Sunteți pe pagina 1din 2

Interacțiunea dintre norma de drept internațional cu politica morală

Morala internațională și dreptul internațional sunt printre principalele realizări ale civilizației
umane. Fiind cele mai importante normative de reglementare socială, interacțiunea acestora
asigură, funcționarea sistemului de relații internaționale, a cărei importanță crește pentru viața
oricărei țări și a oricărei persoane. Existența, funcționarea și dezvoltarea dreptului
internațional depind de caracteristica sa morală, de respectarea principiilor moralei, dreptății
și de o orientare umanistă.
Relația cu moralitatea caracterizează dreptul internațional de-a lungul timpului,
manifestându-se diferit în diferite etape ale istoriei. Dimensiunea morală a dreptului
internațional a devenit mai accentuată la sfârșitul secolului XX. Acest lucru se explică atât
prin factori sociali generali, cât și morali și legali. În condițiile în care înțelegerea unei lumi
unite, interconectate, este afirmată în conștiința popoarelor, rolul moralei universale crește.
Toate sferele activității umane se confruntă cu un impact tot mai mare asupra părții morale,
dar, poate, în sfera relațiilor interstatale, creșterea unui astfel de impact este deosebit de
vizibilă.
Realitățile epocii nucleare au ridicat problema supraviețuirii omenirii. Astfel, a apărut o
contradicție tragică între progresul științific, tehnologic și nivelul moral al societății umane.
Problemele globale necesită dezvoltarea de strategii comune, bazate pe prioritatea intereselor
și valorilor universale. Acestea stau la baza moralității universale, iar funcția principală este
protecția lor. Aceasta determină rolul moralității universale în rezolvarea problemelor globale
și, în același timp, în întreaga sferă a relațiilor interstatale. Există o relație directă între
moralitatea omenirii.
În forumurile internaționale de diferite tipuri, în discursurile conducătorilor de state, în
documentele lor comune, se solicită extinderea și întărirea fundamentului moral al relațiilor
interstatale, umanizarea acestora, acordarea unei dimensiuni morale și asigurarea respectării
normelor și principiilor moralei universale în politică. Problema supraviețuirii a evidențiat
necesitatea respectării moralei universale în practică.
În politică, un factor important pentru consolidarea moralității se consideră a fi opinia publică.
Anxietatea generală pentru soarta planetei pătrunde în conștiința unor pături largi ale
populației, dând naștere dorinței nu numai de a realiza cursul evenimentelor mondiale, dar și
de a o influența. Puterea crescândă a opiniei publice mondiale lansează un mecanism pentru
formarea și dezvoltarea accelerată a standardelor de morală universală. Reprezentarea
populației generale despre probleme globale precum supraviețuirea omenirii, interzicerea
armelor nucleare, amenințarea unei catastrofe de mediu, protecția drepturilor omului etc.,
dobândesc caracterul unor cerințe morale care determină: comportamentul oamenilor,
societății și statelor.
Pentru a se păstra și a ajunge la nivelurile superioare ale civilizației, omenirea necesită un nou
nivel de gândire, de moralitate și de drept internațional. Aceasta s-a evidențiat printr-o nouă
gândire politică, pornind de la prioritatea intereselor umane universale. Fiind în sine o valoare
morală, aceasta contribuie la recuperarea morală a comunității internaționale, la introducerea
moralității în politică. Noua gândire politică se caracterizează nu doar printr-o etapă noua a
moralei, dar și printr-un nou nivel de drept și ordine internațională. Modelul de pace non-
violentă include cel mai important imperativ moral - afirmarea regulii dreptului internațional
în politică. Primatul legii asupra forței este concluzia logică a modelului unei lumi noi în care
securitatea fiecăruia se bazează nu pe dreptul de putere, ci pe puterea dreptului și a moralei.