printr-un nou prompt
Dim:. Diferenţa dintre cele două comenzi de cotare este că, în timp ce Dim1 permite
trasarea unei singure cote, după care se revine la promptul Command:, comanda Dim
deschide o sesiune de cotare, din care se iese doar prin acţionarea tastei <Esc>.
Comanda Qdim permite cotarea rapidă a unor obiecte, prin selectarea lor împreună.
În timpul unei sesiuni de cotare (cât timp promptul Dim: este activ) nu se pot folosi
comenzile de desenare sau de editare uzuale.

COTAREA LINIARĂ

Comanda DIMLINEAR → cotează o anumită lungime, fie că aceasta este orizontală,


verticală faţă de obiectul de cotat.

Cum cotaţi liniar:

. 

 Command: dimlinear <Enter>

Profilul: TEHNIC 82
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Etapa 1 - Specify first extension line origin or <select object>: selectaţi obiectul care vreţi să
îl cotaţi

Etapa 2 -Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:


specificaţi poziţia liniei de cotă sau:

OPŢIUNE SEMNIFICAŢIE
Mtext Multiline Text Editor – modifică proprietăţile textului
Text Modifică conţinutul textului care implicit este chiar dimensiunea
cotată
Angle Modifică unghiul de înclinare al textului faţă de linia de cotă
Horizontal Înscrie o cotă orizontală
Vertical Înscrie o cotă verticală
Rotated Modifică unghiul de înclinare al liniei de cotă faţă de obiectul
cotat; implicit, acest unghi este 0

Etapa 3 - Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: specificaţi poziţia liniei de


cotă.

Etapele 1, 2, 3, se repetă până când sunt trasate toate cotele.

COTAREA UNGHIURILOR

Comanda DIMANGULAR  realizează cotarea arcelor de cerc, a cercurilor, sau a


unghiurilor determinate de segmente.

Cum cotaţi unghiurile: Command: dimangular <Enter>

Etapa 1- Select arc, circle, line, or <specify vertex>: selectaţi arcul de cerc, cercul, sau
prima latură iar apoi a doua latură.

Etapa 2- Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Specificaţi poziţia cotei
unghiulare sau:
OPŢIUNE SEMNIFICAŢIE
Mtext Multiline Text Editor – modifică proprietăţile textului
Text Modifică conţinutul textului
Angle Modifică unghiul de înclinare al textului faţă de linia de cotă
Etapele 1, 2 se pot derula şi prin specificarea a trei puncte: centrul arcului de cerc sau vârful
unghiului, punctul de origine al primei linii ajutătoare şi punctul de origine al celei de-a doua linii
ajutătoare de cotă
Profilul: TEHNIC 83
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Etapa 3 - Select arc, circle, line, or <specify vertex>: <Enter>

Etapa 4 - Specify angle vertex: selectaţi centrul arcului de cerc sau vârful unghiului.

Etapa 5 - Specify first angle endpoint: selectaţi punctul de originie al primei linii ajutătoare
de cotă

Etapa 6 - Specify second angle endpoint : selectaţi punctul de originie al celei de-a doua
linii ajutătoare de cotă

Etapa 7- Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: specificaţi poziţia cotei
OPŢIUNE SEMNIFICAŢIE
Mtext Multiline Text Editor – modifică proprietăţile textului
Text Modifică conţinutul textului
Angle Modifică unghiul de înclinare al textului faţă de linia de cotă
unghiulare sau:

COTAREA DIAMETRELOR

Comanda DIMDIAMETER

 desenează diferite cote pentru diametre, în funcţie de mărimea cercului, poziţia


cursorului şi setul de opţiuni din fereastra de dialog Dimension Style;
centrul cercului este marcat numai dacă cota este înscrisă în afara cercului.

Cum cotaţi diametrele:


Profilul: TEHNIC 84
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

 Command: dimdiameter <Enter>

Etapa 1- Select arc or circle: selectaţi arcul de cerc sau cercul pe care vreţi să îl cotaţi.

Etapa 2 - Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: specificaţi poziţia cotei sau:

OPŢIUNE SEMNIFICAŢIE
Mtext Multiline Text Editor – modifică proprietăţile textului
Text Modifică conţinutul textului
Angle Modifică unghiul de înclinare al textului faţă de linia de
cotă

COTAREA RAZELOR

Comanda DIMRADIUS

 desenează diferite tipuri de cote radiale, în funcţie de mărimea cercului sau a arcului de
cerc, de opţiunile din opţiunile din fereastra de dialog Dimension Style şi de poziţia
cursorului.
 centrul cercului sau al arcului de cerc este marcat numai dacă plasaţi cota în afara
cercului sau al arcului de cerc.

Cum cotaţi razele:


 Command: dimradius

Profilul: TEHNIC 85
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Etapa 1 - Select arc or circle: selectaţi arcul de cerc sau cercul pe care vreţi să îl cotaţi.

Etapa 2 - Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: specificaţi poziţia cotei sau:
OPŢIUNE SEMNIFICAŢIE
Mtext Multiline Text Editor – modifică proprietăţile textului
Text Modifică conţinutul textului
Angle Modifică unghiul de înclinare al textului faţă de linia de cotă

FIŞA DE DOCUMENTARE 21
COTAREA DESENELOR
COTAREA CONTINUĂ

Comanda DIMCONTINUE

 creează o serie de cote plasate una după alta;


fiecare cotă continuă începe la cea de-a doua linie ajutătoare de cotă a cotei precedente.

Cum realizaţi o cotă continuă:

Etapa 1- Realizaţi o cotă liniară, aliniată, sau unghiulară

 Command: dimcontinue <Enter>

Profilul: TEHNIC 86
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Etapa 2 -Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

Etapa 3- Select continued dimension: selectaţi cota trasată la etapa 1

Etapa 4 -Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:


specificaţi poziţia cotei
Repetaţi etapa 4 până cotaţi continuu toate cotele dorite.

COTAREA DUPĂ O LINIE DE BAZĂ


Comanda DIMBASELINE

 este folosită pentru a crea rapid şi sigur o serie de cote, pornind de la un singur punct de
bază;
 pentru a folosi comanda de cotare după o linie de bază trebuie creată mai întâi o cotă
liniară, aliniată sau unghiulară.

Cum cotaţi după o linie de bază:

Etapa 1- Realizaţi o cotă liniară, aliniată sau unghiulară


 Command: dimbaseline <Enter>


Etapa 2- Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: determinaţi
punctul de origine al celei de-a doua linii ajutătoare de cotă pentru dimensiunea
cotată

Profilul: TEHNIC 87
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Etapa 3- Select base dimension: selectaţi linia ajutătoare de cotă care va fi prima linie
ajutătoare de cotă pentru celelalte cote care se vor trasa.

Etapa 4 - Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: determinaţi


punctul de origine al celei de-a doua linii ajutătoare de cotă pentru dimensiunea
cotată.

Realizaţi etapa 4
până când sunt
cotate toate
dimensiunile
dorite.

COTAREA
ALINIATĂ

Comanda DIMALIGNED

se utilizează pentru cotarea obiectelor la care există porţiuni (segmente) înclinate;
cota obţinută va fi înclinată faţă de axele X, Y, dar va fi paralelă cu porţiunea înclinată,
astfel încât cota va reprezenta lungimea reală a segmentului.

Cum se cotează aliniat:

 

 dimaligned <Enter>

Profilul: TEHNIC 88
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Etapa 1 - Specify first extension line origin or <select object>: <Enter>

Etapa 2 - Select object to dimension: selectaţi obiectul ce se doreşte dimensionat

Etapa 3 - Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: specificaţi poziţia liniei de


cotă sau:

OPŢIUNE EFECT
Mtext Multiline Text Editor – modifică proprietăţile textului
Text Modifică conţinutul textului
Angle Modifică unghiul de înclinare al textului faţă de linia de
cotă

FIŞA DE DOCUMENTARE 22
COTAREA DESENELOR

COTAREA PRIN LINII DE INDICAŢIE

Comanda LEADER
 liniile de indicaţie se folosesc pentru a adăuga unele note şi pentru a evidenţia anumite
aspecte ale desenului;
liniile de indicaţie sunt alcătuite dintr-o linie ce are la capăt un vârf de săgetă indicând
spre elementul la care se referă, iar la celălalt capăt un text sau o imagine grafică.

Cum realizaţi o adnotare:


Profilul: TEHNIC 89
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

 leader <Enter>
Etapa 1 - From point: specificaţi poziţia primului punct al liniei de indicaţie (punctul în care
se află vârful săgeţii)

Etapa 2- To point: specificaţi poziţia celui de-al doilea punct al liniei de indicaţiei.

Etapa 3- To point (Format/Annotation/Undo)<Annotation>:

Etapa 4- Spline/STraight/Arrow/None/<Exit>:

OPŢIUNE EFECT
Spline Trasează linia de adnotare folosind arce de cerc
STraight Trasează linia de adnotare folosind segmente de
dreaptă
Arrow Săgeata
None Nici una din opţiunile de mai jos

Etapa 5 - To point (Format/Annotation/Undo)<Annotation>:specificaţi poziţia următorului


punct din linia de adnotare.

Repetaţi etapa 5 pentru căte puncte doriţi în linia de adnotare.

Etapa 6 - To point (Format/Annotation/Undo)<Annotation>: <Enter> după ultimul punct


dorit pentru linia de adnotare

Etapa 7- Annotation (or press ENTER for options): introduceţi textul dorit pentru adnotare
sau <Enter> pentru opţiuni

OPŢIUNE EFECT
Tolerance Introduceţi o toleranţă în linia de adnotare
Copy Introduceţi prin copiere textul altei adnotări
Block Introduceţi în adnotare un bloc
None Nici una din opţiunile de mai jos
Mtext Intraţi în fereastra de dialog Multiline Text Editor

Etapa 8- MText: <Enter>

Profilul: TEHNIC 90
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA DE DOCUMENTARE 23

ÎNSCRIEREA TOLERANŢELOR GEOMETRICE

Comanda Tolerance
introduce în desen toleranţele geometrice

Se
deschide
fereastra:

Profilul: TEHNIC 91
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

FIŞA DE DOCUMENTARE
24
PLOTAREA DESENELOR

în vederea plotării unui desen se realizează mai întâi configurarea corectă a


programului AutoCAD pentru a accepta Plotterul şi imprimanta.

CUM REALIZĂM PLOTAREA DESENELOR?

Cu ajutorul
mouse-ului


Cu ajutorul
tastaturii  Command: tastaţi comanda “PLOT”
Profilul: TEHNIC 92
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

Comanda afişează fereastra de dialog PLOT – cu următoarele secţiuni:


Fereastra Plot – pagina
Plot Device:

Layout Name – indică macheta de tipărire curentă


Page Setup Name – listează diferitele configuraţii de pagină care au fost salvate
Full Preview – previzualizează desenul ce va fi tipărit
Fereastra dePartial
dialogPreview
Plot – previzualizează suprafaţa efectivă care va fi plotată
– pagina Plot Settings
În pagina Plot Preview a ferestrei de dialog Plot se pot stabili caracteristicile legate
de dispozitivul de tipărire, prin următoarele rubrici:
Ploter Configuration - listează dispozitivele de tipărire instalate în sistem
Properties - afişează o casetă de dialog Ploter Configuration Editor, prin care
se poate modifica sau vizualiza configuraţia curentă de plotare
Hints – afişează informaţii despre dispozitivul de plotare
Plot Style Table(Pen Assignments) – stabileşte, printr-o casetă de dialog,
parametrii pentru grosimea liniei în funcţie de culoare
Plot Stamp – permite plasarea unui marcaj personalizat într-un colţ al fiecărui
desen plotat
What to plot – stabileşte ce anume tipăreşte: macheta sau modelul curent
(Current Tab), mai multe machete sau modele selectate (Selected Tabs), sau
toate machetele (All Layout Tabs)
Number of Copies - stabileşte numărul de copii care vor fi tipărite
Plot to File – permite copierea într-un fişier care va fitipărit ulterior

Profilul: TEHNIC 93
Nivelul 3
REALIZAREA DESENELOR IN 2D

În pagina Plot Settings a casetei Plot se pot stabili parametrii privind suprafaţa şi
configuraţia desenului tipărit: mărimea hârtiei, orientarea, suprafaţa tipărită, scara de
tipărire etc.

Profilul: TEHNIC 94
Nivelul 3