Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Îmi voi primi din mâna Ta cununa


Și-n carul biruinței voi umbla!
Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu
Cel binecuvântat /: Biruitor eu voi umbla,
Al Lui Nume e Sfânt Nu e dușman împotrivă să-mi stea!
Cântă acum, cum nu ai mai cântat Tu mă conduci cu dreapta Ta,
Isuse a Ta e victoria! : /
E o nouă zi, soarele răsare
Eu vin să cânt spre slava Ta Pe marea-nvolburată ești cu mine,
Orice-ar veni, ce în față mi-ar apare Cuvântul Tău mi-e ancoră și far,
Eu vreau să-Ți cânt și seara laude. Mă ține tare-a Ta promisiune,
Că-n zori de zi ajunge-vom la mal!
Refren
Refren
Încet Tu ești Doamne la mânie
În dragoste ești bogat și ești bun /: De-i lupta-ncrâncenată și vin săgeți arzând
Găsesc că am zece mii motive Nu tremur nu mi-e teamă, știu lângă cine lupt! : /
Ca să Te laud și la toți să spun:
Refren
Refren

Iar când sfârșitul va fi aproape


4. Isus, cu slavă îmbrăcat
Puterile când îmi vor slăbi
Isus, pe tron încoronat
Al meu suflet va cânta continuu
Isus, în toate cel dintâi
Și zece mii de ani și-n veșnicii
Isus, Același Tu rămâi.

/: Isus ești Domnul Domnilor!


Isus al nostru salvator,
Isus fii-n veci glorificat! Isus! :/
2. În Isus găsești răspunsul,
Într-o lume de îndoieli, Isus, Tu cerul ai lăsat
A venit să-ți ia povara, Isus, la slavă-ai renunțat
Să-ți aducă liniștea. Isus, în lume ai venit
Isus, de toți disprețuit.
Hai la Isus, așa cum ești,
Frânt și apăsat, hai la El! Refren
Cu iubire El te va accepta,
Isus, ce mult Tu ne-ai iubit
Te așteaptă în mila Sa,
Isus, pe cruce ai murit
Hai la El, nu amâna!
Isus, trei zile îngropat
Spune-I Lui a ta durere, Isus, din morți ai înviat.
El te poate ajuta!
Refren
Îți va da din nou speranță,
Îți va șterge lacrima! /: În numele lui Isus e putere,
În numele lui poți fi ajutat,
Refren
În numele lui Isus e putere,
Căci El a biruit, a câștigat. :/

3. Pe câmpul de război Tu ești cu mine, Refren


Mă-mbărbătezi să lupt ca un viteaz,
Îmi pui în mână sabia și scutul
Și îmi promiți că singur nu mă lași!

Mă ține tare-a Ta făgăduință,


Că lupta după ce-o voi termina,
5. Măreţul har m-a mântuit Refren
Pe mine din păcat,
/: Pierdut eram, dar m-a găsit,
De moarte m-a scăpat :/ 7. Doamne vin și-ngenunchez,
Ție îți mărturisesc
Măreţul Har m-a învăţat
Fără Tine, aș cădea,
S-o rup cu orice rău,
Doar Tu ești odihna mea.
/: Ce scump mi-e azi tot harul dat,
Trăiesc prin El mereu:/ /: Eu de Tine am nevoie
Am nevoie, Doamne
Lanţul s-a frânt, eu liber sunt,
Tu ești neprihănirea mea,
Răscumpărat prin sânge sfânt,
Și-a mea apărare.:/
Și-n mila Sa, mi-a dat în dar,
Iubirea Sa, Măreţul Har Acolo unde-i mult păcat,
E Har mai mult, nemăsurat
Dureri, batjocuri, prigoniri
Hristos în mine, asta e,
Ades am întâlnit
Prin harul Său, sfințenie
/: Prin harul marii Lui iubiri
Eu toate-am biruit.:/ Refren
Refren Să mă-nveți cântări să-nalț
Când ispite-n cale vin
Şi după zeci de mii de ani
Eu mă las Isus pe al tău braț
Din veacul minunat
Ești speranță și alin
/: Nici cu o picătură
n-a scăzut Refren
Oceanul nesecat :/

Refren
8. Când în zare se iveşte solul celui necurat,
Dumnezeu e tăria mea!
Când armatele de duhuri cerul l-au întunecat,
6. Tu ești Cel ce exiști din veșnicii,
Dumnezeu e tăria mea!
Tu ești Cel ce în veci va domni.
Când tot iadul stă-n picioare pregătit pentru război,
Numai Tu ești al meu Creator,
Și simt că sufletul se zbate prins în cursa grea,
Numai Tu ești pe veci Mântuitor.
Mă aplec în rugăciune
Tu ești Cel ce pe mare a umblat, şi-aştept ajutorul Slavei,
Tu ești Cel ce din morți a înviat. Dumnezeu e tăria mea!
Numai Tu ești așa de minunat,
Dumnezeu e tăria mea,
Numai Tu ești pe veci neschimbat
Adăpost pentru sufletul meu,
Nimeni nu-i ca Tine, Isus, Ajutor când povara e grea,
Nimeni nu-i ca Tine, Isus ! Dumnezeu e tăria mea!

/:Numele Tău e înălțat, Dumnezeu are putere ca în cer şi pe pământ,


Și orice națiune se va pleca. Dumnezeu e tăria mea!
Întreg universul va declara Tot ce-n lume se întâmplă este scris şi în Cuvânt,
Acum și în veci gloria Ta :/ Dumnezeu e tăria mea!
Încercarea când e mare şi se pare că mă-ngroapă,
....
Întunericul e greu şi nu mai pot vedea,
/:Ce mare, sfânt, măreţ şi minunat Plec şi fruntea şi genunchii, dar înalţ spre ceruri duhul,
Eşti Doamne, Dumnezeule preaînalt Dumnezeu e scăparea mea!
Înconjurat cu slavă şi splendoare
Refren
În Ţara unde veşnic e sărbătoare.:/
Marea şi Pământul, tot ce are viaţă
Îţi dedică existenţa lor.
9. De câte ori Te caut, Doamne
De-atâtea ori Te laşi găsit Toate le-ai creat
Şi mă-nconjori cu a Ta iubire Pe toate mâna Ta le ţine
Cum nimeni nicicând n-a iubit Toate-mi spun că Tu eşti Dumnezeu
Şi orice gând mi-l înţelegi Tu Ai trimis suflarea Ta
Şi orice vorbă o auzi şi viaţă peste mine
Şi mai mult de tot ce eşti
/: Tu eşti Domnul meu,
Tu eşti Tatăl meu
Salvatorul meu,
Nimeni şi nimic nu e ca Dumnezeu Împărat al slavei, Tu luminii eşti stăpân
Eu Te voi lăuda Îngerii Te laudă şi oştirile cereşti
Cu toată fiinţa mea Vin cu bucurie viaţa mea să Ţi-o închin
Vrednic eşti Isus să fii înălţat :/ Vreau să-Ţi simt prezenţa, să-Ţi ascult cuvântul
Să Te-aud şoptind că mă iubeşti.
Mi-ai arătat ce e iertarea
Şi cum să lupt pân' la sfârşit
Oricât de mare ar
12. Cât de bine mă simt
fi-ncercarea
Cu aleşii Domnului
Să ştiu că Tu m-ai mântuit
Poporul minunat !
Să cred deplin în orice clipă
O, ce bine mă simt
Că e iar soare după nori
Cu aleşii Domnului
Poporul minunat !
Strălucesc feţele,
10. Îţi dau inima mea
Cântă adunarea
Şi tot ce am aduc
Cerul stă şi-ascultă cântarea.
Acum `naintea Ta
O, ce bine mă simt
De dragul Tău Isus.
Cu aleşii Domnului
Tot ce eu visez, O, ce popor, ce popor minunat !
Mândria mea Ţi-o dau
Renunţ la dreptul meu Ce plăcut şi ce frumos
Ca viaţa Ta s-o am. E pe calea lui Cristos
Când pe Domnul
/: Ţie îţi dau tot ce sunt Ei Îl laudă voios!
Tot ce am :/ Nu e loc mai fericit
Îţi dau cântecul meu, Ca acel unde-am găsit
Aştept la crucea Ta Pe toţi sfinţii
Renunţ la ce-i lumesc Ce-mpreună s-au unit.
Căci pe Tine Te doresc.
Refren
Să Te cunosc mai mult,
Să-nalţ numele Tău O, ce bine-atunci va fi
Să ştiu bucuria Ta Când pe nori El va veni
Chiar şi-atunci Şi din slava Lui pe veci
când mi-este greu. Ne va uni!
Lângă El ne-om aduna
Şi plângând Îi vom cânta
11. Tu eşti Creatorul Universului întreg Împreună fericiţi cu El vom sta!
Tu eşti început şi întregire tuturor
Stelele şi luna glasul Tău îl înţeleg
13. Cine a învăţat soarele să răsară /:Când in cer vom ajunge
Şi cine a pus ţărmul lângă ocean O, ce zi glorioasă-atunci va fi
Şi cum ştie luna, ziua să se-ascundă Când vom fi cu Isus
Şi cine a scris cu stele ceru-ntreg? Fața Lui o vom privi:/

Da eu ştiu, Domnul meu e viu!


Eu ştiu, Domnul meu e viu! 16. M-ai regăsit când eu pierdut în mine
Orice făptură va striga: El poate viață da! Mă răstigneam pe-altarele de lut
Eu ştiu Domnul meu e viu! Când prăbuşit zăceam a neputinţă
Când faptele tărâna m-au făcut.
Acelaşi Domn ce pe toate le ţine
Se apleacă spre cei ce strigă spre El
/: Tu M-ai cules din pulbere cu harul
Şi le dă mâna Sa ce-a fost cândva străpunsă
Ca să mă-mbraci cu dragostea dintâi
Şi tot ce atinge prinde viaţă iar.
Şi mi-ai şoptit “Tu eşti mărgăritarul
În dragostea Mea pururi să rămâi”. :/

14. Tată, noi vrem ca slava Ta Azi eu alerg tot mai grăbit pe cale
Să poată fi văzută-n noi. Să urc acolo sus la dreapta Ta
Inimile noastre să devină doar o inimă Să trec prin poarta biruinţei cale
Şi-atunci lumea va şti că Isus Cristos e Domn! Prin poarta ce se cheamă Golgota

Fă-ne doar un glas, ce-Ţi înalţă Numele, Iar daca adesea cad sub greul crucii
Fă-ne doar un glas, ce Te preamăreşte. Şi mă pândesc ispitele-n ascuns
Fă-ne doar un glas, un gând şi-o inimă, Atuncea mulţumiri Ţi-aduc Isuse
Leagă-ne pe toţi împreună. Căci harul Tău îmi este de ajuns

15. Într-o zi va fi totul nou, Isus. Rănile ce dor vei lega 17. Unii se bizuiesc pe înțelepciunea lor
Toate trec doar Tu-nveci rămâi Domnul meu Și mulți se bizuiesc pe puterea lor
Totul voi pricepe-ntr-o zi, Isus. Orice îndoieli vor muri; /: Dar noi ne bizuim :/ x3
Toată teama o voi lăsa în urma mea Pe puterea Domnului.

/:Când in cer vom ajunge Și mă ridic, în numele lui Isus mă ridic


O, ce zi glorioasă-atunci va fi Ca un steag de biruință mă înalț
Când vom fi cu Isus Și nu voi renunța,
Fața Lui o vom privi:/ Căci știu că Domnul e de partea mea.

Într-o zi Îl vom întâlni pe Isus copleșiți de-al Sau mare har Dacă ești căzut și vrei să te ridici
Și într-o clipă vom fi schimbați. O, ce zi! De putere ai slăbit și nu mai poți păși
Vine o zi când liberi vom fi, Isus... când lupta noastră se va Ridică privirea în sus, El nu te va lăsa
sfârși El așteaptă ca să spui: „Mă voi ridica!”
Gloria Ta atunci vom vedea. O ce zi !
Chiar dacă cei din jur mă vor prigoni
Refren Eu știu că mâna Sa mă va sprijini.
/: Doar brațul Său cel Sfânt:/ x3
Într-o zi Îl vom întâlni pe Isus copleșiți de-al Sau mare har Mă va ridica.
Și într-o clipă vom fi schimbați. Da, într-o clipă vom fi
schimbați 18. Ca un copil mă țin de brațul Tău
Într-o clipă vom fi schimbați O, ce zi! Tu mă cunoști, vezi pașii mei mereu
Cu bunătate, mereu mă înconjori
Și-mi amintești de mila Ta din zori.
Vreau sufletul să mi-l înalți Mă iubeşti tu mai mult decât ceilalţi?
Să mă inunde Duhul Tău Mai presus de-orice gând pământesc,
De dragoste vreau să fiu plin Mai presus de-orice dragoste a firii
Doamne Te rog, /:Eu aşa, eu aşa te iubesc!:/
Lasă Cuvântul Tău sfințit
Să-mi schimbe inima acum Mă iubeşti tu când sunt lângă tine,
Viața să-mi fie ca un dar Dar şi-atunci când te simţi părăsit
Pe-al Tău altar Mă iubeşti şi-ntre flori şi-ntre suliţi
Doamne Te rog! /: Eu aşa, Eu aşa
te-am iubit :/
Ești Tatăl meu cu dragoste mă ții
Să Te slujesc vreau Doamne în orice zi
Simţi că-n lume străine ţi-s toate?
Mă-nchin cu drag acum în fața Ta
Simţi că-n Mine ţi-e totu-mplinit?
Sunt fiul Tău și-mi place voia Ta.
Mă iubeşti tu mai mult ca pe tine?
/: Eu aşa, Eu aşa te-am iubit :/
19. Te caut zi de zi şi-n jurul meu
Aștept să văd prezenţa Ta divină
21. Învaţã-mã sã-nfãptuiesc
Şi încă nu-nţeleg o Domnul meu
O, Doamne voia Ta mereu
Că Tu iubeşti să locuieşti în mine
Cã nu pot altfel sã trãiesc
Un templu sfânt să-mi fie inima De-ar fi sã piarã trupul meu
În care zi de zi să locuieşti
O viaţă sfântă să am ca a Ta Voia Ta, voia Ta
E ceea ce-mi doresc o Domnul meu Doamne-n veci voia Ta
Sã mã umple deplin
Încununarea creaţiunii Tale sunt pentru Tine ! Amin
Şi-n mine-ai pus un dor de veşnicie
Şi templul meu de-aici de pe pământ Cãci voia Ta e tot ce-i bun
Doresc s-ajungă sus în cer la Tine Și azi şi mâine şi în veac
20. Mă iubeşti tu mai mult decât ceilalţi? Ajutã-mi ei sã mã supun
Mă iubeşti ca un frate ceresc? Sã pot sã-ţi fiu oricând pe plac.
Mă iubeşti tu ca rob din iubire?
/:Eu aşa, Eu aşa te iubesc !:/ Refren

Mă iubeşti tu când sunt lângă tine Tu ai prin Duhul Tãu cel Sfânt
Dar şi-n ceasul amar şi umbrit? Nebãnuite sfinte cãi
Mă iubeşti tu când ceru-i departe? Sã mã înveţi pe-acest pãmânt
/: Eu aşa, Eu aşa Voinţa Ta şi paşii Tãi
te-am iubit :/
Mă iubeşti tu mai mult decât ceilalţi? Refren
Decât cei ce arar
Mă-nsoțesc Aceasta-i rugãciunea mea
Mă iubeşti tu privind veşnicia? Spre Tine necurmat o-ndrept
/:Eu aşa, eu aşa te iubesc!:/ Și-n orice-mprejurare grea
Sã-mi poarte voia Ta în piept
Mă iubeşti tu când sunt lângă tine,
Dar şi-atunci când te simţi părăsit
Mă iubeşti şi-ntre flori şi-ntre suliţi
/: Eu aşa, Eu aşa
te-am iubit :/