Sunteți pe pagina 1din 16

novatorii şi oamenii de ştiinţă români nu mai au nici unde, nici de ce să lucreze în ţară, astfel că indicele

compozit de inovare al României a fost, cu un deceniu in urma, de 5 ori mai mic decât media UE şi are cea
mai şocantă tendinţă de scădere din toate ţările europene. Decalajul cultural faţă de societatea bazată pe
cunoaştere şi pe învăţare continuă a Europei Occidentale este inerent (şi imens) într-o ţară unde mulţi
profesori de liceu şi chiar unii universitari consideră că le sunt suficiente cunoştinţele dobândite până la
obţinerea diplomei. Niciodată în istoria modernă a României, statutul social şi economic al profesioniştilor
nu a fost mai nemulţumitor (raportându-se la epoca respectivă) decât astăzi.”

Cel mai grav este insa faptul cu in timpul deceniului trecut, nu numai ca nu s-au inregistrat progrese
semnificative, intr-o nicio drectie, ci din contra, situatia s-a inrautatit!

Aceste studii definesc rolul Statului in educatie (statul fiind reprezentat de Ministerul Educatiei) precum si
principiile de baza ale organizarii unui Minister al educatiei pe baza standardelor si celor mai bune practici
aplicate in anumite state ce au obtinut performante deosebite in domeniu : Finlanda, Singapore, Marea
Britanie, British Columbia-Canada. Considearm ca succesul ministerului educatiei din aceste state poate
deveni un exemplu pentru organizarea eficace si eficienta a sistemului educativ din Romania.

Rolul Statului (administratiei publice centrale si locale) in educatie

1) Statul are obligatia de-a asigura existenta (si), functionarea si imbunatatirea mijloacelor (structurale/
parghiilor) de auto-reglare a sistemului educativ (competenta asupra auto-reglajului) - MECT asigura
posibilitatea educabililor (elevi/studenti) de a alege furnizorii de educatie/programele de studii/cursurile/
traseele curriculare ce corespund cu domeniile lor (sau a reprezentatilor legitimi ai acestora) de interes,
exceptie facand „core- curricula” si „curricula pentru antreprenoriat” care sunt obligatorii.

Elevii vor putea urma in afara programelor/cursurilor obligatorii si programe/cursuri avansate, activitati
/studii practice sau programe/cursuri/trasee individualizate ce vor fi recunoscute in foaia lor matricola.
Statul are obligatia de a asigura mijoacele tehnice de instruire motivationala prin realizarea cadrului de
efectuare a jumatate din orele de curs in afara salilor de clasa (muzee, grădini zoologice, monumente
istorice, institute de cercetări aplicate, biblioteci interactive, rezervaţii naturale) ...
2) Statul are obligatia de a asigura existenta si functionarea mecanismelor ce permit promovarea valorilor si
eliminarea non-valorilor (autoreglarea competentelor)–daca, in urma unor evaluari efectuate, se constata ca
nu au fost luate din culpa - de catre o anumita administratie din educatie - unele masuri care se impuneau,
atunci-la sesizarea organizatiilor profesionale de profil - se va trece la analizarea aprofundata a activitatii
acelei administratii, eventual cu sprijinul organelor de ancheta.

Eventualele posturi disponibilizate prin eliberarea din functie a persoanelor responsabile pentru deficientele
constatate in cadrul anchetei, vor fi ocupate prin concurs (concursuri bazate in esenta pe selectie de oferte
in competitie), in conformitate cu reglementarile privind evaluarea competentei si asigurarea calitatii
educatiei.

Statul are obligatia de a promova prin educatie : cultura, cercetarea ştiinţifică, inventivitatea, forţa de lucru
înalt calificată, dorinţa de a crea ceva peren, valorile unei societăţi democratice de tip occidental şi urban,
bazate pe îmbinarea armonioasă între libertatea şi bunăstarea individului cu cele ale comunităţii, pe
producţia de calitate, pe schimburi de bunuri sau idei şi pe deschiderea spre lumea întreagă

3) Statul are obligatia de a asigura existenta si functionarea instrumentelor care sa produca


responsabilizarea persoanelor implicate in asigurarea calitatii educatiei (responsabilitatea calitatii).

Este obligatia organelor administratiei publice locale (primarii, consilii, etc.) de-a asigura educatia de baza
pentru toti copiii si de-a se asigura ca educatia este posibila pentru toti copiii de varsta scolara.

Aceasta inseamna pentru elevi gratuitatea manualelor si a auxiliarelor curriculare, a scolarizarii, a


materialelor scolare si a transportului la distante de peste 5 km (costurile respective urmand a fi acoperite
de administratia publica locala).
4) Statul are obligatia de-a dezvolta si pune in practica instrumentele necesare asigurarii functionarii
indicatorilor si mecanismelor de responsabilizare (calitatea responsabilitatii) - Educatia adultilor pentru
reangajare in alta profesie se va face prin colaborarea dintre MECT si Ministerul Muncii, utilizand furnizorii
de educatie existenti, sau dezvoltand cadrul de manifestare necesar pentru alti furnizori de educatie.
Ministerului Muncii ii revine sarcina organizarii acesteia.

Unitatile de educatie si instruire vor face publice rezultatele evaluarilor manageriale, cercetarile performante
si alte informatii cheie.

Informarea publica este destinata oferirii de informatii cat mai exacte educabililor in efortul lor de a alege
unitatea si programele de educatie corespunzatoare dorintei lor.

Incalcarea acestui principiu sau falsificarea rezultatelor pot duce la anchete penale cu rezultate in
schimbarea administratiei si alte consecinte legale.

Pentru a obtine fonduri guvernamentale universitatile publice sau private trebuie sa stabileasca politica de
burse de performanta academica, sa angajeze profesori cu diplome si rezultate de renume international, sa
invite ca profesori vizitatori laureati al Premiului Nobel, Medalia Fields (cel mai prestigios premiu
internațional pentru excelență pentru matematica, instaurat in 1936), etc.

Universitatile ce indeplinesc aceste cerinte pot creste cota de studenti la admitere Universitatile publice cu
grad inalt de performanta pot fi lasate libere de aceste restrictii de catre MECT

5) Statul are obligatia de a crea mecanismele care sa permita perfectionarea personalului din sistemul
educativ pana la nivelul „best practices” (responsabilizarea deschiderii) - Administratia educatiei va urmari
urmatoarele obiective:1) gradele didactice nationale feedback-ul planificarilor la nivelul scolilor;2)
dezvoltarea centrelor de educatie, formare profesionala si a stafului in educatie;3) furnizarea de servicii de
monitorizare a rezultatelor din educatie utilizand cercetari si parteneriate externe si anticipand viitoarele
nevoi; 4) centre de informare pentru educatie; 5) centre de educatie internationala si schimburi
internationale.
6) Statul are obligatia de a dezvolta mecanisme care sa determine o responsabilitate auto-asumata a
personalului implicat (deschiderea responsabilitatii) - Policy review cu expertiza internationala angajat de
parlament sub sesizarea ARACIP, organism independent de MEC sau a oricarui alt organism acreditat de
evaluare externa a calitatii furnizorilor de educatie si a mecanismelor societatii civile

7) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele de feedback necesare cheltuirii corecte si dezvoltarii
resurselor (responsabilizarea resurselor) - De patru ori pe an MECT va asigura auditarea externa a cheltuirii
banului public in unitatile de educatie pe criteriile conformitatii cu planurile de dezvoltare locale, cu nevoile
curente si cu derularea activitatilor in mod performant.

In urma acestor auditari si in functie de rezultatele concrete, respectand codul de deontologie profesionala,
reglementarile de calitate in educatie si in managementul educativ se vor putea face corectiile necesare atat
la nivelul miscarii de personal prin demitere, cat si in directia programelor si activitatilor finantate.

In cazul unor abuzuri facute de catre comisia de audit sau de catre MECT cu ajutorul organizatiilor
profesionale cazurile vor fi inaintate Parlamentului, Parchetului General sau altor organe abilitate dupa caz.

8) Statul are obligatia de a dezvolta structurile si mecanismele necesare responsabilizarii educatiei (resursele
responsabilitatii) - Raspunderea asupra calitatii functionarii MECT care revine unor mecanisme (parlament,
ARACIP, organism independent de MECT), mecanisme ale societatii civile.

Aceste mecanisme pot incepe auditarea MECT in urma reactiilor societatii civile, a parintilor, ONG-urilor,
presei sau se poate auto-sesiza.

In cazul in care componentii structurii de gestiune a educatiei din cadrul MECT sau a ISJ-urilor/DRE-
Departamentelor regionale pentru educatie) au obtinut rezultate negative vis-a vis de activitatea lor, gradul
de pregatire profesionala, sau abuzuri in functie, atunci acestia vor fi eliberati din functie, posturile lor
intrand in concurs de competente.
9) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele de feedback care sa impiedice si sa elimine abuzurile
(responsabilitatea autoreglarii) - Sprijinul individual pentru invatare a elevilor trebuie bine pregatit si
curricula nationala va contine metodologii pentru acest scop.

Educatia copiilor cu nevoi speciale este integrata in educatia obisnuita pe cat posibil.

Vor exista de asemenea centre specializate si programe specializate de educatie pentru cazurile copiilor cu
dotare intelectuala exceptional de inalta sau cu handicapuri de invatare ce nu le permit integrarea in
invatamantul obisnuit.

10) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele care sa creeze feedback cu familia, comunitatea locala,
organizatiile de elevi, organizatiile profesionale (autoreglarea responsabilitatii) - Familiile elevilor,
organizatiile profesionale, elevii si studentii, membri ai comunitatii locale/parti interesate vor fi parti
componente in toate structurile de evaluare si decizie interne ale unitatilor de invatamant de toate gradele.

MECT are obligatia de a colecta opiniile parintilor, elevilor, profesorilor in privinta modului in care
functioneaza educatia in cadrul Programului de Supraveghere Nationala.

Aceste opinii sunt obligatoriu facute publice pe net de catre MECT.

11) Statul are obligatia de a dezvolta retelele de colaborare care sa asigure modernizarea educatiei (calitatea
deschiderii) - Parlamentul decide asupra principiilor generale ale politicilor educationale si asupra legislatiei
necesare. Implementarea este facuta de MECT care supervizeaza toata educatia si trainingul profesional ce
se face pe bani publici.
Sectorul administrativ acoperit de MECT beneficiaza de 14% din fondurile bugetare nationale.

MECT garanteaza cetatenilor oportunitatea dezvoltarii personale prin educatie si cultura si asigura cele
necesare pe piata fortei de munca, cooperarea internationala si viata culturala a Romaniei.

Partenerii sai principali sunt Ministerul de Externe, Ministerul Muncii, Ministerul Sanatatii , si Ministerul
Industriilor.

12) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele care sa asigure competitia interna pentru calitate
(deschiderea asupra calitatii) -MECT solicita anual evaluari externe a pozitiei, rolului si scopurilor activitatilor
pe care le conduce in mediul de operare a schimbarilor si pe baza acestor evaluari propune masurile de
adaptare-modernizare a educatiei.

Evaluarea se bazeaza pe Programul National de Dezvoltare Sustenabila, pe raportarile asupra productivitatii,


pe conditiile materiale, pe evaluarea situatiei curente.

Raportarile vor fi insotite de recomandari in urmatoarele directii: asigurarea calitatii, dezvoltarii de abilitati si
competentei in educatie, nevoile speciale, dezvoltarea vocationala si educatia universitara fiind tratate ca un
intreg considerandu-se nevoile speciale si abilitatile si competentele ce trebuie dezvoltate pentru educatia
personala si pentru piata muncii.

13) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele de promovare (calitatea resurselor) - Finantarea scolilor
liceale, vocationale, politehnice, universitati va fi intrerupta in clipa in care fondurile vor fi irosite fara a se
vedea performanta ceruta.
14) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele si resursele necesare cresterii permanente a calitatii
resurselor si proceselor (resurse de calitate) - MECT pregateste reglementari si decizii, creaza cadrul de
cooperare europeana in domeniul educatiei, creaza granturi pentru institutiile publice si sprijina organizatiile
educationale private si consiliile munincipale.

15) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele si codurile necesare dezvoltarii calitative a mecanismelor
de autoreglare (calitatea autoreglarii) - Educatia pentru responsabilitatea globala: sociala, de dezvoltare
personala si de protectie a mediului va constitui programul prioritar al statului

16) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele de piata ale calitatii (autoreglarea calitatii) – Pentru
dezvoltarea calitatii in educatie orice forma de lucru se va realiza pe baza de contract pe verticala si
orizontala in functie de indicatorii de performanta la toate nivelurile de decizie.

Educatia adultilor se face prin mecanisme de furnizare-ofertare de educatie pe piata libera si va fi


dependenta de nevoile de instruire solicitate de piata.

Educatia adultilor poate oferi cursuri interesante si pentru studenti, in cazul unui parteneriat cu facultatea
creditele obtinute pot fi transferate.

Educatia adultilor care duce la o forma de calificare este sustinuta financiar partial sau total de catre stat

17) Statul are obligatia de a asigura deschiderea asupra resurselor de orice fel prin mecanisme
descentralizate (deschiderea asupra resurselor) - Educatia pentru responsabilitatea globala: sociala, de
dezvoltare personala si de protectie a mediului va constitui programul prioritar al statului.
Angajarea sociala si de mediu la toate nivelurile de educatie se va realiza prin exemple si actiuni directe,
analiza indicatorilor, masuratori practice si evaluari calitative.

Analiza evaluativa se va face pe: integrarea inovarii, integrarea pe piata muncii, integrarea socio-ecologica,
integrarea in dezbaterile sociale asupra politicilor publice si deciziilor publice, integrarea in operatiile de
mediu.

18) Statul are obligatia de a dezvolta sistemul de norme care permita autonomia deciziei locale (resursele de
deschidere) (autoreglarea resurselor) - Educatia antreprenoriala cu curricula locala va depinde de conditiile
locale, atitudine, importanta data educatiei antreprenoriale, cunostinte si resurse.

Educatia antreprenoriala va fi evaluata in functie de elementele de baza din curricula nucleu.

Trainingul profesorilor este obligatoriu.

Acesta cuprinde curricula nucleu, educatia antreprenoriala si psiho-pedagogia excelentei.

Educatia continua trebuie motivata salarial.

Educatia antreprenoriala trebuie legata de proiectele de dezvoltare nationale, judetene sau locale.

In acelasi timp educatia antreprenoriala trebuie sa contina cunostinte si sa vizeze competente privind
dezvoltarea personala si gestiunea propriei vieti- in familie, in grupul social restrans, in comunitate si in
societate in general, pe piata muncii si business.

Educatia antreprenoriala va fi centrata pe elev si se vor folosi metode specifice si stiluri de predare specifice.

Educatia antreprenoriala va fi finantata de catre autoritatile locale.


19) Statul are obligatia de a incuraja si dezvolta mecanismele deontologice (deschiderea asupra autoreglarii)
– MECT are obligatia de a face o raportare anuala privind starea natiunii la capitolul educatie.

Aceasta raportare trebuie sa citeze raportarile internationala facute, sa faca o analiza a obiectivelor propuse
si masura in care acestea au fost atinse, sa arate care vor fi obiectivele cheie pe anul urmator si de ce.

Raportarea anuala va lua in consideratie feedback-ul pietei asupra gestionarii educatiei.

De patru ori pe an, in functie de acest feedback

MECT va evalua modul in care administratia in subordine si functionarii din MEC au dus la indeplinire
sarcinile fixate si va face corectiile necesare atat la capitolul personal angajat, cat si la capitolele buget si
programe.

20) Statul are obligatia de a dezvolta mecanismele de network profesional intern si international
(autoreglarea deschiderii) - Reforma curriculei trebuie centrata pe dezvoltarea profesionala a profesorilor,
pe realizarea curriculei locale in educatie antreprenoriala si pe dezvoltarea de componente nucleu de
curricula antreprenoriala care sa poata fi transferate altor scoli

21) Statul are obligatia de a dezvolta sistemul de credite transferabile si recunoastere a competentelor
(resursele de autoreglare) - MECT va asigura un sistem de educatie formala, informala si nonformala deschis
si flexibil incepand cu educatia obligatorie, continuand cu educatia complementara si cu educatia continua.

Educatia va fi adaptata nevoilor personale sau specifice de educatie.


Profesorii vor fi antrenati obligatoriu pentru practicarea acestor forme de educatie.

22) Statul are obligatia de a dezvolta piata libera si competitia performantelor in educatie, in special in
institutiile de invatamant superior, stimuland dezvoltarea si aplicarea de programe „brain regain”
(autoreglarea resurselor) - Educatia universitara este de doua feluri: universitati si politehnici.

Universitatile reprezinta o conexiune intre predare si cercetare atat pentru profesori cat si pentru studenti
din programele de masterat si doctorat.

Politehnicile vor furniza educatie legata direct de sectorul productiv fiind furnizoare de masterate si
doctorate pe cercetari aplicative practic.

Diplomele universitatilor top 100 din orice top mondial sunt recunoscute, iar absolventii acestora pot preda
in institutiile de invatamant superior publice sau private din Romania. Institutiile de invatamant superior au
autonomie in alegerea curriculei si in angajarea de personal.

Institutiile de invatamant superior vor fi finantate de catre stat si vor acorda burse de merit si burse sociale.

Universitatile si politehnicile vor practica sistemul creditelor transferabile, studentii putand lua credite de la
alte cursuri din alte universitati.

MECT creaza in institut pentru leadership in educatie in colaborare cu universitatile si centrele de formare
specifica, pune in aplicatie legea 17/2007 pentru crearea CNID (Centrul National de Instruire Diferentiata) cu
rolul de crestere a expertizei profesionale si creaza un Centru de Mobilitate Internationala care sa permita
amplificarea programului de formare de experti si “brain regain”
23) Statul are raspunderea de a asigura calitatea competentei furnizorilor de educatie (calitatea
competentei) - La toate nivelele scolare profesorii vor avea calificare inalta si motivatie profesionala.

Aceasta cere masterate si practica profesionala.

Universitatile vor selecta pe cei mai motivati si mai talentati aplicanti.

Profesorii vor lucra independent si vor avea o puternica autonomie de lucru la clasa. Autoevaluarea
furnizorilor de educatie, evaluarile studentilor si evaluarile externe vor fi clarificate si intarite pentru a
corespunde criteriilor calitatii in educatie.

Standardele de performanta sunt privite ca o resursa de instruire si evaluare.

Profesorii pot folosi aceste standarde pentru evaluarea si raportarea progresului; identificarea elevilor ce pot
beneficia de interventii specifice; dezvoltarea de profile de grup capabile sa ia decizii in sprijinirea reciproca;
discutiile cu parintii privind performantele elevilor; informarea profesionala si dezvoltarea de activitati;
identificarea setului de obiective ale scolii, clasei, programului;oferirea de modele pentru modelarea
performantei

24) Statul are competenta de a asigura deschiderea sistemului educational prin politici educative
(competenta deschiderii) - Evaluarea si autoevaluarea scolilor si elevilor sunt incurajate cu scopul de a
produce informatii utile atat scolilor cat si elevilor/parintilor.

Nu sunt practicate teste nationale ,inspectii scolare, sau topuri intre scoli.

Evaluarile se fac in functie de directiile de dezvoltare eficienta a programelor de dezvoltare institutionala si


personala specifice fiecarei scoli. Se favorizeaza educarea intregii populatii la standarde internationale.

In acest scop evaluarile sunt utilizate pentru crearea de politici educationale specifice
25) Statul are obligatia de a asigura fluxurile de perfectionare externa si modernizarea didactica pentru
managementul invatarii (deschiderea competentei) - Organizarea muncii scolare se bazeaza pe conceptia
invatarii centrate pe procese - pe activitatea elevului, interactia cu profesorul, cu alti elevi sau cu mediul.

Calitatea de buni cetateni urmarita de educatie cuprinde nu doar cunostinte acumulate ci si responsabilitati
legate de sanatatea populatie si a mediului natural, siguranta generala si participarea activa la problemele
cetatii. Programele scolare destinate citirii in scoala si dezvoltarii creativitatii vor fi aplicate incepand de la
gradinita.

La intrarea in scoala copiii trebuie sa fie pregatiti pentru a invata si pentru a antrena/dezvolta propriile
abilitati.

26) Statul are obligatia de a asigura gestionarea competenta a resurselor materiale prin orientarea spre
programe concrete (competenta resurselor) - Interactiunea si parteneriatele sunt urmarite la toate nivelele
de activitate.

Pentru dezvoltarea scolilor se creaza cardul de cooperare intre diferite nivele de administratie si furnizori de
resurse si alti actori educationali.

Autoritatile in educatie vor lucra in cooperare cu scolile si organizatiile de conducere ale scolilor dandu-le
sprijin pentru activitatile de dezvoltare.

Necesitatile de alfabetizare functionala impuse de societatea bazata pe cunoastere conduc la programe


educative atat pentru copii cat si pentru adulti.

Programele de invatare a scrierii si citirii corecte in limba romana, de cunoastere a traditiilor si specificului
comunitatilor/regiunilor romanesti sunt unele dintre programele de baza pentru emigrantii ce doresc sa se
integreze pe piata de munca a Romaniei.
27) Statul are obligatia asigurarii resurselor de specialisti si formatori de formatori (resurse de competenta) -
TelulMECT este de a face Romania unul dintre cele mai bune locuri in lume pentru stiinta, cercetare si
inovare, dar este de asemenea in responsabilitatea MECT dezvoltarea, finantarea si performanta in educatia
universitara atat in predare cat si in cercetare si educatie continua.

Strategia educatiei rurale asigura echitatea accesului elevilor, parintilor si profesorilor la programele si
serviciile educationale indiferent de locul in care locuiesc.

Strategia de distribuire a educatiei permite educarea copiilor prin mijloace online, corespondenta si modele
hibride de lucru in clasa si invatare distribuita.

Retelele de scoli si alti furnizori de educatie pot furniza programe de educatie accesibile si recunoscute de
alte scoli si transferabile in foaia matricola a elevilor.

28) Statul are raspunderea asigurarii nivelului de competenta necesar unei educatii de buna calitate
(responsabilitatea competentei) - MECT are responsabilitatea de a promova binele, siguranta, protectia si
grija pentru copii si tineri, incluzand politicile de servicii sociale pentru copii. Sistemul educational este
flexibil, iar administrarea sa este bazata pe delegare si sprijin. Componentele centralizate sunt conduse prin
reglementari si core curricula.

Munincipalitatile sunt responsabile cu organizarea educatiei si implementarea scopurilor sale. Scolile si


profesorii au o foarte mare autonomie in procurarea si alegerea resurselor de educatie si a continuturilor.

MECT va urmari continua imbunatatire a colaborarii si cooperarii cu alte ministere, agentii si organizatii,si
cresterea conexiunii dintre comunitatea locala si scoala in vederea cresterea capacitatilor de construire si
integrare a serviciilor educative.

Pentru a imbunatati sansa promovarii profesionale MECT va genera si achizitiona programele de alfabetizare
functionala, in core curricula, care sa permita adecvarea la nevoile generale ale pietei muncii.
Curricula de specializare si dezvoltare de abilitati va fi la dispozitia scolii si va depinde de programele
judetene de dezvoltare, de programele locale de dezvoltare, de traseul individual de educare al fiecarui
copil.

29) Statul are raspunderea asupra corelarii educatiei cu programele de dezvoltare nationala (competenta
responsabilitatii) - Educatia adultilor pentru reangajare in alta profesie se va face prin colaborarea dintre
MECT si Ministerul Muncii utilizand furnizorii de educatie existenti, sau dezvoltand cadrul de manifestare
pentru alti furnizori de educatie.

Ministerului Muncii ii revine sarcina organizarii acesteia.

Cetatenii bine educati au o mai mare capacitate de a face fata la cerintele economiei moderne, de a deveni
mai productivi si mai participativi la problemele cetatenesti.

Asigurarea ca toti elevii de liceu au fost inclusi in programele de dezvoltare de cariera si de explorare de
cariera; practicarea programelor de practica pentru imbunatatirea abilitatilor de integrare pe piata muncii;
ofertarea de programe de training profesional elevilor de liceu care doresc sa se angajeze imediat dupa
absolvirea liceului.

CNID va evalua si va masura procentajul copiilor cu rezultate evident peste media statistica cu doua deviatii
standard in abilitatile de scriere-comunicare si calcul-modelare.

Tinand seama de aceste rezultate CNID va proiecta curricule si programe specializate care sa corespunda
nevoilor de invatare ale copilor cu nevoi speciale de educatie.

Pregatirea acestor copii trebuie sa le permita acomodarea si integrarea pe piata muncii in functie de nivelul
lor de abilitate.
30) Statul are competenta asigurarii calitatii in educatie prin respectarea standardelor de calitate
(competenta calitatii) -MECT are drept responsabilitate cresterea promovabilitatii bazata pe calitatea
educatiei pana la varsta intrarii pe piata muncii adulte.

Nivelul controlului normativ va fi redus si evaluarile vor fi facute in principal calitativ.

MECT colecteaza anual opiniile de la parinti, elevi, profesori in privinta educarii, dezvoltarii personale si
sociale si a sanatatii.

In cadrul supravegherii anuale a satisfactiei educabilii sunt in mod obligatoriu intrebati: „esti satisfacut de
modul in care scoala te pregateste pentru angajarea viitoare?” si „esti satisfacut de ceea ce face scoala
pentru avansarea ta in urmatoarea forma de educatie?” „ consideri ca scoala te-a pregatit so pentru viata
familiala, in grupul de prieteni( social restrans) sau pentru viata in comunitatea in care vrei sa traiesti”?.

Rezultat satisfacator este raspunsul „tot timpul, sau in cea mai mare parte din timp”.

Toate unitatile de educatie publice raporteaza anual gradul de indeplinire a contractului de educatie facut cu
administratia MECT pentru imbunatatirea performantelor elevilor sau studentilor.

Toate unitatile de invatamant planifica activitatile de perfectionare profesori si programele educative pe


care le vor dezvolta in cursul anului urmator.

MECT are obligatia sa pregateasca si sa faca public un Contract Anual de Realizare.

Scopul acestui contract este de a atrage atentia (inspectoratelor)/Departamentelor Regionale pentru


Educatie (DRE) si de a distribui resursele necesare imbunatatirii educatiei scolare; de a detalia scopurile
specifice ce trebuie atinse pentru a imbunatati educatia elevilor, de a comunica aceste eforturi audientei.

Fiecare scoala identifica pe baza acestui contract ceea ce trebuie imbunatatit bazandu-se pe nevoile
specifice de educatie ale zonei.
Scolile dezvolta scopuri, obiective si tinte pentru directiile ce trebuie imbunatatite.

In fiecare an scolile vor raporta reusitele pe baza contractului.

In cazul in care (inspectoratul)/Departamentul regional – prin oficiile locale- nu a realizat tintele contractului
i se cere sa conceapa o strategie pentru urmatorul an, sau se trece la masurile de corectie prin inbunatatirea
profesionala a activitatilor (inspectoratului) DRE, eventual eliberarea din functie a celor responsabili de esec.