Sunteți pe pagina 1din 48

Diagnosticarea defecţiunilor

Ghid LuK pentru depistarea şi remedierea defecţiunilor și


deficiențelor funcționale ale sistemului de ambreiaj

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Conținutul acestei broșuri nu este obligatoriu din punct Copyright ©
de vedere juridic și are doar scop informativ. În măsura în Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
care acest lucru este permis din punct de vedere juridic, Mai 2012
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG nu
își asumă nici o responsabilitate care decurge din sau în
legătură cu această broșură.

Toate drepturile rezervate. Este interzisă copierea,


distribuirea, reproducerea, punerea la dispoziția
publicului sau publicarea în vreun alt fel a acestei broșuri,
în totalitate sau în extras, fără acordul scris al firmei
Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG.

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Cuprins

Cuprins

1 Recomandările LuK pentru prevenirea defecţiunilor și deficiențelor funcționale ale sistemului de ambreiaj 4

2 Ambreiajul nu decuplează 8

3 Patinarea ambreiajului 16

4 Ambreiajul trepidează 20

5 Ambreiajul face un zgomot 25

6 Funcționarea greoaie a pedalei de ambreiaj 31

7 Recomandări generale pentru montarea ambreiajelor de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare 32

8 Recomandările LuK pentru servisarea ambreiajelor – fișe de diagnosticare 38

9 Recomandările Luk pentru remedierea defecţiunilor și servisarea autoturismelor 42

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
1 Recomandările LuK pentru prevenirea defecţiunilor și deficiențelor funcționale ale sistemului de ambreiaj

1 Recomandările LuK pentru prevenirea defecţiunilor și deficiențelor


funcționale ale sistemului de ambreiaj
Principalele cauze ale problmelor • Pot exista urme de vaselină pe spatele volantului
DMF (pe partea dinspre motor), care să iasă din
Volantul capacele de etanșare.
Suprafața de rulare a volantului, care se conjugă cu • DFC Volkswagen: Este important să se acorde atenție
discul de ambreiaj, poate să prezinte urme de uzură după alinierii corecte a capacului ambreiajului cu volantul
parcurgerea unui număr mare de kilometri. Zgârieturile, DMF, cele 2 marcaje de pe capacului ambreiajului
lustruirea și/sau scobiturile indică faptul că volantul trebuind să se alinieze cu umărul de pe DMF.
a fost supraîncălzit; acestea trebuie îndepărtate, fără însă
ca la rectificare să se depășească toleranțele specificate Lagăr de ghidare
de producător. Este însă important să se îndepărteze Chiar dacă nu sunt mai mari decăt un degetar, acestea
aceeași cantitate de pe suprafaţa de prindere cu șuruburi. pot provoca probleme grave. Dacă intră în angrenare,
Se va profita de această ocazie pentru a verifica coroana este posibil ca ambreiajul să nu decupleze. Pot de
dinţată a demarorului. asemenea provoca zgomot și deplasare unghiulară
a axelor, deteriorând astfel discul de ambreiaj. Lipsa
Volanții cu masă dublă (DMF/DFC) unui lagăr de ghidare poate face ca arborele primar al
• La montarea volanților DMF/DFC se vor utiliza întotdeauna cutiei de viteze să bată și să avarieze amortizorul de
șuruburi de fixare noi, deoarece sunt șuruburi care se vibrații torsionale și rulmentul arborelui primar.
întind în timpul strângerii.
• Se recomandă să nu se refolosească piesele uzate, Este disponibilă o gamă de lagăre de ghidare sub
deoarece este posibil ca uzura să fi deteriorat calea de numărul de reper 400 1000 10!
rulare a pieselor conjugate.
• Înainte de montare, curățați suprafața conjugată a plăcilor Simeringuri
de presiune ale ambreiajului cu o substanță degresantă. Simeringurile care curg pot deteriora grav ambreiajul.
• Asigurați-vă că jocul dintre senzorii de turație şi pinii Chiar și cele mai ușoare urme de vaselină sau ulei pot
senzorului DMF este corect reglat. influența negativ funcționarea ambreiajului. Urmele de
• Nu se recomandă prelucrarea suprafeței frontale ulei din carcasa în formă de clopot sau de pe discul de
a volantului DMF. Utilizrea unor șuruburi incorecte pentru ambreiaj arată că garniturile de ulei vor trebui înlocuite.
asigurarea plăcii de presiunii a ambreiajului va duce la
o funcționare zgomotoasă sau la defectarea plăcii de Se recomandă ca garniturile de ulei de pe vehiculele
presiune (zgârieturi pe masa primară). mai vechi, cu kilometraj mare, să fie înlocuite ca măsură
• Asigurați-vă și că la introducerea știfturilor de centrare preventivă. Principala cauză a defectelor și a funcționării
acestea nu au fost forțate, lucru care ar putea de defectuoase a ambreiajelor o constituie simeringurile
asemenea produce problemele menționate anterior. care continuă să curgă.
• Verificați dacă senzorul pentru reglarea distribuției și
a avansului la aprindere al motorului prezintă defecte. La modelele VW, un simering de ulei de mici dimensiuni,
• În cazul în care volantul DMF este montat pe modele care este deseori trecut cu vederea, este cel de la arborele
BMW, este esențial ca bucșa senzorului să fie fixată pe primar. Arborele primar este tubular, pentru ca în el să
racordul arborelui cotit, în caz contrar, motorul nu va poată intra tija de presiune a sistemului de debreiere.
funcționa corect.
• La autovehiculele Mercedes-Benz echipate cu volant Disc de ambreiaj
DMF se folosește un știft, care trebuiesă fie de asemenea Chiar dacă funcționarea optimă a fiecărui disc de ambreiaj
montat. în parte este verificată înainte să părăsească fabrica LuK,
nu se poate exclude posibilitatea ca acestea să sufere
Notă unele deteriorări pe drumul parcurs pănă la garaj.
La anumite mărci și modele de autovehicule sunt
admise următoarele, fără a avea efecte asupra Înainte de montaj trebuie verificat dacă discul de
funcționării componentelor ambreiajului: ambreiaj prezintă o bătaie laterală (toleranța maximă
• Se admite o mică deplasare axială între este de 0,5 mm). Bătaia laterală excesivă nu intră sub
ansamblurile primare și secundare. incidența garanției.
• Ansamblul secundar se poate roti liber în jurul
propriei axe atunci când nu se află sub sarcină și
poate să nu revină automat în poziția inițială.

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Rulment de debreiere Arbore de debreiere
Funcționarea corectă a rulmenților de debreiere nu se Dat fiind faptul că inspectarea suprafețelor de încărcare
poate verifica la nivel de garaj. Se recomandă ca aceștia și a rulmenților nu este posibilă în stare montată,
să fie înlocuiți la schimbarea ambreiajului. Rulmenții trebuie să se procedeze la demontarea acestora pentru
trebuie să alunece liber pe tubul de ghidare, fără a se a constata dacă prezintă uzură dau deteriorări. Rulmenții
înclina. Uzura suprafeței de rulare va produce invariabil de arbore deteriorați sau uzați vor face ca arborele să
o funcționare zgomotoasă. se încline și vor provoca blocarea ambreiajului și/sau
trepidații în acesta. Lubrifiați din nou rulmenții înaintea
Mecanismul de debreiere acționat central înlocuirii arborelui.
La fel ca și ambreiajul, mecanismul de debreiere este
supus uzurii, care nu este întotdeauna vizibilă în timpul Numărul de reper Schaeffler Automotive Aftermarket
funcționării normale. al vaselinei corecte cu punct de topire ridicat este
Dacă se înlocuiește numai ambreiajul, mecanismul de 414 0014 10.
debreiere acționat central s-ar putea defecta la scurt
timp după schimbarea ambreiajului, necesitând o nouă Cablul ambreiajului
vizită, inutilă, la garaj, deoarece uzura mecanismului de Funcționarea optimă a cablurilor de ambreiaj nu poate fi
debreiere acționat central nu a fost identificată de prima verificată cu precizie la nivel de garaj.
dată. Înlocuirea profesională a ambreiajului ar trebui
să implice întotdeauna înl+ocuirea plăcii de presiune, Deoarece cablurile de ambreiaj sunt supuse uzurii, se
a discului de ambreiaj, precum și a mecanismului de recomandă schimbarea acestora ori de câte ori este
debraiere acționat central. înlocuit ambreiajul.

Tuburi de ghidare a rulmenților de debreiere La montarea cablurilor de ambreiaj, asigurați-vă că


Verificați instalarea corectă a tubului de ghidare. traseul acestora este corect. Acestea nu trebuie să fie
Tuburile de ghidare trebuie să fie centrate și dispuse niciodată răsucite sau trecute pe după colțuri ascuțite.
paralel cu arborii primari ai cutiei de viteze. Porțiunile Gama de cabluri de ambreiaj oferită de Schaeffler
deteriorate sau uzate de pe tuburile de ghidare pot Automotive Aftermarket este descrisă în materiaele
împiedica alunecarea liberă a rulmentului de debreiere. promoționale aferente.
Acest lucru poate duce la trepidații, la patinarea
ambreiajului sau la funcționarea îngreunată sau dificilă Alinierea
a acestuia. Se recomandă ca tuburile de ghidare Deseori se ignoră alinierea corectă a ambreiajului.
deteriorate sau uzate să fie schimbate întotdeauna în În cazul în care ambreiajele nu sunt corect aliniate, vor
cadrul unei înlocuiri profesionale a ambreiajului. începe să trepideze sau nu vor mai decupla imediat
după aceea. De aceea se recomandă să se verifice
Schaeffler Automotive Aftermarket furnizează întotdeauna alinierea corectă a ambreiajului cu volantul.
o gamă largă de piese care sunt listate în catalogul
de autoturisme și identificate în funcție de diferitele Lubrifianții
aplicații ale autovehiculelor. Pentru lubrifierea canelurilor și a rulmenților de
debreiere/tuburilor de ghidare, se va folosi vaselină care
Notă nu conține particule în suspensie.
Bucșile din material plastic care se găsesc încă la
unele modelele Audi și VW ar trebui înlocuite cu Schaeffler Automotive Aftermarket furnizează vaselina
varianta metalică, reperul Schaeffler Automotive corectă, cu punct de topire ridicat, sub numărul de reper
Aftermarket no. 414 0002 10. 414 0014 10. După aplicarea vaselinei pe canelurile
Suprafața de contact de pe lamelele arcului arborelui primar al cutiei de viteze, glisați butucul
diafragmă va indica dacă alinierea este corectă. discului de ambreiaj pe arbore și îndepărtați surplusul
de vaselină.
Furcă de debreiere
Verificați dacă furca de debreiere funcționează ușor. Butucii nichelați chimic nu trebuie lubrifiați.
Un joc excesiv în bucșile arborelui de debreiere reduce
cursa rulmentului de debreiere. Centrul de service +49 (0) 1801 753-333
Uzura neuniformă a punctelor de contact va face ca
rulmentul de debreiere să se încline și să împiedice
glisarea lină a acestuia pe tubul de ghidare. Furcile de
debreiere uzate, îndoite sau rupte pot face ca ambreiajul
să nu decupleze.
5

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
1 Recomandările LuK pentru prevenirea defecţiunilor și deficiențelor funcționale ale sistemului de ambreiaj

Diagnosticarea defecţiunilor/cauzele face frecvent greșeala de a începe imediat demontarea


defecțiunilor: ambreiajului, ceea ce reprezintă în majoritatea cazurilor
La constatarea deficiențelor funcționale ale sistemelor volumul cel mai mare de muncă care trebuie depusă.
de ambreiaj și la diagnosticarea defecțiunilor și Pe de altă parte, se neglijează frecvent căutarea
problemelor, trebuie avute în vedere o serie de criterii cauzelor defectului/defecțiunii în zone din care ar putea
și respectate anumite proceduri pentru înlăturarea fi eliminate cu mijloace relativ simple, și anume în
eficientă și permanentă a acestora. alte zone ale sistemului de ambreiaj decât ambreiajul
propriu zis.
Se vor respecta următoarele:
1. Stabiliți motivul/motivele reclamației Vom reda aici câteva exemple:
2. Depistarea şi remedierea defecţiunilor Carburatoarele sau sistemele de injectare
3. Diagnosticați defecțiunea sau problema a combustibilului incorect reglate pot provoca un relanti
4. Eliminați cauza defecțiunii sau problemei instabil, care se va reflecta prin trepidarea ambreiajului
în timpul mersului.
Motivul/motivele reclamației vă oferă informații de
bază cu privire la depistarea şi remedierea ulterioară Reglarea incorectă a sistemului de aprindere poate de
a defecţiunilor, care pot identifica una sau mai multe asemenea provoca fenomene de genul trepidațiilor
cauze ale reclamației. Ambreiajul trebuie inspectat la cuplarea ambreiajului. În plus, prin continuarea
vizual și supus unor verificări dimensionale, dacă este funcționării motorului după întreruperea contactului, se
cazul, fie cât timp este încă instalat sau după ce a fost transmit șocuri la arcurile cu foi tangenţiale. Arcurile cu
demontat. Acest lucru vă va oferi o indicație care vă foi tangenţiale îndoite vor crea probleme de decuplare.
va fi de folos la diagnosticarea corectă și va duce la
remedierea sau înlocuirea pieselor afectate. Dacă suporții motorului sunt deteriorați sau slăbiți,
motorul se va deplasa de pe poziție și apoi va reveni
Stabilirea motivului/motivelor reclamației când ambreiajul este cuplat, ceea ce va provoca
Informațiile exacte cu privire la reclamație sunt o oscilație între coeficienții de frucțiune statică și
indispensabile pentru eliminarea cauzelor. dinamică de pe suprafața de contact a garniturilor de
ambreiaj și va provoca trepidații.
Dat fiiind faptul că motivele pot fi numărate pe degetele
de la o mână, acestea pot fi descrise rapid și clar. Acționarea puternică a pedalei de accelerație provoacă
de asemenea trepidații. Combinația dintre o timonerie
Cele cinci cauze posibile ale reclamațiilor a accelerației gripată și suporți slăbiți ai motorului va
privind ambreiajul: face ca transmisia să balanseze.

• Ambreiajul nu decuplează Cablurile de ambreiaj uzate provoacă probleme de


• Patinarea ambreiajului decuplare sau trepidații. Cablurile de ambreiaj nereglate
• Ambreiajul trepidează corect vor duce la o serie de neajunsuri, de la probleme
• Ambreiajul face un zgomot de patinare și decuplare, până la distrugerea totală
• Funcționarea greoaie a pedalei de ambreiaj a componentelor ambreiajului.

Depistarea şi remedierea defecţiunilor Funcționarea necorespunzătoare a sistemului hidraulic


Remedierea defecțiunilor restricționată la o zonă de acționare a ambreiajului va provoca probleme de
specifică poate fi inițiată după ce s-a (u) identificat cu decuplare și trepidații.
claritate cauza/cauzele reclamației. Cu toate acestea se

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Suporții de transmisie deformați sau lipsa lagărelor Informații tehnice suplimentare:
de ghidare vor face ca arborele cotit să nu se alinieze
cu arborele primar al cutiei de viteze, ceea ce duce la
trepidații sau probleme de decuplare.
sau www.schaeffler-aftermarket.com
Mișcarea neuniformă a plăcii de ambreiaj în timpul
ambreierii și debreierii, provocată de nealinierea
unghiulară, provoacă fisuri în jurul niturilor care fixează
segmenții.

Dreapta

Greșit!

Canelurile uzate de pe arborele primar al cutiei de viteze


vor provoca mișcări necontrolate în timpul modificărilor
de sarcină, care pot duce la îndoirea arcurilor cu foi
tangențiale și provoca probleme de decuplare sau
trepidații.

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
2 Ambreiajul nu decuplează

2 Ambreiajul nu decuplează

1. Lamelele arcului diafragmă uzate

Cauza
• Rulmentul de debreiere blocat
• Rulmentul de debreiere defect
• Sistemul de debreiere reglat incorect

2. Pâghia de cuplare ruptă

Cauza
• Rulmentul de debreiere descentrat
• Rulmentul de debreiere reglat incorect
• Bucșile pârghiei de debreiere uzate

3. Alezajul interior al rulmentului de


debreiere deteriorat
Cauza
• S-a utilizat un sortiment incorect de vaselină sau nu
s-a utilizat vaselină
• Axul de ieșire din cutia de viteze deteriorat

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
4. Urechile lagărului deteriorate

Cauza
• Sistemul de debreiere defect

5. Rulmentul de debreiere spart

Cauza
• Placa de presiune supraîncălzită ca urmare a patinării
prelungite ambreiajului
• Patinări ale ambreiajului din cauza garniturilor uzate
• Sistemul de debreiere defect sau uzat
• Cilindrul secundar defect
• Garniturile murdare de ulei (înlocuiți garniturile
defecte)

6. Capacul ambreiajului deteriorat

Cauza
• Montaj incorect
• Nealiniat corect cu volantul

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
2 Ambreiajul nu decuplează

7. Axul de ieșire din cutia de viteze uzat

Cauza
• S-a utilizat un sortiment incorect de vaselină sau nu
s-a utilizat vaselină
• Rulmentul de debreiere defect

8. Capacul ambreiajului deteriorat (VW)

Cauza
• Montaj incorect
• Nealiniat corect cu volantul

9. Găurile de șurub deteriorate

Cauza
• Montaj incorect
• Placa de rigidizare nemontată

10

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
10. Urme de depuneri pe niturile
segmentului plăcii de ambreiaj

Cauza
• Montaj incorect
• Inelul de debreiere montat incorect
• Șaiba elastică incorectă

11. Banda tangențială ruptă

Cauza
• Joc în transmisie
• Cuplajul transmisiei uzat (BMW)
• Conducere incorectă
• Pornirea prin tractare în treapta întâi sau a 2-a
• S-a montat un ambreiaj greșit
• Rotirea motorului incorectă (Renault)

12. Banda transversală îndoită

Cauza
• Joc în transmisie
• Cuplajul transmisiei uzat (BMW)
• Conducere incorectă
• Pornirea prin tractare în treapta întâi sau a 2-a
• Selectare incorectă a treptelor de viteză
• Depozitare incorectă
• Ambreiajul scăpat pe jos înainte de montaj
• Ambreiajul nefixat cu șuruburi uniform și în ordinea
corectă

11

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
2 Ambreiajul nu decuplează

13. Profilul canelurilor este deteriorat

Cauza
• Montaj incorect
• Arborele primar al cutiei de viteze și canelurile
butucului nealiniate corect înainte de montaj
• Discul de ambreiaj necentrat
• Disc de ambreiaj incorect

14. Rugină și coroziune pe canelurile


butucului
Cauza
• Arborele primar al cutiei de viteze negresat

15. Canelurile deteriorate pe o parte și


uzate până la con, amortizorul de
torsiune deteriorat
Cauza
• Lagărul de ghidare defect
• Alinere incorectă între motor și cutia de viteze

12

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
16. Amortizorul pentru mersul în gol
deteriorat

Cauza
• Montaj incorect
• Disc de ambreiaj incorect

17. Placa de sprijin deteriorată

Cauza
• Montaj incorect
• Arborele primar al cutiei de viteze și canelurile
butucului nealiniate corect

18. Fragmentele plăcii de ambreiaj tăiate

Cauza
• Lagărul de ghidare uzat sau lipsă
• Stare de aliniere incorectă între motor și cutia de
viteze
• Cutia de viteze atârnată în timpul montării
ambreiajuluir

13

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
2 Ambreiajul nu decuplează

19. Garnitură spartă

Cauza
• Turația discului de ambreiaj a depășit-o pe cea de
rupere a materialului garniturii. Ambreiajul a fost
decuplat în timpul rulării la o viteză mai mare decât
viteza maximă pentru treapta selectată

Defecțiunea s-a produs independent de turația


motorului, factorul critic fiind reprezentat de turația
arborelui primar al cutiei de viteze.

20. Garnitura arsă

Cauza
• Garniturile murdare de ulei
• Simeringuri defecte
• Sistemul de debreiere gripat sau defect
• În cazul în care volantul a fost rectificat, nu s-a ținut
cont de mărimea adânciturii și nici suprafața de
prindere cu șuruburi nu a fost prelucrată la aceeași cotă

21. Bătaie excesivă a discului de


ambreiaj (discul de ambreiaj
deformat)
Cauza
• Discul de ambreiaj nu a fost verificat înaintea
montajului
• Discul de ambreiaj îndoit ăn timpul montajului
(bătaia maximă admisibilă 0,5 mm)

14

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
22. Rulmentul și carcasa deteriorate

Cauza
• Supraîncălzirea rulmentului de debreiere din cauza
jocului incorect, ceea ce provocă pierderea de
vaselină și duce la spargerea rulmentului

23. Suportul rulmentului deteriorat

Cauza
• Rulmentul de debreiere gripat pe axul de ieșire din
cutia de viteze
• Axul de ieșire din cutia de viteze deteriorat
• Bucșile pârghiei de debreiere uzate sau deteriorate

24. Rulmentul de debreiere uzat sau


deteriorat
Cauza
• Reglaj incorect al pârghiei de debreiere
• Preîncărcare insuficientă a rulmentului
(specificația prevede 80–100 N)

15

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
3 Patinarea ambreiajului

3 Patinarea ambreiajului

1. Supraîncălzirea plăcii de presiune

Cauza
• Ulei pe garnituri (coeficient de fricțiune redus)
• Simeringuri defecte
• Joc insuficient al rulmentului de debreiere
• Sistemul de debreiere defect (cablul sau partea
hidraulică)
• Conducere incorectă
• Ambreiajul a fost lăsat să patineze prea mult timp

2. Striuri adânci sau urme de


supraîncălzire pe placa de presiune
Cauza
• Garniturile extrem de uzate
• Joc incorect al rulmentului de debreiere
• Sistemul de debreiere defect
• Ambreiajul funcționează parțial decuplat

3. Lamelele arcului diafragmă


deteriorate
Cauza
• Preîncărcare excesivă a rulmentului
• Sistemul de debreiere defect sau gripat
• Rulmentul de debreiere defect

16

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
4. Urme de uzură pe alezajul interior al
rulmentului de debreiere

Cauza
• S-a utilizat un sortiment incorect de vaselină sau nu
s-a utilizat vaselină
• Axul de ieșire din cutia de viteze deteriorat

5. Porțiunea interioară a garniturii


murdară
Cauza
• Simering defect
• Cantitate excesivă de vaselină utilizată pe caneluri

6. Garnitura carbonizată

Cauza
• Garnitura murdară de ulei
• Simering defect
• Ambreiajul a fost lăsat să patineze prea mult timp
(supraîncălzire)

17

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
3 Patinarea ambreiajului

7. Garnitura murdară de ulei

Cauza
• Simeringurile motorului sau ale cutiei de viteze
defecte

8. Garnitura murdară de vaselină

Cauza
• Canelurile gresate excesiv
• Surplusul de vaselină nu a fost îndepărtat
• Vaselina a fost aruncată afară pe materialul
garniturii

9. Materialul garniturii uzat pe la nituri

Cauza
• Garnitura uzată
• Vehiculul a fost condus chiar dacă ambreiajul
patina
• Conducere incorectă
• Ambreiajul a fost lăsat să patineze prea mult timp
• Asamblare incorectă a ambreiajului
• Mecanismul de debreiere defect

18

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
10. Garnitura zgâriată pe partea dinspre
volant

Cauza
• Volantul nu a fost înlocuit
• Suprafața de contact de pe volant nu a fost
reprelucrată

11. Amortizorul pentru mersul în gol


deteriorat
Cauza
• Montaj incorect
• Disc de ambreiaj incorect

12. Axul de ieșire din cutia de viteze uzat

Cauza
• S-a utilizat un sortiment incorect de vaselină sau nu
s-a utilizat vaselină
• Rulmentul de debreiere defect

19

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
4 Ambreiajul trepidează

4 Ambreiajul trepidează

1. Vaselină incorectă pe caneluri

Cauza
• S-a folosit vaselină care conține substanțe solide

2. Banda transversală îndoită

Cauza
• Joc în transmisie
• Cuplajul transmisiei uzat (BMW)
• Conducere incorectă
• Pornirea prin tractare în treapta întâi sau a 2-a
• Depozitare incorectă
• Ambreiajul scăpat pe jos înainte de montaj
• Ambreiajul nefixat cu șuruburi uniform și în ordinea
corectă

3. Lamelele arcului diafragmă îndoite

Cauza
• Montaj incorect
• Lamelele diafragmei îndoite în timpul montajului

20

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
4. Garnitura murdară de vaselină

Cauza
• Surplusul de vaselină nu a fost îndepărtat
• Vaselina a fost aruncată afară pe materialul
garniturii

5. Urme de uzură pe alezajul interior al


rulmentului de debreiere
Cauza
• S-a utilizat un sortiment incorect de vaselină sau nu
s-a utilizat vaselină
• Axul de ieșire din cutia de viteze deteriorat sau uzat

6. Garnitura uzată pe partea dinspre


volant
Cauza
• Volantul nu a fost înlocuit
• Suprafața de contact de pe volant nu a fost
reprelucrată

21

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
4 Ambreiajul trepidează

7. Canelurile butucului deteriorate

Cauza
• Montaj incorect
• Arborele primar al cutiei de viteze și canelurile
butucului nealiniate corect înainte de montaj
• Discul de ambreiaj necentrat
• Disc de ambreiaj incorect

8. Rulmentul de debreiere uzat

Cauza
• Furca pârghiei de debreiere uzată
• Sistemul de debreiere defect

9. Rulmentul de debreiere incorect


lubrifiat
Cauza
• Utilizarea unui lubrifiant pe bază de substanțe solide

22

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
10. Axul de ieșire din cutia de viteze uzat

Cauza
• S-a utilizat un sortiment incorect de vaselină sau nu
s-a utilizat vaselină
• Rulmentul de debreiere uzat

11. Urma de uzură lăsată de tija de


presiune descentrată
Cauza
• Sistemul de debreiere defect
• Rulmentul uzat
• Bucșa de ghidare uzată

12. Volantul zgâriat

Cauza
• Volantul nu a fost reprelucrat/înlocuit

23

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
4 Ambreiajul trepidează

13. Banda tangențială deteriorată

Cauza
• Joc liber excesiv în articulații

14. Urechile lagărului deteriorate

Cauza
• Sistemul de debreiere defect

15. Porțiunea interioară a garniturii


murdară
Cauza
• Simeringul defect
• Cantitate excesivă de vaselină utilizată pe caneluri

24

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
5 Ambreiajul face un zgomot

5 Ambreiajul face un zgomot

1. Lamelele arcului diafragmă uzate

Cauza
• Rulmentul de debreiere blocat
• Sistemul de debreiere defect
• Sistemul de debreiere reglat incorect

2. Amortizorul pentru mersul în gol


deteriorat
Cauza
• Montaj incorect
• Disc de ambreiaj incorect

3. Arcul de fixare deteriorat

Cauza
• Montaj incorect
• Arc diafragmă incorect în ansamblul ambreiajului

25

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
5 Ambreiajul face un zgomot

4. Fanta arcului deteriorată

Cauza
• Conducere incorectă
• Vehiculul a fost condus într-o treaptă prea înaltă la
turații mici
• Placă de ambreiaj incorectă

5. Arcul amortizorului de torsiune rupt

Cauza
• Garniturile murdare de ulei
• Motorul dereglat
• Mecanismul de debreiere defect
• Vibrațiile deteriorează amortizorul de torsiune

6. Nitul opritor al amortizorului de


vibrații uzat
Cauza
• Conducere incorectă
• Vehiculul a fost condus într-o treaptă prea înaltă la
turații mici
• Placă de ambreiaj incorectă

26

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
7. Canelura deteriorată pe o parte,
formând un con, amortizorul de
torsiune defect

Cauza
• Lagărul de ghidare defect
• Stare de aliniere incorectă între motor și cutia de
viteze

8. Canelurile uzate

Cauza
• Lagărul de ghidare uzat sau lipsă
• Stare de aliniere incorectă între motor și cutia de
viteze
• Arborele primar al cutiei de viteze defect
• Vibrație torsională indusă

9. Defecțiune la carcasă și rulmentul


cu bile
Cauza
• Supraîncălzirea rulmentului de ambreiaj din cauza
jocului incorect, care duce la pierderea vaselinei și
spargerea rulmentului

27

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
5 Ambreiajul face un zgomot

10. Rulmentul de debreiere uzat

Cauza
• Reglaj incorect al pârghiei de debreiere
• Preîncărcare insuficientă a rulmentului
(specificația prevede 80–100 N)

11. Axul de ieșire din cutia de viteze uzat

Cauza
• S-a utilizat un sortiment incorect de vaselină sau nu
s-a utilizat vaselină
• Rulmentul de debreiere defect

12. Suprafața de rulare de pe rulmentul


de debreiere uzată
Cauza
• Sistemul de debreiere uzat
• Preîncărcare incorectă a rulmentului
(specificația prevede 80–100 N)

28

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
13. Pârghia de debreiere uzată

Cauza
• Vaselină incorectă sau lipsă

14. Punctele de contact cu antrenorul de


pe rulmentul de debreiere uzate
Cauza
• Punctele de contact cu antrenorul nelubrifiate
• Sistemul de debreiere uzat

15. Urma de uzură lăsată de tija de


presiune descentrată
Cauza
• Sistemul de debreiere defect
• Rulmentul uzat
• Bucșa de ghidare uzată

29

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
5 Ambreiajul face un zgomot

16. Urechile lagărului deteriorate

Cauza
• Sistemul de debreiere defect

17. Rulmentul lovește în capacul


ambreiajului
Cauza
• Capacul ambreiajului nu se potrivește cu rulmentul

18. Amortizorul de torsiune rupt

Cauza
• Conducere incorectă
• Vehiculul a fost condus într-o treaptă prea înaltă la
turații mici
• Garnitura murdară de vaselină/ulei

30

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
6 Funcționarea greoaie a pedalei de ambreiaj

19. Ansamblul butucului spart

Cauza
• Montaj incorect
• Placa de ambreiaj montată greșit

6 Funcționarea greoaie a pedalei de ambreiaj

1. Axul de ieșire din cutia de viteze


deteriorat

Cauza
• S-a utilizat un sortiment incorect de vaselină sau nu
s-a utilizat vaselină
• Rulmentul de debreiere defect

31

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
7 Recomandări generale pentru montarea ambreiajelor de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare

7 Recomandări generale pentru montarea ambreiajelor de autoturisme și


autovehicule comerciale ușoare
Volanții cu masă dublă: Construcția și funcționarea

Volanții cu masă dublă redistribuie momentul de inerție arc/amortizor al volantului cu masă dublă izolează
a masei, transferând astfel frecvențele de rezonanță practic restul grupului de forță de aceste fluctuații și
într-o gamă situată cu mult sub cea normală de asigură funcționarea lină a tuturor componentelor masei
funcționare. Ciclurile periodice de combustie provoacă secundare (ambreiajul, discul ambreiajului, transmisia
inevitabil fluctuații ale vitezelor de rotație. Sistemul și arborii de transmisie) care se succed în transmisie.

1
5
1 13
2 14
3 3
10
4 27
5 7
6 8
7 20 2
8 18
9 21 26
10
11 19
12
13
14 23
10 9
16 12
11
17 7
25
6
16
15
17
49
50
18 19 20 21 22 2324 25 26

1 Coroana dinţată a demarorului 14 Masa primară în rotație și carcasa amortizorului


2 Disc de ambreiaj rigid 15 Rezervor de vaselină
3 Masa secundară în rotație și suprafața de fricțiune 16 Arc de compresie bombat
4 Sudură cu laser 17 Ghidaj de arc tubular
5 Capacul masei primare în rotație 18 Șaibă de fricțiune transmiţătoare de sarcină
6 Folie de etanșare 19 Butuc
7 Nit 20 Arc diafragmă
8 Arcuri diafragmă care asigură controlul primar al 21 Şaibă
fricțiunii 22 știft de centrare
9 Rulmenți cu bile capsulați 23 Gaură de prindere
10 Inel de fricțiune și de susținere 24 Gaură de poziționare
11 Inel O 25 Fante de aerisire
12 Capac izolant și de etanșare 26 Ambreiaj cu arc diafragmă
13 Flanșă și arc diafragmă 27 Placă de acoperire din tablă

32

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Schemă – modelul anterior

Rezonanța la
aproximativ 1.300 rpm
Transmisia

1 2 3 4
1 Motorizare
2 Ambreiaj cu volant
3 Disc de ambreiaj, amortizor de vibrații
torsionale
4 Transmisia

Schemă – Volantul cu masă dublă DMF

Rezonanța la
aproximativ 300 rpm
Transmisia

1 2 3 4 5

1 Motorizare
2 Masa primară în rotație
3 Amortizorul de vibrații torsionale al volantului DMF
4 Masa secundară în rotație, ambreiajul cu volant
5 Transmisia

Modul de funcționare (transmiterea vibrațiilor torsionale)

Volant convențional și disc de ambreiaj cu Volantul cu Masă Dublă


amortiare a vibrațiilor torsionale
Turația motorului [rpm]
Turația motorului [rpm]

1,100 1,100
Motorizare Motorizare
1,000 Transmisia 1,000 Transmisia

900 900
0 0.5 1 1.5 0 0.5 1 1.5
Timp [s] Timp [s]

33

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
7 Recomandări generale pentru montarea ambreiajelor de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare

Ambreiajul cu volant cu sistem de amortizare – Construcția și funcționarea


38 1 21 12 9 4 6

3
11
34
39
12
8
30
2 37
13 36
17 31
18 27
19 24
15 32

41 33
40
14 25
43 29
16
5 28
35 26
20
22 10
42
7 23

1 Masa primară în rotație și 21 Știft de tensionare


carcasa amortizorului 22 Rezervor de vaselină
2 Masa secundară în rotație și 23 Sudură cu laser
suprafața de fricțiune 24 Fereastră de acces la
3 Capacul masei primare în șuruburile de fixare
rotație 25 Placă de presiune cu
4 Arc de compresie bombat suprafețe de fricțiune
5 Folie de etanșare 26 Fante de aerisire
6 Ghidaj de arc tubular 27 Arc diafragmă
7 Inel de fixare a capacului și 28 Inele de înclinare
flanșă 29 Prezon nituit
8 Fante de aerisire 30 Arc lamelar
9 Coroana dinţată 31 Nit
Computer
Computed a demarorului 32 Fereastră de acces la
Măsurat
Measured 10 Folie de etanșare șuruburile de fixare
400
Buclă parțial în intervalul 11 Suport de tablă 33 Butuc
Partial loop in the normal
normal de funcționare cu 12 Contragreutate 34 Șurub cu cap hexagonal
[Nm]

operating range with


motor [Nm]

300
amortizare
low dampingmici 13 Fante de aerisire înecat
Engine torque

14 Rulmenți cu bile capsulați, cu 35 Arc diafragmă


capac izolant și de etanșare 36 Nit de segment
cuplul

200
15 Șurub cu cap hexagonal 37 Segment de arc
Amortizare
High damping înecat 38 Nit pentru garnitură
ridicate în timpul
during load changes
100 16 Arc diafragmă 39 Garnituri de ambreiaj
schimbărilor de
sarcină 17 Șaibă de fricțiune 40 Nit
0
transmiţătoare de sarcină 41 Butuc
0 10 20 30 40 18 Dispozitiv de fixare din tablă 42 Masă inelară (masă primară
unghiul deangle
Rotation rotație
[°] [0] 19 Arc diafragmă în rotație)
20 Știft de fixare 43 Nit
34

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Ambreiajele autoreglabile – construcția și funcționarea

1
2
6

11

10

4
3

12

13

14

15

1 Capac
2 Inel de reglare (inel șanfrenat)
3 Arc de presiune
4 Arc diafragmă
5 Arc tip diafragmă cu funcţie de senzor
6 Bolț
7 Bolț
8 Arc lamelar
Presiunea de debreiere

9 Placă de presiune
Presiunea senzorului

10 Opritor
uzat 11 Disc de ambreiaj
nou uzat
12 Arc diafragmă cu funcţie de senzor
nou
13 Pivot pentru arcul diafragmă principal
14 Pană de ajustare
15 Arc diafragmă principal

35

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
7 Recomandări generale pentru montarea ambreiajelor de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare

Discurile de ambreiaj – Construcția și funcționarea


31 8 14 15 16

2 9
4 10
17
5 11 18
12 19
6
20
13
7
21

22

23
24

25

1 Șaiba de fricțiune a pre- 13 Șaiba de fricțiune


amortizorului a amortizorului principal
2 Arcul tip diafragmă al pre- 14 Nit pentru garnitură
amortizorului (etapa 1) 15 Garnituri de fricțiune
3 Flanșa butuc a pre- 16 Segment de arc
amortizorului 17 Nit de segment
4 Arcurile de presiune ale pre- 18 Contraplacă
amortizorului 19 Arcurile de presiune ale
5 Arcurile de presiune ale pre- amortizorului principal
amortizorului 20 Arcurile de presiune ale
6 Colivia pre-amortizorului amortizorului principal
7 Arcul tip diafragmă a pre- 21 Disc de ambreiaj
amortizorului (etapa 1) 22 Butuc
8 Con de centrare 23 Șaiba de fricțiune
9 Arcul tip diafragmă al pre- a amortizorului principal
amortizorului (etapa 2) 24 Flanșa auxiliară
10 Șaiba transmiţătoare de a amortizorului principal
sarcină a pre-amortizorului 25 Distanțier din tablă
11 Colivia pre-amortizorului
12 Arcul tip diafragmă a pre-
Vibrații la viteza de relanti amortizorului (etapa 2)

2,000
Accelerația unghiulară [rpm/s2]

Motorizare
Transmisia
1,000

0
-1,000

0 0.1 0.2 0 0.1 0.2


Timp [s] Timp [s]
36
Fără amortizor de vibrații torsionale Cu amortizor de vibrații torsionale
Inapoi Alte broșuri
prima pagină
... înlocuire eficientă și economică a ambreiajelor

1 Placa de presiune
19 18 2 Disc de ambreiaj
3 Rulment de debreiere
15 4 Volantul
5 Arbore primar al cutiei de
9
viteze
6 Arbore cotit
2

17 Dreapta
8
16
7 3
6 13
11 5
20
8

4
12
10 Greșit!
1

14

19

Să începem cu începutul: 13 Verificați dacă manșonul de ghidare al rulmentului de debreiere


prezintă uzură și înlocuiți-l, dacă este cazul; procedați la o lubri-
• Avem la dispoziție piesele corecte?
fiere adecvată.
• Este deosebit de important să se verifice acest lucru înainte de
14 Strângeți ansamblul ambreiajului în cruce la momentul prescris.
montaj, comparați-le cu piesele demontate. Folosiți întotdeauna trusa cu sculele speciale aprobată de
Schaeffler Automotive Aftermarket (nr. reper 400 0072 10)
Se vor avea în vedere în special următoarele aspecte: pentru demontara și montarea ambreiajului autoreglabil SAC.
7 Verificați uzura rulmentului de ghidare; înlocuiți-l dacă este 15 Aveți grijă la centrarea ansamblului ambreiajului pe volant!
cazul. În cazul centrării externe, țineți cont de starea diametrului de
8 Verificați etanșeitatea inelelor de etanșare a arborelui dinspre ghidare al ansamblului ambreiajului și de volant.
motor și cutia de viteze și înlocuiți-le dacă este cazul. 16 Neregularitățile din umerii arcurilor diafragmă sau din pârghiile
9 Volantul: Verificați dacă suprafața de fricțiune prezintă zgârieturi de debreiere, provocate de toleranțele de grosime din garnitura
sau fisuri. Respectați toleranțele indicate pentru reprelucrare! de fricțiune, se vor regla după o scurtă perioadă de rodaj. În ca-
Atenţie! Reprelucrați suprafața de fixare a șuruburilor ambreiaju- zul reajustării reglajelor fixe efectuate de LuK în fabrică, garanția
lui la aceeași cotă ca și suprafața de fricțiune tratată. devine nulă!
DMF: Nu este permisă reprelucrarea suprafeței de fricțiune! 17 Verificați funcționarea ambreiajului pentru a constata funcționa-
litatea și uzura acestuia! Înlocuiți cablul de ambreiaj – verificați
10 Înainte de montaj, verificați dacă ambreiajul are o bătaie laterală rulmenții.
(max. 0.5 mm).
18 Verificați etanșeitatea sistemului hidraulic și aerisiți-l, dacă este
11 Verificați dacă arborele ambreiajului prezintă defecte, ungeți cazul. Verificați cursa de debreiere a tijei de piston a cilindrului
profilul canelurii sau arborele. Îndepărtați surplusul de vaselină. secundar. Verificați dacă se atinge poziția inițială. Atunci când
Recomandarea producătorului: Vaselină performantă LuK de schimbați ambreiajul, înlocuiți și cilindrul hidraulic concentric
înaltă performanță (Schaeffler Automotive Aftermarket numărul secundar (CSC).
de reper 414 0014 10). Nu este indicată vaselină care conține
substanțe solide în suspensie. NB: Canelurile nichelate chimic 19 Verificați alinierea motorului cu cutia de viteze. Înlocuiți știfturile
nu trebuie lubrifiate! dislocate ale cutiei de viteze!
12 Atenție la poziția corectă de instalare a discului de ambreiaj! 20 Reglați jocul rulmentului de debreiere la 2-3 mm. Rulmenții cu
Folosiți știfturi de centrare pentru asamblare. funcționare constantă lucrează cu o preîncărcare de 80–100 N.
Combinați numai rulmenții care au manșoane din plastic cu
manșoane de ghidare din metal.

37

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
8 Recomandările LuK pentru servisarea ambreiajelor – fișe de diagnosticare

8 Recomandările LuK pentru servisarea ambreiajelor – fișe de diagnosticare

Următoarele fișe ușor de folosit sunt furnizate pentru a permite identificarea ușoară
a problemelor ambreiajului și pentru a simplifica diagnosticarea

Ambreiajul nu decuplează

Problema Cauza Remediere


Benzile tangențiale deteriorate Ambreiajul a fost scăpat pe jos Înlocuiți placa de presiune
Deteriorat la înlocuire a ambreiajului
Verificați benzile înainte de montare
Pârghiile/lamelele arcurilor Asamblare incorectă Înlocuiți placa de presiune
deteriorate a ambreiajului
Ansamblul capacului răsucit Ansamblului capacului nu a fost Înlocuiți placa de presiune
fixat cu șuruburi uniform și în a ambreiajului
ordinea corectă
Discul de ambreiaj deformat Verificați abaterea laterală a plăcii Îndreptați discul de ambreiaj
de ambreiaj (max 0,5 mm)
Coroziune pe materialul de fricțiune Vehiculul nu a funcționat o perioadă Curățați garnitura, îndepărtați toate
îndelungată urmele de rugină
Discul de ambreiaj gripat sau lipit Profilul canelurilor este deteriorat Îndepărtați bavurile sau înlocuiți
pe arborele primar al cutiei de viteze Rugină pe arborele primar discul
Utilizarea unei vaseline incorecte Îndepărtați toată rugina
Profil incorect al canelurii Folosiți vaselină de calitate
corespunzătoare
Înlocuiți placa de ambreiaj sau
arborele primar al cutiei de viteze
sau ambele
Garnitura prea groasă Disc de ambreiaj incorect Înlocuiți placa de ambreiaj sau
arborele primar al cutiei de viteze
sau ambele
Materialul garniturii lipicios Vaselina sau uleiul îmbâcsit (ă) Înlocuiți discul de ambreiaj
Amortizorul de torsiune rupt Discul de ambreiaj montat incorect Verificați montajul corect al discului
de ambreiaj
Axul de ieșire din cutia de viteze Rulmentul de debreiere defect Înlocuiți rulmentul
deteriorat Piese potrivite incorect Verificați compatibilitatea
Nu s-a folosit vaselină Lubrifiați axul de ieșire
Lagărul de ghidare defect Uzat Înlocuiți rulmentul
Cursa de debreiere insuficientă Cablul de ambreiaj incorect sau Înlocuiți cablul de ambreiaj
reglaj incorect Aerisiți sistemul
Aer în sistemul hidraulic Înlocuiți sistemul de debreiere
Sistemul de debreiere defect
Cursa de debreiere prea mare Verificați funcționarea sistemului de
debreiere
Discul de ambreiaj gripat pe volant Curățați rugina și coroziunea de pe
sau pe placa de presiune materialul garniturii

38

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Patinarea ambreiajului

Problema Cauza Remediere


Supraîncălzirea plăcii de presiune Suprasarcină termică Înlocuiți ansamblul ambreiajului
Piese incorecte
Arc diafragmă rupt
Uleiul îmbâcsit Înlocuiți simeringul
Carcasa ambreiajului, pârghiile sau Montare incorectă Urmați proceduri corecte de montaj
arcul diafragmă stricat (ă)
Lamelele arcului diafragmă uzate Preîncărcare excesivă a rulmentului Reglați preîncărcarea
de debreiere Înlocuiți ansamblul ambreiajului
Reglați jocul
Nu există joc
Garnitura ambreiajului uzată Uzură normală Înlocuiți ansamblul ambreiajului
Placă de presiune incorectă
Garnitura ambreiajului murdară Simeringurile neetanșe Înlocuiți simeringurile
Canelurile cutiei de viteze gresate Înlocuiți ansamblul ambreiajului
excesiv
Rulmentul de debreiere gresat
excesiv
Urme neuniforme de uzură pe Volant foarte uzat Reprelucrați volantul
materiaul garniturii în partea
dinspre volant
Grosimea volantului incorectă Prelucrare incorectă a volantului, Prelucrați suprafața de prindere cu
suprafața de prindere cu șuruburi nu șuruburi
este prelucrată la aceeași cotă ca și Înlocuiți volantul
suprafața de rulare
Axul de ieșire din cutia de viteze Lubrifiant incorect/lipsă Înlocuiți axul de ieșire al cutiei de
deteriorat Rulmentul de debreiere defect viteze
Combinație incorectă a rulmentului Folosiți un lubrifiant corect
cu axul de ieșire Verificați compatibilitatea pieselor
Cablul de ambreiaj funcționează Cablul de ambreiaj defect Înlocuiți cablul de ambreiaj
greoi Cablu incorect Verificați montarea corectă
a cablului
Sistemul de debreiere funcționează Bucșile uzate pe pârghia sau Înlocuiți bucșile
greoi arborelele de debreiere
Bucșile sau rulmentul nelubrifiat(e) Ungeți rulmenții și bucșile

39

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
8 Recomandările LuK pentru servisarea ambreiajelor – fișe de diagnosticare

Ambreiajul trepidează

Problema Cauza Remediere


Placa de presiune cu abatere de la Benzile tangențiale rupte sau Înlocuiți capacul ambreiajului
planeitate îndoite Montați-l corect
Capacul îndoit
Garnitura murdară de ulei Simeringurile defecte Înlocuiți simeringurile
Înlocuiți discul de ambreiaj
Garnitura murdară de vaselină Exces de vaselină în caneluri și Înlocuiți discul de ambreiaj
rulmentul de debreiere Înlocuiți rulmentul de debreiere
Materialul garniturii incorect S-a montat o placă incorectă Verificați dacă placa se potrivește
aplicației
Garnitura umedă A pătruns umezeală în garnitură Acționați ambreiajul pentru
a îndepărta umezeala
Funcționare dificilă sau greoaie Cablul ambreiajului Inspectaați întregul sistem de
Rulmenți cu pârghie de debreiere debreiere
Axul de ieșire al cutiei de viteze Verificați combinația dintre rulment/
Cilindru principal sau secundar axul de ieșire
Înlocuiți toate piesele suspecte
Aer în sistemul hidraulic Cilindrul principal/secundar sau Înlocuiți toate piesele suspecte sau
conductele neetanșe sau defecte detrriorate
Axul de ieșire din cutia de viteze S-a utilizat un lubrifiant incorect Înlocuiți axul de ieșire și folosiți un
deteriorat lubrifiant corect
Suporții motorului/cutiei de viteze Suporți incorecți sau deteriorați Înlocuiți suporții
Motorul nereglat/dă rateuri Carburator, sistem de injecție, Verificați funcționarea corectă
sistem de reglare a aprinderii a motorului

40

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Ambreiajul face un zgomot

Problema Cauza Remediere


Lamelele arcului diafragmă Rulmentul nu centrează Înlocuiți rulmentul
Nu se conduce Înlocuiți placa de presiune sau
discul de ambreiaj
Disc de ambreiaj incorect Amortizor de torsiune incorect Montați placa de ambreiaj corectă
pentru aplicația pe vehicul
Amortizorul de torsiune rupt Amortizor incorect Montați placa de ambreiaj corectă
Rulmentul de debreiere defect Nu se rotește lin Înlocuiți rulmentul
Lagărul de ghidare defect Rulmentul gripat Înlocuiți rulmentul
Amortizorul de torsiune uzat sau Obiceiuri de conducere incorecte Înlocuiți discul de ambreiaj
stricat Selectarea greșită a treptei de viteză

Funcționarea greoaie a pedalei de ambreiaj


Problema Cauza Remediere
Placă de presiune incorectă Sarcina de debreiere prea mare Montați placa de presiune corectă
Axul de ieșire din cutia de viteze Rulmentul de debreiere deteriorat Înlocuiți rulmentul de debreiere
deteriorat Combinație incorectă Verificați combinația
Nu s-a folosit vaselină Gresați rulmentul și axul de ieșire
Utilizarea unei vaseline incorecte Folosiți vaselină de calitate
corespunzătoare
Uzură la rulmenții sau bucșile Bucșile uzate sau nelubrifiate Înlocuiți rulmenții și bucșile
sistemului de debreiere Ungeți unde este necesar
Cablul de ambreiaj defect Uzură normală Înlocuiți cablul
S-a montat un cablu incorect Verificați compatibilitatea

41

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
9 Recomandările Luk pentru remedierea defecţiunilor și servisarea autoturismelor

9 Recomandările Luk pentru remedierea defecţiunilor și servisarea


autoturismelor
Începeți prin a-i pune clientului o serie 3. Ce trebuie verificat înainte de demontare
de întrebări în legătură cu: TEST RAPID
Trageți frâna de mână, porniți motorul, cuplați în viteza
Natura defecțiunii: a 3-a, apăsați pedala de accelerație și cuplați încet
• Care este reclamația clientului? ambreiajul. → Motorul nu s-a blocat → Ambreiajul
• Poate fi reprodusă problema? defect!
• Există anumite circumstanțe particulare în care
se manifestă problema (de ex. după perioade CURSA DE PROB
prelungate de nefuncționare, după circulația pe Accelerare → La atingerea cuplului maxim, turația
autostradă în regim de croazieră sau la mersul cu motorului începe brusc să crească mai rapid, dar mașina
vehiculul rece)? nu mai accelerează → Ambreiajul defect!

Uzurăa normală SISTEMUL DE ACȚIONARE


• Care este kilometrajul total al maşinii? • Mecanismul pedalei
• Kilometrajul total a fost atins conducând cu un • Joc în ambreiaj
singur ansamblu de ambreiaj? • Cablul ambreiajului
• Este vehiculul supus unor sarcini extrem de mari în • Cilindru principal/secundar și conducte/furtunuri
timpul funcționării (taxi sau mașină pentru școala
de șoferi, chip tuning/rescrierea softului/tractări 4. Ce se poate constata după demontare?
frecvente sau utilizare comercială)? DISC DE AMBREIAJ
• Garniturile murdare de ulei
Operarea: • Garniturile murdare de vaselină
Cine o conduce? • Garnitura arsă/carboniztă
• Începător • Grosime redusă a garniturii
• Conducător auto experimentat
PLACA DE PRESIUNE
Reparații anterioare: • Supraîncălzirea plăcii de presiune
• A mai fost reparat (ă) ambreiajul și transmisia • Zgârieturi puternice pe placa de presiune
până acum? • Arcul diafragmă rupt

Pași de diagnosticare VOLANTUL/VOLANTUL CU MASĂ DUBLĂ (DMF)


1. Cum se manifestă probema? • Zgârierea/fisurarea suprafeței de fricțiune
2. Abordarea teoretică: Ce piesă s-ar fi putut defecta? • Adâncimea volantului depășește limitele de toleranță
3. Ce trebuie verificat înainte de demontare
4. Ce se poate constata după demontare? SISTEMUL DE DEBREIERE
5. Care ar putea fi principalele cauze ale defectului? • Rumentul de debreiere/manșonul de ghidare greoi
• Cilindrul secundar concentric (csc) neetanș, greoi
Patinarea ambreiajului
1. Cum se manifestă probema? 5. Care ar putea fi principalele cauze ale defectului?
Turații înalte ale motorului în timpul pornirii/accelerării • Uzură normală
– creștere inexistentă sau lentă a vitezei. • Conducere frecventă cu ambreiajul care patinează
• Inelul de etanșare a arborelui de pe arborele cotit sau
2. Abordarea teoretică: Ce piesă s-ar fi putut defecta? cutia de viteze neetanș
• Disc de ambreiaj • Reglajul motorului
• Placa de presiune • Butucul discului de ambreiaj murdar de ulei
• Sistemul de debreiere • Ambreiajul a fost folosit peste limitele de uzură
• Sistemul de acționare • Suprasolicitarea termică a ambreiajului (până la
• Volantul/Volantul cu masă dublă (DMF) sesizarea mirosului provocat de supraîncălzire).

42

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Ambreiajul trepidează SISTEMUL DE DEBREIERE
1. Cum se manifestă probema? • Releul de debreiere/lagărul arborelui de debreiere
Transfer neuniform al cuplului în timpul fazei de pornire. deteriorat
Vibrațiile motorului generează zgomot în grupul de forță. • Manșonul de ghidare corodat
• Cilindrul secundar concentric (CSC) neetanș, greoi
2. Abordarea teoretică: Ce piesă s-ar fi putut defecta?
• Disc de ambreiaj 5. Care ar putea fi principalele cauze ale defectului?
• Placa de presiune • Arborele motor murdar de ulei
• Sistemul de debreiere • Lubrifiant necorespunzător
• Suspensia/montajul motorului • Defect de montaj
• Suspensia/montajul cutiei de viteze • Manșonul de centrare lipsește de pe motor
• Arbori cardanici • Suprasolicitarea termică a ambreiajului (până la
• Disc flexibil acumularea mirosului)
• Suprafața de fricțiune a volantului/dmf • Pornire prin remorcare în viteza întâia sau a 2-a,
deplasare la o spălătorie auto cu bandă transportoare
3. Ce trebuie verificat înainte de demontare cu poziția de mers cuplată (ceea ce duce la îndoirea
CURSA DE PROBĂ arcului cu foi tangențiale)
→ Ambreiajul trepidează în anumite condiții de
funcționare, de ex. la pornirea în pantă în viteza de mers Ambreiajul nu decuplează
înapoi! 1. Cum se manifestă probema?
Nu s-a întrerupt condusul cu toate că pedala de ambreiaj
SISTEMUL DE ACTIONARE este apăsată, schimbare zgomotoasă a vitezelor.
• Mecanismul pedalei
• Cablul ambreiajului 2. Abordarea teoretică: Ce piesă s-ar fi putut defecta?
• Arbore de debreiere • Placa de presiune
• Cilindru principal/secundar și conducte/furtunuri • Disc de ambreiaj
• Sistemul de debreiere
TRANSMISIA - MOTORUL • Sistemul de activare a ambreiajului
• Managementul motorului
• Suspensia/montajul motorului 3. Ce trebuie verificat înainte de demontare
TEST RAPID
CUTIA DE VITEZE Porniți motorul, cuplați în treapta de mers înapoi, treceți
• Suspensia/montajul cutiei de viteze prin toate treptele de viteză → zgomot în cutia de viteze
în timpul schimbării treptelor → Ambreiajul defect!
TRANSMISIA
• Arbori cardanici SISTEMUL DE ACTIONARE
• Disc flexibil • Mecanismul pedalei
• Joc în ambreiaj
4. Ce se poate constata după demontare? • Cablul ambreiajului
DISC DE AMBREIAJ • Manetă de debreiere, arbore de debreiere
• Garniturile murdare de ulei • Cursa cilindrului principal/secundar
• Garnitura lustruită • Conductele/furtunurile cilindrului principal/secundar
• Suprafața de contact incorectă • Nivelul lichidului hidraulic din ambreiaj
• Gradul de golire a sistemului hidraulic al ambreiajului
PLACA DE PRESIUNE
• Arcul cu foi tangențiale îndoit sau rupt 4. Ce se poate constata după demontare?
• Lamelele arcului diafragmă deformate DISC DE AMBREIAJ
• Capacul răsucit (de exemplu din cauza neutilizării • Profilul butucului corodat
sculei speciale SAC la montaj) • Garnitură ruginită la suprafața de fricțiune conjugată
• Garnitura ruptă/dispărută
VOLANTUL/VOLANTUL CU MAS DUBL (DMF) • Suportul garniturii bombat
• Suprafața de fricțiune nu este corespunzătoare • Suportul garniturii rupt
• Discul de ambreiaj montat cu spatele în față
• Bătaie laterală a discului de ambreiaj
• Arcul de torsiune rupt

43

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
9 Recomandările Luk pentru remedierea defecţiunilor și servisarea autoturismelor

PLACA DE PRESIUNE 2. Abordarea teoretică: Ce piesă s-ar fi putut defecta?


• Placa de presiune spartă • Placa de presiune
• Arcul cu foi tangențiale îndoit • Sistemul de activare a ambreiajului
• Arcul cu foi tangențiale rupt • Sistemul de debreiere
• Vârfurile arcului diafragmă puternic uzate
• Capacul deformat (de exemplu din cauza neutilizării 3. Ce trebuie verificat înainte de demontare
sculei speciale SAC la montaj) SISTEMUL DE ACTIONARE
• Mecanismul pedalei
SISTEMUL DE DEBREIERE • Cablul ambreiajului
• Rulmentul de debreiere, cilindrul secundar concentric • Arbore de debreiere
greoi • Cilindru principal sau secundar
• Lagărul arborelui de debreiere gripat • Conducte/furtunuri
• Furca pârghiei de debreiere ruptă
• Manșonul de ghidare corodat 4. Ce se poate constata după demontare?
SISTEMUL DE DEBREIERE
CARCASA SPECIALĂ • Rulmentul de debreiere uzat
• Arborele motor blocat în rulmentul de ghidare → • Bucșa de ghidare uzată, corodată, deteriorată
Cuplul este transferat • Arborele de debreiere uzat
• Lagărul arborelui de debreiere uzat
AMBREIAJUL MILTI-DISC • Cilindrul secundar concentric defect
• Glisorul de control nu este poziționat pe opritorul final
al volantului 5. Care ar putea fi principalele cauze ale defectului?
• Lubrifiant incorect sau lipsă
AMBREIAJUL CU ARC ELICOIDAL • Uzură normală
• Urechile și camele rupre • Defect de montaj

AMBREIAJUL MILTI-DISC DE TIP TRAS Ambreiajul face un zgomot


• Distanțierele incorect aliniate 1. Cum se manifestă probema?
Acționare zgomotoasă a ambreiajului, zgomot emis din
5. Care ar putea fi principalele cauze ale defectului? zona ambreiajului în timpul funcționării.
• Aliniere unghiulară incorectă între motor și transmisie
• Discul de ambreiaj bombat din cauza unei deficiențe 2. Abordarea teoretică: Ce piesă s-ar fi putut defecta?
de montaj • Sistemul de activare a ambreiajului
• Manșonul de centrare lipsește de pe motor • Disc de ambreiaj
• Pornire prin remorcare în viteza întâia sau a 2-a, • Placa de presiune
deplasare la o spălătorie auto cu bandă transportoare • Sistemul de debreiere
cu poziția de mers cuplată (ceea ce duce la îndoirea
arcului cu foi tangențiale) 3. Ce trebuie verificat înainte de demontare
• Turația discului de ambreiaj a depășit viteza maximă TEST RAPID
de rupere a garniturii. Această defecțiune apare atunci Cuplați/decuplați ambreiajul cu motorul oprit
când vehiculul este lăsat să ruleze la viteză constantă → Mai vine zgomot din zona ambreiajului?
cu pedala de ambreiaj apăsată, iar viteza vehiculului → Unele piese ale sistemului de acționare defecte!
depășește viteza maximă a treptei selectate.
CURSA DE PROBĂ
Ambreiaj merge greu → Zgomot de frecare? → Ambreiajul defect!
1. Cum se manifestă probema?
Este necesară mai multă forță pentru apăsarea pedalei
de ambreiaj.

44

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
SISTEMUL DE ACTIONARE 5. Care ar putea fi principalele cauze ale defectului?
• Mecanismul pedalei • Lubrifiant incorect sau lipsă
• Cablul ambreiajului • Uzură normală
• Arbore de debreiere • Defect de montaj
• Cilindru principal sau secundar • Volantul DMF gripat din cauza unor șuruburi prea lungi
• Conducte/furtunuri de strângere a capacului ambreiajului, care duc la
deteriorarea profilului butucului.
4. Ce se poate constata după demontare? • Montarea unor piese incorecte.
DISC DE AMBREIAJ
Urme de murdărie pe butuc Puteți găsi cele mai noi informații de service cu
• Urme de murdărie pe amortizorul de torsiune privire la montarea și demontarea ambreiajelor, dar și
• Urme de murdărie pe placa de fixare a amortizorului catalogul nostru online, la:
de torsiune
• Arcul de torsiune rupt
• Profilul butucului uzat www.schaeffler-aftermarket.com sau

PLACA DE PRESIUNE
• Lamelele arcului diafragmă uzate
• Urme de frecare pe partea inferioară a arcului
diafragmă

SISTEMUL DE DEBREIERE
• Cuzinetul rulmentului de debreiere/cilindrului
secundar concentric defect
• Lagărul arborelui de debreiere defect
• Manșonul de ghidare uzat, corodat

SISTEMUL DE ACTIVARE A AMBREIAJULUI


• Lipsa lubrifiantului pe piesele aflate în mișcare

LAGR DE GHIDARE
• Lipsa lubrifiantului/uzură normală

VOLANTUL/VOLANTUL CU MAS DUBL (DMF)


• Gripat/uzat

AMBREIAJUL CU ARC ELICOIDAL


• Urechile și camele rupre

45

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
Notă

46

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
47

Inapoi Alte broșuri


prima pagină
© 2012 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG
999 6001 540 2387/1.0/5.2012/BB-RO

Telefon: +49 (0) 1801 753-333


Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

Inapoi Alte broșuri


prima pagină

S-ar putea să vă placă și