Sunteți pe pagina 1din 5

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE nr._______

din ____________________________________
Chișinău

Cu privire la organizarea secţiilor de votare din străinătate


---------------------------------------------------------------------------------

În temeiul art. 31 alin. (2) şi (3) din Codul electoral nr. 1381/1997
(republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451-463,
art.768), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă lista secţiilor de votare propuse pentru a fi organizate în


străinătate, conform anexei.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

Prim-ministru MAIA SANDU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe


şi integrării europene Nicolae Popescu

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\13377\13377-redactat-ro.docx
3

Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr.

LISTA
secţiilor de votare propuse pentru a fi organizate în străinătate

Denumirea ţării Denumirea localităţii


Nr.
crt.
1. Republica Austria Viena (sediul misiunii)

2. Regatul Belgiei Bruxelles (sediul misiunii)

3. Republica Bulgaria Sofia (sediul misiunii)


4. Republica Cehă Praga (sediul misiunii)
5. Confederația Elvețiană Geneva (sediul misiunii)
6. Republica Elenă Atena (2 secţii de votare)
7. Republica Estonia Tallin (sediul misiunii)
8. Republica Federală Germania Berlin (sediul misiunii)
Frankfurt pe Main (sediul
misiunii)
Stuttgart
Hamburg
9. Republica Franceză Paris (sediul misiunii)
Strasbourg (sediul misiunii)
Villeneuve-Saint-Georges
Montreuil
Nice
Bordeaux
Lyon
10. Republica Italiană Ancona
Bergamo
Bologna
Bolzano
Brescia
Florenţa
Ferrara
Genova
Mestre (2 secţii de votare)
Milano (2 secţii de votare)
Modena
Napoli
Padova (2 secţii de votare)
Parma
Perugia
Pesaro

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\13377\13377-redactat-ro.docx
4

Roma (2 secţii de votare)


Ravena
Torino (2 secţii de votare)
Trento
Treviso
Verona
Vicenza
Udine
11. Irlanda Dublin (2 secţii de votare)
Limerick
12. Republica Letonia Riga (sediul misiunii)
13. Republica Lituania Vilnius (sediul misiunii)
14. Republica Polonă Varşovia (sediul misiunii)
15. Republica Portugheză Lisabona (sediul misiunii)
Portimao
Faro
Setubal
Porto
16. România Bucureşti (2 secţii de votare)
Iaşi (sediul misiunii)
Galaţi
Timişoara
Braşov
Cluj
Constanţa
Bacău
Suceava
Craiova
Sibiu
17. Regatul Spaniei Madrid (sediul misiunii)
Barcelona
Santander
Castello de la Plana
Malaga
18. Regatul Suediei Stockholm (sediul misiunii)
19. Regatul Norvegiei Oslo
20. Regatul Ţărilor de Jos Haga (sediul misiunii)
21. Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Londra (3 secţii de votare)
Nord Manchester
Northampton
22. Ungaria Budapesta (sediul misiunii)

Y:\008\ANUL 2019\HOTĂRÂRI\13377\13377-redactat-ro.docx
Notă informativă la proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova
privind organizarea secţiilor de votare în străinătate

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului


Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite
Proiect al Hotărârii Guvernului cu privire la organizarea secţiilor de votare în străinătate a fost
elaborat în temeiul art. 38 al Constituţiei Republicii Moldova, alin. 2) şi 3), art. 31 al Codului
electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Hotărârii CEC nr. 2543 din 29 iulie 2019 cu
privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare noi pentru funcţia de deputat în
circumscripţiile electorale uninominale nr. 33, 48 şi 50, precum şi Regulamentului cu privire la
votarea cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi peste hotarele ţării, aprobat prin hotărârea
Comisiei Electorale Centrale nr. 1732 din 03 iulie 2018.

Numărul secţiilor de votare din străinătate transpuse în anexa proiectului Hotărârii Guvernului
a fost stabilit în urma unei ample analize efectuate de către Ministerul Afacerilor Externe şi
Integrării Europene în baza propunerilor misiunilor diplomatice şi oficiile consulare ale ţării, în
funcţie de evidenţa de care dispun misiunile şi datele oficiale obţinute de la autorităţile statelor
de reşedinţă privind numărul şi repartizarea zonală a concetăţenilor în străinătate, informaţiile
deţinute de autorităţile publice centrale, inclusiv datele statistice relevante, numărul de
alegători care au participat la scrutinele precedente, având totodată ca reper numărul de
cetăţeni care s-au înregistrat în prealabil pentru alegerile parlamentare noi conform
prevederilor Regulamentului privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova
aflaţi în străinătate, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1568 din 24 aprilie 2018 (utilizând
platforma www.alegator.md).
Totodată, au fost examinate şi luate în considerare demersurile asociaţiilor diasporei
moldoveneşti de peste hotare, adresate Ministerului şi Comisiei Electorală Centrale, precum şi
practica anterioară de participare la vot a cetăţenilor de peste hotare, în cadrul alegerilor
parlamentare din 30 noiembrie 2014, alegerilor prezidenţiale din 30 octombrie 2016 (turul I) şi
13 noiembrie 2016 (turul II) şi alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea
legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene
Nu se aplică.
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Pentru desfăşurarea alegerilor parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripţia
uninominală nr. 50, la vest de Republica Moldova, se propune deschiderea a unui număr total
de 85 secţii de votare peste hotare, dintre care 27 în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare şi 58 suplimentare (Republica Italiană – 29, România – 12, Republica Franceză – 7,
Republica Portugheză – 5, Regatul Spaniei – 5, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de
Nord – 5, Regatul Norvegiei – 1, Republica Elenă – 2, Republica Federală Germania – 4,
Irlanda – 3, Republica Cehă – 1, Republica Letonia – 1, Regatul Belgiei – 1, Republica
Polonia – 1, Regatul Suediei – 1, Republica Estonia – 1, Republica Lituania – 1, Ungaria – 1,
Republica Austria – 1, Republica Bulgaria – 1, Confederaţia Elveţia – 1, Regatul Ţărilor de
Jos – 1.
5. Fundamentarea economico-financiară
Asigurarea activităţii secţiilor de votare constituite în străinătate va fi efectuată în limita
mijloacelor financiare alocate în bugetul de stat în acest sens.
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
Proiectul actului normativ a fost întocmit în corespundere cu legislaţia în vigoare.
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

8. Constatările expertizei anticorupție

9. Constatările expertizei de compatibilitate

10. Constatările expertizei juridice

11. Constatările altor expertize

Nicolae POPESCU
Ministru